Archive

Category Archives for "MPP"

Gergely Balázs: az MPP-re leadott szavazatok aránya megduplázódott

Mindenképpen sikeresnek ítélte a saját, illetve az MPP kolozsvári szervezetének szereplését a polgármesterválasztásokon Gergely Balázs. A jelölt elmondta, már a kampány elején egyértelmű volt hogy nem tudja megnyerni az időközi polgármesterválasztásokat, így a cél az volt, hogy a kolozsvári magyaroknak legyen magyar jelöltjük.

Arra a felvetésre, hogy a kolozsvári magyarság számaránya viszont valahol 17-18 százalék körül mozog, és ehhez képest nem-e kevés az elért 3,5 százalék, Gergely azt mondta, mindenképpen a kolozsvári magyarok jól tájékozott rétege szavazott rá.

A kéthetes kampány igen szerény anyagi feltételek mellett zajlott, és tudtuk hogy nem fogjuk a világot megváltani – így Gergely. Mégis sikerült megduplázni az MPP-re leadott szavazatok arányát a tavaszi önkormányzati választásokhoz képest, míg tavasszal 1,7 százalék körüli eredményt értek el, most 3,5%-ot kapott a jelölt.

Ami a távlati terveket illeti, Gergely a helyi és megyei RMDSZ-szel való együttműködésről beszélt, arról, hogy meg kell győzni a magyar választókat: beleszólhatnak a saját dolgaik alakításába. Értékelte hogy az RMDSZ-ben van nyitottság bizonyos témákban való együttműködésre. (hírszerk. –  hirek.ro)

K Ö Z L E M É NY


Erősen él emlékezetünkben az élmény, mikor a szatmárnémeti Láncos-templomban gyülekeztünk Ft. Tőkés László hívására, ezzel szemben az RMDSZ pedig néhány száz méterrel odébb éppen megfosztotta a püspök urat tiszteletbeli elnöki címétől. Nem hisszük, hogy az RMDSZ azóta javult volna, inkább tovább romlott! Az erkölcsi válság tovább mélyült, a bizalmatlanság pedig erősödött!

A Magyar Polgári Párt által javasolt magyar koalíció gondolata éppen a bizalmatlanságot és az erkölcsi válságot lett volna hivatott enyhíteni! Jelen állás szerint odalett mindaz az erkölcsi és politikai tőke, amelyet az erdélyi magyarság számára a másfél évvel ezelőtti Európai Parlamenti választások jelentettek!

Egy párt soha nem tud nemzeti lista lenni, így az RMDSZ sem tud önmagában nemzeti listát állítani! Tőkés László püspök úr számára valóban csapdahelyzetet teremtett az RMDSZ, ezért a Magyar Polgári Párt csalódottságát és aggodalmát fejezi ki.

A Magyar Polgári Párt a továbbiakban is az egyenes beszéd pártja kíván lenni és természetesen az elkövetkező időszakban sem leszünk partnerei közös ügyeink elmaszatolásának. Álláspontunkat igazolja az erdélyi és anyaországi közéleti személyiségek nyílt levele is, amelyhez alig huszonnégy órán belül közel ezer aláíró csatlakozott az erdély.ma internetes hírportálon.

Meggyőződésünk, hogy sokan vagyunk, akik az erkölcsi válság enyhítésén és a bizalom megerősítésén fáradozunk, az egyenes beszéd pártján állunk.

Székelyudvarhely, 2009 február 12.

