""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

Tanácsülések

2008. október 28.-án 16 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács a hónapos rendes gyűlését a Faluházban

2008. október 28.-án 16 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban. A gyűlés elején mutatta be a Babes – Bólyai Egyetem tanára Prof. Dr. univ. Pompei Cocan a SHT által korábban megrendelt és végül elkészült „Fejlesztési Tervet”. A bemutató elnyerte a jelenlévők tetszését, olyannyira, hogy egyhangúlag el is fogadták. Kicsit drága, kicsit tudományos, … de a mienk.

Sarmasági Tanácsülés 2008. szeptember 23.

Nagyításhoz klikk a képre!

Napirendi pontok2008. szeptember 23.-án 17 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban. Ez a gyűlés is napirend előtti felszólalással kezdődött. Dari Ibolya bizonyos Golgoncé-beli földügyekkel kapcsolatosan fogalmazta meg sérelmét, miszerint eddig az emberek „sötétségbe voltak vezetve”, egyúttal kéri a SHT-t, hogy az említett földterületet a SPH parcellázza újra, valamint a Varga András dossziéját vizsgálja felül. Hosszú tárgyalás után, melyben elhangzottak személyes vélemények, referensi hozzászólások a hivatal titkárnője kijelentette, hogy állásfoglalási, vagy határozathozatali kompetenciája ebben az ügyben a SHT-nak nincs. Sérelmekkel és észrevételekkel földügyekben az illetékes szerv a Helyi Földosztó Bizottság, azt követően a Megyei Földosztó Bizottság, vagy végső esetben a bíróság foglalkozik.

Ezután került sor a napirendi pontok alapján előterjesztett határozattervezetek tárgyalására valamint azok megszavazására. Az első két határozattervezetet –zöldövezet kialakítása az új gyógyszertár és orvosi rendelő mögött, valamint a szennyvízhálózat kibővítése a Szilágy utcán és Hársfa utcán- a bizottságok láttamozása és jóváhagyása után a SHT megszavazta.

Tájékoztató Sarmaság Helyi Tanácsa gyűlése 2008. augusztus 26.

2008. augusztus 26.-án 17 órától tartotta a Sarmasági Helyi Tanács (továbbiakban SHT ) a hónapos rendes gyűlését a Faluházban, melyen ez alkalommal is a tanácsosokon kívül jelen voltak külön meghívottak, akik egy bizonyos témában kívántak szót kérni. Ez pedig nem más, mint Simona doktornő és testvére által kért telekhelynek a megvitatása, mely a Sarmasági Polgármesteri Hivatal (továbbiakban SPH ) tulajdonát képező úgynevezett kastélykertben került volna kimérésre. Doktornő kérte, hogy ügyét a napirendi pontok előtt tárgyalják, melyet a gyűlés elnöke javaslatára tanácsosaink elfogadták. Hosszú egyeztetések, eszmecserék és véleménynyilvánítások után a doktornő által készíttetett tervet elutasítva egy másik ajánlattal állt elő a testület, mely szerint a kimérendő rész ne a játszótér felé, hanem inkább a Hársfa utcára legyen ki(be)járási lehetőséggel. Így megőrizhető a kastélykert sajátossága, nem takarja az épülendő lakásrész a kastélyt, és ezen kívül pedig a lakó saját bejárattal rendelkezik.

A rendkívüli kérdés megvitatása után következett a napirendi pontok tárgyalása.

1. A SHT a következő három hónapra a tanácsülések elnökévé Balogh Béla képviselőt választja.

Rendkívüli tanácsülés Sarmaságon 2008.aug. 7- én

2008. augusztus 7- én rendkívüli tanácsülést tartott a Sarmasági Helyi Tanács.

Egyetlen napirendi pontot terjesztettek a tanácsosok elé, mégpedig határozattervezetet a helyi költségvetés módosításáról.

A helyi költségvetés bevételi oldala 30 ezer RON- nal lett gazdagabb,  összeg amit csakis célirányosan szabad elkölteni a sarmasági infrastruktúrális fejlesztési projektek dokumentációinak kifizetése céljára a következő időszakokra:

2008. évi 1. évharmadban 10 ezer lej;

2008. évi 2. évharmadban   9 ezer lej;

2008. évi 3. évharmadban 11 ezer lej.

Sarmasági Tanácsülés beszámoló 2008.július 29.

A tervezett napirendi pontok (klikk a nagyításhoz)

A tervezett napirendi pontok (klikk a képre)

2008. július 29.-én d.u. öt órakor kezdődött a Sarmaság Helyi Tanácsának júliusi, rendes gyűlése, mely a napirendi pontok szerint, már-már monoton unalmassággal, de ugyanakkor operatív gépiességgel gördült egyik határozattervezet elfogadásáról a másikra, mígnem elérkezett a gyűlés menete a 6.-os napirendi ponthoz, ahol előkerültek az érdekes, megvitatást igényelő kérdések.

Az egyik ilyen kérdés, amit a gyűlés elején felszólaló egyik helyi vállalkozó is sérelmezett a település utcáin dübörgő nehézgépjármű forgalomra vonatkozott, s ezen belül pedig egy bizonyos tiltó táblára, amit kétes, és ismeretlen személy(ek), ugyanilyen körülmények között, helyezett ki. Ugyanehhez a témához kapcsolódva került sor a prefektus felszólításának a megtárgyalására, melyben nyomatékosan felszólítja a Helyi Tanácsot a 34/2008.05.20 számú határozatának a visszavonására. Kiderült ugyanis a csatolt szakmai véleményezésből, hogy a nevezett határozat, melyben a teherforgalmat szándékszik a Helyi Tanács (továbbiakban H.T.) a település területén korlátozni, törvénytelen. A határozatot a H.T. visszavonta, de a következő gyűlésen egy új formában újratárgyalja.

Csonka tanácsunk alakult

2008. június 20.- án 11.00 órai kezdettel került sor Sarmaság nagyközség helyi és egyben egyetlen döntéshozó szervének, a helyi önkormányzati Tanács alakuló gyűlésére.

Az esemény fontosságát jelzi, hogy az ülés előtt az RMDSZ frakció teljes létszámban gyülekezett az Iskolacsoportunk egyik tantermében (Törvényes- e az iskolában történő politizálás, tisztelt kollégák ???…) ahova rövidesen megérkezett a megyei elnök is.

Az ülés zártkörű volt, de a Tanács alakuló ülésén tapasztalhattuk ,,jótékony” hatását.

Először minden simán zajlott; az ülést a törvényes előírásoknak megfelelően a legidősebb tanácsos vezette, akit a két legfiatalabb asszisztált. A validáló bizottság megszavaztatása is etikus volt: mindhárom pártot egy- egy megválasztott tanácsos képviselte. Döntésük is etikus lett – jegyzőkönyvben állapították meg a megválasztott tanácsosok megszavazásának és összeférhetőségének törvényességét, javasolva a tanácsosok validálását (törvényes megerősítését- szerk.) Eddig minden szép és ünnepélyes.

A hamarosan sorra kerülő névszerinti szavazáson, ahol mindenki szavazott mindenkire, az egyik demokratikusan megválasztott tanácsosunkat minden indoklás nélkül leszavazták. Azt hogy előre eldöntött politikai megegyezésről volt szó, bizonyítja az a tény is, hogy a nyílt szavazáson mintegy ,,varázsütésre” a két validáló bizottsági tag is 180 fokos fordulattal, szintén nemmel szavazott.

Hozzászólások

Kategóriák