Archive

Category Archives for "MDF"
2

Nyílt levél a Gyurcsánynak – ha még itthon van…

gyurcsany

Te, Feri!

Igaz, plusz négy évünkbe került, de neked négy év alatt sikerült az, amit a botor magyar évtizedekig nem tudott megoldani. Megsemmisítetted az MSZP-t, a nemzetrontó rablóbandát. Remek magyar gyerek vagy Fecó. Én már-már azt hittem rólad, hogy egy elvetemült gazember vagy, de most látom, hogy a nemzeti oldal a legnagyobbjai között kell, hogy számon tartsunk. Hiszen feláldoztad magad, jó hírnevedet, szavahihetőségedet annak érdekében, hogy a nemzet végre észbe kapjon, és 91 év után elzavarja az általad is gyűlölt, gazemberekből álló pártot, amely ellen te dolgoztál a legtöbbet az utóbbi években. Neked Feri sikerült és egy nemzet lehet hálás azért, mit négy év alatt tettél.
Te tudtad Feri, hogy az előző választási kampányban, 2006- ban szembe kell hazudnod Orbán Viktort ahhoz, hogy az MSZP hatalmon maradhasson, és te véghez vidd az MSZP-t megsemmisítő négy esztendős hadjáratodat. Őszödön olyan beszédet mondtál el, ami önmagában is elég lett volna a párt bukásához, de te inkább bölcsen lövettél az emberekre, hogy alaposabb és mélyebb gyűlölet vegye körül ezt a rablóbandát. Feláldoztad magad Feri, de ügyes voltál ebben is. Remekül ingerelted az MSZP ellen az embereket, amikor azt mondtad, hogy el lehet innen menni, itt lehet minket hagyni. Jó voltál Feri! Azt is jókor sütötted el, hogy a muterodnak spórolnia kell a gázzal – na, akkor is megundorodtak a pártodtól egy páran. De az is jó volt, amikor arra mentél rá, hogy a keresztények is kevesebbet imádkozzanak az MSZP-ért, és kioktattad a pápát, miután a kérdéses nevek között szereplő nejedet alig akarták beengedni a Vatikánba. Pedig nem is ő, hanem a faterja volt benne állítólag a pápa elleni merényletben. De, nagyon jól csináltad Feri. Még a papokból is kiszedted az utálat magvacskáit.
Annyira jó voltál Feri, hogy nem csak a nemzetnyomorító MSZP- t sikerült kirúgatnod a hatalomból, hanem Dávid Ibolykáékat, és szorgalmi feladatként az SZDSZ-t is. Persze az utóbbiba besegített a Kóka Jani, aki hozzád hasonlóan remekül tette a dolgát a nemzet érdekében. Nem hiába, ferences diák volt. Igaz, a tablóképén mindig száraz párizsi díszeleg, szegény takarítónők bosszankodására, mert a diákok is félreismerték a Janit. Pedig, ha ő nincs, akkor az SZDSZ még egyben van, és tovább rontja a politikai levegőt Magyarországon. Te Feri ! A Janit is a nemzeti lelkiismeret vezette, mint téged, vagy ő fizetést kapott a Fidesztől a szdsz szétveréséért? Persze nem kell válaszolnod…
Azt is nagyon jól adtad elő, hogy a kettős állampolgárság a magyarországiaknak csak hátrányt jelent – na, ezért is gyűlölik az MSZP-t az emberek, de nem csak itt, hanem az egész Kárpát- medencében. Feri, te zseniális vagy, komolyan mondom. Jobb voltál, mint az egész 56-os forradalom, mert az bukott, és nagy megtorlásokat csinált utána Kádár. Te viszont fél kézzel elintézted a vén bolsikat, Horn Gyulától Kapolyiig.
Ma már azért sem neheztelek rád Feri, hogy alaposan megszívattad az idős embereket, az egyetemistákat, a kismamákat, a nagycsaládosokat, az egyházakat és mindenkit, akit értél, mert tudom, hogy ezt is azért tetted, hogy elnémítsad a vörös ördögöket, hogy kitétesd a Parlament falai közül a rákosista-kádárista, milliomosra dagadt lopós bolsikat. Becsületes ember vagy Ferkó, csak így tovább.
Feri! Most a választások után már világos, hogy te voltál a Fidesz bújtatott embere, a belső bomlasztó. És tudod, mi tetszik még? Az, hogy úgy engedted elmélyülni ezeket a gazembereket a lopásban és a csalásban, hogy minden tettük visszavetül az MSZP-re és az SZDSZ-re, de ők maguk is büntetést fognak kapni. Remek dolog volt ez Feri. Félreismertünk, amikor szidtunk. Pedig te „megcsináltad. Elkúrtad az MSZP-t. Nem kicsit, nagyon” – hogy mint jobboldali, a nemzetért küzdő zsenit, téged idézzelek. Valami sejtésem volt már négy éve is, amikor megalakítottad a második kormányodat. Akkor azt írtam, hogy azok fogják a „Gyurcsányi” miatt megbuktatni az MSZP-t, akik rájuk szavaztak. Igen! Feri, én felismertem a céljaidat már négy éve. És te teljesítetted az elvárásainkat. A nemzeti oldal ma a te nevedet áldja Ferkó. Hiszen te képes voltál még hazudozni is, hogy megmentsd Magyarországot. Pedig, neked a hazudozás rettentően nehéz. Mert te becsületes magyar jobboldali vagy, a Fidesz és a Jobbik előretolt hadosztálya, s jobboldaliként az ember nem hazudik. Te azonban ezt az áldozatot is meghoztad a nemzetért.
Kedves Feri!
További sikereket kívánok neked. A bérmálkozást meg ne hagyd abba, ha időd van, csak menjél bérmálkozni, mert az jót tesz mindenkinek. Egyszer azért próbáld ki a konfirmálást is. Bár szerintem az utolsó kenet a legjobb, azt vedd föl, az neked elég egyszer is.
Köszönettel a pártmunkádért, érzéseim veled kapcsolatban maradnak olyanok, mint régen.

