Archive

Category Archives for "MPP"

Nyilatkozat

Nyilatkozat
A teljes jogegyenlőség a kölcsönös tisztelet alapja!

December elseje Románia nemzeti ünnepe. Román állampolgárként, a romániai magyar közösség tagjaiként elfogadva, hogy ez a nap román honfitársaink számára ünnep, fontosnak tartjuk leszögezni, hogy Számunkra december elseje egészen mást jelent. December elseje az erdélyi magyarok emlékezetében a nemzettől való elszakadás keserű emlékét hordozza, egy olyan nap, amely ma is csupán a be nem tartott ígéretekre emlékeztet. Kérjük román honfitársainkat, fogadják el azt az alapigazságot, hogy a történelmében gyakran előfordul: az, ami az egyik nemzet számára ünnep, a másik nemzet számára gyász.
Az együttélés megköveteli az egymás iránti tiszteletet! A tisztelet alapfeltétele viszont a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, a teljes jogegyenlőség biztosítása. A Magyar Polgári Párt elöljárói ismételten felhívjuk Románia vezető politikusainak, Traian Basescu köztársasági elnök, Románia Kormány, személyesen Victor Ponta miniszterelnök figyelmét a Gyulafehérvári Nagy Nemzetgyűlés Határozatára, amelyben teljes nemzeti szabadságot és önrendelkezést hirdettek az összes együtt élő nép számára. Ennek teljesítése sajnos mai napig várat magára!
Elvárjuk tehát az 1918. december elsején tett ígéretek teljesítését!

Kolozsvár, 2013. november 30.

A Magyar Polgári Párt nevében:
Biró Zsolt
elnök
Van szerencsénk közölni, hogy Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szervezete által meghirdetett Elég a mesékből! című fotópályázat nyertese Miklós Tünde zetelakáról, a Fekete lyuk alkotásával. A nyertes fotó gazdájának 100 lej honoráriummal kedveskedünk az ünnepek alkalmából.

MPP- Mikulásgyár

,,Kedves Mindenki!

Kérlek, nézzetek körül, és gyűjtsétek össze a megunt, vagy túlszaporodott plüss-játékokat; olyanokat, amit fel tudnátok ajánlani szegény, vagy nagycsaládosok gyerekeinek. Egy hónap sincs hátra karácsonyig. Lehet, hogy Nálad már árválkodik, de egy-egy kisgyermeknek biztosan szebbé teszi majd a karácsonyát a megunt plüss-játék. Nagy örömet szereztek majd vele Karácsonyra, ha behozzátok a Magyar Polgári Párt székházába –Kossuth Lajos utca 20 szám-december 20-ig, mi majd gondoskodunk arról, hogy jó kezekbe jusson. Szeretettel várjuk jelentkezéseteket és előre is köszönjük. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk mindenkinek.
Fekete lyuk

MPP-PRESS

 • admin
 • 2013. december 15. vasárnap
 • MPP

Értesítés

2013. november 30.-án, délelőtt 11 órától Kolozsváron, a Megyei Könyvtár épületében (Kül-Magyar utca, ma Calea Dorobantilor 104. szám). tartja alakuló ülését a Magyar Polgári Párt Megyei Szervezeteinek Egyeztető Fóruma.

Az MSZEF egy olyan munkacsoportként fejti ki tevékenységét, amely egyrészt az Országos Elnökség, másrészt a helyi szervezetek munkáját segíti. Az MSZEF tehát egy kapocs a helyi szervezetek és az elnökség között, segítségével bevonják a területi szervezeteket is a “tervezési” folyamatba, illetve a politikai döntések előkészítésébe. A testület tagjai a megyei szervezet elnökei illetve alelnökei.

A mai kolozsvári ülésen az Országos Elnökség tagjai mellett részt vesznek a különböző szakmai testületek (szakbizottságok) képviselői is.

14 órától sajtótájékoztatóra kerül sor a helyszínen.

MPP-PRESS

 • admin
 • 2013. december 15. vasárnap
 • MPP

Elbukott népszavazási kezdeményezés

A 2011 őszén a Magyar Polgári Párt (MPP) által Kovászna és Hargita megyében kezdeményezett népszavazási kísérlet elbukott. Akkor arról kívánták megkérdezni a lakosságot, akarják-e, hogy a két megye önálló területi közigazgatási egységet alkosson Székelyföld néven, s a megye ahhoz tartozzék.
 A háromszéki önkormányzat RMDSZ-frakciója átszabta, jogilag javította a határozattervezetet, s úgy fogadta el a megyei tanács. A határozatot rögtön megtámadta a kormánymegbízott. A jelenlegi önkormányzati képviselő-testület MPP-frakciójának vezetője, Kulcsár-Terza József rákérdezett, hogyan is áll az ügy. Tamás Sándor tanácselnök Sztakics István Attila jogászt kérte válaszadásra. Kiderült, már fél éve végleges megsemmisítő ítélet született a köz­igazgatási bíróságon. Kulcsár-Terza még egy javaslattal állt elő. Mivel Háromszéken megtámadta a prefektus az e hónapi népszavazási kezdeményezést, s várhatóan Hargita megyében is megtörténik ez, a népakarat kinyilvánítása ér­dekében jövő év elején a helyi önkormányzatoknak kellene helyi népszavazás kiírásáról határozniuk.                       (sz.)

