1

Neptun: diverzió vagy iránytű?

„…Domokos Géza már 1990. március 22-én képes volt aláírni egy olyan nyilatkozatot, mely szerint az RMDSZ és azok a magyarok, akiket az RMDSZ képvisel, »nem kívánják Erdély valamely részének autonómiáját«…”

1993-ban Tokay György, Frunda György és Borbély László RMDSZ képviselők amerikai közvetítéssel /Project on Ethnic Relations/ Neptunfürdőn találkoztak Victor Hrebenciuc kormányfőtitkárral és Traian Cheleleuval és az erdélyi magyar kisebbség ügyéről tárgyaltak.

A témáról készült részletes elemzés olvasható a csatolt cikkben:

dEPutáció Melléklet – 2008. október:
Neptun: Diverzió vagy iránytű?
admin
 

  • figyelő szerint:

    Sajnos mára Neptun iránytű lett. Az UDMR nemzetiségi politikájának alapköve. Markó Béla eleinte ellenezte ezt, de ahogy megérezte a húsos fazék melegét ( 1996-ban a kormányban való részvétel lehetőségét), ő lett a neptuni szellemiség legmarkánsabb követője. Kampány idején – e szellemiség jegyében – mindent szabad követelni, még azt is, hogy a románok magyarul tanuljanak, de választás után ha az UDMR kormányra kerül, az autonomia és a magyar egyetem puszta említése is tilos. Az UDMR- a kormányban való részvételért cserébe – mentesíti a román kormányt attól, hogy a „magyar problémával” foglalkozzon, elvégzik ők , az UDMR (amíg kormányon vannak) a „szükséges teendőket” azzal, hogy elsőként ütnek annak az egyénnek vagy szerveződésnek a fejére aki autonomiát (beleértve a területit is) illetve államilag finanszírozott magyar egyetemet mer követelni. Aki látta Markó Béla választás utáni első sajtótájékoztatóját, észlelhette, hogy beszélt a deszcentralizációról de messze elkerülte az „autonomia” kifejezést. Mi ez ha nem neptun szelleme? Pedig még az sem biztos, hogy kormányra kerülnek. De kinek is jó az ha az UDMR kormányon van? A román államnak mindenképpen jó, mert a romániai magyarság kormányon lévő „kizárólagos” politikai képviselete mindent megtett és megtesz azért, hogy a világ, de legalábbis az Európai Unió elhiggye , hogy Románia , minden európai ország által követendő módon oldotta meg a kisebbségek gondjait, legfőképpen a magyar kisebbségét. Ezen a téves nézeten csak úgy lehetne változtatni, ha a kormányzásból kimaradó UDMR , szervezett tüntetéseken, követelné az autonomia minden formáját és a magyar egyetemet is. Egy idő után az Európai Unió országai (más országok is) felfigyelnének ezekre a tüntetésekre, és másképpen érzékelnék a romániai magyar kisebbség helyzetét. Ehhez az is kellene, hogy a jelenlegi UDMR csúcsvezetés (Markó Béla, Verestói Attila, Frunda György, Borbély László ) átadja a szervezet vezetését a fiatal hullámnak., mert ha a jelenlegiek szerveznék ezeket a tüntetéseket akkor beismernék eddigi nemzetiségi politikájuk sikertelenségét. Ehhez pedig jellem szükségeltetne, ami számukra ismeretlen fogalom. Az UDMR kormányzásának voltak pozitív hozadékai is mint például; hidak, aszfaltozott utak, templomok a magyarlakta településeken ( amióta Románia Uniós tagország), de ezek az eredmények nagy százalékban akkor is megvalósultak volna ha az UDMR nem lett volna kormánytényező. A kérdés csak az, hogy hosszú távon lesz e még magyar aki ezeket használja? Ha az UDMR – cserében a kormányzási lehetőségért – lemondott a romániai magyarság stratégiai követeléseiről, ami biztosítaná hosszú távú megmaradásunkat, alig ha lesz. Helyi szinteken az UDMR jelenléte – ha nem követi vakon a felső vezetés utasításait – pozitív hatású lehet , de kormányzati szinten – ha ez a stratégiai célok feladásával jár, az UDMR jelenléte összességében káros. Talán az egyház lenne megmaradásunk utolsó védőbástyája, de – tisztelet a kivételnek – papjaink többsége, anyagi ellenszolgáltatás fejében, nem hajlandó észrevenni az UDMR felső vezetésének neptuni szellemű téves nemzetiségi politikáját. Egy kis remény megcsillant ugyan az MPP megjelenésével, minek következtében az UDMR aktívabb lett, de nehezen hihető, hogy ez elég lesz a neptuni szellemű politika feladásához. A jelenlegi UDMR-s csúcsvezetés garancia arra, hogy változás egyelőre nem lesz. Sajnos.

  • >