Archive

Category Archives for "Kormánykoalíciós megállapodások"

Csapdában

[ 2010. november 08., 07:10 ] [349]

Tévedett, aki azt remélte, a hét végén egyértelmű választ kap, hogy az RMDSZ folytatja-e vagy sem a kormányzást az árulónak kikiáltott demokrata-liberálisok oldalán.
Összegyűl tek a szövetség csúcsvezetői, de mintha nem is tették volna, Markó Béla ugyanazt az üzenetet közvetítette a Szövetségi Állandó Tanács ülése után, mint korábban: csak akkor folytatják a munkát a jelenlegi koalíció oldalán, ha egyértelmű biztosítékot kapnak, a többség valóban egységes, megszavazzák az oktatási törvényt a magyarság által elvárt módon.
Nehéz, szinte kiút nélküli helyzetbe sodorta önmagát az RMDSZ: ha elhagyja a kormányzást, túl későn távozik a süllyedő hajóról. Nem tudja semmissé tenni a megszorító intézkedések okozta károkat, feledtetni szerepét a fizetésmegvonásokban, áfaemelésben, több kétes törvény elfogadásában. Ugyanakkor még mélyebb válságot idéz elő, hisz a gazdasági, szociális krízis mellé már csak egy politikai hiányzik, hónapokig húzódó kormányalakítási kísérletek, esetleg féléves kampány, mely elsodorja a kínkeserves áldozatok árán, valamilyen kismértékben elért stabilizáció halovány árnyát is. Ha marad, azt bizonyítja, hogy számára a hatalom mindenekfelett való, s cáfolja, amit vidéki helytartói az elmúlt napokban is megfogalmaztak: a nemzetiségi jogok nem kiválthatóak néhány kilométer aszfalttal és pár sportcsarnokkal. Ha nem éri el az oktatási törvény elfogadását, akkor kénytelen a legkisebb célkitűzéséről is lemondani, a másfél-két év múlva esedékes kampányokban nehezen magyarázhatja meg, mit kapott cserébe azért, hogy szerepet vállalt az elmúlt húsz év leggyengébb kormányában.

Egyetlen reményük, hogy a demokrata-liberálisok mindent megtesznek a koalíció egyben tartásáért, és megtalálják a módját, hogy a következő hetekben átgyúrják a parlamenten a tanügyi jogszabályt. Ám ha igaznak bizonyul a feltételezés, és az alkotmánybírósági döntés mögött valóban Traian Băsescu áll, aki kiutat keres népszerűségvesztése sodrából, s feláldozni készül kedvenc kormányát, miniszterelnökét, hogy egy új kabinettel, tiszta lapokkal kezdjen a javuló gazdasági helyzetben, akkor hiúnak bizonyulhatnak Markóék reményei. Igaz, Băsescu új kormányában ismét helyet kaphatnak — többségre valamilyen módon akkor is szükség lesz —, és kipróbálhatják, immár sokadszor, milyen újabb igényeket, jogos követeléseket áldozzanak fel egy remélt hatalmi diadalmenet oltárán.
S bár az okos kétszer ugyanabba a gödörbe nem lép, az RMDSZ nemhogy a máséból, de saját hibáiból sem tanul. Talán újra és újra abban reménykedik: került még néhány lapát föld az árokba, ezúttal nem bucskázik akkorát.

Farkas Réka, Háromszék, erdely.ma

3

Az RMDSZ közleménye a kormányzati együttműködés kapcsán

[ 2010. november 06., 22:12 ] [485]

A romániai magyar közösség érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalakulásától kezdve következetesen keresi a partneri együttműködés lehetőségét a demokratikus román politikai erőkkel. Meggyőződésünk, hogy csakis ilyen együttműködés által lehet az egész romániai társadalom és ezen belül a kisebbségi közösségek gondjaira megoldást találni. Ezért tartottuk fontosnak a magyar képviselet parlamenti jelenlétét, és amennyiben megfelelő kormányprogramot sikerül kialakítani, a kormányzati részvételt is.
A tavalyi év végén azért vállalkoztunk a kormányzati szerepre, a Demokrata Liberális Párttal, a kisebbségek frakciójával, illetve a független szenátorok és képviselők csoportjával együtt, mert úgy véltük, hogy kötelességünk cselekvően hozzájárulni az ország válságos gazdasági helyzetének kezeléséhez, és ugyanakkor a közös kormányprogram garanciát kínált arra, hogy ilyen körülmények között is folytatni tudjuk az általános államreformot, elsősorban a közigazgatás decentralizációját és a bürokrácia felszámolását, illetve a kisebbségi jogok további bővítését is vállalták a koalíciós partnerek. Számunkra a gazdasági válságkezelés, az általános reform és a kisebbségi jogok szélesítése jelenti azt a három pillért, amelyek nélkül nem vállalhatjuk a kormányzati felelősséget.
A Szövetségi Állandó Tanács álláspontja szerint az oktatási törvény körül kialakult helyzet ezeknek a koalíciós feltételeknek a teljesülését sodorta veszélybe: nemcsak az anyanyelvű oktatási jogok bővítése, hanem az általános reformfolyamat is leáll, ha sürgősen nem tudjuk érvénybe léptetni az új oktatási törvényt, amely az egész ország számára garanciát jelentene egy európai minőségű oktatási rendszer felépítéséhez.