MPP-PRESS

 • admin
 • 2013. december 15. vasárnap
 • MPP

Az MPP tárgyalna az RMDSZ-el az EP-választások érdekében

Bíró Zsolt MPP-elnök szerdán bejelentette, levelet írt Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, amelyben felkérte, hogy „minél előbb” tárgyaljanak az EP-választásokról, mivel „a romániai magyar kisebbségnek nem mindegy, hogy vannak-e, avagy sem képvi- selői az Európai Parlamentben”.
Szerdán tartott sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt kifejtette, figye- lembe véve, hogy az RMDSZ alig érte el az 5 százalékos válasz- tási küszöböt a múlt évi választásokon, és az Unióval szembeni szkepticizmus növekvőben van az egész Európai Unió területén, nagyon nehéz lesz elérni a választási küszöböt a 2014-es EP-választásokon, hogy a magyar kisebbség képviselőket küldhessen az Európai Parlamentbe.
„Levelet küldtem Kelemen Hunor úrnak, melyben kérjük, hogy minél előbb kezdjük el a párbeszédet a jövő évi EP-választások perspektívájában, mivel a romániai magyar kisebbségnek nem mindegy, hogy vannak-e, avagy sem képviselői az Európai Parlamentben. Ha figyelembe vesszük, hogy az RMDSZ alig érte el az 5 százalékos választási küszöböt a múlt évi választásokon, és az Unióval szembeni szkepticizmus növekvőben van az egész Európai Unió területén, nagyon nehéz lesz mozgósítani a lakosságot, hogy elérjük az 5 százalékot az EP-választásokon. Úgy vélem, hogy az RMDSZ-nek is érdeke, hogy nemzeti képviseletünk legyen” – mondta Bíró.
Hozzátette, az MPP-nek „saját játékosa kell legyen a pályán, hogy a nemzeti képviselet csapatát támogathassa”, és rámutatott, ha a 2012-es év választási eredményeit veszi figyelembe, „az RMDSZ-nek 8 játékosa lesz, az MPP-nek és az EMNP-nek pedig egy-egy”, ez azonban „nem jelenti automatikusan azt, hogy az első nyolc helyen az RMDSZ játékosai kell legyenek”.
Bíro elmondta, nem merült fel az, hogy ő jelöltesse magát, tekintve, hogy még nem kezdődtek el a tárgyalások.
„Mi mozgósítani tudjuk ezeket a közösségeket. Végül is számít a mozgósítás, hogy elérjük az 5 százalékos küszöböt. Egyelőre azonban nem kezdtük el a tárgyalásokat sem. Csak elküldtük a felkérést levélben” – mondta a Magyar Polgári Párt elnöke.

