""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

Ünnepek

Március 15.-e szabadság ünnepe, minden magyar ünnepe!

A Magyar Polgári Párt országos elnökének ünnepi programja

Március 14.
 A Magyar Polgári párt Országos Elnöksége és a megyei szervezetek küldöttségei is részt vesznek Marosvásárhelyen a párt által szervezett megemlékező ünnepségen. Délután fél hatkor az MPP országos vezetői megkoszorúzzák Petőfi Sándor köztéri szobrát, ezt követően 18 órától, a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében kerül sor gálaműsorra, melynek keretében fellép a Napsugár néptáncegyüttes, zenél a Cinige zenekar. A forradalom marosvásárhelyi vonatkozásairól, a Mátyás huszárok szerepéről előadást tart Miholcsa József szobrászművész.  Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére szervezett est házigazdája az Orbán Balázs Akadémia Egyesület.

Március 15.
Biró Zsolt pártelnök délelőtt 10 órától Kápolnásfaluban a forradalmárok emlékének szentelt misén vesz részt. Ezt követően Benedek László polgármester társaságában a falú központi parkjában megtekinti a kápolnásfalusi iskolás gyerekek ünnepi előadását.
14 órától a Nyerges-tetőn a hagyományos ünnepi rendezvényen és a koszorúzáson Biró Zsolt pártelnök Salamon Zoltán Hargita megyei elnök és Dr. Ambrus Lilla, megyei elnökségi taggal közösen vesz részt és helyezik el a kegyelet koszorúit.
16 óra 30 perctől a gelencei ünnepségek vendége Biró Zsolt. Itt Cseh József polgármesterrel közösen részt vesznek a Március 15.-e tiszteletére szervezett felvonuláson, majd a falu központi parkjában hangzanak el az ünnepi beszédekre és koszorúzásra kerül sor. 
    Este Biró Zsolt a párt Kovászna megyei elnöke Kulcsár-Terza József és a SZNT sepsiszéki elnöke Gazda Zoltán társaságában részt vesz a sepsiszentgyörgyi színházban sorra kerülő gálakoncerten. Az előadás díszvendége Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese lesz. Az ünnepi koncert során fellép a Gregorius és a Csíki Kamarazenekar. A műsoron magyar művek szerepelnek.

Share

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

clip_image002

 

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól:

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!…

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek.

Share

Vasárnapi ima

[ 2011. május 29., 15:10 ] [152]

Vasárnap van, a pihenés napja! Amikor megteremtetted a világot, benne mindent megalkottál, helyre tettél, s a nagy gépezet lassú, de mégis erőteljes mozgásba lendült, visszatekintettél, és azt mondtad: minden, amit teremtettél, jó!
Nap, mint nap teremtünk, alkotunk, cselekszünk, beszélünk, rombolunk, pusztítunk, összekötünk és eloldunk, bántunk és vigasztalunk, segítünk és akadályozunk… Élünk! Mindennapjainkba belebonyolódva azonban nem látjuk minden este oly tisztán, mint Te láttad, hogy amit teszünk, amit alkotunk jó vagy sem? Vasárnap elcsendesedünk, hátralépünk, s a távolság tárgyilagosságával megvizsgálunk mindent.
Mit látok én?
Világosságot, amit teremtettem, amikor tanítottam, s magamba fogadtam, amikor tanítottak; de látom az árnyékot is, amit tudatlanságommal vagy restségemmel a világra vetettem.

 

Share

A pápa boldoggá avatta II. János Pált

[ 2011. május 01., 12:09 ] [59]

Boldoggá avatta XVI. Benedek pápa elődjét, a néhai II. János Pált az e célból vasárnap a vatikáni Szent Péter téren tartott szentmisén. A pápa latinul mondta el az ilyenkor szokásos formulát. Előzőleg Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke ismertette II. János Pál életrajzát és kérte boldoggá avatását. Ennek megtörténtét követően leleplezték II. János Pál hivatalos ábrázolását, amelyet a Szent Péter bazilika főbejárata fölött helyeztek el. Hivatalos becslések szerint mintegy egymillió zarándok érkezett Rómába a néhai pápa boldoggá avatásának alkalmából.
Nyolcvanhét hivatalos küldöttség, köztük huszonkettő állam-, illetve kormányfő vezetésével, vesz részt vasárnap a Szent Péter téren tartandó ceremónián. A magyar hivatalos kormánydelegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. Emellett Seregély István nyugalmazott egri érsekkel az élén egy háromszáz fős magyar zarándokcsoport is jelen lesz a nagyszabású ünnepségen.
A boldoggá avatás vasárnap délelőtt kilenc órakor előimádsággal kezdődik. A XVI. Benedek pápa által pontifikált szentmisén bemutatják a boldog hivatalos képmását és a tiszteletére alkotott latin nyelvű himnuszt. Május 2-án Tarcisio Bertone szentszéki államtitkár a Szent Péter téren celebrálja a hálaadó szentmisét.