2010. április 25.

Stoffán György
Európai idő – Sepsiszentgyörgy , erdelyipolgar.blogspot.com

Erdély, a magyar politika barométere

A magyarhoni választások első fordulója után a győztes Fidesz nem ünnepelt, de a Vörösmarty téri éjszakai spontán összejövetel heve hozzánk, Erdélybe is átsütött. Az intenzív érdeklődés, amely még a romániai belpolitikai eseményekről is elterelte a figyelmet, nemcsak ezekre az órákra volt jellemző.

Az erdélyi magyarság többsége a Fidesz 2002-es kormányzatból való kibillentésének döbbenete után gyorsan felocsúdott, s akik rokoni, baráti, ismeretségi kapcsolataik révén ezer és ezer szállal kötődtek az anyaországhoz nyolc esztendőn át, a legreménytelenebb pillanatokban is hittek abban, hogy vége lesz egyszer a nagy szoci és ballib lakomának, és a nemzetpolitikában visszaköszön az Antall Jó zsef-i és Orbán Viktor-i időkből az, ami jó.

Be kell ismernünk, hogy ezt a reményt nemcsak az táplálta, hogy a Fidesz ezekben a nehéz időkben is, ellenzéki lehetőségeinek függvényében, magára vállalta az elszakított nemzetrészek képviseletét, hanem az is erősítette hitünket, hogy fokozatosan a végletekig elpimaszodó cinikus magyar kormányok folyamatosan maguk ellen hergelték a határokon kívül élő nemzetrészek magyarjait.

A külmagyarok elidegenedése csak a hatalmat gyakorló és ezzel visszaélő pártokkal való viszonyban volt érzékelhető, a társadalom minden más rétegéhez tartozó közmagyarok erdélyi kapcsolatai eközben pozitív irányba mozdultak el. Tartalommal és érzelmekkel, élettel telítődtek a testvérintézményi, a testvértelepülési és a civil kapcsolatok. A 2005. december 5. miatti szégyen tömegjelenséggé vált. A mostani választásokon szégyenpadra ültetett pártkorifeusoknak észre kellett volna venniük, hogy a kisebbségből fakadó erősebb nemzettudatot milyen mértékben sérti az ostoba turulmadarazás és árpádsávozás, a minálunk az örökös magyar nemzeti értékek közé sorolt Wass Albert, gróf Teleki Pál kitiltása Budapestről.

Utólag elmondhatjuk, hogy a mostan szétoszlott vagy csúfosan megvert hadak politikai intrikáinak köszönhetően született Erdélyben száz és száz turulmadár, ezek a politikai idétlenségek is besegítettek abba, hogy a csíksomlyói, a perkői búcsú, az ezer székely lány ünnepe és általában az erdélyi vonzatú magyar turizmus megélénkülése ennek a nem anyaországhoz méltó ellenséges viselkedésnek köszönhető.
Ez a kiközösítés nemcsak a kormánypártiaknak szólt. Dávid Ibolyának sorozatos köpönyegforgatásai miatt a csíksomlyói búcsú helyett a tápiószentmártoni Attila-dombon kellett energiával feltöltődnie, ami most az akkumulátorából végleg kifogyott. Hiller István művelődési miniszternek az erdélyi fiatalok tüntetése miatt a sepsikilyéni templom freskóinak avatóünnepségére nem volt tanácsos eljönnie. Eörsi Mátyás Kolozsvárról távozott oly módon, mint a napóleoni háborúban a győri vitézek.
Mindeközben a Fidesz és a kereszténydemokraták emberei otthonosan mozogtak nálunk, Tusványos valóságos Fidesz-fórummá vált, a mindenhol szeretettel fogadott nemzeti érzelmű magyarok, mint olykor az emigrációba szorult cseh, lengyel kormányok, itt érezhették az övéik között magukat. És természetesen otthon, ahol mostanig milliókat állítottak maguk mögé, azok közül is, akik a tavaly még bíztak a szocialistákban.
Erdély a magyarság vállalásának barométere volt. A most bukott vagy szétporladt pártok nem érzékelték a higanyszál mozgását, és most a felkelő nap felé fordulva rázzák öklüket.

Sylveszter Lajos, Háromszék , erdely.ma

>