Archive

Category Archives for "Közlemények"

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének közleménye

http://erdely.ma/dokumentum.php?id=91329
2011. május 11

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 2011. május 4-én felkérést kapott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től az általuk meghirdetett Szülőföldön magyarul című pályázat lebonyolítására. A pályázat óvodások és iskolások nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatására, illetve hallgatói támogatás igénylésére vonatkozik.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 20 éve a magyar tannyelvű óvodai, elemi és középiskolai oktatás szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete. Négy területi oktatási központtal (a csíkszeredai Székelyföldi, a szovátai Teleki, a kolozsvári Gál Kelemen és a nagyváradi Partium) és 16 megyei szervezettel fogja át az ország magyar tannyelvű oktatási intézményhálózatát. Céljai közé tartozik a romániai magyar tannyelvű oktatás minőségi fejlesztése; pedagógusainak széles körű, igényes és magas szintű továbbképzése.

Az RMPSZ a 2002-ben induló Szülőföldön magyarul támogatás pályázatának első lebonyolítója volt, fejlett infrastrukturális háttere és adatbázisa megfelelő az idén meghirdetett pályázat lebonyolításához isA 2010–2011-es tanévre vonatkozó Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, tankönyv és taneszköz támogatás pályázati csomagját (a kinyomtatott pályázati adatlapot és pályázati útmutatót tartalmazó, a pályázati iroda címével ellátott válasz- borítékban) szövetségünk megyei szervezetei bevonásával juttatja el az érintett pályázókhoz. A megyei szervezetek maguk alakítják ki azt a stratégiát, amely által a leggyorsabban és a leghatékonyabban tudják kézbesíteni a pályázati adatlapokat. Erről értesítik az érdekelteket.

A pályázati adatlap letölthető a www.rmpsz.ro vagy a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapokról is.

A kitöltött pályázati adatlapot a szükséges mellékletekkel a pályázó szülő a Teleki Oktatási Központ címére küldi be postai úton, ajánlott levélben (scrisoare recomandata) legkésőbb június 30-ig (postabélyegző dátuma). Postacím: 545500 Szováta, Rózsák útja, 147. sz.

Az adatokat ott összesítik, és továbbítják a pályáztatónak. Az RMPSZ tehát csak a pályázat lebonyolításával foglalkozik, nem osztja szét a támogatási összeget a jogosultaknak sem postán, sem banki átutalással.

A benyújtott pályázatok alapján a támogatás elnyeréséről és a kifizetés módjáról a kiíró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt dönt. Erről postai úton értesíti a pályázókat

További tájékoztatás az RMPSZ irodájától a 0266-371377, a Teleki Oktatási Központtól a 0265-570725 számokon, vagy a külön ebből a célból működtetett 0800-800395, 2011. május 15-től ingyenesen hívható számon kérhető.

BEJEGYEZTE: MPP-KOLOZS.BLOGSPOT.COM DÁTUM: 11:28

Blaga: március 27-én belépünk a Schengen-övezetbe

 

Blaga: március 27-én belépünk a Schengen-övezetbe

 

Szombat, 2010. május 08., 19.00

Vasile Blaga belügyminiszter megígérte, hogy jövő év március 27-én az ország belép a Schengen-övezetbe, és mindent megtesznek, hogy még idén decemberben teljesítsék a feltételeket.

Az uniós határátkelők biztonságossá tételéről a belügyminiszter elmondta: „Van egy üzenetem a moldovai testvéreinknek: az Európai Unió 2070 kilométeres határszakaszának biztonságossá tétele nem jelent sorompót a Pruton. Lesz biztonság és különleges ellenőrzés mindenhol, a Pruton is, de ugyanakkor sikerült megállapodást kötnünk a kishatárforgalomról.”

(Mediafax), nyugatijelen.com

4

Magyar Polgári Párt – Közlemény

A Magyar Polgári Párt megrökönyödve, de nem teljesen meglepve nyugtázta, hogy Markó Béla, az RMDSZ elnöke „őszintén” gratulált a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek és elnökének, Orbán Viktor úrnak a magyarországi országgyűlési választások első fordulója után. Az RMDSZ elnöke ezt megtette 2002-ben és 2006-ban is, csak akkor éppen a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség ellenfeleinek, az MSZP-SZDSZ koalíciónak címezve a gratulációkat.