Share

Emil Boc húsvéti üzenete szerint jövőre jobb lesz

[ 2011. április 24., 08:14 ] [84]

„Idén jobb lesz, mint tavaly, és jövőre jobb lesz, mint idén” – ezt Emil Boc miniszterelnök jelentette ki tegnap, húsvéti üzenetében. A kormányfő úgy véli, a dolgok jó irányba haladnak, „a rossz idő után jön a jó idő”. Emil Boc egy kolozsvári idősek otthonában tett látogatása során nyilatkozta, hogy a lakosság életszínvonala hamarosan emelkedni fog.
A kormányfő, aki húsvéti csomagot osztott az időseknek, azt kívánta mindenkinek, örüljön a húsvéti ünnepeknek, szerettei, családja körében, továbbá egészséget kívánt mindenkinek.

Kolozsvári Rádió, erdely.ma

Share

Orbán Viktor: Az újjászületés dokumentuma – film

[ 2011. április 24., 11:27 ] [66]

Nekünk, magyaroknak nagyböjt idején az újjászületés ígérete ad erőt az önmegtartóztatáshoz. Az újjászületésben ölt testet a kereszténység központi gondolata, a Megváltó kereszthalálának áldozata és az általa elnyert bűnbocsánat. A hosszú, hideg tél idején pedig a természet tavaszi újjászületése ad reményt, teszi elviselhetővé a várakozást. A húsvéti újjászületés így átvezet minket a bűnből a bűnbocsánatba, a sötétségből a fénybe, a várakozásból a beteljesedésbe.
Az idei húsvét a magyaroknak különösen fontos. Jézus Krisztus feltámadásán és a természet tavaszi megújulásán túl ebben az évben Magyarország újjászületését is ünnepeljük. Éppen egy éve döntöttek a választók arról, hogy a múltba visszahúzó, a megújulás útjában álló erőket sosem látott egységben leváltják, és felhatalmazást adnak egy új korszak megkezdéséhez.
Az egy év temérdek feladatot adott, és sok munkával telt mindannyiunknak. A számos megoldandó feladat közepette azonban nem feledhettük legsürgetőbb közös küldetésünket: a Magyarország újjászületése előtt álló akadályok lebontását. E munka kiindulópontja egy új, közös alaptörvény megalkotása volt. Kellő szerénységgel, de magabiztosan állíthatjuk: Magyarország új, húsvéthétfőn kihirdetendő alkotmánya a magyar újjászületés legfontosabb dokumentuma.

Share

Csaba testvér: Él az Isten és él az emberek szívében az Isten szeretete!

[ 2011. április 22., 00:26 ] [42]

Kedves Testvéreim!
Istennek legyen hála, hazaértem Dévára!
Március 9-én, farsang utolsó napján indultam útnak, és azóta minden nap legalább egy helységben hirdettem a mi Urunk irántunk való végtelen szeretetét. Volt olyan nap is, hogy három helységben volt szentmise, előadás. Előbb Argentínában, utána a Szent László ereklyéjével volt egy hatalmas körút Erdélyben, 25 állomás, melybe besegítettek a jó ferences testvérek is, majd Budapesten és Debrecenben voltam egy-egy háromnapos lelkigyakorlatot tartani. Közben a lelkigyakorlatok mellett délelőttönként sikerült egy-egy lelki napra eljutni még öt más helységbe is. Csodálatos élmény látni, hogy mindenütt mennyi imádságos szeretettel, jósággal készülnek az emberek a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadására.

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnom e hatalmas út tapasztalatait, akkor csak annyit mondanék:

Él az Isten és él az emberek szívében az Isten szeretete!

Share

Március 15. Szatmárhegyen

Első ízben rendezett a Szatmárhegyi Magyar Polgári Párt március 15-i megemlékezést, melyet a református templom kertjében, kedden délután öt órától tartottak. Ünnepi köszöntőjében ifj. Juhász Károly az 1848-as szabadságharc helyi vonatkozásairól, valamint a jobboldali-nemzeti értékrend felé fordulás időszerűségéről beszélt. Szűcs Barnabás helyi harcművész fehér ló hátán érkezett (…visszatérőben az erdődi ünnepségről). Helyi iskolások (Császi Andrea és Milák Bea) Petőfi-verseket szavaltak. A szatmárhegyi 48-as szabadsághősök kopjafájára (amelynél a vasárnapi istentisztelet után az RMDSZ és az egyház is megemlékezett) ezúttal Félegyházi Elek MPP-s önkormányzati képviselő helyezett el koszorút.
A Kossuth-nóta és a Himnusz eléneklése után a résztvevők átvonultak a Református Tanácsterembe, ahol – a Sebestyén Sándor által megszervezett – szerény fogadás mellett baráti beszélgetésre került sor. A beszélgetés során – többek között – az épp születésnapját is ünneplő id. Juhász Károly, a helyi MPP alapító elnöke a helyi közösség hosszú ideje húzódó problémáiról, illetve az erdélyi magyar szervezetek közötti konszenzus lehetőségeiről mondta el gondolatait. A meghívottként jelenlévő Szűcs Szabolcs alpolgármester (RMDSZ) megköszönte a helyi MPP meghívását, majd – felkérésre – spontán beszámolót tartott a helyi vezetés legaktuálisabb ügyeiről. A hallgatóság nagyra értékelte a rögtönzött beszámoló őszinte, egyenes hangnemét. A több generációt képviselő jelenlévők, válogatott hazafias zene mellett, késő estig jó hangulatban ünnepelték nemzeti ünnepünket.