nyugatijelen.com / Mediafax
MPP-PRESS

 • admin
 • 2013. december 15. vasárnap
 • MPP

Bíró Zsolt elegáns gesztust vár Tôkés Lászlótól

Mózes Edith/ Népújság
Tôkés László és a Románia Csillaga érdemrend körüli huzavonát a Magyar Polgári Párt elnöke tegnap délelôtti sajtótájékoztatóján a magyar közösségre nézve is megalázónak nevezte, és azt várja Tôkés Lászlótól, hogy adja vissza.
– Nem vitatja senki Tôkés Lászlónak a ’89-es érdemeit, de addig elfogadni egy olyan országnak a legmagasabb szintû állami kitüntetését, amelyben nem tartják tiszteletben a kisebbségek, adott esetben a magyar közösség jogait, ameddig gazdasági, kulturális és mindenféle szempontból hátrányosan vagyunk megkülönböztetve, azt gondolom, nem dicsôség egy ilyen ország kitüntetését viselni. Ráadásul ez a tény még a román forradalomra is árnyékot vet. Még egyszer mondom: Tôkés László ’89-es érdemeit nem vitatjuk el, de az, ami a kitüntetés körül kialakult, tulajdonképpen még 89 decemberét is beárnyékolja. Ezért úgy gondolom, hogy a legcélszerûbb és legelegánsabb gesztus az lenne Tôkés László részérôl, ha a kitüntetést nemes egyszerûséggel visszaadná. Akkor kell elfogadni ilyen kitüntetést, amikor a már felsorolt feltételek teljesülnek Romániában – jelentette ki Bíró.
“Az RMDSZ a huszonhárom éves megalkuvó politikájának most issza a levét”
Az MPP elnöke szerint a múlt heti megyei tanácsülésen “egy olyan színjátéknak voltunk a tanúi, ami nagyon elszomorító. Elszomorító egyrészt az a színvonal, ahogy zajlik egy ilyen tanácsülés, másrészt az az érvrendszer, amellyel a román pártok ezt indokolták”.
A dolog pikantériájának nevezte, hogy “az RMDSZ a huszonhárom éves megalkuvó politikájának most issza a levét, amikor visszatüzelnek, hogy annak idején nem tartották fontosnak a magyar nyelv használatát, amikor a megyei tanács elnöki székében az RMDSZ képviselôje ült”.
A politikus gyerekesnek nevezte a referendum kiírását leszavazó román tanácsosok érveit, például azt, ami a PDL képviselôjének szájából hangzott el, hogy nem szavazzuk meg a javaslatot, mert annak idején, amikor mi akartunk valami hasonlót, ti sem szavaztátok meg.
Véleménye szerint a politikában nem ilyen szinten kellene érvelni. Ilyent az óvodában szoktak mondani a gyerekek.
Üdvözölte, hogy az RMDSZ egyes politikusai végre felismerték, hogy joguk van anyanyelvükön szólni, hogy ezekért a jogokért határozottan ki kell állni. – Úgy tûnik, hogy a generációváltással, ha lassan is, de mégiscsak egyfajta szemléletváltásnak vagyunk a tanúi. A lejárt szavatosságú politikusok még megpróbálnak üzengetni Budapestrôl, utalt Markó Bélának az És folyóiratban megjelent cikkére, amelyrôl feltételezte, hogy az SZKT elôtt ezzel próbál hangulatot kelteni. – Azt látom, hogy az RMDSZ- ben van egy túlzott álóvatosság, amit ôk úgy fogalmaznak meg, hogy nem lehet a Székelyföldet a Partiummal szembeállítani. Senki sem akarja ezt, de a székelyföldi közösségnek járó jogokat nem lehet folyamatosan feláldozni a szórványra való hivatkozással. Nem azok ássák az árkot a Székelyföld és a szórvány között, akik ezért harcolnak, hanem éppen azok, akik ezzel érvelnek folyamatosan. Székelyföld a belsô anyaország szerepét kell betöltse. Veszélyesnek és elavultnak tartom ezt a fajta érvelést, lesöpörni a közakaratot felháborító és veszélyes – jelentette ki az MPP elnöke.
Miért kell egy új autonómiatervezet?
Az RMDSZ autonómiatervezetével kapcsolatosan elmondta, furcsának tartja, hogy amikor van már egy kész, részletesen kidolgozott autonómiatervezet, miért kell egy másikat kidolgozni. – Ám legyen, ha ennek a tervezetnek a sarkalatos elemei tartalmazzák mindazt, ami ténylegesen az autonómia kritériuma. Célszerûnek tartanánk, ha a készülô autonómiakoncepció egy konszenzusos tervezet lenne. A tervezetnek, amely a decemberi közvitára kerül, olyannak kell lennie, amely mögé tiszta lelkiismerettel felsorakozhat mindenki – jelentette ki, és ezért nem örül, hogy az RMDSZ egyelôre kizárólagosságot követel, de bízik abban, hogy a decemberben közvitára kerülô változat miatt nem kell majd hajba kapniuk.
Népújság: – Arról beszélt az elôbb, hogy különbségek vannak az önök, és az RMDSZ meglátása között: önök a történelmi Székelyföldet emlegetik, az RMDSZ három megyérôl beszél Marosvásárhely központtal. Nem gondolja, hogy tekintve az etnikai arányokat, a történelmi Székelyföld változat veszélyezteti esetleg Marosvásárhely régióközponti státusának esélyeit?
Bíró Zsolt: – Nem hiszem, hogy veszélyeztetné Marosvásárhely helyzetét. A 13.500 négyzetkilométer, amirôl a statútumban beszélünk a mellékletben egyébként fel vannak sorolva azok a települések amelyek a leendô Székelyföldnek a közigazgatási területén vannak, ebben Marosvásárhely is ott van. A déltiroli példát nézzük, ugyancsak az olasz kormány tudatos asszimilációs politikájának köszönhetô, hogy az autonóm Dél-Tirolnak a fôvárosa, Bozen, egy német többségû tartomány olasz többségû fôvárosa. Az, hogy gyakorlatilag Marosvásárhelyen az elmúlt tíz- tizenöt esztendôben megfordult az etnikai arány, nem lehet akadály. Itt területi autonómiáról van szó, és a Székelyföld területén élô lakosság szempontjából ez ésszerû, jogszerû és célszerû lenne.

Erdélyi Gazda

Az 1869-ben alapított Erdélyi Gazda, miután 1947-ben erőszakosan megszüntették 1993 novemberében jelent meg újra, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete kiadásában.
Azóta a “minden gazda tankönyvének” is nevezett kiadvány hónapról-hónapra rendszeresen megjelenik, folytatva a 160 éves elődje népnevelő munkáját, ápolja a magyar mezőgazdasági szaknyelvet; kiáll az erdélyi magyar gazda és az erdélyi magyar vidék érdekéért.

Tisztelettel meghívjuk vegyen részt az Erdélyi Gazda újraindulásának 20. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényünkön,

melyet 2013. November 23. –án tartunk (Szombat), 10,00 órai kezdettel Székelyudvarhelyen a Márton Áron Ífjúsági Házban (Székelyudvarhely, Iskola utca 2 szám.)

2013. November 23. (Szombat)
1000 Megnyitó
1000 -1200 A Közös Agrárpolitika 2014-2020 hazai alkalmazása
1200 -1300 Hozzászólások, vita
1300 Kávészünet
1400 -1600 Az Erdélyi Gazda újraalakulása 20. évfordulójának megünneplése
1600 Ünnepi ebéd

Szerettel várjuk rendezvényünkön!
Info: 0746862421

Kolozsvár,

 1. November. 11. Sebestyén Csaba

MPP-PRESS

 • admin
 • 2013. december 15. vasárnap
 • MPP

Homályos a közvilágítás?