A 2002. április 2.-i közleményében Markó Béla kifejtette, hogy „a romániai magyarságot képviselő szövetség jól ismeri a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége vezetőségét, jó politikai és személyes kapcsolatokat tartottak fenn az elmúlt években mindkettővel”, ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy “ha a második forduló után MSZP-SZDSZ koalíció alakíthat kormányt, jól tudunk majd együttműködni a bennünket közösen érintő kérdésekben.

A 2006. április 23.-i közleményében az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott az MSZP-SZDSZ koalíció győzelmével kapcsolatban, hogy “tudomásom szerint a régiónkban nem fordult elő, hogy ugyanaz a koalíció egymást követő két alkalommal is kormányt alakítson, ez egyféle stabilitás jele is, a választók nem érezték, hogy váltani kell“, illetve, hogy “szeretnék minél előbb találkozni az új kormány miniszterelnökével és embereivel, hogy a határon túli támogatáspolitikát, illetve más kérdéseket is megbeszélhessünk.”

Ezzel szemben 2010. április 14.-én az áll az RMDSZ hivatalos honlapján, hogy “őszintén gratulálok a Fidesz – Magyar Polgári Párt nagyarányú győzelméhez az országgyűlési választások első fordulójában. Úgy vélem, hogy ez az eredmény megteremtette a feltételeit a határon túli magyarsággal kapcsolatos egyértelmű, határozott reform-elképzelések érvényesítésének is.”


Azt, hogy az RMDSZ elnöke a Fidesz – Magyar Polgári Párt-nak gratulál a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség helyett, a Magyar Polgári Párt freud-i elszólásként értékeli. Markó Béla elnök úrnak jók a megérzései azzal kapcsolatban, amit Kövér László, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség választmányi elnöke a Magyar Polgári Párt Országos Tanácsához intézett levelében így fogalmazott meg: “Legyetek hűek azon közösséghez, amely bizalmával felruházott benneteket, legyetek következetesek céljaik megvalósításában, legyetek bölcsek politikai szövetségeseitek és politikai ellenfeleitek felismerésében, céljaitok érdekében legyetek készek a küzdelemre és legyetek készek az együttműködésre. Ezen az úton mindig számíthattok a szövetségesetek, a Fidesz támogatására.”

Azt viszont, hogy az RMDSZ a politikai prostitúcióját, a pillanatnyi érdekeik szerinti pálfordulásait igyekszik a határokon túl, Magyarországon is meghonosítani, a Magyar Polgári Párt elítélendőnek és nemkívánatosnak tartja, abbéli reményének, illetve meggyőződésének adva hangot, hogy Budapest nem Bukarest.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2010. április 15.

1

Tőkés László: Alkossuk meg a Kollektív Emlékezet Virtuális Gyűjteményét

F E L H Í V Á S
„Mert most tükör által homályosan látunk,
akkor pedig színről színre” (1Kor.13,12)

Mai napig nem sikerült kielégítő módon feltárnunk a Szekuritáté archívumában őrzött dokumentumokat, már amennyihez hozzájuthattunk. Pedig rólunk van szó az ott őrzött lapokon: álmainkról, vágyainkról, terveinkről, véleményünkről, kapcsolatainkról – és bűneinkről számoltak be a kommunista diktatúra titkosrendőreinek ellenségeink, barátaink, családtagjaink.

Jogunk van tudni, ki kit súgott be, mint ahogyan azt is jogunk van tudni, kik és hogyan szolgálták a Diktátort – látnunk kell tehát a rendszert is. És mindez nem csupán jogunk: felelősségünk is.

Felelősek vagyunk az ártatlanul meghurcoltakért. És felelősséget kell vállalnunk saját hallgatásunkért, felelősséget kell vállalnunk tetteinkért.

Ugyanakkor felelősséget kell vállalnunk utódaink előtt is: nem mentegethetjük elvesztegetett éveinket (fél évszázadot!), csak mert „lehetetlen választások” határozták meg életünket az „Aranykorszakban”. Annál is inkább itt az ideje a felelősségvállalásnak, hogy továbbélő reflexeinkkel, a kommunizmus örökségével ne terheljük jelenünket – és az ő jövőjüket.

