5

Trianon: mikor fáj, mikor nem?

„Bună dimineaţa, domnu Popescu. La telefon, Markó Béla”. „Da, domnu’ preşedinte, am onoarea să vă salut. Ce s-a întâmplat?” „A, nu, nu e problemă, domnu Popescu, eu vreau să vă felicit, forte bine aţi făcut aseară. Oamenii aceia nu sunt reprezentanţi pentru poporul maghiar, sunt extremişti”.

Megdöbbenve olvastam a magyarellenes kirohanásairól elhíresült Cristian Tudor Popescu vezércikkét a Gândul című lap 2008. november 27-i számában. (Tristeţi udemeriste). A szerző felidézi Markó Béla köszönő szavait, annak a vezetőnknek a mondatait, aki 16 éve a mi magyar érdekvédelmi szervezetünk irányítója, aki fontosnak és sürgősnek tartotta három évvel ezelőtt, hogy gratuláljon ennek az embernek(!) az előző napi Marius Tucă show műsorhoz! Elnök urunk szerint Raffay Ernő történész és Koltay Gábor rendező, a több részes megrendítő, felkavaró Trianon- dokumentum film alkotói, az Antena 1 adón megrendezett vita résztvevői nem képviselik a magyar nemzetet, „szélsőséges alakok.”

Markó véleménye egybehangzik a Popescuéval: „két csúszós és egyben mérges fullánkú vén csataló, akik egyenesen Budapestről jöttek, hogy a románok szemébe köpjék Trianont”. Dicséretet is kap Markó Béla fent nevezett személytől, akit mélyen meghatott eme önkéntes telefonhívás: „Uite, domnule”, nézzék csak uraim, ez az ember racionális, jóérzésű, képes túllépni a korlátain, pedig magyar politikus”. Történt mindez 2005-ben…

2008. november 25-én pedig ugyanez a Markó Béla a marosvásárhelyi piros-fehér-zöldbe borult választási kampányzáró rendezvényen fájdalmas hangon mondja a mikrofonba, hogy „Fáj nekünk Trianon, fáj nekünk 1918, fáj, mert a történelem eme fordulata után 70 év agónia következett”. Mellékesen, nem 70, hanem 90, de ha politikai demagógiáról van szó, kicsire nem adunk.

Raffay Ernőt és Koltay Gábort több száz székely ember vastapssal köszöntötte szombaton a csíkszeredai református templomban a 2008-as évi Julianus díjátadási ünnepségen. A díjat olyan személyiségeknek adományozzák, immáron 16 éve, akik önzetlenül szolgálják magyar népünket, akiknek nemzeti- erkölcsi helytállása erőt adó, szellemi értéke példamutató.
Markó Béla nem volt jelen…

Papp Kincses Emese

admin
 

 • ámuló szerint:

  Gratulálok Markó Béla Úr!
  Jó lenne már egyszer megtudni, hogy kicsoda is Ön tulajdonképpen. Az úgynevezett “megbékélés” érdekében, mire képes még. Nehogy azt higgye, hogy a parlamenti választásokat az erdélyi magyarság nyerte meg, ahogy azt előszeretettel szokta hangoztatni.Nem, a választásokat Önök nyerték meg és jó lenne tudni végre, hogy kinek vagy ki ellen.

 • Rudi szerint:

  🙂
  Kicsoda?
  LENIN!(ujjaszuletett)csak meg nem kelt fel.
  🙂

 • koronaőr szerint:

  Ki lenne, más mint Soros Gyögy és Simon Peresz bérence! tele van a Csonkaország is ilyenekkel, és aki valóban tenni akarna a magyarságért, azt nem engedik a hatalom közelébe sem.
  19 éve olyanok ülnek a Parlamentben, akik csak a saját zsebüket nézik, és olvasatlanul aláírták mind az Európai Uniós belépést, mind a Lisszaboni diktátumot. Amit Fekete János bankár megkezdett Kádár oldalán – Magyarország világbanki igába hajtását – azt ezek a hazaárulók fejezik be.
  Nem a levegőbe beszélek évek óta kutatom a témát.
  Rendszer- és szemléletváltásra van szükség, és az 1944 márciusában eltörölt, két évezredes Szent korona Történelmi Alkotmányt vissza kell helyezni a közjog csúcsára!! Majd ez alapján új törvényeket kell alkotni, amelyek nem az idegen érdekeket szolgálják, hanem a nemzet gyarapodását!
  Nem valósulhat meg az 1990-es, és a 2007-ben megismételt ukáza Világbank képviselőitől:
  ,,Magyarországon hatmillió magyar kell, föléjük pedig két millió ,,narrow minded”.
  Soros Egyetem, Bp.
  Az angol kifejezés szűkmarkú, fukart jelent és évszázadok óta a zsidó szinonímája.
  na hát ezért kellenek a Markók,a dávidibolyák, meg a gyurcsányok, meg az összes parlamenti multimilliomos, Orbánt is beleértve!

 • koronaőr szerint:

  Tudják, hogy egy parlamenti képviselő 700 000-től 2 000 000 forintot is hazautal/hó, és erre még jön a költségtérítés 100 000-300 000-ig??
  De ezen kívül még több cégben IT tagok, vagy tanácsadók.
  Ezeknek már Svájcban és cégekben van a vagyonuk, és nem érdekeltek sem Csonkaország, sem Erdély felvirágoztatásában.
  A Német állam népszavazás nélkül megadta minden időben, minden, magát németnek valló embernek az állampolgárságot!!!
  Ausztria addig nem nyugodott, amíg az elszakított Dél-tiroli testvéreiknek nem harcolta ki a teljes autonómiát!! Tárgyalták az ENSZ-ben is!!
  Hol van ettől a nemzeti politikától az imádott FIDESZ?
  Mint Makó Jeruzsálemtől!
  A magyarságnak kell összefogni, mert a pártok csak megosztják, és kizsigerelik!
  Jönnek be a zsidók, és menekülnek a magyarok a világba, és nem csak Erdélyből, de innen Debrecenből is, mert egyre rosszabb minden!
  Mikor lesznek a felelősök bíróság előtt??

  Cum Deo pro Patria et Liberta!
  NEM NEM SOHA!
  Justice for Hungary!

 • koronaőr szerint:

  Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól.

  Ima a hazáért nehéz időben

  Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.
  Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól.
  Mindazáltal, ő Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylő választott népedet. És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.
  Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.
  Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.
  Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk.
  A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

  II. Rákóczi Ferenc

 • >