Az MPP Kolozs megyei elnöksége továbbra is tisztújítást kér- Közlemény

K Ö Z L E M É NY
Értetlenséggel olvastuk a Magyar Polgári Párt országos sajtóirodája által december 4-én nyilvánosságra hozott közleményt, melyben alulíróként a párt kilenc megyei elnöke között Csép Sándor Kolozs megyei elnök neve is szerepel. A közlemény szerint az alulírók támogatják az MPP Országos Tanácsának 2009. március 14-ére történő összehívását. Ugyanezen közlemény a továbbiakban a következőket is tartalmazza: „…Alulírottak nem a tisztújítást sürgetjük, mint az megjelent a sajtóban, és ennek megfelelően – aktualitása nem lévén – nem is beszélhettünk a pártvezetés esetleges kihívóiról, hanem csupán az Országos Tanács összehívását üdvözöljük, mert így valamennyien a párt bejegyzésének egy éves évfordulóján egy ünnepi ülésre készülhetünk.”

A Magyar Polgári Párt megyei elnökei 2008. december 2-án kelt levelükben közösen kérték a párt országos elnökségétől az Országos Tanács összehívását 2008. február 28-ára. A dokumentum többek között „a párt országos elnökségének megválasztását” szorgalmazza „halaszthatatlannak tartva a Magyar Polgári Párt ügyeinek rendezését.

December 3-án a Magyar Polgári Párt országos elnöksége napirenden tárgyalta az Országos Tanács kérdését, és úgy döntött, hogy ennek összehívását március 14-ére tűzi ki, figyelembe véve, hogy az időpont egybeesik az MPP bejegyzésének egyéves évfordulójával. A döntésről Szász Jenő pártelnök telefonon értesítette Csép Sándort, támogatását kérve az Országos Tanács időpontjának és a rendezvény ünnepi jellegének elfogadásához. Csép Sándor mindkét javaslatot támogatta. Értetlenséggel vettük tudomásul, hogy a közlemény nyilvánosságra hozott szövege tagadja a tisztújítás szorgalmazását. Ehhez sem Csép Sándor, sem a Kolozs megyei elnökség nem adta beleegyezését.

A Magyar Polgári Párt Kolozs megyei küldöttgyűlésének egyhangú döntése értelmében, ismételten kérjük a párt országos elnökségét, hogy az Országos Tanács ne pusztán ünnepi, hanem az alapszabályzatnak megfelelően munkajellegű legyen, érdemben tárgyaljon a párt halaszthatatlan ügyeiről, és tűzze napirendre a párt országos vezetőségének megválasztását.

Kolozsvár, 2008. december 5.

Csép Sándor
az MPP Kolozs megyei elnöke

Sándor Krisztina
az MPP Kolozs megyei elnöke

Gergely Balázs
az MPP Kolozsvári elnöke

admin
 

>