Húsz évvel a rendszerváltozás elkezdése után nézzünk végre őszintén szembe a kommunizmus bűneivel.

Számoljuk fel végre az 1989 előtti idők „vakfoltját”. Nem tehetünk úgy, mintha semmi nem történt volna. Nem „idegeníthetjük” el magunktól mindazt, ami velünk történt, nem száműzhetjük majdani történelemkönyvek lapjaira.

Élő emlékezetre van szükségünk.

Ennek érdekében kezdeményezem egy olyan munkacsoport létrejöttét, amely lehetővé teszi, hogy a világhálón egy felületre összegyűjthessük mindazt, amit a Szekuritáté rólunk tudott – érthető összefoglalókkal, emlékezésekkel kiegészítve –; és mindazt, amit mi megtudunk róluk, a rendszerről: a múltunkról.

Közös munkával alakítsuk ki A Kollektív Emlékezet Virtuális Gyűjteményét.

Tegyük lehetővé, hogy bárki feltölthesse saját dossziéját – és hogy bárki tanulmányozhassa az összes iratot.

A kutatók mellett munkára hívom mindazokat, akikben még él a múlt megismerésének igénye.

Tartozunk magunknak és utódainknak ezzel!

Nagyvárad, 2010. március 13.

Tőkés László
EP-képviselő

erdely.ma

Felavatják Kolozsvár főterét, az Egyesülés Teret!? – FELHÍVÁS

Szerdán felavatják Kolozsvár évszázados főterét! Úgy tűnik, az illetékesek nincsenek tisztában a Főtér történelmével, a város évszázados múltjával – vagy nagyon is? –, amely különösebb csinnadratta nélkül azzá tette a teret ami: nemcsak „kincses Kolozsvár” jelképes központja, otthona, hanem Erdély kulturális fővárosának központja is, amelyet 2009-ben „felavatni” enyhén szólva furcsa.

Ez az „avatás” annak a folyamatnak a vélt kiteljesedése, amelyet Gheorge Funar indított el a kilencvenes évek elején, és amelyet a Boc–Apostu páros szeretne lezárni szerdán délután. A szimbolikus térfoglalás lényege: megszüntetni, felszámolni a Főtér Magyar jellegét, és mint „megújult” Egyesülés Terét (Piaţa Unirii-t) átadni a város mostani többségének.

A lebetonozott tér látványa sokunkban fájdalmat ébreszt majd, de a Főtér akkor is az marad, ami volt! A Bánffy palotát, a Rhédei házat, a Szent Mihály templomot, a Mátyás szobrot nem tudják eltűntetni, minket pedig nem tudnak megakadályozni abban, hogy a főteret újra meg újra belakjuk.

Azért megyünk ki szerdán 14 órakor, hogy mindezt a városvezetés tudomására hozzuk. Csendben, méltóságteljesen, de határozottan!

Kolozsváriak, tartsatok velünk! „Miénk itt a tér!”

erdely.ma

3

Az EMNT állásfoglalása az államelnök- választás tárgyában

Bár a romániai rendszerváltozás 20. évfordulójáról készülünk megemlékezni, az egységes nemzetállami dogmába belemerevedett többségi társadalom még távol áll attól, hogy országos választás során el tudjon vonatkoztatni egy jelölt nemzeti hovatartozásától vagy származásától. Mindazonáltal az elnökválasztási kampány és az azt megelőző közéleti-politikai történések jó alkalmat kínálnak politikai érdekképviseletünk számára az erdélyi magyarság fontosabb céljainak megismertetésére, az ezekről szóló össztársadalmi vita kibontakoztatására, amely előfeltétele a számbeli többség és a kisebbségek közötti viszony normalizálásának. Egy nemzeti kisebbséghez tartozó jelölt tehát az esélytelenek nyugalmával és racionalitásával jelenítheti meg mindazt, ami kibillentheti a hazai politikai elitet a „modellértékű” román kisebbségvédelmi rendszer hamis meggyőződéséből.

