A helyhatósági választások romániai magyar számai

A Nyugati Jelen internetes változatában olvasható Borbély László összesítése a helyhatósági választások eredményeiről. Ő mandátumokban mért, de szerintem az elért szavazatszámok tükrözik legjobban a tényeket. Ezeket gyűjtöttem egybe az alábbi táblázatban.

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2008. JÚNIUS 1.

RMDSZ

MPP

RMDSZ + MPP
2008

RMDSZ

nyereség / veszteség
2008 – 2004

RMDSZ-nyereség / vereség 2008-2004

Helyi Tanács

Megyei Tanács-elnök

Megyei Tanács

Helyi Tanács

Megyei Tanács-elnök

Megyei Tanács

Megyei Tanács
2004

Megye

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

Arad

12 917

12 984

13 931

262

0

0

13 931

15 365

-1 434

-1 434

Bákó

972

2 160

1 906

40

0

452

2 358

5 989

-3 631

-4 083

Beszterce-N

5 482

0

6 066

304

0

0

6 066

7 863

-1 797

-1 797

Bihar

54 989

60 616

57 980

5 053

0

4 847

62 827

61 516

1 311

-3 536

Brassó

12 578

0

12 649

1 062

0

1 170

13 819

17 544

-3 725

-4 895

Bukarest

4 346

4 111

4 111

4 111

4 111

Constanţa

53

0

809

-809

-809

Fehér

5 190

5 600

6 353

0

0

0

6 353

6 569

-216

-216

Hargita

58 536

67 353

63 551

31 522

41 368

35 632

99 183

72 795

26 388

-9 244

Hunyad

6 203

0

6 109

0

0

0

6 109

7 383

-1 274

-1 274

Galaţi

611

611

1 380

-769

-769

Gorj

285

1 288

1 288

1 288

1 288

Kolozs

36 261

34 905

36 290

3 167

0

3 595

39 885

52 147

-12 262

-15 857

Kovászna

32 413

37 648

36 061

20 344

22 648

20 958

57 019

59 994

-2 975

-23 933

Krassó-Szörény

575

738

738

2 161

-1 423

-1 423

Máramaros

10 266

12 319

10 842

1 280

0

1 460

12 302

12 925

-623

-2 083

Maros

82 730

90 743

78 953

10 829

12 939

11 918

90 871

95 572

-4 701

-16 619

Mehedinti

331

0

351

0

0

0

351

351

351

Suceava

217

2 285

2 285

9 235

-6 950

-6 950

Szatmár

44 900

60 038

51 782

3 388

0

2 597

54 379

44 170

10 209

7 612

Szeben

2 626

0

2 725

0

0

0

2 725

4 448

-1 723

-1 723

Szilágy

21 961

23 887

23 066

1 987

2 180

1 991

25 057

22 568

2 489

498

Temes

10 826

10 775

11 681

0

0

11 681

12 732

-1 051

-1 051

Összesen

404 657

419 028

429 329

79 238

79 135

84 620

513 949

513 165

784

-83 836

Néhány tanulság:

1. Bár indultak helyi képviselőjelöltek Bukarestben, Konstanca-, Gorj-, Krassó-Szörény- és Suceava megyében és megyei képviselőjelöltek Bukarestben, Galaţi-, Gorj-, Krassó-Szörény- és Suceava megyékben is Borbély László az elért 5476 illetve 9033, a mandátumot nem hozó szavazatokon és az ottani jelölteken átlépett.

2. Az RMDSZ-nek és az MPP-nek is a megyei listák hozták a legtöbb szavazatot. Ezek a legkevésbé jelöltfüggők, ezek vannak a legtávolabb a szavazóktól, ezek a tulajdonképpeni pártszavazatok.

3. Az országosan elért szavazatszámot látva elmondható, hogy az RMDSZ és az MPP által a helyi- és megyei képviselőlisták által valamint a megyei tanácselnök-jelöltek által elért eredmény nem tér el lényegesen egymástól.

4. Az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjei szavazathúzók voltak Bihar-, Hargita-, Máramaros-, Maros- és Szatmár-, míg Arad-, Fehér-, Kolozs- és Temes megyében a megyei tanácsoslista volt vonzóbb.

5. A Magyar Polgári Pártnak mind a négy megyei tanácselnökjelöltje szavazathúzónak bizonyult.

6. A községi és városi tanácsoslisták által elért kisebb szavazatszám oka az, hogy míg előbbire csak ott, ahol indultak, utóbbiakra minden szavazókörben lehetett szavazni.

7. A romániai magyarság 2008-ban ugyanannyi szavazatot adott helyi politikai érdekképviseletére, mint 2004-ben, bár a lakosságfogyás ennek ellenkezőjét okozhatta volna. Jótékony volt tehát a verseny, negatívumai ellenére is.

8. A versenyben kifejezetten nyertes magyarjai Hargita és Szatmár megyében laknak, de nyertek a Szilágy- és Bihar megyeiek is.

9. Az RMDSZ minden megyében, hol 2004-ben is indult most szavazatvesztéssel zárt. Indokolatlan tehát Borbély László győzelmi mámora, hiszen az eredmény „győzelmes vereség”.

Az erdélyi magyarság ugyanis nem elsöprő többséggel választotta az összefogást, és az egységes képviseletet. Nem utasította vissza a Borbély által megosztó törekvéseknek nevezett versenyt! Az erdélyi magyarság ugyanis, mint az Borbély adataiból kitűnik a községi és városi magyar tanácsosi mandátumok 18,21%-át míg a megyei tanácsosi mandátumok 17,59%-t a versenytárs Magyar Polgári párt jelöltjeire bízta.

Nagy István, Pécska

Forrás: http://blog.erdely.ma/nagyvarjas/

admin
 

>