A Magyar Polgári Párt sajtóirodája

K Ö Z L E M É NYKétigenes megegyezés született ma – kezdte mondanivalóját Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Markó Béla vezette RMDSZ-küldöttséggel való találkozó utáni sajtótájékoztatón tegnap, 2009. február 11-én a kolozsvári RMDSZ-székházban. „Én igent mondtam az RMDSZ megtisztelő felkérésére, hogy vezessem a Magyar Összefogás Listáját, amelyik formálisan és jogilag az RMDSZ listája lesz, az RMDSZ vezetői pedig igent mondtak a javaslatainkra.” A Markó Béla, az RMDSZ elnöke ismertette a megállapodás részleteit, és bejelentette az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum megalakítását. Mindkét vállalást konkrét határidőkhöz kötötték a felek: a Magyar Összefogás Listájának tartalmi részét képező EMNT-RMDSZ belső koalíciós szerződést február 22-én írják alá, az EMEF megalapításának kitűzött időpontja pedig 2009. április 3.

Tőkés László püspök, EP-képviselő rámutatott, hogy az ún. belső koalíciós megállapodás egy hosszú folyamat eredménye, hiszen az EMNT már megalakulása óta állhatatosan szorgalmazza a párbeszédet; 2006 vége óta pedig, kisebb-nagyobb megszakításokkal, valójában egyfolytában tartottak az egyeztetések. Úgy ítélte meg, végül is a megegyezésben döntő szerepe volt annak, hogy az RMDSZ-t kiszorították a kormányból.

Az autonómia ügye mindennél előbbre való, fogalmazott az erdélyi magyarok európai képviselője, felülír minden személyes és pártérdeket. Brüsszeli tapasztalatait összegezve Tőkés László kifejtette: az Európai Parlamentben megerősödött abbéli meggyőződésében, hogy összefogás nélkül nincs autonómia. Ezt a különböző flamand, délt-tiroli, katalán, baszk, skót stb. „működő autonómiákkal” kapcsolatos tapasztalatai is egyértelműen alátámasztják. Amint az köztudott, Tőkés László az autonómiáért harcoló, valamint regionalista európai nemzeti közösségek szervezeteit és pártjait tömörítő Európai Szabad Szövetség [EFA] frakciójának sorait erősíti az Európai Parlamentben.

Az EMNT küldöttsége – Tőkés László elnök, Szilágyi Zsolt és Toró T. Tibor alelnökök – konkrét javaslatcsomaggal érkeztek a tegnapi tárgyalásra. Az RMDSZ vezetősége – Markó Béla elnök, Kelemen Hunor ügyvezető elnök, Borbély László és Kovács Péter ügyvezető alelnökök, valamint Szepessy László, a Szövetségi Elnöki Hivatal igazgatója – megegyezési szándékuk komolyságát bizonyítandó konstruktívan viszonyultak a javaslatokhoz. Az EMEF létrehozása mellett a felek két munkacsoport létrehozásában is megegyeztek: egyikben – bevonva a székelyföldi autonómiáért küzdő szervezetek képviselőit – közös szakértői csoportot hoznak létre a Székelyföld területi autonómiáját célzó autonómiakoncepciók összehangolására, illetve cselekvési tervet dolgoznak ki azok megvalósítására; a másikban viszont a sajátos státusú önkormányzatok felállításának a lehetőségeit vizsgálják, illetve ennek a törvényi kereteit dolgozzák ki.

A felek előirányozták: a nemsokára sorra kerülő, áprilisi RMDSZ Kongresszuson az aradi kongresszuson határozatba foglalt Kulturális Autonómia Tanácsot (KAT) kiszélesítik oly módon, hogy az ne csak az RMDSZ egyik belső intézménye, hanem ténylegesen az erdélyi magyar közösség egészét reprezentáló intézmény legyen.

A közelmúlt székelyföldi történései kapcsán a felek támogatásra javasolják a Székelyföldi Memorandumot, valamint közösen kezdeményezik egy Erdélyi Memorandum megírását és képviseletét az 1993-as Memorandum mintájára. Végül az RMDSZ vállalta, hogy a jövőben erősítse a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) munkálataiban való részvételét.

