""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

MPP Kongresszus

MPP-kongresszus Kézdivásárhelyen

Március 14-re összehívja Országos Tanácsát az MPP

A Magyar Polgári Párt legfőbb döntéshozó testületének ülését tartják a párt bejegyzésének harmadik évfordulóján, március 14-én Kézdivásárhelyen. Másnap az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeznek.

A kézdivásárhelyi Országos Tanács munkaülés és a párt születésnapja is egyben, március 15. előestéje okán ugyanakkor ünnepi rendezvény is. Éppen ezért másnap a Magyar Polgári Párt Kézdivásárhelyen tartja az 1848–49-es forradalom és szabadságharc központi megemlékező ünnepségét, ahová minden, az Országos Tanácson részt vevő küldöttet és meghívottat várnak – áll az MPP közleményében.
Az OT küldöttséget az idén is a tavalyi, Gyergyószentmiklóson megrendezett Országos Tanácsra delegált küldöttek alkotják, akiknek mandátuma az alapszabályzat értelmében érvényes. A szavazati joggal rendelkező küldöttek mellett az MPP önkormányzati tisztségviselői is meghívást kapnak a rendezvényre.
„Szervezetünk életében kiemelt fontosságú eseményre kerül sor, amikor – amellett, hogy közösen ünnepeljük meg a választás szabadságának, az erdélyi magyar pluralizmus jogi- és intézményes kerete megteremtésének harmadik évfordulóját – megbeszéljük a szervezetünket érintő fontos kérdéseket, áttekintjük az elmúlt időszakot, és közösen meghozzuk mindazon döntéseket, melyek az elkövetkező időszakban meghatározzák a Magyar Polgári Párt tevékenységének irányvonalát” – olvasható az MPP közleményében.
Az Országos Tanács elé az alábbi határozattervezetek kerülnek beterjesztésre: az országos önkormányzati testület létrehozása, a megyei szervezetek egyeztető fórumának megalapítása, a 2012-es helyhatósági választásokra való felkészüléssel kapcsolatos cselekvési ütemterv, illetve az erdélyi magyar nemzeti oldal létrehozásának kérdése. A rendezvény kiemelt vendége dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, a FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség Választmányának elnöke.

Share

MPP kongresszus lesz március 14-én.

 

A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa, a párt bejegyzésének harmadik évfordulóján, március 14-én ülésezik Kézdivásárhelyen. Az MPP legfőbb döntéshozó testületének munkaülése a párt születésnapja is egyben, március 15. előestéje okán ugyanakkor ünnepi rendezvény is. Ezért másnap az MPP Kézdivásárhelyen tartja az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező központi ünnepségét. Az MPP Országos Tanácsa a többi között dönteni fog a 2012-es helyhatósági választásokra való felkészülés cselekvési ütemtervéről, valamint az erdélyi magyar nemzeti oldal létrehozásáról.

Kolozsvári Rádió

Székelyföld oszthatatlan és szent

Az MPP háromszéki vezetősége bírálja a helyi hatóságok azon javaslatát miszerint Bölön község átadjon egy több mint 2o hektáros területet Brassó megyének. Kulcsár Terza József elnök kiemelte, hogy egyes személyek, „felhatalmazás nélkül” Székelyföldet akarják ezáltal kisebbíteni. Az MPP háromszéki elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy Bölön község átadjon Brassó megyének több mint 2o hektár területet, hogy ezáltal rendezze az ott élő roma családok helyzetét. „Ezzel Székelyföld egy részét adnák át Brassó megyének és csak azért mert ott román romák laknak. Tudomásom szerint az RMDSZ kormányon van, nem tudja másképp ezt a kérdést megoldani?”, húzta alá Kulcsár Terza. Ugyanakkor kiemelte: mindenkinek meg kellene értenie, hogy Székelyföld oszthatatlan és szent.

Share

Szász Jenő: határozott irányvonalat kell követnünk

Share

Kövér László és Izsák Balázs levele


Köszöntő az erdélyi Magyar Polgári Párt Országos Tanácsának gyergyószentmiklósi ülésére
2010, április 10.

