""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

Schmitt Pál

Önkéntes orvosok Erdélyben

2011. május 7-től 15-ig ismét Erdélyben vizsgálnak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) önkéntes orvosai. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 50 fős önkéntes orvos tagjaiból álló csoport évente kétszer utazik a romániai Hargita megyébe, ahol kórházakban, iskolákban, óvodákban szűrik, vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. Ezen kívül gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, illetve szakmai továbbképzéssel segítik az intézeteket. 2010-ben a szervezet önkéntesei több mint 10 000 vizsgálatot végeztek, illetve az NGYSZ által felújított csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központot a szervezet két magyarországi gyermek neurológusa is folyamatosan támogatja a munkájával. Idén májusban 25 orvos és egészségügyi szakember vesz részt a gyógyító körúton.Az orvos-csoport látogatása mellett idén is sor kerül a hagyományos erdélyi gyermek és ifjúsági focikupára csíkszentdomokoson, melyet az Aranycsapat tagja, a Gyermekmentő Szolgálat Sportbizottságának elnöke, Buzánszky Jenő vezet. A korábbi évekhez hasonlóan a győztes csapatokat a Szolgálat vendégül látja a Fővárosi Önkormányzattal közösen szervezett huszonegyedik budapesti Városligeti Gyermeknapon, május 28-29-én.

Polgári Élet www.polgarielet.ro

Schmitt Pál: a következő lépés a szavazati jog megadása lehet

Share

“A történelem ma visszazökken eredeti kerékvágásába” – Schmitt Pál az alkotmányról

A magyarság felemelkedésének zálogaként beszélt az új alkotmányról Schmitt Pál hétfőn este a Művészetek Palotájában rendezett gálaesten. A köztársasági elnök ugyanakkor fordítva idézte az új alkotmány végén szereplő szófordulatot.

"Húsvéti alkotmányként" beszélt az általa délben aláírt új magyar alaptörvényről Schmitt Pál köztársasági elnök hétfőn este a Művészetek Palotájában megrendezett gálaesten, és azt is hozzátette, hogy az "Magyarország feltámadásának alapja és záloga". Az ünnepi hangversenyt a jövő év elején hatályba lépő új alkotmány tiszteletére rendezték, és a hallgatóság soraiban megjelent Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is.

Schmitt az "első, legfontosabb lépésnek" nevezte az új alaptörvényt, amely "szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között". A köztársasági elnök hétfő déli beszédéhez hasonlóan újra megemlítette a később megalkotandó sarkalatos törvényeket, amelyeket lehetőségnek nevezett arra, hogy valaki hozzátegye a saját tudását a jövőhöz. "Az alkotmányunkban mindvégig maradt egy szám, az 1949-es, amely máig kísértett bennünket, nem összekötött, hanem elválasztott" – mondta Schmitt, és azt is hozzátette, hogy az új alkotmányban már a 2011-es szám fog szerepelni. "A történelem ma visszazökken eredeti kerékvágásába" – mondta.

Share

Schmitt: a csángók is magyar állampolgárokká válhatnak

[ 2011. február 06., 07:53 ] [128]

Az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően a moldvai csángó magyarok is magyar állampolgárokká válhatnak – írta Schmitt Pál köztársasági elnök a XV.csángóbálra írt köszöntőjében, amelyet a szombati bálon ismertettek.
A köszöntőjében a köztársasági elnök kiemelte, hogy idén Domonkos Pált Péter néprajzkutató emlékének szentelik az estét, akinek nem kis része van abban, hogy ma az anyaországiak ilyen kíváncsiak csángó testvéreikre, hogy ilyen felelős szeretettel fordulnak feléjük.
Utalva a moldvai csángók egyik hagyományos táncára úgy fogalmazott: „a moldvai körtáncban kar karba fonódik (…) idén még erősebben kapaszkodunk egymásba, azok is, akik évtizedeken át éltek számkivetetten, akiknek nem járt magyar könyv, magyar pap, magyar tanító".