A tárgyalócsoportok tagjai megegyeztek: az összefogás erőpróbája a júniusi európai parlamenti választásokon való közös részvétel, a Magyar Összefogás Listájának a – remélt – sikere. Tőkés László ezen a listán az első helyet fogadta el, az RMDSZ a 2. és a 3. hellyel rendelkezik. A június 7-i választáson az előreláthatóan alacsony román részvétel miatt jó mozgósítással továbbá befutóként megcélozható a 4. hely, melyre szintén az EMNT nevesíthet jelöltet. A fennmaradt helyekre 75–25 százalékos arányban állíthat jelölteket az RMDSZ és az EMNT.

A felek külön kampánycsapatok felállításában egyeztek meg, egy közös, a kampányt koordináló bizottság felállításával. Ugyanakkor az EMNT és az RMDSZ egy közös európai keretprogramot dolgoz ki, amely mellett mindkét fél megjelenítheti saját értékrendjét és sajátos programelemeit.

A tárgyaláson formai, illetve technikai jelentőségű kérdésnek számított az, hogy a Magyar Összefogás Listája az RMDSZ égisze alatt indul; a kampány arculati anyagain viszont mindkét fél logóit használni fogják.

Az EMNT vezetősége a továbbiakban tárgyalásra hívja a Magyar Polgári Párt vezetőségét, hogy a Magyar Összefogás Listájának 4. helyére jelöltet állítsanak, illetve a többi támogató szervezettel a további jelölések ügyében egyeztessenek.

2009. február 13.

Az EMNT Sajtószolgálata

Tanmese, avagy példázat az egységről

Egy verekedés nem feltétlenül akkor ér véget, amikor valamelyik fél elterül, hanem akkor, amikor az egyik önmagát győzi le:nem üt vissza! Nem üt vissza, mégpedig a békesség kedvéért. Legyőzi az indulatait és hagyja érvényesülni az értelmét. Nem üt vissza, mert észreveszi, hogy egy olyan veszedelem közeledik, amely mindkettőjüket fenyegeti. Például egy feléjük rohanó éhes oroszlán képében. Nilvánvaló, hogy egyenként felfalja őket a fenevad, de ha összefognak, életben maradhatnak.

Gyerekkori emlékem egy pergamenkönyvjelző mottója: „Aki önmagának ellenáll, nagyobb hős, mint volt hajdan Hannibál!” Ez a könyvjelző akár útjelző is lehetne az egész életre. Mostanában, általános fogyatkozásaink idején, van amiből „bőven sok” árad reánk:mindenfelől szónoklatok és filippikák harsannak: egység, egység, egység! Egység a helyhatósági, a parlamenti és európarlamenti választásokon! Egység! De milyen egység?!

Tekintve, hogy gyarló ember vagyok magam is: olyan egység, amilyen számomra megfelel és megítélésem szerint nemzeti közösségemnek, az országnak, Európának, az emberiségnek…stb. megfelel. És bevallom töredelmesen, olyan egység, amely megfelel annak a csoportnak, pártnak, „szekértábornak” is ahova húz a szívem… És akkor előáll az egyik bajvívó, lovagias gesztussal feljánlja, hogy leteszi a fegyverét, sőt, levonul a harc mezejéről, ha így megvalósítható a mindnyájunk által óhajtott egység. Mert számára az mindennél fontosabb: győzelménél, érdekeinél, személyes presztízsénél.

Lefegyverző nagyvonaluság! Oda kell rá figyelni. Erre a másik félnek is ki kell lépnie sáncai mögül és a barikádok fölött kezetnyújtva, összefogva elindulhatnak a közös cél felé. Nem szemlesütve, nem régi haragok emlékével, hanem a magasba tekintve, a két zászlóra, a háromszínűre, meg az aranycsillagosra. Folytatva azt az utat, amelyen Szent István ezer évvel ezelőtt elindult velünk…, hogy megmaradjunk.

Kolozsvár, 2009. február 11.