Tisztelt  Országos Tanács !
Tisztelt  Meghívottak !
Kedves Barátaink !

Mindannyiunk életében ideje van a választásoknak. A küszöbönálló magyarországi parlamenti választások miatt a Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa ülésén személyesen ugyan nem tudok résztvenni, ám engedjék meg, hogy a Fidesz Országos Választmánya és a magam nevében ezúton küldjöm Önöknek szövetségesi üdvözletünket.
Rövidesen mindannyiunk életében lezárul nyolc nehéz esztendő, lezárul egy olyan időszak, amelyben minden becsületes magyar közösségi törekvésnek a Kárpát-medencében vesszőfutás volt a sorsa.
Így volt ez Magyarországon és Erdélyben egyaránt, egyformán emberpróbáló időket éltünk át és egyformán ismertük fel a Fidesz és az erdélyi Magyar Polgári Párt  politikai szövetségének eszmei alapjait képező igazságot, mely szerint a magyaroknak nincsenek határon inneni és túli külön ügyei, a magyaroknak – éljenek Budapesten, Gyergyszentmiklóson vagy bárhol máshol – nincs többféle sorsuk, hanem egyetlen magyar ügy és egyetlen magyar sorsközösség létezik.
Nyolc év rombolás és romlás eredményeképpen a magyar állam romokban hever, a magyar nemzet közössége, pedig  súlyos sebeket kapott. A kifosztott államot – mint a magyar emberek legfontosabb védőintézményét – újjá kell építeni, a lelkileg megkeseredett magyar nemzeti közösség sebeit be kell gyógyítani. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, történelmi feladat előtt állunk, történelmi eséllyel és felelősséggel felruházva. A Kárpát-medencei magyar közösségek lelki, szellemi és anyagi erejének összpontosítására lesz szükségünk, mert az előttünk álló feladatokat csak közösen teljesíthetjük, az eséllyel csak közösen élhetünk és a felelősség is, bár nem egyenlően, de közösen terhel mindannyiunkat. A felelősség azért, hogy soha többé nem ismétlődhessen meg velünk vagy gyermeinkkel, unokáinkkal az, ami 2002 és 2010 között – például 2004 december 5-én vagy 2006 október 23-án – magyar emberekkel a Kárpát-medencében megtörténhetett.

Share

Magyar Polgári Párt – 2010- es számú határozat

MAGYAR POLGÁRI PÁRT ORSZÁGOS TANÁCS
2010-es számú HATÁROZAT
a Magyar Polgári Párt szervezeti önállóságának tárgyában

A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa, a 2010. április 10-én Gyergyószentmiklóson megtartott rendkívüli ülésén, az Alapszabályzat

ELHATÁROZZA

1. szakasz Kimondja a Párt szervezeti önállóságának, függetlenségének sérthetetlenségét.

2. szakasz Nem jelölhetőek, illetve nem választhatóak meg a Magyar Polgári Párt vezető tisztségeibe helyi, megyei vagy országos szinten olyan személyek, akik más, politikai célokat is követő szervezetnek, mozgalmak a tagjai vagy tisztségviselői.

3. szakasz Más, politikai célokat is követő szervezet tagjai csak a Magyar Polgári Párt és az illető szervezet között előzetesen országosan megkötött választási együttműködési megállapodást alapján jelöltethetik magukat helyi vagy országos szintű választásokon, az Alapszabályzat előírásaival összhangban.

4. szakasz Azon tagok ellen akik ezen határozatban foglaltakkal szemben bárminemű formában megnyilvánulnak fegyelmi eljárás indítódik, az Alapszabályzatnak megfelelően.

Ülésvezető Elnökség

Elnök ______________________
Tagok ______________________
______________________
______________________
______________________

Gyergyószentmiklós, 2010. április 10.