Mindenki számára világos tehát, hogy a romániai elnökválasztási folyamatban egy magyar jelölt személye és az általa képviselt program nem csupán pártügy, hanem egész nemzeti közösségünk közügye. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetői ezért nehezményezték azt a sietséget, amellyel az RMDSZ illetékes testületei eljártak az államelnök-jelölés alkalmával. Nem a jelölési jogot vitattuk, hiszen egy politikai párt – belső szabályai szerint – azt jelöl, akit jónak lát, hanem az azt megelőző egyeztetést hiányoltuk az erdélyi magyar közélet fontosabb szereplőivel, amire immár megfelelő intézmény is létezik: az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum. Ennek keretében mind a személy, mind pedig – és ez a fontosabb – az általa megjelenített program a konszenzuskeresés tárgya lehetett volna.

Kész tények elé állítva, ilyenképpen csupán elvárásainkat fogalmazhatjuk meg az RMDSZ államelnök-jelöltje által képviselt programmal szemben. Az EMNT feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a magyar jelölt programjában a Románia általános problémáira adandó sajátos megoldások mellett helyet kapjanak az erdélyi magyar nemzeti közösség fontosabb stratégiai célkitűzései, kiemelten a következők:
• Átfogó alkotmányos reform, amely nem az egységes és homogén nemzetállami szemléletre épül, hanem elismeri az ország regionális különbözőségeit, a történelmi régiókat és az őshonos nemzeti közösségek államalkotó minőségét;
• Széles körű személyi elvű autonómia, vagyis a kisebbségi közösségek saját választott testületeik által dönthessenek identitásukat közvetlenül érintő – oktatási, művelődési, hagyományőrző, nyelvhasználati és egyéb – kérdésekben, de legfőképpen, hogy egy kisebbség anyanyelve lehessen hivatalos nyelv azokban a régiókban, ahol tagjai jelentős számban élnek;
• Az alkotmányba foglalt felekezeti oktatás jogállásának törvény általi rendezése;
• Az államilag támogatott magyar egyetemi oktatás helyreállítása, megelőlegezve az önálló magyar karok létrehozását a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem, illetve a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem keretében, ezzel együtt pedig a magánegyetemként kezelt közösségi felsőoktatási intézményeink, a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem magyarországi és romániai költségvetési alapokból való finanszírozása, paritásos módon;
• A székelyföldi önálló fejlesztési régió létrehozása; olyan területi-közigazgatási reform, amelynek szerves része a Székelyföld sajátos közigazgatási jogállása, területi autonómiája.

Ha mindezek kellő hangsúllyal megjelennek az RMDSZ jelöltjének programjában és közéleti megszólalásai során meggyőzően képviseli, akkor az EMNT tagjai és támogatói jó szívvel adhatják reá szavazatukat a romániai elnökválasztás első fordulójában.

Nagyvárad, 2009. október 20.

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Elnöki Kabinet

erdely.ma

Munkával segíteném nemzetemet

Valamikori református elemista, majd mikós diákként, aki Magyarországon tanultam tovább, felajánlom ingyenmunkámat székely nemzetemnek.

A budapesti műszaki egyetemen szerzett általános gépészmérnöki és általános textilgépész-mérnöki oklevelekkel, felsőfokú külkereskedelmi szakvizsgával és több idegennyelv-vizsgával rendelkezem, szeptember elején utazom Sepsiszentgyörgyre az érettségi találkozónkra. Az esetleg velem tárgyalni akaró személyekkel szeptember 5-én 14 órától 20 óráig (vonatom indulásáig) tudok találkozni. Ha a helyzet úgy alakulna, hogy folyamatos elfoglaltságom lenne, végleg hazaköltöznék. Magamról csak annyit, hogy valamikor a Budapesti Székely Kör elnöke voltam, szerveztem körutat Magyarországon a Mikó-kollégium kultúrcsoportjának, és közreműködtem a Mikó-szobor felállításának ügyintézésében.

Török Gyula, Budapest
Háromszék

Figyelem! Nem volt nyertese a vasárnapi lottósorsolásnak

A Román Lottótársaság adatai szerint, ha lett volna nyertese a vasárnapi sorsolásnak, az játék történetének második legnagyobb nyereményt vitte volna el.

Legutóbb az I. kategóriának 2009. december 14-én volt nyertese, a nyeremény összege megközelítőleg 290.000 euróra rúgott. Ezidáig a legnagyobb nyereményt 2008. január 27-én vitték el, összesen 12,45 millió eurót.