Csép Sándor

Nyílt levél az erdélyi magyar politikusoknak- ALÁÍRÁSGYŰJTÉS

„(…) adjátok vissza a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Gondoljatok arra, hogy vizsgán álltok a népünk előtt és az erdélyi magyarság történelme rajtatok keresztül azt a nemzedéket fogja megmérni, amely ma a legnagyobb felelősséggel tartozik népünknek„
Tamási Áron, 1937.

Több mint hetven esztendővel ezelőtt, a maihoz hasonlóan vészterhes időkben, a nemzeti közössége iránt felelősséget vállaló magyar írástudó a fenti szavakkal fordult a marosvásárhelyi találkozóra összesereglett erdélyi magyar közélethez és politikához.

Üzenete ma is időszerű. Napjainkban Erdélyben a magyarság újabb térvesztése zajlik. Korábban súlyos áron megszerzett jogok és lehetőségek csorbulnak, a román nemzeti összefogás révén megteremtődött alkotmányozó parlamenti többség a magyar érdekképviselet számára hátrányos és végzetes közigazgatási átszervezési tervekkel és választójogi törvénymódosításokkal fenyeget.

Történik mindez az erdélyi magyarságot is emésztő pénzügyi világválság idején, amikor a szintén súlyos létbizonytalanságban tengődő magyarországi társadalomban csekély a készség és képesség a nemzeti szolidaritásra, amikor az összeomlás határára érkezett magyar állam cselekvésképtelen a kárpát-medencei magyarság védelmében, amikor az Európai Unió és a nagyvilág is cserbenhagyni látszik a jogegyenlőségért békésen küzdő nemzeti kisebbségi közösségeket. A baljós körülmények nem csökkentik, hanem növelik a politikusok felelősségét.

Ilyen körülmények között a közelgő európai parlamenti választás fordulópontja lesz az erdélyi magyar politikának. Ha folytatódik a kirekesztő és öncélú pártpolitikai versengés, akkor a választások újabb kudarcélményt, újabb vereséget hoznak az erdélyi magyarságnak. A demokratikus erdélyi magyar nemzeti összefogás viszont erőt és hitet adhat az erdélyi magyarságnak, növelheti szavazóerejét és nem utolsó sorban, megfelelő válasz lehet a román politika összefogási képességére.

Az erdélyi magyar politikai alakulatoknak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek és a Magyar Polgári Pártnak jelen helyzetben minden túlzás nélkül történelmi felelőssége van.

E két magyar politikai erő választási szövetségének az európai parlamenti választásokon semminemű jogi vagy politikai akadálya, hátránya vagy kockázata nincs. A Felek már megtették az első lépést a Magyar Nemzeti Összefogás Listájában testet öltő választási szövetségük irányába: mindketten ajánlják és elfogadják Tőkés László püspököt listavezetőnek.

Kérjük hát a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Magyar Polgári Pártot, mihamarabb tegyék meg a második lépést is: az európai parlamenti választásokra vonatkozó törvény szerint lépjenek koalícióra, hozzák létre választási szövetségüket, és ezáltal teremtsék meg a romániai magyarság részéről megnyilvánuló legszélesebb politikai támogatás jogi keretét.

Kérjük ezt Tamási Áron üzenetének szellemében és közösen vallott felelősségünk jegyében,

2009 február hónap 9. napján

Kezdeményező aláírók:

– Böjte Csaba atya
– Dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek
– Gergely István, nyugalmazott csiksomlyói plébános
– Boros Károly, felcsíki főesperes
– Hegyi Sándor, református lelkipásztor
– Csoóri Sándor, író
– Szűrös Mátyás, volt köztársasági elnök
– Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
– Raffay Ernő, történész
– Vízi E. Szilveszter, akadémikus
– Lászlófy Pál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
– Haáz Sándor, zenetanár
– Komoróczy György, nyelvművelő, közíró
– Vetró András, szobrászművész
– Erős Zsolt, Magyarország vezető expedíciós hegymászója

Aláírásával ön is kifejezheti egyetértését a fenti levéllel:
http://erdely.ma/alairas.php?al_id=2

Nyílt levél Szász Jenőtől, Markó Bélának

Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Elnöki Hivatal

Markó Béla Elnök úr részére

Tisztelt Elnök úr!