Nem minden részlet világos az udvarhelyi közvilágítás fejlesztésével kapcsolatosan. Szerettünk volna fényesebben látni, de maradt a homály.
Energiatakarékos, hosszú élettartamú, könnyen karbantartható lesz az a város közvilágítását szolgáló 1333 darab DML (Digital Magnetic Light) technológiával működő lámpa.
Ezek megvásárlásáról és felszereléséről a forgalmazó, Ferenczy Károly üzletember érdekeltségébe tartozó DIML ROM Kft., illetve a szerelési munkálatokkal megbízott, felsőboldogfalvi székhelyű EDA Elekes cég képviselőivel írt alá 4 évre szóló szerződést városunk polgármestere.
Fényesebb az új
A november 13-ai, szerdai szerződéskötést követően a polgármesteri hivatal sajtóközleményt tett közzé, amelyben arról tájékoztat, hogy az energiatakarékos égők azért jobbak és gazdaságosabbak, mint a most világítók, mert fele annyi energiát fogyasztanak, élettartamuk 20 év – azaz 80 ezer óra – míg jótállási idejük 5 év.
Előnyösek továbbá, mert „a megvilágítás háromszor erősebb, a napfényhez közeli színvisszaadás és villogásmentes megvilágítás” jellemző rájuk, valamint az is érv, hogy az E.ON is ezt az amerikai technológiát használja.
Fényben a homály?
A közleményből nem derül ki, hogy egy darab DML – izzó mennyibe kerül, de az igen, hogy az 1333 darab értéke, a szerelési munkálatokkal együtt, áfa nélkül összesen 2 399 088,23 lej (539 582,93 euró a Román Nemzeti Bank november 13-i árfolyama szerint), adóval együtt pedig 2 974 869,30 lej (666 727,02 euró).
Az összeg 30 százalékát a felszerelés átvételezésekor fizeti ki a város, a fennmaradó összeget négy év alatt, egyenlő részletekben törlesztik – ezt a megtakarított energia árából és a helyi kltségvetésből tervezik fedezni.
A hivatali közleményből nem derül ki továbbá az sem, hogy a közvilágítás-fejlesztési projektre volt-e közbeszerzési eljárás kiírva. A hatályos törvények értelmében erre szükség lett volna, mert az összeg meghaladja a 100 ezer eurós összértéket – állítja a Magyar Polgári Párt helyi frakciója.
A közvilágítás és egyéb projektek kapcsán felmerült kifogásait közleményben fogalmazta az MPP. Úgy vélik, a hivatal szabálytalanul járt el, amikor „legutóbb egy félmillió eurós beruházási szerződést kötött egy, az RMDSZ holdudvarába tartozó céggel az önkormányzati testület tudta nélkül. Nem ez az első eset a polgármester regnálása alatt, és úgy néz ki nem is az utolsó”.
A frakció tagjai „követelik, hogy az átláthatóság jegyében Bunta Levente RMDSZ-es polgármester tegye lehetővé, hogy valamennyi önkormányzati képviselő áttekinthesse a Diml Rom Kft.-vel kötött szerződést, illetve tegye elérhetővé a városhaza honlapján, hogy minden udvarhelyi adófizető állampolgár megismerhesse annak sarkalatos pontjait”.
A polgári párt frakciója egyébként a korábban felszerelt izzók lámpatestét is kifogásolta, valamint kifejezték abbéli reményüket, hogy az újonnan felszerelendő égők már esztétikusabb burkolatot kapnak, és talán a korábbi „giccses kék” burkolat cseréjére is sikerül pénzt találni.
A projektről egyébként az EMNP frakciója sem tudott korábban, ők a sajtóból értesültek a szerződés megkötéséről. Az RMDSZ-frakció szerint, mivel a projekthez nem volt szükséges önkormányzati döntés, nem foglalkoztak vele, nem tartozott hatáskörükbe.
Aki bújt, aki nem
A hivataltól választ szerettünk volna kapni a felmerült kérdésekre. A városháza sajtóreferense külföldön tartózkodik, így elsőként Farkas György városmenedzsert hívtuk. Farkas azt mondta: ő nem kompetens az ügyben, nem nyilatkozhat, keressük a polgármestert.
Bunta telefonja kicsengett, választ sms-ben kaptunk, miszerint az elöljáró szabadságon van. Kerestük Tikosi László műszaki igazgatót is, ám őt nem sikerült elérnünk.

Felhívtuk Benedek-Árpád Csaba alpolgármestert, aki azt mondta, egy sérülés miatt szerda ót nem járt a polgármesteri hivatalban, és nem tud nyilatkozni az ügyről, így nekünk is maradt a homály.
Lázár Emese/uh.ro

Gyanakvó az MPP-frakció
Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere múlt héten írta alá a közvilágítási rendszer fejlesztésére vonatkozó beruházási szerződést a kivitelező cégekkel. Az esemény apropóján a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szervezetének önkormányzati frakciója azzal vádolja a polgármesteri hivatalt, hogy nem írtak ki közbeszerzési eljárást a munkálatok elvégzésére.
A speciális DML fénytesteket forgalmazó Diml Rom és a közvilágítási rendszer karbantartásával foglalkozó Eda Elekes Kft.-k képviselőinek részvételével november 13-án, szerdán írták alá az 540 ezer euró értékű beruházásra vonatkozó szerződést. Év végéig több mint 1300 utcai lámpatestet cserélnek majd le a korszerű DML-termékekre, a fejlesztés révén a közvilágításban használt elektromos áram mennyisége várhatóan a felére csökken majd. A múlt heti tájékoztatásból nem derült ki, hogy a fejlesztésre írtak-e ki közbeszerzési eljárást, az MPP székelyudvarhelyi önkormányzati frakciója ezért A korrupció melegágya? címmel közleményben fejtette ki az eljárással kapcsolatos kifogásait.
Tájékoztatást követelnek
„Azt látjuk, a polgármester és emberei gyakran játsszák ki a közbeszerzési szabályozást, feldarabolják a beszerzési tételeket, hogy értékük ne haladja meg a törvényes értékhatárt, s ne legyen szükség közbeszerzési eljárásra” – érvelnek a polgári városatyák. Az új közbeszerzési törvény értelmében 100 ezer euró feletti értéknél kötelező lett volna a beszerzés kiírása – magyarázta Orbán Balázs, az MPP-frakció tagja, aki azt is kifogásolta, hogy a városvezetőség nem értesítette az ellenzéki frakciókat a szerződés-aláírásról.