Share

MPP kongresszus lesz március 14-én.

 

A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa, a párt bejegyzésének harmadik évfordulóján, március 14-én ülésezik Kézdivásárhelyen. Az MPP legfőbb döntéshozó testületének munkaülése a párt születésnapja is egyben, március 15. előestéje okán ugyanakkor ünnepi rendezvény is. Ezért másnap az MPP Kézdivásárhelyen tartja az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező központi ünnepségét. Az MPP Országos Tanácsa a többi között dönteni fog a 2012-es helyhatósági választásokra való felkészülés cselekvési ütemtervéről, valamint az erdélyi magyar nemzeti oldal létrehozásáról.

Kolozsvári Rádió

Székelyföld oszthatatlan és szent

Az MPP háromszéki vezetősége bírálja a helyi hatóságok azon javaslatát miszerint Bölön község átadjon egy több mint 2o hektáros területet Brassó megyének. Kulcsár Terza József elnök kiemelte, hogy egyes személyek, „felhatalmazás nélkül” Székelyföldet akarják ezáltal kisebbíteni. Az MPP háromszéki elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy Bölön község átadjon Brassó megyének több mint 2o hektár területet, hogy ezáltal rendezze az ott élő roma családok helyzetét. „Ezzel Székelyföld egy részét adnák át Brassó megyének és csak azért mert ott román romák laknak. Tudomásom szerint az RMDSZ kormányon van, nem tudja másképp ezt a kérdést megoldani?”, húzta alá Kulcsár Terza. Ugyanakkor kiemelte: mindenkinek meg kellene értenie, hogy Székelyföld oszthatatlan és szent.

Share

Kulcsár bírálja a prefektust

2011 január 13., csütörtök

Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki elnöke bírálja György Ervin prefektust miután az utóbbi közölte, hogy érvényteleníteni kell azokat a helyi határozatokat, amelyek hivatalos ünnepnek minősítették március 15-ét.
Az MPP-s politikus elfogadhatatlannak tartja, hogy egy magyar kormánybiztos kijelenti, hogy a prefektúra kénytelen lesz közigazgatási bíróságon megtámadni a határozatokat, ha a helyi tanácsok nem érvénytelenítik ezeket. Kulcsár aláhúzta: az MPP-s tanácsosok nem vonják vissza ezen határozatokat és ha kell ő személyesen fogja képviselni a bíróságon ezt az ügyet. Mint ismeretes, azon helyi tanácsok, amelyek arról döntöttek, hogy március 15-e legyen hivatalos ünnep, kénytelenek visszavonni az erre vonatkozó határozatot. György Ervin kormánybiztos elmondta, hogy helyesen jártak el azon önkormányzatoknál, ahol a törvény értelmében módosították a kollektív munkaszerződést úgy, hogy a március 15-ét munkaszüneti nappá nyilvánították. Ellenben, ha a helyi tanács olyan határozatot hozott miszerint március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánítják, például Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Uzonban, ott túllépték a hatáskörüket. A Prefektúra felszólította ezen tanácsokat, hogy vonják vissza a határozatot, ellenkező esetben a kormányhivatal megtámadja azt.

— sepsi rádió, polgaripart.ro

Share

Kitart a határozatok mellett az MPP

2011 január 13., csütörtök

Nem vonja vissza az MPP a március 15. hivatalos ünneppé nyilvánításáról szóló határozatokat, ha kell, a bíróságon védik meg igazukat — nyilatkozta Kulcsár Terza József, a polgári párt Kovászna megyei elnöke.
Érthetetlennek nevezte, hogy azt követően, hogy az RMDSZ húsz évig semmit nem tett a magyar ünnep elismertetéséért, most az általuk kinevezett magyar prefektus akadályozza azt. Kulcsár szerint az a tény, hogy 33 település akarja a március 15.-i ünnepnapot, egyértelművé teszi, az RMDSZ-nek húszéves mulasztást pótolva törvényben kellene kezdeményeznie ezt. Véleménye szerint a prefektus által ajánlott megoldás „maszatolás", nem szabad összekeverni az ünnepnapot a szabadnappal. „György Ervin ünnepnapon vagy szabadnapján olvasta fel a kormányfő, illetve Traian Băsescu üzenetét?" — tette fel a kérdést.