Amint arról bizonyára értesült, a Magyar Polgári Párt január 19-i elnökségi ülésén arról született döntés, hogy jogi keretet biztosítunk és felajánljuk Ft. Tőkés László püspök úrnak a Magyar Polgári Párt listájának első helyét egy újabb brüsszeli mandátum megszerzésének érdekében. A másfél évvel ezelőtti helyzethez képest óriási előrelépésnek tartjuk, hogy az RMDSZ is felajánlotta ugyanezt a lehetőséget a Püspök úrnak, hiszen most már a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is úgy látja, hogy Tőkés Lászlót illeti meg a romániai magyarság Európai Parlamenti képviseletének listavezető tisztsége!

Tekintettel arra, hogy Tőkés László püspök úr – teljes joggal! – nemzeti listában gondolkodik, úgy ítéljük meg, hogy sem a Magyar Polgári Párt, sem az RMDSZ önmagában nem tudná biztosítani azt a széleskörű támogatottságot, amelyre az erdélyi magyarságnak a mindenkori parlamenti, illetve az európai parlamenti választásokon szüksége van.
Mivel az Európai Parlamenti választásokról szóló választójogi törvény értelmében egy választási koalíció számára is ugyanúgy 5%-os a bejutási küszöb, mint egy külön induló szervezet esetében, ugyanakkor az induláshoz szükséges aláírások száma is ugyanaz a kettőszázezer, szorgalmazzuk egy Magyar Nemzeti Lista felállítását, amelyhez az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt választási koalíciója adná meg a szükséges jogi keretet. Egy szervezet listája nem tud nemzeti lista lenni, egy nemzeti listának jogi és intézményes keretet csak az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt közötti magyar koalíció tud biztosítani!

Abból kiindulva, hogy a listavezető hely tekintetében nincsen vita az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt között Tőkés László püspök úr személyét illetően, a Magyar Nemzeti Lista második és harmadik helyére az RMDSZ, negyedik helyére pedig a Magyar Polgári Párt jelöltjét javasoljuk. A másfél évvel ezelőtti eredmények ismeretében, véleményünk szerint ez a jelöltállítási módszer tud a leghatékonyabbnak bizonyulni, ugyanakkor az rdélyi magyar történelmi egyházak, a civil szervezetek és a romániai magyar közvélemény széleskörű támogatását is élvezné!

A jelenlegi romániai politikai helyzetben, amikor a kormányalakítás érdekében egy olyan nagykoalíció jött létre, amely akár logikusnak is tekinthető, de amelyik minden bizonnyal nem vívta ki sem a jobboldali, sem a baloldali szavazók tetszését, az Európai Parlamenti választásokon a csalódott román választópolgárok gyenge részvételére lehet számítani.
Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyarság számára most megadatott többletmozgósítási lehetőséggel az RMDSZ-nek nem visszaélnie, hanem élnie kellene!

Éppen ezért arra kérem Elnök urat, hogy mérlegeljék és fogadják el a Magyar Polgári Párt ezen koalíciós ajánlatát, mint az erdélyi magyar közösségi érdekeinket ténylegesen szolgáló megoldást!

Válaszát várva, üdvözlettel

Szász Jenő
a Magyar Polgári Párt elnöke

Székelyudvarhely, 2009. február 9.

Székely zászlót a megyeházára

Szomorúan tapasztalta a Magyar Polgári Párt, hogy a Kovászna Megyei Tanács elnöke nem védte meg a székely zászlót ― közölte Csinta Samu, az MPP háromszéki szervezetének ügyvezető elnöke. Mint elmondta: a lobogót a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának megbízásából Tulit Attila adta át tavaly nyáron a megyei önkormányzat elnökének a két alelnök jelenlétében. „Örömmel üdvözöltük, hogy karácsony tájékán elhelyezték a megyei tanács üléstermében” ― fűzte hozzá.