A román kormány azért döntött úgy, hogy él a felelősségvállalás alkotmányos módszerével, és ezáltal felkínálja a parlamentnek a bizalmi szavazás és a sürgős döntés lehetőségét, mert szerintünk a reformmal, a decentralizációval nem várhatunk tovább, és nem veszíthetünk el még egy teljes tanévet. Sajnos, a többhónapos eddigi késést az okozta, hogy a szenátusban a kormányzati többségnek nem volt ereje a törvényt az oktatási bizottságban előbbre vinni.
Az RMDSZ Állandó Tanácsa felkéri koalíciós partnereit, hogy sürgősen elemezzék a kialakult helyzetet és döntsék el, hogy lehetséges-e biztosítani a koalíciós szolidaritást, amelyre az elkövetkező időszakban szükség van. A koalíciónak elemeznie kell az eddigi kormányzati tevékenységet, és meg kell fogalmaznia a további prioritásokat. Csakis akkor tudjuk a továbbiakban vállalni a kormányzati részvételt, ha garancia lesz arra, hogy a parlamenti többség működőképes. Egy ilyen többség nélkül sem a 2011-es költségvetés elfogadása, sem más fontos intézkedések meghozatala nem lehetséges.
A kormányzati partnereinknek még a következő napokban megoldást kell találniuk az előállt súlyos helyzet orvoslására.
Az oktatási törvény sürgős elfogadását, az oktatási reform bevezetését, a teljes körű anyanyelvű oktatás biztosítását alapvető feltételnek tartjuk, és enélkül kormányzati együttműködésünket nem folytathatjuk.
A Szövetségi Állandó Tanács

Marosvásárhely, 2010. november 6.,erdely.ma

Szász Jenő ellenzékbe küldené az RMDSZ- t!

Szász Jenő, MPP-elnök úgy véli, hasznos lenne a magyar közösség számára, ha az RMDSZ ellenzékbe vonulna, mivel szerinte a magyarok ugyanúgy tekintenek a Szövetségre, mint a FSN-re: „a totalitárius rendszer leverése után született, 18 évig hatalmon volt és akadályozta a demokratizálódást”. Szász Jenő kijelentette, politikai szemszögből korrekt a PSD azon döntése, hogy az RMDSZ nélkül akarna koalíciót alkotni a PDL-vel. „Az RMDSZ elárulta a szövetséget a PSD-vel. Négy évig a szociáldemokraták oldalán állt a parlamentben, Adrian Năstaseval és más erős pártbeli emberrel kötött egyezségeket, és amikor erről lemondott, konzekvencia-hiányról tett tanúbizonyságot. Úgy tűnik, hogy a PSD memóriája jobb, mint az RMDSZ vezetőségéé, és ezek szerint korrekt és érthető azon döntésük, hogy többé nem akarnak a Szövetség képviselői mellett állni” – mondta a Magyar Polgári Párt elnöke. „Amikor a PSD-PDL kormány-többségről beszélnek, mindenki önkéntelenül is a FSN újjászületésére gondol, mindarra, ami kapcsolatban áll a volt kommunista rendszerrel és egy olyan vezetőségre, amelyről azt gondoltuk, elmúlt.

A magyarok szerint az RMDSZ ugyanolyan, mint a FSN: a totalitárius rendszer leverése után született, 18 évig hatalmon volt és akadályozta a magyar közösség demokratizálódást. Az RMDSZ ellenzékbe vonulása hasznos lenne a magyar közösségnek” – mondta Szász Jenő. „Az RMDSZ mindig fordítva cselekszik, mint kellene. Amikor ellenzékben kellett volna lennie a NATO és az EU-csatlakozás előtt, amikor az amerikaiak és az Európai Unió tagjai jobban odafigyeltek volna, ha azt mondja, hogy nem lettek megoldva teljesen a magyar közösség jogai Romániában, akkor kormányon volt, és támogatta a hatalmat. Most pedig, szintén a hatalom miatt, fordítva cselekszik” – tette hozzá Szász.

Hangsúlyozta, ha az RMDSZ nem fogadta volna el, hogy az utóbbi két évben a PNL mellett kormányozzon, előrehozott választásokra került volna sor, és más lett volna a helyzet a romániai politikai porondon, de a magyar közösségen belül is. Szász kifejtette, ha az RMDSZ elfogadja az MPP-vel a szövetséget a választások előtt, bebizonyította volna, hogy egyetért a magyar közösség demokratizálásával, és sokkal több szavazatot kapott volna, mivel a magyarok közül többen mentek volna el szavazni.

nyugatijelen.com

>