Ma az egyszerűsített honosításnak köszönhetően magyar állampolgárrá válhatnak – hangsúlyozta az államfő, hozzátéve: örüljünk ennek a lélekkel régóta megélt, most törvénnyel megszentelt összetartozásnak.

Kossuth Rádió,erdely.ma

Share

Nem jutott dűlőre a magyar és a szlovák államfő a kettős állampolgárságról – film

A nyelvtörvény ügyében sem mozdultak előbbre az álláspontok.

Szerző: Rudas Dóra
Forrás: Duna TV Híradó

2011.01.20. csütörtök 20:25

Nem jutott közös nevezőre Ivan Gasparovic és Schmitt Pál pozsonyi tárgyalásukon a szlovákiai nyelvtörvényről és a kettős állampolgárságról. A  magyar államfő azt mondta: bízik abban, hogy a szlovákiai magyarok nem kapnak büntetést, ha az anyanyelvüket használják.

Ragyogó napsütésben, sóval és kenyérrel, katonai tiszteletadással fogadták Pozsonyban Schmitt Pált. A magyar államfő megválasztása óta először látogatott Szlovákiába. Ivan Gasparoviccsal folytatott megbeszélése után Schmitt Pál azt mondta, sajnálja, hogy  Magyarország hét szomszédja közül egyedül Szlovákia ellenzi a magyarok kettős állampolgárságát. Szerinte minden határon túli magyarnak ki kell használni ezt a lehetőséget.

Schmitt Pál elmondta: “Arra bíztatom a mintegy 15 millió magyar embert bárhol éljen is a határkon túl akár Ausztráliában vagy Amerikában, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és a lelki kötödésen túl a jogi kötődést is erősítsék “.

Share

Kereszténység és Szent Korona

Az államfő hat pontban foglalta össze javaslatait az új alkotmánnyal kapcsolatban.

Feldolgozta: SzZ
Forrás: MTI

2010.11.24. szerda 9:18

A kereszténységre való utalást, a magyar nyelv ápolását, a családok és a gyermekek védelmét, az élethosszig tartó tanulás és a sportoláshoz való jog támogatását, valamint a Szent Korona szerepeltetését is tartalmazza Schmitt Pál államfő javaslata a készülő új alkotmányhoz. A Köztársasági Elnöki Hivatal, a KEH szerdán juttatta el a távirati irodához az államfő hat pontban megfogalmazott javaslatait, amelyeket az alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak is megküldtek.