„Nem ez az első eset, hogy az RMDSZ holdudvarába tartozó céggel kötöttek szerződést, a közvilágítás fejlesztése mellett a szejkei hőerőmű esetét is említhetnénk. Igen sok az ilyen véletlen manapság Udvarhelyen” – fejtette ki Balázs Árpád, a párt helyi szervezetének tagja. A polgáriak egyébként legfájóbb pontnak a nyilvánosság és az átláthatóság hiányát tartják, közleményükben azt követelik: tegyék lehetővé, hogy valamennyi önkormányzati képviselő áttekinthesse a Diml Rom Kft.-vel kötött szerződést, illetve tegyék elérhetővé a városháza honlapján, hogy minden udvarhelyi adófizető állampolgár megismerhesse annak sarkalatos pontjait. Egyébként a közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó hatályos törvény öt cikkelyben tárgyalja a tenderekre jelentkezők és a pályázatokat elbírálók közötti összeférhetetlenséget: a pályázatok elbírálásában olyan személyek nem vehetnek részt, akiket rokoni szálak fűznek a pályázókhoz, részvényesei vagy vezetői az adott vállalkozásnak, illetve veszélyeztetik a bizottság pártatlanságát.

Mellesleg az EMNP-frakció is a helyi sajtóból értesült a szerződés-aláírásról, mint Jakab Attila néppárti önkormányzati képviselő elmondta: a beruházásról a legutóbbi szakbizottsági üléseken sem esett szó. „Az önkormányzati képviselő-testületnek abban az esetben kell döntenie a fejlesztésről, ha az a városi költségvetés beruházási tételei között szerepel. Amennyiben ez a működési keretbe volt belefoglalva, a városvezetőség nem köteles a testület elé tárni az ügyet, viszont az már etikai kérdés, hogy egy ilyen beruházásról értesítik-e a frakciókat” – magyarázta.
Nyilvános-e a közérdekű?
A polgármesteri hivatal szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül: a fejlesztéshez szükséges pénzösszeg tételesen szerepel az idei városi költségvetésben, a fenntartási költségek fejezetben. Továbbá a munkálatokra közbeszerzést írtak ki az országos elektronikai közbeszerzési rendszeren (SEAP). A pályázatok leadási határideje október 18-a volt, erre négy szakcég is jelentkezett, végül ezek közül kettő, a Diml Rom és az Eda Elekes kft.-k társvállalkozókként egy pályázatot adtak le. Az eljárást az 174288. számú (október 29-ei keltezésű), a szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény zárta le, ami szintén az országos elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül történt. „A közbeszerzést senki nem óvta meg, a kiírás feltételeit, a tenderfüzetet, az indoklásokat az Országos Közbeszerzéseket Felügyelő Bizottság (ANRMAP) előzetes jóváhagyásával vezettük fel a rendszerbe. A dokumentáció az elektronikus közbeszerzési rendszeren (www.e-licitatie.ro) elérhető, teljes tartalma nyilvános” – állt a közleményben.
A beruházás vagy a közbeszerzési eljárás részletei nem találhatók a polgármesteri hivatal honlapján (www.varoshaza.ro), illetve azon kérdésünkre sem kaptunk választ, hogy a lakosság és az ellenzéki frakciók naprakész tájékoztatásának ügyében mit szándékszik tenni a városvezetőség.
Székelyhon

regiszracio
MPP-PRESS

 • admin
 • 2013. december 15. vasárnap
 • MPP

“Nemzeti válogatottat” szeretne az MPP

Az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) álláspontja szerint az erdélyi magyarságnak “nemzeti válogatottal” kellene megméretkeznie az európai parlamenti választásokon.
Biró Zsolt MPP-elnök egy kolozsvári sajtótájékoztatón elmondta, a “nemzeti válogatottat” megjelenítő jelöltlistát a 2012-es önkormányzati választásokon elért eredmények szerint kellene összeállítani. Akkor a magyar pártok megyei listáira leadott voksok 85 százalékát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerezte meg, az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) pedig nagyjából egyenlő arányban osztozott a maradék 15 százalékon. “Együttműködésre vagyunk ítélve” – nyomatékosította a pártelnök.
Újságírói kérdésre az MPP elnöke fenntartásait fejezte ki azzal a közvélemény-kutatással kapcsolatban, amely szerint a pártopcióval rendelkező biztos szavazók körében az RMDSZ a magyar szavazatok 75,7 százalékára, az EMNP 12,3 százalékára, az MPP pedig 3 százalékára számíthatna. Hozzátette, pártja a 2012-es önkormányzati választásokon is rácáfolt a közvélemény-kutatók korábbi méréseire.
Az MTI kérdésére, hogy milyen jelöltlistát lehetne válogatottnak tekinteni, és azon melyik hely illetné meg az MPP-t, Biró Zsolt elmondta, olyan listára van szükség, amelyet valamennyi magyar szervezet a magáénak érezhet. Hozzátette, a jelöltlista összeállításával kapcsolatos gyakorlati kérdésekről akkor tud majd többet mondani, ha elkezdődik a párbeszéd erről a romániai magyar pártok és szervezetek között.
Biró Zsolt elmondta, a közelmúltban levélben fordult az RMDSZ elnökéhez, amelyben a párbeszéd elkezdését szorgalmazta. “Az a legfontosabb, hogy az érdemi párbeszéd elkezdődjön. Ezt kértük a levélben” – magyarázta Biró Zsolt. Hozzátette, az EMNP-vel sem zárkóznak el a párbeszédtől, de első körben a legfontosabb romániai magyar politikai szervezetet, az RMDSZ-t keresték meg. mti

