Két-három erős pillérre stabilabban lehet építeni, mint egy felemás ácsolatra

– November 30-án lezajlottak a parlamenti választások. Hogyan értékeli az eredményt?

– Intő jelként, amennyiben komolyan gondoljuk, hogy szükségünk van magyar képviseletre a romániai törvényhozásban. A magyar választási szövetség meghiúsulása után az MPP nem vállalta fel a külön indulás ódiumát, amely a magyar képviselet gyengülését vonta volna maga után. Ezzel a lépéssel nagyon sok választónak csalódást okozott, s miként az bebizonyosodott, az emberek távolmaradásukkal fejezték ki elégedetlenségüket a döntéssel kapcsolatban. Országos viszonylatban az RMDSZ kétszázezer szavazattal kevesebbet szerzett, mint négy évvel korábban, azaz, egy parlamenti ciklus alatt elvesztette a magyar szavazatok egyharmadát. A választásokon való részvétel szempontjából mindig élen járó székelyföldi megyék ezúttal sereghajtókká váltak, jelezve a magyar választók elégedetlenségét a szövetség politikájával szemben. Ezek a tények, s úgy vélem, minden felelősen gondolkodó magyar politikusnak ezekből kell kiindulnia, amikor a választások eredményét értékeli. A két magyar politikai szervezet választási szövetségét mondvacsinált okokból elutasító, kizárólagosan pártérdeket szem előtt tartó politikai elit felelőtlenségének eredménye magáért beszél. Az RMDSZ csúcsvezetésének „igaza” kísértetiesen hasonlít egy túltáplált kakukkfióka igazához. Repülésben ugyan nem jeleskedik, de minden energiáját abba fekteti, hogy végletekig kihasználja a szülők etetési ösztönét, a többi fészeklakó rovására. Remélem, a választási eredményekből tükröződő tanulságokat az RMDSZ objektíven fogja értékelni, s az európai parlamenti választásokig fennmaradó hónapok alatt megváltoztatja az eddig alkalmazott hibás politikáját. A magyar szervezetek közötti együttműködés, alkalomadtán összefogás, közösségi elvárás nem degradálható puszta szlogenné. Bízom benne, hogy döntéshozóink is jobb belátásra térnek, s a jövőben a pártpolitikai érdeket a megkérdőjelezhetetlen közösségi érdek mögé helyezik.

– Mi a véleménye az MPP által támogatott független jelöltek választásokon való szerepeléséről?

– Az eredmények igazolták, hogy politikai nonszensz egy párt részéről független jelölteket indítani, vagy a párt választási távolmaradását néhány független jelölt támogatásával kiváltani. A gyenge eredményekért nem a jelöltek felelősek. Tisztelet illeti őket, mert így is vállalták a megmérettetést, amely ilyen körülmények között szélmalomharcnak bizonyult.
– Hogyan látja az RMDSZ kimaradását a kormányból?

– Minden politikai szervezet arra törekszik, hogy a törvényhozás mellett lehetőleg a végrehajtó hatalomban is részt vállaljon. Nem kivétel ez alól az RMDSZ sem, így érthető módon részt vett a kormányalakítási tárgyalásokban. Akkor hibáztak nagyot, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a két nagy pártnak nincs szüksége egy harmadik erőre, s az RMDSZ kimarad a koalícióból. Az egész magyar közösségre rossz fényt vetett az RMDSZ vezetők minden eleganciát és mértéktartást mellőző reakciója. Úgy vélem, hogy a kormányban való részvétel önmagában nem egyenlő a megváltással, ugyanakkor az ellenzéki politizálás sem tragédia, amennyiben következetesen viszonyulunk a közösség problémáihoz.

– Egyre inkább kiéleződni látszik a Kolozs megyei szervezet és Szász Jenő közötti ellentét…

– Az ellentétnek elsősorban nem személyi, hanem elvi okai vannak. Álláspontunk szerint az MPP akkor lehet az RMDSZ valós alternatívája, ha nem kopírozza le annak hibáit. A kongresszus összehívását, a párt alapszabályzatának módosítását, valamint az országos vezetőség megválasztását nem pusztán a tagság, hanem a velünk szimpatizáló közvélemény is elvárja. Az RMDSZ példája mutatja, hogy nem lehet egy politikai szervezetet súlyos következmények nélkül hűbéri birtokként kezelni. Még akkor sem, ha bizonyos embereknek megkérdőjelezhetetlen érdemei vannak a párt létrehozásában. Egy vezető akkor válhat erkölcsi győztesé, ha ezt belátja. Szász Jenő elnök úr belátta, s a december 20-án megtartott elnökségi ülésen elfogadta a megyei vezetők által megfogalmazott érveket. Március 14-én Gyergyószentmiklóson kerül sor az MPP első kongresszusára, amely új fejezetet nyithat mind az MPP életében, mind pedig az erdélyi magyar politikában.

– Ön szerint az MPP-nek milyen irányba kellene haladnia, építkeznie? Egyszóval: milyen MPP-t képzel el?

– Görcsöktől mentes, nyitott, a magyar közösség érdekében konstruktív módon politizáló párt építésének látom értelmét. Az RMDSZ rengeteg fontos lépést mulasztott el az elmúlt tizenkilenc év során, de meggyőződésem, hogy mi akkor lehetünk jobbak, ha tevőlegesen bizonyítjuk: másként is lehet politizálni.

Olyan párttá kell válnunk, amely stratégiájában különbséget tesz a vegyes lakosságú és a tömb-magyar területek között. Minden esetben sajátos gondokra kell megfelelő megoldásokat találni, lehetőleg úgy, hogy az egységes magyar képviselet elve ne sérüljön. Két-három erős pillérre stabilabban lehet építeni, mint egy felemás ácsolatra.

Forrás: szabadsag.ro

admin
 

>