Share

Székely Nemzeti Tanács – Schmitt Pál: a székelyek értékőrzése hivatás

2010 november 20., szombat

A XXI. század magyarsága számára a székelyek értékőrzése hivatás, Európa számára bátorságuk küldetés – írta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) pénteki ülésének résztvevőit köszöntő levelében Schmitt Pál köztársasági elnök. Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke a tanácskozáson a választójog és választhatóság kiterjesztése mellett érvelt.
"Minden szellemi-lelki kincset dédelgető közösségre szükség van, hogy Európának zavaros, értékvesztett világunkban arca legyen" – írta az államfő.
Hangsúlyozta: a határok nélküli Európa a "divatos multikulturalitás talmi csillogása helyett" határtalan lehetőséget ad mindenkinek, aki elég erős, hogy nyitott, tenni akaró polgárok egységévé szervezze az egy helyen élőket. A 270 küldött előtt felolvasott levélben az államfő kitért arra is, hogy ma Európában a határok tekintetében kevésbé fizikai, sokkal inkább lelki, szellemi elzárkózásról, befelé fordulásról kell beszélni.
Utalva arra, hogy az ülésnek a Parlament épülete ad otthont, kiemelte: falai között mindannyian otthon vagyunk.
Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke arról beszélt, hogy tartalommal kell gazdagítani a kettős állampolgárság intézményét. Ki kell terjeszteni a választójogot és a választhatóság jogát, a gondoskodó állam intézményrendszerét ki kell terjeszteni a határon túlra is – emelte ki.
Szorgalmazta Székelyföldön szórványkollégiumok létesítését az asszimiláció és az elvándorlás megállítására, repülőtér építését, székely szövetkezet kialakítását – utóbbi a gazdák termékeinek értékesítését segíthetné. Hangsúlyozta: a Kárpát-medence egységes gazdasági tér, s arra biztatta a gazdasági szereplőket, hogy közösen éljenek e lehetőséggel.
A Magyar Polgári Pártot a Székely Nemzeti Tanács leghűségesebb szövetségesének nevezte, s úgy fogalmazott: "nemcsak múltunk, jövőnk is van".
Veres Dávid csíki küldött felszólalásában azt kérte, hogy a kormány minden eszközzel segítse Székelyföld autonómiájának megvalósítását, és az új alkotmányban Székelyföld törvényes (magyar) parlamenti képviseletét rögzítse. Szavait többször taps fogadta, így akkor is, amikor arról szólt: a magyar kormány járjon közbe a román kabinetnél azért, hogy a székelyek minél előbb visszakaphassák "őseik egyéni és közösségi jussát". Mind Bukarestben, mind a nemzetközi fórumokon a magyar kormány próbálja meg elérni, hogy "a kilencven éve tartó jogfosztottság állapota" az erdélyi és székelyföldi történelmi egyházak esetében minél előbb megszűnjön – fejtette ki.

Share

Schmitt Pál: Az önrendelkezés lehető legmagasabb fokát akarjuk

[ 2010. október 25., 07:22 ] [115]

Schmitt Pál köztársasági elnök szerint minden európai normát alulmúlt az, ami 2006. október 23-án történt. Az államfő a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának adott interjújában kiemelte azt is: a teljes elégtétel az emberek számára az lehet, hogy ismét békében, nyugodtan, méltóságteljesen ünnepelhetjük 1956. október 23-át. Arra a kérdésre, fontosnak tartja-e, hogy tisztázódjon, mi is történt 2006. október 23-án, azt felelte: a kormány, a parlament és az igazságszolgáltatás is „végzi a dolgát” ebben az ügyben.
Egy másik kérdésre, hogy milyen remény van a székely autonómiára, az államfő azt válaszolta: romániai útja során Traian Băsescu elnöknek szóba hozta az autonómia kérdését is. Az államfő közölte: máshol is van autonómia, nem elszakadást akarunk, hiszen ezen már messze túl vagyunk, hanem az önrendelkezésnek egy elérhető legmagasabb fokát. Ezt részben felülről, tárgyalások után kell kérni, részben pedig az összefogás, az erő mutatása révén alulról kell kiharcolni ― mondta.

Háromszék, erdely.ma

Share

Szász Jenő elnök úr beszéde- Magyarok XXI – című konferenciánSzász Jenő elnök úr beszéde, mely elhangzott Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság Elnöke által 2010. október 19-én Marosvásárhelyen megtartott Magyarok XXI – című konferencián

Tisztelt Köztársasági Elnök úr!
Tisztelt Meghívottak! Kedves barátaim!

Nincs külön magyarországi és külön határon túli magyar ügy. Csak egy magyar ügy. És ha ez így van, akkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az általunk vallott egységes magyar világ eszménye és valósága a Kárpát-medencében nem csak nyelvi, kulturális, mentális egységen alapul, hanem egyfajta politikai sorsközösségen is, amelyen belül a gondok is azonosak: a népképviselettel való gátlástalan visszaélés és a közösség idegen érdekeknek történő könyörtelen kiszolgáltatása nem pusztán magyarországi politikai jelenség, amely az országhatároknál megáll, hanem kisebbségi magyar politika jelenidejű valósága is. Széplelkűségből fakadó illúzióknak, tájékozatlanságból eredő naivitásoknak és pótcselekvésként használt kettős mércéknek már nincsen tovább helye.