A vasárnapi sorsoláson az I. kategóriának nem volt nyertese, így a jövő heti nyeremény meghaladja a 44,8 millió lej. A II. kategória esetében 68 szerencsés nyertest számoltak, nyereményük értéke fejenként 39.981,71 lej. A III. kategóriának 3.387 nyertese volt, ők 802,70 lejjel gazdagodtak.

A nyerőszámok: 3, 6, 27, 20, 29, 48.
Szerencseszámok: 1 8 7 0 4 9 4.

www.loto.ro

Továbbra is erőből politizál az RMDSZ

Gyergyószárhegy, 2009 május 19. Lázár kastély. Hargita megye képviselõtestületének ülése.

Továbbra is erõbõl politizál az RMDSZ

A megyei hulladékgazdálkodási rendszer pályázata

Sajnálatos, hogy az elmúlt évek hibáiból nem igazán tanultak a hatalmat gyakorlók, s még mindig csupán erõbõl akarják ezt a kérdést megoldani, ahelyett, hogy elfogadnák a felajánlott együttműködésünket.

A Magyar Polgári Párt legalább olyan fontosnak tartja a hulladékgazdálkodási rendszer kiépülését mint az RMDSZ, de aggódunk, hogy azért fog meghiúsulni, mert erõszakosan és törvénytelenül akarják megoldani. Különösen fontos a helyi közösség meggyõzése és beleegyezésének megszerzése (melynek alapja a tisztességes tájékoztatás). Ez ebben az esetben is elmaradt. Ráadásul a tegnap elfogadott szerzõdés-tervezet, melyet a megyei önkormányzat és Csíkmadaras önkormányzata kötne meg több értelmetlen, illetve törvénytelen részt tartalmaz, erre felhívta a testület figyelmét a jogi szakvélemény is. Ennek ellenére – áthágva a testület szabályzatát is – az elnök az RMDSZ-es szavazógépezettel elfogadtatta azt. Igaz ugyan, hogy a madarasi helyszínre vonatkozó határozatot azzal a feltétellel fogadta el a testület, hogy egy héten belül érvényes használatba adási határozatot és telekkönyvi kivonatot kell bemutasson Madaras önkormányzata, de könnyű belátni, hogy objektív okokból ez nem kivitelezhetõ, s gyakorlatilag azt jelenti, hogy továbbra sem lesz a megyei önkormányzat kezelésében a hulladéktároló számára alkalmas terület.

A Magyar Polgári Párt kezdeményezései

A megyei képviselõtestület szabályzata lehetõvé teszi vizsgáló bizottságok létrehozását, ezzel a lehetõséggel kívánt élni a Magyar Polgári Párt, amikor két határozati javaslatot nyújtott be. Az egyik a megyei utak beruházásának ésszerűségét, a közpénzek felhasználást és a közszállítást vizsgálta volna, a másik az anyanyelvű oktatást, különös tekintettel a csak románul beszélõ fõtanfelügyelõ kinevezésére.

Kiderült, hogy az RMDSZ-es többség ellenzi a vizsgáló bizottságok létrehozását, fölöslegesnek tartja azokat, így napirendre sem kerülhettek a Magyar Polgári Párt javaslatai. Továbbra is szorgalmazzuk a bizottságok létrehozását és arra kérjük az RMDSZ frakciót, hogy ne féljen megvizsgálni a közpénzek felhasználását vagy a kis falvainkból elmaradó buszjáratok okát firtatni. Ne féljen megvizsgálni a beiskolázási terveket, a magyar oktatás helyzetét, annak problémáit feltárni.

A megyei tanács nem lehet közömbös a magyar oktatás problémáinak feltárása ügyében!

Javaslatainkat újból be fogjuk nyújtani!

Sajnálatosnak tartjuk,hogy tanácsülések jegyzõkönyve továbbra sem nyilvános és kiderült, hogy hiányosan tükrözi a Magyar Polgári Párt képviselõinek hozzászólásait, megjegyzéseit. Továbbá a megyei vezetõk bevett szokásává vált, hogy a kényelmetlennek tartott kérdéseinket elhallgatják, nem válaszolják meg. A helyzet megváltoztatása érdekében a Magyar Polgári Párt frakciója élni kíván a törvény által biztosított jogosítványokkal és tájékozatni fogja a közvéleményt a megyei tanács ülésein történõ eseményekrõl.