A székely zászlót és a megyezászlót Codrin Munteanu kormánymegbízott beiktatására eltávolították a megyei tanács gyűlésterméből, mivel a helyiséget a megyei tanács és a prefektúra közösen használja, a ceremóniára pedig a prefektusi hivatal emberei rendezték be a termet. A beiktatási ceremónián Tamás Sándor elnök is utalt a lobogó eltávolítására, az új kormánymegbízottnak pedig egy megyezászlót is ajándékozott.

Csinta szerint azonban csütörtök délben még nem helyezték vissza a terembe a székely zászlót. Az MPP háromszéki szervezete javasolja a megyei tanács vezetőségének, hogy a székelység számára fontos jelképet az önkormányzat épületének homlokzatára tűzzék ki, így a prefektúra nem távolíthatja el.

Farcádi Botond, Háromszék

1

Magyar Polgári Párt országos szervezet elnökségi közlemény

K Ö Z L E M É NY
A Magyar Polgári Párt megütközéssel és felháborodással vette tudomásul Kelemen Attila, az RMDSZ Maros megyei szervezete elnökének azon nyilatkozatát, miszerint „nemcsak felelőtlenek, de egy kicsit alávalók is” azok, akik az autonómia-referendum kiírását szeretnék elérni az önkormányzatokban. A kezdeményezés Kelemen Attila szerint a „gazdasági válság közepette egyáltalán nem időszerű”.
A Magyar Polgári Párt felkéri az RMDSZ vezetését, hogy határolódjanak el Kelemen Attila kijelentésétől, ugyanakkor nyilvánosan kérjék fel önkormányzati képviselőiket, hogy támogassák a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett és a Magyar Polgári Párt által felvállalt autonómia-referendumok kiírását a helyi önkormányzatokban!

Székelyudvarhely, 2009. február 5.

A Magyar Polgári Párt sajtóirodája

1

Csép Sándor: Én sem értem

…Én sem értem, hogy némely politikai vezető mit nem ért és miért nem érti… Nem érti, hogy mivégre van a Magyar Pogári Párt, és ha már létrejött, de úgy van, ahogy van, vagyis pénz- és hatalomnélküli állapotában, „zsebpárt-”, avagy „fantompártként”, – mondják nem kevés gúnnyal – akkor miért nem tér „vissza” az ernyőszervezetbe? Ha ezt az ernyőt egy másik hasonlattal biztonságos anyahajóhoz hasonlítják, akkor az MPP egy kis ladik, amely el fog süllyedni a politikum viharzó tengerén a cirkálók és torpedórombolók harcában.

Pénz és hatalom birtokában, előnyös helyzetből nehéz megérteni, hogy az MPP miért nem „dobja be a törülközőt”, hiszen Székelyföldön kívül gyengén szerepelt a tavalyi helyhatósági választásokon, a parlamenti választásokon pedig – úgymond – egyenesen „leszerepelt”!?

Én tudnék erre magyarázatot adni, de nem teszem, mert a magyarázat úgysem mentség! Ehelyett, anélkül, hogy elégtétellel néznék vissza a megszületés pillanatára és pesszimizmusba merülnék az azóta eltelt, sikertörténetnek nem nevezhető tíz hónap szemlézése során, megjegyzem a következőket:

– ha a földtörténetet évmilliárdokkal mérjük, az emberiség történetét évezredekkel, nemzetek történetét évszázadokkal, akkor logikusan következik, hogy egy párt történetét évekkel, vagy évtizedekkel mérjük. Így tehát még „időn belül” vagyunk.