MPP

Share

Magyar Polgári Párt – Állásfoglalás

A holnapi, 2010. április 11-i magyarországi választások kapcsán a Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa kinyilvánítja abbéli reményét és meggyőződését, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség megszerzi a Magyar Országgyűlés kétharmados többségét, illetve, hogy nyolc év után Magyarországnak ismét nemzeti elkötelezettségű kormánya lesz. A nemzeti integráció megvalósításának érdekében a Magyar Polgári Párt a Fidesz-t tekinti testvéri szövetségesének, ennélfogva bízik abban, hogy az Orbán Viktor vezette alakulat mindenfajta kényszertől vagy nehéz politikai alkutól mentesen tudja megvalósítani a nemzeti ügyek politikájának intézményes hátterét. A Magyar Polgári Párt olyan nemzeti integrációt vár, amelynek keretében a tizenötmillió magyarban gondolkodás mellett az eljövendő magyar kormányzat egységes gazdasági térként kezeli a Kárpát-medencét. Románia és Szlovákia NATO-ba való belépése, illetve európai integrációja nem oldotta meg a kisebbségi kérdéseket sem Erdélyben, sem Felvidéken, a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek sorsa rendezetlen maradt. Az intézményes kapcsolattartás terén olyan testületet kell felállítani, amelybe nincs belekódolva születése pillanatától a különböző nehéz kompromisszumoknak a lehetősége. A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa jelen állásfoglalásában javasolja a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek, hogy a kormányalakítást követően hozzon létre egy olyan intézményes keretet, amely valóban állhatatos és elszánt a nemzeti integráció kérdésében, olyan határon túli szövetségesekre építve, akik a nemzet sorsa iránt valóban elkötelezettek.
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Share

Szász Jenő beszéde az MPP Országos Tanácsának gyergyószentmiklósi ülésén

Share

Szász Jenőt választották az MPP elnökévé

Szász Jenőt választotta elnökké a Magyar Polgári Párt küldöttsége a gyergyószentmiklósi Országos Tanácson. 124-en adtak le szavazatot, melyek közül csupán hárman voksoltak az alapító elnök ellen. A gyűlésen a párt belső ellenzéke nem vett részt, ugyanis a bihari küldöttek (Lengyel György, Morvai Miklós, Nagy István, Kali István és Borbély Zsolt Attila), valamint Gergely Balázs, Szász Jenő korábbi kihívója bojkottálták a tanácskozást. Őket a küldöttség kizárta a szervezetből az alapszabályzat megszegése miatt.

(hírszerk.) erdely.ma


Share

Szász Jenő válasza Tőkés Lászlónak

Tisztelt Képviselő Úr!

Miután Ön nyílt levélben fordult az MPP tisztségviselőihez, illendőnek érzem, mint az MPP egyik országos tisztségviselője, hogy nyílt választ adjak a levelében foglaltakra.

Örülök, hogy elismeri a választás szabadságának a szükségességét és lehetőségét az erdélyi magyar politikiai közéletben. Ön személy szerint egy esztendővel ezelőtt élt is a választás szabadságával és különalkut kötött Markó Bélával, így annak az RMDSZ-nek lett az europarlamenti képviselője, amelyet amúgy a politikai képviselettel való visszaéléssel vádol. Ön egy esztendővel ezelőtt becsapta a választás szabadságáért küzdő erdélyi magyar embereket. Ön erkölcsi önfelmentésként egy esztendővel ezelőtt már bukottnak minősítette a Magyar Polgári Pártot, amire az alkutársa, Markó Béla, azzal erősített rá, hogy Önnel együtt úgymond majd lefedik az „MPP kis szegmensét”. Az Ön politikai hűtlensége után, az Ön jogilag nem létező szervezete, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, egy esztendeje politikai ellenségének tekinti a Magyar Polgári Pártot, és ott árt neki, ahol tud. Önnek, egy esztendeje, nem a Magyar Polgári Párttal kellene leszámolnia, hanem saját lelkiismeretével kellene elszámolnia.

Legutóbb, Markó Bélával, alkutársával együtt, távolmaradtak a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésről is, és az EMNT azt üzente nekünk, a nagygyűlés résztvevőinek, hogy a „nemzeti nagyfene dülleszti a mellünket”.

Share

Tőkés László levele az MPP tisztségviselőihez és önkormányzati képviselőihez

NY Í L T   L E V É L

a Magyar Polgári Párt országos, megyei és széki tisztségviselői, önkormányzati képviselői részére
A Párt alapító elnökének újabb ámokfutása késztet ismételt megszólalásra: menteni, ami még menthető.