Gyergyószentmiklós- Csíkszereda- Székelyudvarhely, 2009 május 20.

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei önkormányzati frakciója

A Magyar Polgári Párt részt vesz a csíkszeredai tiltakozó naggyűlésen

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete részt vesz a csíkszeredai naggyűlésen és erre bíztatja tagságát is.
Elfogadhatatlan számunkra a magyar vezetők kiszorítása a közéletből, de különsen súlyos fejleménynek tartjuk, hogy egy olyan tanfelügyelő irányítja magyar tannyelvű iskoláinkat, aki nem beszéli a magyar nyelvet! Részvételünkkel kifejezzük tilatkozásunkat, de ugyanakkor felhívjuk a kövélemény figyelmét arra, hogy a magyar vezetők eltávolítása egyenes következménye annak az elhibázott politikának, amely az autonómia kivívása helyett a “mindig kormányon lenni” elvet követte!

Csíkszereda- Gyergyószentmiklós- Székelyudvarhely,2009 május 20.

Magyar Polgári Párt
Hargita megyei elnöksége nevében
Thamó Csaba

Közlemény – MPP

2009. május 12-én, a bukaresti Magyar Nagykövetségen került sor arra a találkozóra, amelyen házigazdaként részt vett Füzes Oszkár úr, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának elnöke és Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke.

A felek áttekintették a közelgő Európa Parlamenti választások kapcsán felmerült kérdéseket, az erdélyi magyarság közéleti, politikai és gazdasági helyzetét, valamint az erdélyi magyar társadalom jelenlegi politikai berendezkedését.

Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke ismertette, hogy az Európa Parlamenti választások alkalmából az RMDSZ újból elszalasztott egy történelmi lehetőséget az erdélyi magyar összefogás megteremtése érdekében, pártpolitikai megfontolásoknak vetve alá az erdélyi magyarság érdekeit. Kifejezte továbbá, hogy a Magyar Polgári Párt jelen körülmények között nem vesz részt a kampányrendezvényeken.

A Magyar Polgári Párt továbbra is az erdélyi magyar politikai közélet demokratizálódását és az autonómiatörekvést tartja legfontosabb célkitűzéseinek. Ennek érdekében a helyhatósági választásokon versenyhelyzetet, a parlamenti választások alkalmával pedig továbbra is a nemzeti összefogást fogja szorgalmazni.

Székelyudvarhely, 2009. május 12.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

MPP Közlemeny 2009. május 11.

535600 • Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 20. szám Tel./fax: +40 266 212623, e-mail: titkarsag@polgaripart.ro

Közlemény

A Magyar Polgári Párt megalakulása óta legfontosabb céljaként a magyar közösségi érdekek maximális érvényesítését fogalmazta meg. Ennek érdekében az önkormányzati választásokra versenyhelyzetet, míg a parlamenti választásokra koalíciót szorgalmazott, hiszen a romániai magyarság iránt érzett elkötelezettségünk miatt túl kell tudnunk lépni minden pártpolitikai érdeken.

A Magyar Polgári Párt a tavaly őszi parlamenti választásokat megelőzően választási koalíció megkötését javasolta az RMDSZ-nek, melyet azonban annak vezetői elutasítottak. Hasonló választási koalíció megkötését, a Magyar Nemzeti Lista létrehozását indítványozta a Magyar Polgári Párt a június 7-i európai parlamenti választásokra.

A Magyar Polgári Párt által javasolt magyar koalíció a romániai magyar politikai életben meggyökerezett erőteljes bizalmatlanságot és erkölcsi válságot lett volna hivatott enyhíteni.
A két magyar politikai erő választási szövetsége az európai parlamenti választásokon nem jelentett volna semminemű jogi vagy politikai akadályt, hátrányt vagy kockázatot, ugyanakkor erőt és hitet adott volna az erdélyi magyarságnak, biztosította volna azt a széleskörű támogatottságot, amelyre a mindenkori parlamenti, illetve az európai parlamenti választásokon szükség van.

