Sarmasági Tanácsülés 2008. szeptember 23.

Nagyításhoz klikk a képre!

Napirendi pontok2008. szeptember 23.-án 17 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban. Ez a gyűlés is napirend előtti felszólalással kezdődött. Dari Ibolya bizonyos Golgoncé-beli földügyekkel kapcsolatosan fogalmazta meg sérelmét, miszerint eddig az emberek „sötétségbe voltak vezetve”, egyúttal kéri a SHT-t, hogy az említett földterületet a SPH parcellázza újra, valamint a Varga András dossziéját vizsgálja felül. Hosszú tárgyalás után, melyben elhangzottak személyes vélemények, referensi hozzászólások a hivatal titkárnője kijelentette, hogy állásfoglalási, vagy határozathozatali kompetenciája ebben az ügyben a SHT-nak nincs. Sérelmekkel és észrevételekkel földügyekben az illetékes szerv a Helyi Földosztó Bizottság, azt követően a Megyei Földosztó Bizottság, vagy végső esetben a bíróság foglalkozik.

Ezután került sor a napirendi pontok alapján előterjesztett határozattervezetek tárgyalására valamint azok megszavazására. Az első két határozattervezetet –zöldövezet kialakítása az új gyógyszertár és orvosi rendelő mögött, valamint a szennyvízhálózat kibővítése a Szilágy utcán és Hársfa utcán- a bizottságok láttamozása és jóváhagyása után a SHT megszavazta.

A harmadik határozattervezet bővebb megbeszélést igényelt, mely eredményeként kiderült, hogy az Általános Városrendészeti Terv elkészítése törvényes előírás, és a határidő miatt halasztani nem lehet, ezért a mi községünkben is ezt el kell készíttetni. A terv ára 10.000. Euro, és ez – polgármesteri közbenjárásra – kedvezményes árnak számit. A terv szerint a község belterületei fognak bővülni, többek között Vasút utca mindkét oldala Zilah fele a lompérti hídig, a Hársfa utca vége /Lente/ Zilah fele, a Part utca a Pompaházig, a Vadgalamb utca át a vasúton az európai útig, a B.telepen a református templomtól befele, az ú.n. „László kert”, Majádon a „Ferma Nr. 8.”-ig, Lompérton a vasúti átkelőtől befele az út két oldala stb. A felsorolt helyeken nemcsak lakásépítésre alkalmas belterületek, hanem ipari parkok kialakítására alkalmas telkek is lesznek.

A negyedik és ötödik napirendi pontok alatt előterjesztett határozattervezetet is jóváhagyta a SHT. Jelen pontoknál került szóba a Sarmasági Napok költségeinek kérdése, valamint később az is, hogy szükséges-e nekünk évente megszervezni a S. Napokat. A szóbeli beszámoló alapján körülbelüli összegek hangzottak el, mely szerint az idei Sarmasági Napok 35.000 lejbe került. A költségek fedezésére 10.000 lej támogatás érkezett a helyi szponzori felajánlásokból, a többi költség az önkormányzatot terheli, úgymint: 12.500 lej edénykészletre (ez természetesen leltári tárgyként meg is maradt) 10.000 lej Zoltán Erika és az Insect fellépéséért, a többi a vendégek ellátására és megvendégelésére, tűzijátékra és egyebekre.. Ismételten: fent említett összegek nagyságrendileg mutatja a S.N. költségeit, pontos elszámolással az illetékesek szolgálhatnak. Polgármester javaslatára érdemben tárgyalt a SHT arról, hogy a jövőben milyen időközökben tartsunk S.N.-at. Határozat született, miszerint ilyen közvetlenül a lakosságot érintő kérdésben kérdezzük meg az érintetteket, lakossági főrum, falugyűlés vagy közvélemény kutatás útján.

A hatodik határozattervezetet a SHT jóváhagyta.

Az „egyebek” napirendi pont alatt a sorra felszólaló tanácsosok a következő észrevételek hangzottak el: a kiparittyázott égőket ki kell cserélni, a Bányatelepen éjszaka randalírozó rallyzókat meg kell fékezni, Varga Mihályéknál az utat hamarosan ki kell javítani, az Orgona utcát valamint az ú.n. „Varga-kertet” meg kell menteni a további csúszástól, mert az ott épült házak veszélyben vannak, van olyan szoba, melyet a földmozgás okozta repedések miatt már nem laknak. A Tavasz utca elejét konszolidálni, területrendezés útján szépíteni kell, az ott, valamint a Vass Zsigmond üzlete előtt parkoló teherautókat ki kell tiltani. Az iskolába járó gyerekek biztonsága érdekében az iskola környékén sebességkorlátozást kellene bevezetni, vagy az utcát egyirányúvá kellene tenni, esetleg az iskola kapuit tanítási idő alatt lezárni, körültekintőbben közlekedni, stb.

Ezek után a polgármester és Zsurzsán Zsolt tanácsos a bodelshauseni látogatásról, és az utazás fáradalmain kívül az ott tapasztalt jó benyomásaikról, különösen a tapasztalt tisztaságról, rendről, rendezettségről számolt be. Fontosnak tartották tisztázni, hogy ez az út az önkormányzatnak nem került pénzbe.

Egy kis adalék a végére: a Bodelshauseni Rathaus /Polgármesteri Hivatal, Városháza/ éves költségvetése 14.000.000. /tizennégymillió/Euro. No comment.

admin
 

>