""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

Petru Gherghel jászvásári megyéspüspök

Kényszer alatt a csángók?

Tőkés László EMNT-elnök azzal vádolja a jászvásári római katolikus püspökséget, hogy „szekurista” módon kezeli a moldvai csángók ügyét, és támogatja azt, hogy a román többség beolvassza ezt az etnikai közösséget. Tőkés közleményben rámutat, elégedetlenségének kiváltó oka az, ahogyan a római katolikus méltóság egy régebbi kérést kezelt. Kétszáz csángó a Bákó megyei Pusztina településről azt kérte ugyanis, hogy magyar nyelvű misékben részesülhessenek. Tőkés kifejti, egy hónappal ezelőtt felkérte Petru Gherghel őszentségét, részesítse szankcióban Inocenţiu Arcana pusztinai lelkészt, aki arra biztatta a lakosságot, mondjanak le a kérésükről, és ellenezte ugyanakkor azt is, hogy a község csángó gyerekei magyarul tanulhassanak az iskolában. A szankció azonban elmaradt. A református püspök szerint a római katolikus püspök legsúlyosabb tette az, hogy Grigore Dima vikáriust Pusztinába küldte, hogy meggyőzze a kétszáz csángót, mondjanak le azon kérésükről, hogy magyar nyelvű miséken vegyenek részt.
(hírszerk., M.É.)

paprikaradio.ro

Share

Petru Gherghel megyéspüspök válaszlevele Tőkés Lászlónak

Tőkés László püspök úr!

Az Ön 2009. február 9-én, e-mailben küldött levelére válaszolva szeretném elmondani, hogy megleptek az abban felsoroltak, akárcsak az, hogy önt foglalkoztatják a Jászvásári Egyházmegye római katolikus hívei, és amint az természetes volt, helyszíni vizsgálatot rendeltem el.

Küldöttünk megállapításai, akárcsak a helybéli plébános, a szitási (Nicoreşti) közösség által nagyra tartott lelkipásztor, Inocenţiu Arcana írásos nyilatkozata azt mutatják, hogy senki sem ellenzi az iskolai, törvényes keretek közötti, szervezett magyarórát, ha ezt kérik és ez szükséges, ahogyan senki sem ellenzi az angol, francia, német, olasz stb. nyelvórák megtartását sem. Az iskolai tantervet a tanügyi előírásoknak és az iskola, valamint a közösség valós szükségleteinek megfelelően állítják össze.

Ami a szitási plébános és más, ön által említett papok viszonyulását illeti, nem igazolódott, hogy létezne „egy valódi ellenséges kampány a magyar nyelvű oktatás ellen”. Inkább az figyelhető meg, hogy a plébános lelkipásztori gondosságal őrködik a reá bízott egyházközségben a hívek nyugalma, erkölcse és hite fölött.

Share

Tőkés László levele Petru Gherghel jászvásári megyéspüspökhöz

Főtisztelendő Püspök úr!

Engedje meg, hogy Krisztusba vetett hitünk közösségében, a keresztyéni testvéri őszinteség szellemében, ezúton – nyilvános formában – keressem meg Önt, a legutóbb, a Bákó megyei Szitás faluban történtek ügyében. Az ottani plébános valóságos ellenséges hadjáratot indított a magyar nyelv iskolán kívüli, semmilyen törvénybe nem ütköző oktatása ellen – olyannyira, hogy még a ministrálástól is eltiltotta azokat a gyermekeket, akik magyarórára járnak. Ez nem az első hasonló eset Főtisztelendőséged egyházmegyéjében, a csángómagyar gyülekezetekben.

Ez az eset, illetve bánásmód mindenekelőtt közös keresztyén hitünknek, a szeretet evangéliumi parancsolatának mond ellent. Lehetetlen és minden igaz hitű keresztény ember számára elfogadhatatlan, hogy Krisztus szolgái magyarellenes érzéseket szítsanak híveik között, akik semmi egyebet, semmi rosszat nem akarnak, hanem csak azt, hogy atyáik nyelvét megtanulják, és ezen a nyelven dicsérjék az Istent.
Másodsorban az ellen az intolerancia ellen emelem fel a szavam, amely szögesen ellentmond az európai vallási türelem és a Főtisztelendőséged Egyháza által is hirdetett ökumenikus testvériség szellemének, illetve – ezzel együtt – az EU-tagország Románia törvényeinek.

Share

Hozzászólások

Kategóriák