A Magyar Polgári Pártot (MPP) a választás szabadságának jogos igénye hívta életre egy olyan politikai-társadalmi környezetben, amelyben ezt a politikai képviselet monopóliumát birtokló és azzal folyamatosan visszaélő RMDSZ-es csoport ellehetetlenítette.

Az elvek és értékek, valamint az azokat felvállaló és cselekvéseikben megjelenítő személyek versenye a magyar politikai képviselet eredményességét hivatott szolgálni. A választás szabadságát biztosítani hivatott többpártrendszer tehát nem maga a megoldás nemzeti közösségünk számbeli kisebbségi létéből fakadó gondjainak orvoslására, hanem felelős politikusok kezében csupán eszköz a hatékonyabb közösségi érdek- és jogérvényesítésre. Ugyanez az „eszköz” azonban felelőtlen pártpolitikusok kezében nem egyszer silány hatalmi eszközzé válik, személyes érdekeik és ambícióik kielégítésére.

A MPP alapító elnöke, a létrehozás folyamatában szerzett elévülhetetlen érdemei ellenére könnyűnek találtatott mind a választások alkalmával szükségestárgyalóképesség és következetesség, mind a békeidőben kívánatos építkezéshez szükséges kitartás és szorgalom, mind az aktív tagság összetartásához és csapatként való működtetéséhez szükséges belső jogkövetés iránti tisztelet és vezetői alázat szempontjából.

Share

Országos tanácsot tart az MPP – a párt jövője a tét

Kivonultak. Bevonulnak?

Hét végén tartja tavalyi kongresszusa ismétlését a Magyar Polgári Párt. A Gyergyószentmiklóson sorra kerülő esemény napirendje ugyanaz lesz, mint az egy évvel ezelőttinek: módosítják az alapszabályzatot és tisztújítást tartanak. A párt belső ellenzéke felülkerekedett, és bírósági úton érvénytelenítette a 2009. március 14-én szintén Gyergyóban megrendezett Országos Tanács (OT) nevet viselő kongresszus döntéseit. Szász Jenő elnök szerint a párt jövőjéről határoznak.

Szász Jenő elnök a bírósági döntés után igen gyorsan összehívta az új kongresszust, ám úgy tűnik, ellentáborának ezúttal éppen a gyorsaság nem tetszik, többen ismét megfogalmazták törvényességi aggályaikat. „Ha a tavalyi OT-t ismételjük, akkor ugyanazok a küldöttek vehetnek részt, nincs, amiért újakat választani” — fogalmazta meg a párt egyik tagja, aki kétségesnek tartja, hogy a hirtelen összeverbuvált megyei üléseket sikerült szabályzatnak megfelelően, a tizenöt napos összehívást betartva megszervezni. Akad olyan MPP-s, aki szerint erre azért van szükség, hogy kiiktassanak minden olyan küldöttet, aki Szász Jenő ellen mert szólni vagy szavazni.

Share

Április 10.- én tartja megismételt Kongresszusát a Magyar Polgári Párt

Egy évvel ezelőtt

Rendkívüli kongresszust tart a Magyar Polgári Párt április 10-én — erről döntött szerdai késő esti tanácskozásán az országos elnökség azt követően, hogy a bukaresti táblabíróság jóváhagyta a bihari szervezet fellebbezését, és nem iktatta a tavaly márciusi viharos kongresszus alapszabályzat-módosításait.

Ilyenformán győzött Szász Jenő ellenzéke, mely elérte, amit egy éve szeretne: új ülés és új választás megszervezését.

A Szász Jenő által irányított országos elnökség az a testület, mely az új kongresszus összehívásáról dönthetett — mondta el Bálint József, a párt egyik országos alelnöke, aki részt vett a tanácskozáson. A bírósági döntéstől függetlenül, Szász legitim elnöke az MPP-nek, mert a két évvel ezelőtt bejegyzett párt alapszabályzata szerint az alapító elnök mandátuma két esztendőt tart, ezt követően hatvan nap áll rendelkezésre, hogy megerősítsék a funkcióban, vagy újraválasszák. A hatvan nap május közepén telik le — mondta Bálint.