– az MPP politikája elsősorban nem a hatalomról és pénzről szól, hanem a SZOLGÁLATRÓL! A szolgálatról, amelyről ritkán hallani, arról, hogy adott párt mivel, hogyan szolgálja azt a közösséget, amelyből maga is vétetett, arról, hogy a hatalom gyakorlói helyi és legmagasabb szinten, miként tartják be ígéreteiket, amelyekkel bizalmat nyertek megbízóiktól. Mert ugye, a bizalom és a megbízás egytőről fakad és ha a megbízatás teljesítése körül hiányosságok tapasztalhatók, akkor elvész a bizalom és igazság szerint a megbízottnak vissza kell adnia megbízatását.

Ezt az aranyszabályt mindenki ismeri, de akire vonatkozik, önmagára nézve ritkán tartja be, – ez a szolgálat ellentéte annak a jelenségnek, amelyet (politikai-) Parkinson-kórnak neveznek, aminek az a lényege, hogy az önadminisztráció és egyéni haszon fontosabbá válik egy szerveződés életében, mint maga a kitűzött cél elérése,

– ez a szolgálat arról is szól, amiről addig nem szólott senki, vagy keveset szólott. Szeretett városunkról, Erdély kulturális fővárosáról szólva csak néhány példa:Mátyáson kívül itt még születtek királyok:Bocskai és a tudománytörténet világhírű királya, Bolyai János, hogy itt választották fejedelemmé a később királyi méltóságot nyert Bethlen Gábort. Van-e Mátyáson kívűl egyiknek is szobra ebben a városban? Kettőtől még az utca- és térnevet is elvették.

– Aztán szólhatok arról, hogy a szólamokon kívül ki tett valamit kézzelfoghatóan, bizalomerősítő célzattal a román-magyar kölcsönös megértés és tisztelet érdekében? Kezdeményezte-e valaki a magyarvédő Costa-Foru és a románvédő Mocsáry Lajos egymásra tekintő szobrának felállítását?

– Jutott-e valakinek eszébe, hogy egy félmilliós városnak, ahol két opera, három színház, köztük egy 220 éves rendkívüli hagyományokkal büszkélkedő teátrum is él – illene, hogy legyen egy szabadtéri színpada?!

– Nem utolsó szempont, hogy az RMDSZ-nek is szüksége van egy polgári ellenzék működésére, mint közösségen belüli korrekciós mechanizmusra. És ez fordítva is igaz!

Számos teendő van még, amit a „nem-megfelelő helyzetre” hivatkozva a hatalmi kompromisszumok miatt évizedek óta elodáznak, elhallgatnak. Az egészséges társadalmi élet viszont megköveteli ezek napirenden tartását.

A kérdések felvetését, megoldásuk lehetőségét tartja szem előtt az MPP. Társakat keres a közös célok megvalósításához, együttműködni kíván az RMDSZ-szel, helyi tanáccsal, civil szervezetekkel, csoportokkal, egyénekkel, akik „nem restek a jóra”…

Szeretném megértetni, hogy a hatalomnélküliség nem a hasznosság és fontosság hiányának a szinonímája.

Ezek után világos jegyzetem címe is: én sem értem azokat, akik nem értik…

Annak reményében írom alá a fenti sorokat, hogy a Tisztelt Olvasókkal mi kevés szóból is értjük egymást.

Csép Sándor, a Magyar Polgári Párt Kolozs Megyei Szervezetének elnöke

  • admin
  • 2009. január 29. csütörtök
  • MPP

Közlemény

regiuni12009. január 19-én került sor Székelyudvarhelyen a Magyar Polgári Párt Országos Elnökségi ülésére, amelyen a testület több, az erdélyi magyar közösséget és az egész román társadalmat, ugyanakkor pártpolitikai stratégiát is érintő kérdéseket vitatott meg.