— Háromszék,polgaripart.ro

Share

Magyar Polgári Párt Központi Irodája – Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Rendes méretben szeretnéd látni?

Klikkelj a képre!

Share

Anno Domini – hogy is van ez az időszámítással?

[ 2010. december 24., 09:49 ] [53]

Még Krisztus születése után hatszáz évvel is csak kevés ember tudta, hogy „keresztényi korban" él. Az időszámítás, amely azzal az évvel kezdődik, amikor „Krisztus Galileában járt", egy Scythia Minorból származó görög apát, Dionysius Exiguus műveként jött létre, aki 550 körül halt meg Rómában. A mai időszámítás kezdete egyébként nem Krisztus születése, hanem fogantatása…
Dionysius ötlete volt, hogy az Úr megtestesülésére, Krisztus földre szállására kell alapozni az évek számozását, amely kezdődjön az örömhír vételének, Szűz Mária fogantatásának a napjával. Ezt a napot, az első év első napját, ő Krisztus december 25-i születése előtt kilenc hónapra, március 25-re tette.
A mai időszámítás kezdete tehát nem Krisztus születése, hanem fogantatása…

Share

Böjte Csaba árvái kapják a Duna Tv óriási cipősdobozába került ajándékokat – film

A konténer hétfőig tart nyitva, hogy az ajándék karácsonyig eljusson mindenhová.

Szerző: Papp Klára
Forrás: Híradó

2010.12.17. péntek 19:39

Idén is felszállt a cipősdoboz-járat ajándékokkal a fedélzetén. A Duna Televízió által gyűjtött dobozokat Böjte Csaba dévai árvái kapják meg.

A Budapesten vendégeskedő dévai gyerekek izgatottan várják a felszállást. Életükben először repülnek, és néhányan közülük első ízben jártak a magyar fővárosban. Sok szép élménnyel távoznak.
„Hát nekem a világítás tetszett a legjobban, ki van díszítve, ki van világítva Budapest” – mondta egyikőjük.
A gyermekek nem szálltak fel üres kézzel. Mindenkinek jutott bőséges ajándék. 2500 csomagot vittek Dévára, Böjte Csaba árváinak.
„A Duna Tévének egy hatalmas nagy felajánlása lehetővé tette azt, hogy egy óriási cipősdobozba gyűjtsük a Nyugati téren a cipősdobozokat. Ezek onnan valók, az elmúlt napokban napi 200-300 ajándék érkezik ebbe a Duna Tévés dobozba” – hangoztatta Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke.
Az óriásdoboz-konténer hétfőig, azaz 20-ig tart nyitva, hogy karácsonyig

még időben eljusson mindenhová egy-egy cipősdoboznyi szeretet.

dunatv.hu

Share

Kovászna Hivatalos ünnep március 15.

2010 december 16., csütörtök

Kovászna város tanácsa elfogadta a határozattervezetet, mely helyi hivatalos ünneppé nyilvánítja március 15-ét. A határozattervezetet Ferencz Botond (MPP) városatya terjesztette elő, az indoklást Tordai Cecília és Cseh Béla tanácstag is aláírta.
A szabadnapra az önkormámányzat és az alárendelt intézményeinek alkalmazottjai jogosultak. A határozat értelmében a tanintézmények vezetőitől kérik, hogy a lehetőségek függvényében programjukkal alkalmazkodjanak az önkormányzathoz. A magán- vagy más tőkéjű cégek, alapítványok, egyesületek számára nem kötelező, de ajánlott a március 15-i szabadnap megadása.
Meglepő módon a határozattervezet tárgyalásán a román anyanyelvű képviselők nem akadékoskodtak különösebben. Egyetlen javaslatuk, hogy az eredeti határozattervezetből vegyék ki a cikkelyt, melyben az állt, hogy a március 15-i szabadnapot utólag ledolgozzák — ez meg is történA románság számára különben szabadnappal járó helyi hivatalos ünnep lehetne a hagyományos tündérvölgyi juhászlakodalom vagy a városnapok is. Ez azonban három napig tart, és mindig hét végén kerül rá sor — mondta Enea Nicolae képviselő.
A román közösség érdekeit szem előtt tartva sor kerülhet egy másik szabadnap meghatározására is — mondta Lőrincz Zsigmond polgármester.
A határozattervezettel nem értett egyet sem a tanács jogi bizottsága, sem a jegyző. Ennek ellenére tíz igennel, két nemmel és négy tartózkodással a városatyák elfogadták a tervezetet.

Share

Hozzászólások

Kategóriák