Jó ötletnek tartom Mircea Dușa védelmi miniszter utcanévtáblákra vonatkozó javaslatát
Egyetértek Mircea Dușa Hargita megyei parlamenti képviselő elképzelésével, aki szerint minden városban egy utcát 1918. december 1-jéről, a Román Királyság és Erdély egyesülését kimondó gyulafehérvári nemzetgyűlés megtartásának dátumáról nevezzenek el.
A jó együttélés alapfeltétele a kölcsönös tisztelet. Az elképzelés jó, egy kis kiigazítást mégiscsak javasolnék, pontosan az említett kölcsönös tisztelet jegyében. A Gyulafehérvári Nyilatkozat széles körű jogok biztosítását ígérte az együtt élő népeknek.
Javasolom, hogy addig is, amíg ezeket a jogokat sikerül teljesítenie Romániának, kiegészítő táblákat helyezzenek az utcanévtáblák alá, melyeken feltüntetik az alábbi részletet a gyulafehérvári nyilatkozatból:
„Az új román állam megalakításának alapelveiként a Nemzetgyűlés kinyilvánítja:
A teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzátartozó egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a törvényhozásban és az ország kormányzásában.”

Ezzel is emlékeztetve a mindenkori román kormányt ígéreteinek betartására.

Salamon Zoltán
a Magyar Polgári Párt Hargita megyei elnöke
Csíkszereda, 2013. november 14.

MPP-PRESS

 • admin
 • 2013. december 15. vasárnap
 • MPP

Tűzzük ki a székely zászlót!

Tűzzük ki a székely zászlót!
Ahol tettekre van szükség ott nem elegendőek a szavak!
A Magyar Polgári Párt Közleménye a Székely jelképek használata védelmébe

A Magyar Polgári Párt felháborodását fejezi ki és egyértelműen a székely-magyar közösség elleni tiszteletlenség jeleként értékeli a marosvásárhelyi helyi rendőrség felszólítását, mely szerint a párt Iskola utcai székházának homlokzatára kifüggesztett székely zászlót a reklámanyagok kihelyezését és jóváhagyási kötelezettségét szabályozó törvény értelmében el kell távolítani.
Az égszínkék mezőben arany csíkkal és a székely szimbólumokkal (a Nap csillagváltozata, illetve a Hold) díszített zászló Székelyföld jelképe, egyben történelmi jelkép, hiszen az egyetlen székely családból származó erdélyi fejedelem, Székely Mózes zászlaja alapján készült. Ezt a zászlót reklámzászlónak minősíteni nem csak tiszteletlenség, hanem a közösségünket ért provokáció. Az esetet csak súlyosbítja, hogy a marosvásárhelyi magyarok pénzén (is) fenntartott helyi rendőrség nevében, azaz egy olyan közhivatal, mint Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala alárendeltségébe tartozó intézmény nevében követik el. Emlékeztetünk, hogy a segesvári ügyészség 2010. augusztus 10.-én határozatot hozott a Makfalvi községházára kitűzött székely zászló ügyében. A határozat megállapította, hogy a csillagos-holdas, aranysávos kék zászló egy „történelmi közösség jelképe”, használata nem ütközik törvénybe.
Ezek után jogosan tehetünk fel néhány kérdést.
– Ilyen körülmények között a helyi magyarság elmondhatja-e, hogy nincs hátrányosan megkülönböztetve?
– Mennyire alkalmas a helyi rendőrség vezetői tisztségét ellátni az a parancsnok, aki a város magyar közösségét sérti meg?
– Milyen megfontolásból, túlbuzgóságból vagy netán politikai megrendelésre született a zászló eltávolítását célzó felszólítás?
– Számíthatunk-e a város polgármesterének bocsánatkérésére?
A Magyar Polgári Párt polgármesterei, alpolgármesterei és tanácsosai testületileg szavazták meg 2009-ben a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés alkalmával azt a határozatot, melynek értelmében a székely jelképekre, a himnuszra és a zászlóra, mint Székelyföld jelképeire tekintünk, azok használatát minél szélesebb körben szorgalmazzuk. A székely zászlónak tehát ott a helye pártszékházunk homlokzatán!

Marosvásárhely, 2013. november 3.

Biró Zsolt
a Magyar Polgári Párt elnöke

MPP-PRESS

MPP-PRESS

Sikertörténetnek nevezte a Székelyek Nagy Menetelését Biró Zsolt a Magyar Polgári Párt elnöke, mai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján.

A pártelnök kifejtette, hogy október 27.-e nem a pártokról és nem a politikumról, és legfőképp nem a politikusokról szolt, hanem Székelyföldről. „Székelyföld polgárai azon székely zászló alatt vonultak az 55 kilométeres nagy menetelésre, amely zászlót 2009. szeptember 5.-én a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés Székelyföld zászlójának fogadott el. A 150 ezer ember által kifejezett akarat azt mutatja, hogy a közösség felismerte erejét és cselekedni kész. Bukarestnek méltányolnia kell a székelyek eddigi nyakkendős autonómiaharcát. Ha ez a módszer nem vezet el oda, hogy a román kormánnyal elkezdődjön a párbeszéd az autonómiáról, a székelyek készek akár radikálisabb eszközökhöz is nyúlni.” Ezen eszközök közé sorolta Biró Zsolt a polgári engedetlenség eszközeit, Székelyföld határainak esetleges lezárását, de ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség a radikális megoldásokra. A Magyar Polgári Párt elnöke nyomatékosította, az autonómia kérdését semmiképpen nem lehet Románia belügyének tekinteni, hiszen Románia egy sor nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget kisebbségei tekintetében, de az erőszakos asszimiláció és az etnikai arányok megváltoztatásának tilalmát a román – magyar alapszerződés is tartalmazza. „Hogyan lehetünk lojális polgárai egy olyan országnak, amely állami szintre emeli a szerződésszegést és a maga vállalta 1918-as nyilatkozatban ígérteket sem teljesíti?” – tette fel a kérdést Biró Zsolt.

