Aradi tizenhárom

Nemzeti gyásznapként tartják számon a magyar érzelmű emberek október 6-át, amikor Aradon kivégezték a magyar szabadságharc 12 tábornokát és egy ezredesét. A hálátlan utókor komor tisztelettel emlegeti nevüket: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Közülük hat magyar, három sváb, egy horvát, egy szerb, egy osztrák és egy német nemzetiségű volt. Ha ma élnének, születési helyük alapján csupán ketten kapnának magyar állampolgárságot: a gödöllői Török István és a pesti gróf Vécsey Károly. Tizennegyedikként közéjük tartozott gróf Batthyány Lajos, akit Pest-Budán végeztek ki ugyanezen a napon. A magyar nemzeti érzés tragikus fellángolása után következett a borzalmas büntetés, az osztrák megtorlás.

Legenda szól arról, hogy a fiatal császárt, Ferenc Józsefet megátkozták: tizenhárom csapás érje családját. Pontosan beteljesedett az átok: őrület, tűzhalál, öngyilkosság, merénylet, baleset, mérgezés áldozata lett pontosan tizenhárom családtagja az évek teltével egyre búskomorabb császárnak. A magyar nemzet ájult letargiába esett, amiből az okos Deák Ferenc-féle kompromisszum, a kiegyezés hozta volna vissza a népek hazája nagyvilág közösségébe. Viszont igaza van Nemeskürty István történésznek abban, hogy a csász. kir. korabeli Magyarország inkább eltűnt a kötőjel első tagja, Ausztria neve mögött, semmint bevésődött volna a nagy nemzetek tudatába. A legnagyobb magyar Széchenyi beleőrült a nemzeti tragédiába, a kiegyezés útja pedig a magyar állam botrányos csökevénnyé minősítéséhez vezetett, a trianoni nemzetcsonkításhoz. A tisztánlátó döblingi őrült azt hirdette: sokan azt gondolják: Magyarország volt, én azt szeretem hinni: lesz! Meg is lett, véglegesen és végzetesen piciny formájában 1989 után: eladva, eladósodva, határain kívüli sajátjait megtagadva. Nyelvében élt és nyelvéből él, amint azt szépbeszédű miniszterelnöke hangsúlyozta: kurva ország… A másvilágon is pirulhat az arca tizenhárom mártírnak, ha édes hazáját emlegetik multinacionális angyalkák.

Fábián Lajos
Polgári Élet

admin
 

>