Az idén sorra kerülő Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatban a Magyar Polgári Párt nem mond le az önálló indulás lehetőségéről, hiszen Székelyföld és az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseinek érdekében kiemelt fontossággal bír az europarlamenti képviselet. Éppen ezért a Magyar Polgári Párt reményét fejezi ki, hogy Ft. Tőkés László püspök úr vállal még egy mandátumot Brüsszelben, hiszen az ő személye a garancia arra, hogy az erdélyi magyarság hatékony és tisztességes európai képviselettel rendelkezzen továbbra is. Ennek érdekében a Magyar Polgári Párt felkéri Ft. Tőkés László püspök urat az MPP lista vezetésére. A további helyeket ugyanakkor felkínáljuk egy széleskörű támogatásnak örvendő ún. “nemzeti lista” számára, amelyben nem pártpolitikai megfontolások szerinti, hanem az erdélyi magyarság érdekeit szem előtt tartó, konszenzusos alapon kiválasztott jelöltek szerepelnének.

A kolozsvári időközi polgármesteri választásokkal kapcsolatban az elnökség arra kérte fel a Kolozs megyei, illetve a kolozsvári MPP szervezetet, hogy kezdeményezzenek párbeszédet az RMDSZ-el annak érdekében, hogy közösen találják meg azt a jelöltet, aki nemcsak a kolozsvári magyarság, de a románság támogatását is élvezhetné.

Traian Băsescu államelnök úr alkotmánymódosító javaslataival kapcsolatban az elnökség arról határozott, hogy támogatja az alkotmányos reformot és a régiókra alapuló közigazgatási átszervezést, amint azt a tavaly áprilisban közzétett politikai keretprogramjában a Magyar Polgári Párt már megfogalmazta. A 2006 március 15-i Székely Naggyűlést követő találkozón az akkor még Magyar
Polgári Szövetség már Traian Băsescu államelnök úr tudomására hozta, hogy túlhaladottnak tartja az alkotmányban megfogalmazott nemzetállam koncepciót. Amíg az RMDSZ csak véleményeket formál, és sajtónyilatkozatok szintjén nyilvánul meg, addig a Magyar Polgári Pártnak már konkrét programja van minderről, amelynek a közeljövőben történő, szélesebb körű és részletesebb ismertetéséről is döntés született.

A megyei és állami intézményvezetők leváltásával kapcsolatban a Magyar Polgári Párt  álláspontja szerint az RMDSZ ismételten a saját csapdájába esett, hiszen tizenkét éven át, amíg kormányon, illetve kormányközelben volt, a politikai széljárás szerinti pártpolitikai alapon szerezte meg ezeket a tisztségeket. Nem törekedett arra, hogy akár organikus törvény formájában a megyei, de a központi állami intézmények élére is a megye, illetve az ország nemzetiségi arányai alapján nevezzenek ki arra alkalmas személyeket, és most, amikor kikerült a hatalomból és veszíti el a tisztségeket, akkor etnikai alapú leszámolásként értékeli a magyar nemzetiségű intézményvezetők leváltását. A Magyar Polgári Párt álláspontja szerint a megyei, illetve az országos állami intézmények élére, illetve munkaközösségébe normatív alapon, a helyhatósági választásokon elért eredmények arányában kellene tisztségviselőket kinevezni, és ennek érdekében szorgalmazni is fogjuk a román kormánypártokkal való párbeszédet, amelyen kérni fogjuk majd az MPP-t megillető helyeket is.

A Magyar Polgári Párt elnökségi ülésének napirendjén szerepeltek még a 2009 március 14-én, Gyergyószentmiklóson tartandó Országos Tanács szervezésével kapcsolatos teendők is. Az elnökség három bizottság, egy szervezőbizottság, egy alapszabályzatot kiegészítő, illetve módosító bizottság, valamint a politikai programot véglegesítő bizottság felállítása mellett döntött, valamint elfogadta a párt kongresszusának előkészítési és felkészülési menetrendjét.

Székelyudvarhely,  2009. január 20.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

  • admin
  • 2009. január 22. csütörtök
  • MPP
1 39 40 41
>