Marosvásárhely, 2013. Október 31.

Várakozó állásponton az MPP

A Székelyek Nagy Menetelésének sikeréből kiindulva a nemzeti ügyekben való közös fellépés folytatását szorgalmazza a háromszéki MPP. Ennek érdekében remélik, hogy az RMDSZ autonómia-tervezete is konszenzus után kerül a parlament elé
Kulcsár Terza József, az alakulat megyei, illetve Bálint József, a városi szervezet elnöke szerdán a Székelyek Nagy Menetelésének rövid kiértékelője során fejtették ki az összefogásra vonatkozó elképzeléseiket. Kulcsár Terza örömmel nyugtázta, hogy az október 27-e előtt általuk hangoztatottak, azaz, hogy történelmi jelentőségű esemény színhelye lesz a Bereck és Kökös közötti 53 kilométeres szakasz, szerencsére beigazolódott. Az elnök szerint vasárnap az összefogás eddig nem tapasztalt erejét láthattuk, ezért a továbbiakban a közös, nemzeti ügyekben meg kell őrizni a közös fellépést.
A politikai alakulatok viszonyulása kapcsán úgy értékelt: olybá tűnik, hogy amit nem lehetett megvalósítani Markó Béla RMDSZ elnöksége idején, az most Kelemen Hunor szövetségi elnökkel lehetséges. „Markó Béla idején állandóan zsákutcába futottunk az együttműködés terén, ez most változni látszik” – tette hozzá. Ehhez kötődően a polgári párt politikusa reményét fejezte ki, hogy a változás nevében az RMDSZ vezetői hajlandóak lesznek egyeztetni a szövetség által a parlamentbe benyújtandó autonómia-tervezetről a többi erdélyi magyar alakulattal. Kulcsár Terza úgy véli, ebben az esetben is csak közösen érdemes fellépni, mivel csak így lehet igazán erőt felmutatni. Bálint József valamivel óvatosabban fogalmazott, kijelentve, hogy miután betekintést nyernek a tervezetben, csak azután ítéli meg, mennyire gondolja komolyan az új, nemzeti ügyekben most felmutatott irányvonalat az RMDSZ.
A két politikus a nagy menetelés szervezői ellen Bogdan Diaconu kormánypárti képviselő által benyújtott feljelentés kapcsán elmondták, egyrészt nehezményezik, hogy csak az SZNT és az RMDSZ lett megjelölve az okiratban. „Minden politikai alakulat egyformán részt vett a megmozdulás megszervezésében, mindannyian vállaljuk a felelősséget, tehát a feljelentésben mindenkinek szerepelnie kellene” – vélik. Kulcsár Terza ugyanakkor úgy gondolja, inkább a prefektúra és karhatalmi erők ellen kellene feljelentéseket benyújtani, mert „közpénzen hazudnak”, hamis adatokat továbbítva a menetelésen résztvevőkről, annak jellegéről.
Székelyhon
MPP-PRESS

Biró Zsolt MPP elnök október 27-I rádióüzenete, amely elhangzott a Székelyek Nagy Menetelése alkalmából.

Tisztelt egybegyültek!

Tudjuk, mekkora veszélyként tornyosul közösségünk feje felett a tervezett regionális átszervezés. Nyilvánvaló azt is tudjuk, hogy Trianon óta folyamatos a román asszimilációs törekvés még akkor is, ha ez, időről – időre különböző intenzitással érvényesül. Tudjuk azt is, hogy megmaradásunk érdekében ezt a folyamatot meg kell állítanunk. Ennek érdekében le kell győznünk a kishitűségünket, a „merjünk kicsik lenni” mentalitást és a megfelelési vagy igazodási kényszerünket. Nem vagyunk sem kevesebbek sem alávalóbbak román honfitársainknál vagy Európa más nemzeténél. Csak annyit kell elmondanunk, hogy ami jár a kontinens egyik szegletében, az természetes kell legyen másutt is. Amennyiben egységes Európáról beszélünk, egységes mércével mérjenek mindenkit! Ezt kell tudatosítani Brüsszelben és ezt kell tudatosítani Bukarestben is. A 2009. szep­tember 5.-én megtartott Szé­kelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésen elfogadott elv­ szerint Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis termé­szetes, történelmileg kiala­kult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közi­gazgatási egységként kép­zelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fej­lesztési régiónak is kell lennie. Ezt képviseljük ma itt Kököstől

Continue reading

1956

Nemzeti ünnep csak az lehet, amelyet a nemzet szívébe fogad, amely része a nemzet emlékezetének, s amelynek eseményei immár változhatatlanul rögzültek, s lettek részei a nemzeti öntudatnak. Éppen ezért, nemzeti ünnepet nem lehet hatóságilag elrendelni. Az ünnep mindig attól lesz emelkedett, hogy személyessé válik az egyének számára. 1956-os októberi  forradalom a magyar történelem egyik legfontosabb mozzanata, az öntudatra ébredés és a bátorság diadala, ami egyben példamutatás is volt.
Egységes nemzet képes arra, hogy változtasson sorsán! Ha ma van üzenete 56-nak, akkor ez az! Nemzetünk akkor lehet tiszteletben tartott, megkerülhetetlen tényező, ha erőt, egységes akaratot tud megfogalmazni és felmutatni a külvilág felé. Szabadságszerető nép vagyunk, nem tudjuk elviselni a kényszert, nem tudjuk elviselni az igazságtalanságot.
Ezt az egységet kell fölmutatnunk a Székelyek Nagy Menetelésén is. A közös fellépés és cselekvés ereje az, amivel már számolniuk kell a magyarságot asszimilálni kívánó erőknek.
A múltból kell erőt merítenünk, hogy a jelenben cselekedni tudjunk, annak érdekében, hogy jövőnk legyen!

