Székelyföld nem osztható fel és be nem olvasztható!

Egyre több székely önkormányzat írja ki a népszavazást Székelyföld Autonómia Statútumúnak megfelelő megyehatár módosításra vonatkozóan, és egyre több községháza és városháza homlokzatán leng a székely zászló.

Ezzel párhuzamosan folyik a háttérben a megfélemlítés kísérlete, a hatóságok a zászlók eltávolítását kérik, és huszonhárom székely önkormányzat kapta meg a bírósági idézést a helyi népszavazások ügyében.

Tizenkét év után először nincsen a magyarságnak képviselete a végrehajtó hatalomban, és pont ebben az időszakban kezdődhet meg Románia közigazgatási térképet átrajzoló reform.

A fentiek alapján elmondható: Székelyföld olyan kihívások előtt áll, amelyekre közösen kell jól átgondolt válaszokat adnunk, és egységesen kell felkészülnünk.

Ennek érdekében szükséges a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívása, amely pártkötődések fölött átnyúló egységben mondja ki:

– Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, és csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell!

– Szükséges megteremteni a székelyföldi összefogás konszenzusra épülő keretét, támogatni és bátorítani a példát, amelyet a Székely Városok Szövetsége mutat. Ezen belül, a székely székek regionális érdekeinek megjelenítésére és képviseletére, létre kell hozni az önkormányzatok széki szövetségeit.

– Szükséges és elodázhatatlan Románia alkotmányának módosítása a decentralizáció regionális intézményeinek megteremtése végett. Szükséges megteremteni a leendő romániai régiók – köztük Székelyföld – regionális önkormányzásának alkotmányos biztosítékait.

– A székely önkormányzatok szolidárisak egymással a népszavazások kiírása és megszervezése, és a székely jelképek használatának ügyében.

– Hatékonyan meg kell jeleníteni Székelyföld érdekeit az Európa Tanács és az Európai Unió intézményeiben, azaz a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusában, valamint a Régiók Bizottságában.

Felkérjük a székelyföldi önkormányzatokat, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés megszervezését.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely 2009. január 22.

admin
 

>