Székely Nemzeti Tanács: A központosított állam modellje elveszítette a választásokat

A választók tömeges távolmaradása a 2008-as parlamenti választásoktól, paradox helyzetet teremtett a túlközpontosított Romániában. Olyan hatalom fog az állampolgárok életet befolyásoló tényezők nyolcvanöt százalékáról dönteni, amelynek a választópolgárok tizenöt százaléka szavazott bizalmat.

Ismételten beigazolódott, a Székely Nemzeti Tanács jó úton jár. Székelyföld jövőjét, mindennapjait érintő kérdésekben, nem Bukarestben, hanem itthon kell dönteni. Ez az akarata a népszavazáson az autonómiára igent mondó kettőszáztíz-ezer állampolgárnak, ez az akarata a hivatalos népszavazást elhatározó székely önkormányzatoknak, ez az akarata a bukaresti parlamenti választásoktól távolmaradó székelyeknek. Amikor majd Székelyföld Önkormányzati Tanácsát kell megválasztani, akkor biztosan nem harminc százalék lesz a részvételi arány!

Romániában az 1989-es, úgynevezett rendszerváltás utáni politikai elit hasznot húz a múltból örökölt központosításból, és félve saját hatalmának elvesztésétől vagy korlátázásától, akadályozza a decentralizációt, a szubszidiaritás elvét pedig, amelyet demagóg módon váltig hirdet, nem kívánja a gyakorlatba ültetni.

A parlamenti választásokon most megbukott a központosított állammodell.

Románia új parlamentje és leendő kormánya – politikai színezettől függetlenül – egy dolgot tehet, ha nem akarja válságból válságba vezetni az országot: átruházhatja a hatalmi kompetenciák nagy részét a helyi közhatóságoknak. A Székely Nemzeti Tanács partnere kíván lenni ebben a folyamatban Románia kormányának és törvényhozásának Székelyföld autonómiájának törvénytervezetével, amelyet rövidesen a parlament elé terjeszt. A törvénytervezet tanulságul szolgálhat azok számára, akik az ország más régióit is felruháznák az önkormányzás intézményeivel, és ahhoz hasonló autonómiát honosítanának meg másutt is, mint amilyent a székelyek akarnak a maguk javára.

Ismét bebizonyosodott, hogy Székelyföldnek saját közélete van, sajátos regionális érdekeit pedig meg kell jelenítenie és képviselnie azoknak, akik közéleti szerepet vállalnak. A székely önkormányzatoknak pedig szolgáljon bátorító tanulságul, hogy a közösség, amelynek érdekében a népszavazásokat kiírják, elfordult a központi hatalomtól. Március 15-ére írják ki a népszavazást, keressék és váltsák valóra azokat a társulási formákat, amelyek a székely hagyományokat, köztük a széki szerveződést megtartják, használják a székelység ősi jelképeit, amelyek egyben Székelyföld autonómiájának jelképei is, legyenek szolidárisak egymással, mert ma ők az eljövendő székely önkormányzás letéteményesei.

Marosvásárhely 2008. december 1.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

admin
 

>