Magyar Polgári Párt Hargita Megyei Szervezete
Salamon Zoltán
elnök
Csíkszereda, 2013. október 23.

Biró Zsolt ünnepi beszéde

„Hogyha sírunk: kiröhögnek,
Hogyha kérünk: fel is kötnek,
Hogyha küzdünk: odalöknek
Történelmi kárörömnek –
És mégis élünk”
1956. november elsején Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben, egyetemi hallgatóként szavalta el az erdélyi szellemi nagyságok, Brassai

Continue reading

Felhívás Székelyföld polgáraihoz!

Az erdélyi magyarság akkor tud a legeredményesebben harcolni saját érdekeinek érvényesítéséért, ha egységesen tud fellépni. A Székelyek Nagy Menetelése annak a közös cselekvésnek a lehetősége, amikor világossá tehetjük a Ponta kormány számára, hogy az önrendelkezés számunkra nem kegy, hanem jog. A közös fellépés és cselekvés ereje az, ami egyértelművé teszi Románia kormánya számára, hogy az ország közigazgatási átszervezése csakis Székelyföld területi egységének megőrzésével, a székelyföldi régió kialakításával lehetséges.

A szervezők Bereck­től Kökösig gyüleke­zési ­pontokat alakítanak ki, ahová össze­gyülnek a környező települések lakói, illetve a történelmi Székelyföld szé­kei­ből érkezők. A gyülekezés 11 órakor lesz minden település központjában, ahol ökumenikus istentiszteletet tartanak. A menetosz­lopok 12 órakor indulnak minden gyü­lekezési pontból két irányba, a szomszédos települések felé.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a történelmi székely székek a Székely Nemzeti Tanács által megjelölt gyülekezési pontokat foglalják el, bármelyik személyszállítási eszközt is választják. Ettől eltérő kezdeményezés vagy rászervezés veszélybe sodorhatja annak az élőláncnak a kialakulását, amely a menetelés alapja. Nincs helye tehát a különutas politikának, különcködésnek. Az 55 kilómeteres menetoszlop az összetartozásunkat és elszántságunkat hivatott bizonyítani. Nincs kiemelt rendezvény, ezzel is bizonyítva azt a történelmünkbe gyökerező kiváltságunkat, hogy minden székely egyenlő.

A Magyar Polgári Párt székelyföldi elnökei

Kulcsár Terza József-Kovászna
Salamon Zoltán-Hargita
Kiss István-Maros

Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Marosvásárhely 2013. október 21.
zászló
MPP-PRESS

Álláspont a törpe vízierőművek építésének ügyében

A Magyar Polgári Párt frakciója a helyszínen tájékozódott az Úz völgyében a nemrég átadott vízierőművekről. Egyik táblán a következő feliratot találtuk:
„egy zöldebb jövőért”
ÚZVÖLGYI VÍZIERŐMŰ RENDSZER; Tulajdonos: Hivatalos SRL, Csíkszereda;
Tervező: Aqua Invest SRL, Bukarest; Építő: Xindex Eco LLC, Budapest és 300 székely ember; Épült: 2012.05-2013.05
A látottak alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a felépült vízi erőmű rendszer tönkretette az Úz völgyét.(a beszédes képek a csatolmányban láthatóak) Az a technológia, amely alapján a folyó vizét csőbe fogták és ily módon juttatják el a turbinákhoz, gyakorlatilag közel 15 km hosszúságban megszüntette a folyó élővilágát. Tekintettel arra, hogy száraz esztendők járnak, a folyómederben maradt néhány centi mélységű, alig csordogáló víz alkalmatlan az élővilág fenntartására, a csőbezárt folyóban nem élnek meg a pisztrángok. Ráadásul az építők az közlekedési utat is tönkretették, gyakorlatilag járhatatlan, de ez javítható, ez a kisebbik baj.
Úgy véljük, hogy a környezetvédelmi engedélyt az illetékes hatóság felelőtlenül adta ki és a megyei tanács egy olyan típusú beruházást támogatott, amely üzleti alapon, a jól hangzó „egy zöldebb jövőért” jelszó alatt álságos természetrombolást hajtott végre, egy olyan területen, ahol érintetlen volt a természet szépsége, ahol nincsenek emberi települések és így tiltakozástól sem kellett tartaniuk. Ma már csak az a remény maradt meg, hogy egyszer, talán a természet elsepri a csöveket és a folyó visszahódítja jogos tulajdonát, visszaállítja az élővilágát és nem 300 székely ember örömére, hanem utódaink, gyerekeink, unokáink számára egész Székelyföldön.
Fontosnak tartjuk az alternatív, környezetkímélő energiatermelést, ide tartozik a nap és a szél energia kihasználása, de tiltakozunk a „bio” és „zöld” jelzők mögé bújtatott természetrombolás ellen.

2013.október 10
A Magyar Polgári Párt
Hargita megyei önkormányzati képviselői: Csillag Péter, Salamon Zoltán, Sebestyén Csaba, Thamó Csaba

MPP-PRESS

>