""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

Református egyház

Nyílt levél azokhoz, akik felelősséget vállalnak a szilágysági magyar oktatásért

 

Mintegy két évtizede tart az a „néma küzdelem”, amelyet egyéni, és közösségi életünk boldogulásáért naponként vívunk. Nemcsak elkobzott javaink visszaszolgáltatása, de a minket megillető jogaink megtartása úgy tűnik, egyre inkább nehézségekbe ütközik. Küzdelmünkben voltak és vannak, akik hathatósan támogattak. Erről a helyről is kifejezzük elismerésünket és köszönetünket, azok iránt, akik közösségi életük előmozdítói voltak, és maradtak.

Megdöbbenéssel vettük tudomásul a zilahi városi tanács, folyó év január 4.-én hozott határozatát, mely szerint a Kraszna utcai óvoda a 2012/ 2013. tanévtől a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatása alól átkerül a Simion Bărnuțiu iskola igazgatása alá. Az óvodának otthont adó épület a Zilahi Református Egyház tulajdona egy 2008.- ban keltezett visszaszolgáltatási határozat alapján. A Wesselényi Kollégium igazgatása alá kerülése pedig természetes következménye volt az erdélyi magyar oktatás tradíciójának.

Meglátásunk szerint városi tanács döntése egyrészt veszélybe sodorhatja fenti óvodában egyházi támogatással létrejött és fenntartott vállalásokat, másrészt felerősíti azon félelmünket, hogy mindeddig ismeretlen háttérerők a zilahi, de tágabb értelemben a szilágysági magyar oktatás ellehetetlenítését idézhetik elő.

Share

Ma van a Reformáció Napja

[ 2010. október 31., 07:19 ] [402]

Share

Önerőből építkeznek a szórványban

Az állandóan csökkenő lélekszám ellenére pezseg a gyülekezeti élet a Hugyad megyei Rákosdon. A református híveket a marosvásárhelyi származású lelkész, Batizán Attila rázta fel.

Megbeszélés. Batizán Attila lelkipásztor az istentisztelet után is szóba áll híveivel
Fotó: A szerző felvétele

ár az utóbbi ötven évben több mint félezerről kétszázra csökkent a rákosdi reformátusok száma, a Hunyad megyei szórványgyülekezetben néhány éve ismét lüktet az élet. A Vajdahunyad várát védő szabad székelyek leszármazottait Batizán Attila marosvásárhelyi származású fiatal lelkész rázta fel, aki nem rémült meg a dél-erdélyi szórványgondok kezelésétől.

Tanulmányi eredményei alapján Besztercét, Szászrégent vagy akár Kolozsvárt is választhatta volna, de ő a Vajdahunyaddal szinte összenőtt kis falu mellett döntött, ahol a hívek kettős – felekezeti és etnikai – kisebbségben élnek. A kicsiny gyülekezet néhány éve kiharcolta az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőségénél, hogy saját lelkipásztora legyen. Továbbá önerőből, minimális külső segítséggel, teljesen felújította a templomot, kényelmessé és lakhatóvá tette a több mint 230 éves parókiát, felújította a gyülekezeti házat, melyben vendégszobákat alakítottak ki.

Share

Szociális hálót építene az új Királyhágómelléki püspök – film

A leköszönő püspök, immár európai parlamenti képviselő Tőkés László hirdetett igét az ünnepségen. Csűry István székfoglaló beszédében a gyógyító egyház fontosságát hangsúlyozta, és szorgalmazta az első par- tiumi református kórház és egy biztosítási rendszer létrehozását.

– Önmagunk fogjuk biztosítani azt, hogy be- tegeink ne haljanak meg oktalanul, szegé- nyeink ne maradjanak az utcán, és egy olyan fajta szociális hálót akarunk létrehozni, mun- katársaimmal együtt, amelyek ezt a boldo- gabb református jövőt hozzák létre, termé- szetesen ökumenikus kicsengéssel – hangsúlyozta Csűry István Királyhágómelléki Református Püspök.

Ionescu Nikolett
Duna TV

erdely.ma

Share

Sarmaság községi szervezet Magyar Polgári Párt Közlemény

A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezetének elnöksége felhívja tagságának és szimpatizánsainak figyelmét arra hogy tartsa tiszteletben Református egyházunk autonóm státusát és tartózkodjon attól hogy politikai szintérre vigye a presbiter választást. 

Meggyőződésünk hogy Egyházközségünk Presbitériuma a hithű egyháztagokkal karöltve hivatott lebonyolítani a választásokat.

Szabó Zoltán elnök,

Vincze Ferenc alelnök,

Balog Sándor alelnök.

Share

Megalakult az egységes Magyar Református Egyház

Megalakult az egységes Magyar Református Egyház, miután az alkotmányozó zsinat tagjai pénteken délelőtt Debrecenben elfogadták az alkotmányt.

Az alkotmányt a magyarországi református egyházkerületek, a kárpátaljai, az erdélyi, a királyhágó-melléki és a délvidéki magyar református egyházrészek püspökei látták el kézjegyükkel. A szlovákiai magyar református egyház nem csatlakozott az új szervezethez, de képviselői jelen vannak Debrecenben és kinyilvánították együttműködési szándékukat.

A zsinat döntésével lényegében a Kárpát-medencei magyar református egyházrészek alkotmányjogi egységét mondta ki.

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke üzenetben köszöntötte az alkotmányozó zsinatot. Az államfő szerint „a magyar igazolvány bevezetése óta nem történt hasonló horderejű lépés”, amely nem csak a protestánsok ügye, hanem a magyar nemzet egységét erősíti.

Kitekintő / Felvidék Ma / Református.ro

Share

Hozzászólások

Kategóriák