Kiáltvány a magyar nemzethez – Sátán, el a Szent Koronától!

Mintegy tízezer ember vett részt ma a Sátán, el a Szent Koronától! címmel meghirdetett össznemzeti tüntetésen. A résztvevők petíciót adtak át az Alkotmánybíróságnak, és közfelkiáltással pontonként elfogadták az alábbi kiáltványt.

Budapest, 2009. január 30.

MVSZ Sajtószolgálat

Kiáltvány

a magyar nemzethez

Sátán, el a Szent Koronától!

 1. Követeljük a magyar nemzet önrendelkezési jogának érvényesítését!
 2. Követeljük a magyar nemzetet megengedhetetlen módon, a kollektív bűnösség elve alapján sújtó trianoni és párizsi békediktátumok fölülvizsgálatát, és történelmi igazság szolgáltatását Magyarország valamint az egész magyar nemzet részére!
 3. Követeljük a jogállamiság és a népfelség érvényesítését!
 4. Követeljük a magyar állampolgárság alanyi jogon való visszaadását a magyar állampolgárságától akarata ellenére megfosztott, minden magyar ember számára.
 5. Követeljük az Alkotmánybíróság törvényes működését, a huszadik éve tartó törvénytelen müködés okozóinak felelősségre vonását!
 6. Követeljük a Magyar Nemzeti Bank népképviseleti ellenőrzését, és a magyar nép kárára elkövetett pénzügyi manőverek számonkérését!
 7. Követeljük a mesterségesen, politikai eszközökkel létrehozott államadósság átütemezését, a nemzeti szuverenitást súlyosan korlátozó monetáris függőség felszámolását!
 8. Követeljük, hogy a közrendet állami szervek tartsák fenn! Követeljük a magánhadseregek teljeskörű felszámolását!
 9. Követeljük a nemzeti vagyon haladéktalan felleltározását, és átfogó, országmentő nemzetgazdasági terv elkészítését!
 10. Követeljük a szociális érdekérvényesítés alkotmányos és bírói garanciáját, a hajléktalanság, a fagyhalál jelenségének teljeskörű felszámolását!
 11. Követeljük a magzat, a gyermek, az ifjú- és időskori élet védelmét!
 12. Követeljük minden törvénytelen, a népképviseleti szervek ellenőrzése alatt nem álló, titkos szervezet és az általuk megtestesített magánhatalom felszámolását!
 13. Követeljük a Szent Korona és valamennyi nemzeti szimbólum megkérdőjelezhetetlen és támadhatatlan, alkotmányos és bírói védelmét!
 14. Követeljük a történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságának helyreállítását, amelynek középpontjában a Szent Korona tan és értékrend áll!

Budapest, 2009. január 30-án

Az össznemzeti tüntetés részvevői

admin
 

>