Ez a koalíció azonban, akárcsak a tavaly, az idén is, az RMDSZ kirekesztő és öncélú, kizárólag a saját illetve vezetői érdekeit szem előtt tartó magatartása miatt, meghiúsult.
Egy nemzeti listának jogi és intézményes keretet csak az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt közötti magyar koalíció tud biztosítani!
Egy pártlista soha nem tud nemzeti lista lenni, így az RMDSZ sem tud önmagában nemzeti listát állítani! Sajnálatos, hogy az RMDSZ vezetői ezt húsz év után sem értik meg, s a valódi összefogásra vonatkozó igényt ilyen-olyan csellel megpróbálják kijátszani, úgy megőrizni monopóliumukat, hogy közben mímelik az összefogást. Az RMDSZ által állított lista ekként nem egyéb, mint egy megtévesztő, rész-összefogás listája.

A Magyar Polgári Pártot ebből a választásból kizárták, ezért a Magyar Polgári Párt távol marad a kampánytól, központi, megyei és helyi szervezetei nem vállalnak szerepet, nem vesznek részt kampánytevékenységekben. A Magyar Polgári Párt ugyanakkor felkéri helyi, megyei illetve országos tisztségviselőit, hogy az esetleges félreértések elkerülése érdekében, tartózkodjanak a kampányban való személyes megjelenéstől.

Székelyudvarhely, 2009. május 11.
a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

A Magyar Polgári Párt Közleménye

RMDSZ fennhatóság alá került a Hargita Népe

Az RMDSZ többségű megyei tanács a Magyar Polgári Párt tiltakozása ellenére, az április 29-én tartott maroshévízi ülésén egy olyan szabályzatot fogadott el, amelyet az újság szerkesztői találóan így jellemeznek: „Hargita Megye Tanácsának szerdai döntésével gyakorlatilag megvalósult a Hargita Népe napilap politikai ellenőrzés alá vonása. A Hargita Népe jogi helyzetének rendbetételét célzó tegnapi határozat hatályba lépésével tulajdonképpen kézi vezérlésűvé teszik a Hargita Népe szerkesztőségi politikáját. Továbbra is úgy tekintjük, hogy ezzel a lépéssel a politika zöld utat nyert ahhoz, hogy üzeneteit akadálymentesen és szakmai kontroll nélkül juttathassa el az állampolgárokhoz.”
A Hargita Népe státusának módosítását egy új szabályzat egyoldalú (!) elfogadása tette lehetővé, amely többek között összevonta a menedzseri és lapszerkesztői munkaköröket az „igazgató-főszerkesztő” állás létrehozásával. Az RMDSZ frakció tanácsosai vita nélkül szavazták meg az említett szabályzatot, hiába kérte a Magyar Polgári Párt a határozat elhalasztását a lap jogi helyzetének tisztázása érdekében. A Borboly Csaba által irányított szavazógépezet ezúttal is jól működött, és máris “ideiglenesen” kinevezték a Hargita Népe élére az RMDSZ pártlapjától, az Új Magyar Szótól frissen átigazolt Isán István Csongort. Ezzel a döntéssel megszűnt a Hargita Népe napilap maradék függetlensége és belekényszerül abba a sorba, amelyet az RMDSZ szócsöveként ismert Udvarhelyi Híradó, Csíki Hírlap, Vásárhelyi Hírlap, a székelyudvarhelyi Digitál 3 TV, Csíki TV képviselnek. A Hargita Népe feletti politikai kontroll megszerzése siker propagandát kifejező kommunikációt, a valós problémák, kényelmetlen kérdések elkendőzését és a kritikai magatartás elutasítását jelenti.

A Magyar Polgári Párt továbbra is kéri, hogy tegyék közzé eredeti formájában a megyei tanács üléseinek jegyzőkönyvét, kérjük a Hargita Népe kiadóval kapcsolatos szabályzat azonnali visszavonását és módosítását annak érdekében, hogy megmaradhasson a lapszerkesztői függetlenség és ne sérüljön a nehezen kivívott sajtószabadság. és demokrácia elve!
Az RMDSZ-es kollégáinkat arra kérjük, hogy többé ne szavazzanak behunyt szemmel! Utasítsuk el közösen azt a megaláztatást, hogy szavazatunkat kérik vita nélkül, ismeretlen szövegek, határozati javaslatok támogatására, pusztán politikai megfontolásból!

Székelyudvarhely- Csíkszereda- Gyergyószentmiklós, 2009. május 3.
A Magyar Polgári Párt
Hargita megyei önkormányzati frakciója

>