Share

Az SZNT – MPP – EMNT közös közleménye

[ 2010. október 20., 14:14 ] [256]

Felháborítónak, minden szempontból elfogadhatatlannak tartjuk mindazt, ahogyan a Magyar Köztársaság elnökének, dr. Schmitt Pálnak marosvásárhelyi látogatását a Kultúrpalota „házigazdájaként” a Maros Megyei Tanács megszervezte.
A Kultúrpalotában a Köztársasági Elnök által a 30 esztendeje elhunyt Márton Áron püspök tiszteletére az erdélyi magyaroknak adott emlékkoncerten az erdélyi magyar közélet, szervezeteinek és a történelmi magyar egyházak képviselőinek – az Elnöki Hivatal kérésére ugyanannyi, egyenlő számú – 40 –helyet illett biztosítani az intézmény földszintjén, az arányos, korrekt elosztás elve szerint. Mindezt Elnök úr beszédének szellemében, aki rámutatott: nemcsak bajban, hanem gond esetén is össze kell fognunk, mindig felül kell kerekednünk a széthúzáson.
Ehhez képes megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a Kultúrpalota legfelső szintjén biztosítottak számunkra ülőhelyet, miközben a földszinten az RMDSZ-eseknek fenntartott helyek üresek voltak, mert nem jöttek el a meghívottak.

Sajnálatosnak tartjuk a Kultúrpalota ügykezelését gyakorló Maros Megyei Tanács elnökének, az RMDSZ-színeket képviselő Lokodi Edit Emőke elnökasszonynak teljes emberi és szakmai alkalmatlanságról tanúskodó magatartását. Úgy véljük, cselekedetével és intézkedésével homlokegyenest ellentmondott az Elnök úr összefogásra való buzdításának, az egymás iránti tiszteletnek és elfogadásnak.
Az elnökasszony emellett elégtelenre vizsgázott az erdélyi magyarság vezetői előtt vendéglátásból, házigazdaként a legelemibb protokolláris feltételeknek sem tett eleget, sőt, készakarva háttérbe kívánta szorítani a társadalmunk neki nem tetsző részének a véleményét képviselőket.
Ezt a magatartást elutasítjuk, felháborítónak és sértőnek tartjuk.

Share

Megkezdte bukaresti látogatását Schmitt Pál

[ 2010. október 18., 12:43 ] [405]

 Az elnök koszorút helyezett el Bukarestben, az Ismeretlen Katona szobránál. A tervek szerint a Magyar Hősök Emlékművét is megkoszorúzza. Schmitt Pál tárgyalni fog Traian Basescu elnökkel, Emil Boc kormányfővel, a Szenátus elnökével, Mircea Geoană-val, a Képviselőház elnökével, Roberta Anastase-val.
Délután Schmitt Pál Marosvásárhelyre érkezik, itt találkozik az erdélyi magyar közélet képviselőivel. A Kultúrpalotában ma este sorra kerülő koncert és az azt követő állófogadás házigazdája a Magyar Köztársaság elnöke. Schmitt Pál az est folyamán külön-külön, négyszemközt találkozik a magyar pártok vezetőivel, Markó Béla RMDSZ elnökkel és Szász Jenő MPP elnökkel, valamint Tőkés László EMNT és Izsák Balázs SZNT elnökkel. Holnap munkareggeli keretében fogadja a magyar történelmi egyházak el0ljáróit a magyar köztársasági elnök.
Ezt követően kerül sor a Magyarok XXI nevet viselő konferenciára, szintén az Elnöki Hivatal szervezésében. Schmitt Pál délelőtt 11 órától mond beszédet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi épületének aulájában. Fél 12-kor a kampusz udvarán teszik le az új bentlakás alapkövét. Délután a fennállásának 10-ik évfordulóját ünneplő Partiumi Keresztény Egyetem vendége lesz a magyar államfő.
Marosvásárhelyi Rádió , erdely.ma

Share

Hozzászólások

Kategóriák