Az MPP-elnökség szerda esti ülésén tulajdonképpen Szász Jenő javaslatait hagyta jóvá: Gyergyószentmiklóson a kultúrházban rendezik meg a rendkívüli kongresszust, melyen szavazati joggal csak az alapszabályzat alapján kijelölt 144 küldött rendelkezik. Napirenden szerepel majd az alapszabályzat módosítása és a tisztújítás. Várják a bukaresti táblabíróság ítéletének indoklását, annak alapján döntenek arról, hogy milyen módon változtatnak a statútumon — fejtette ki Bálint. Ettől az indoklástól függ az is, megfellebbezik-e a fővárosi döntést vagy sem.

Share

A felperes kért halasztást az MPP bukaresti perében

Ismét halasztottak pénteken Bukarestben a Magyar Polgári Párt perében. Mint ismeretes, a párt gyergyószentmiklósi Országos Tanácskozásának (OT) lebonyolítását a Bihar megyei szervet szabályzatellenesnek ítélte meg, és az ott elfogadott dokumentumok érvénytelenné nyilvánítást kérte a bukaresti bíróságon.

Információink szerint a halasztást – meglepő módon – ezúttal a bihariak ügyvédje kérte, mivel az MPP Gyergyóban megválasztott elnökségét képviselő ügyvéd új dokumentumokat terjesztett a bíróság elé. Ezek tanulmányozására kért időt a felperes.

Amint arról a Krónika pénteki száma beszámol, a párt Szász Jenőhöz hű szárnya az elmúlt napokban nyilatkozatgyűjtéssel foglalatoskodott, azzal a céllal, hogy az OT résztvevői erősítsék meg a kongresszus lebonyolításának szabályszerű voltát. A nyilatkozatok aláíróinak azt kellett igazolniuk, hogy a Szász Jenő által a gyűlésterembe meginvitált személyek ugyanolyan szavazati joggal rendelkeztek, mint a területi szervezetek által gyűlésen kijelölt küldöttek.

Lengyel György, az MPP Bihar megyei szervezetének elnöke – az óvás egyik kezdeményezője – a Krónika érdeklődésére elmondta: tud a támogatásgyűjtő indítványáról, annak szövegét viszont nem látta. Úgy véli, ezzel a kezdeményezéssel Szász Jenő gyakorlatilag beismeri, hogy „valami nem volt rendben” a gyergyószentmiklósi gyűlésen.

Share

Halasztottak az MPP perben

A Bukaresti Törvényszéken ma (2009.május 8.)  lett volna esedékes a Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi kongresszusán hozott határozatok jogi szentesítése. Mivel azonban a szervezés és lebonyolítás szabályossága ellen a Bihar megyei küldöttek óvást nyújtottak be, a bíróság helyt adott a felperes azon kérésének, hogy időt kaphasson az elnökség által beterjesztett dokumentumok tanulmányozására.

A bíró a következő tárgyalás időpontját június 5-re tűzte ki.

Kovács Csaba

Share

2013 -ig Szász Jenő a Magyar Polgári Párt elnöke

Szombaton tartotta Gyergyószentmiklóson első kongresszusát a Magyar Polgári Párt. Miután a küldöttek többsége szavazati jogot adott a meghívottaknak is – amit a belső ellenzék szabályellenesnek minősített –, azok, akik fenntartásokat tápláltak Szász Jenő elnökségének megerősítése ellen, kivonultak a teremből.

A többszáz MPP-s önkormányzati tisztségviselő, települési tanácsos – akiket az elnökség meghívott az Országos Tanácskozásra –, szavazati joggal való felruházása várható volt, mert így Szász megvalósíthatta támogatói számának megtöbbszörözését.

Miután a küldöttek és a meghívottak egy része elhagyta a termet, a bent maradtak újraválasztották Szász Jenőt. Mandátuma négy évre szól.

erdely.ma

Share

Hozzászólások

Kategóriák