Archive

Category Archives for "KAT – Kulturális Autonómia Tanács"

A FIDESZ az MPP-vel menne egy vonalon

2010 augusztus 22., vasárnap

A múlt hét végén a gyulakutai napok alkalmával székely- kapu avatásra is sor került. Az avató ünnepségen, a Magyar Polgári Párt meghívására válaszolva, jelen volt Kővér László, a magyar Országgyűlés elnöke is. Milyen a MPP és a FIDESZ közötti kapcsolat? – kérdeztük László Györgyöt, az MPP Maros megyei szervezetének elnökét.
-     A FIDESZ, szíve szerint, az MPP-vel menne egy vonalon. Többször elhangzott, hogy mi vagyunk a kisöccse a FIDESZ-nek, úgy is indultunk annak idején. A kétharmados többséggel, Magyarországon a FIDESZ az egyetlen szervezet amely az ország gazdasági fellendüléséért felelős, tehát elsődleges célja, hogy a Magyarországgal szomszédos államokkal jó viszonya legyen e tekintetben. Ezért, jelenleg a FIDESZ nem szakíthatja meg kapcsolatát a Magyar Összefogással, mely a 2oo8-as választások után egyértelmű, hogy erőt jelent. A FIDESZ egy olyan közös stratégiában gondolkodik melyben benne van az MPP is. A FIDESZ azt mondja, van egy magyar kormánypárt, az RMDSZ, van a Magyar Összefogás melynek az elnöke az EP alelnöke is, mindkét szervezet tagja a Néppártnak, azt mondja, nem hagyom el az MPP-t viszont nem hagyhatom kívül a Magyar Összefogást sem. Mivel mi nem vagyunk jelen a Parlamentben, nem tudjuk ápolni a két ország közötti kapcsolatot ezért a köztünk levő kapcsolat egyelőre csak közösségi meg kulturális jellegű lehet. Nem vagyunk jelen a Parlamentbe mert annak idején nem indítottunk jelöltet mivel úgy gondoltunk meg kell még adni egy utolsó esélyt a Magyar Összefogásnak. Tehát most stratégiai szempontból nem vagyunk olyan fontosak a FIDESZ számára akinek most az a fontos, hogy a gazdasági fejlődést alá tudja támasztani amihez szüksége van a szomszédos országokra. A szlovák és a vajdasági cirkusz után, nem engedheti meg magának, hogy még egy interetnikai konfliktusba lépjen. Tény, hogy minden rendezvényünkön jelen van.
-     Meghívást kaptál a balatoni FIDESZ táborba is.
-     Nem táborról van szó. Volt egy találkozónk a Fidesz kötcsei nyaralójában. A Fidesz és az MPP között. A meghívás a Fidesz részéről érkezett. Az MPP-ből hárman kaptunk meghívást viszont sem az EMNT sem az RMDSZ nem volt ott. Ezen most lehet gondolkodni, hogy tárgyaló-partnerek vagyunk-e mi is?
-     Milyen kapcsolat fűzz a Jobbikhoz lévén, hogy a Jobbik marosvásárhelyi irodájának vezetője, Vitus Örs, akinek vezető tisztsége van vagy volt az MPP-ben?
-     Nem csak az MPP-ben hanem az EMNT-ben és az RMDSZ-ben is, civil szervezetekben, rengeteg szimpatizánsa van a Jobbiknak. Ez egy tény amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Vitus Örs városi elnökségi tag volt és szimpatizánsa a Jobbiknak. Amikor a Jobbik megkereste, hogy nem-e vállalja Szegedi Csanád irodájának a vezetését, ő vállalta ami magával hozta azt is, hogy választania kellett a két szervezet között. Választania kellett mivel mi a FIDESZ-t tekintjük partnernek és nem tölthet be vezető tisztséget az MPP-ben és a Jobbikban is. Vitus avval érvel, hogy ott fizetik, az MPP viszont nem fizet senkit, teljes mértékben önkéntes munkát végzünk. Benyújtotta lemondását és mi el is fogadtuk.
-     Egy replikában, Kali István, az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke azt mondta, hogy az MPP „csendes összefonódása a Jobbikkal” jelent veszélyt és nem az EMNT pártként való bejegyzése.
-     Ezt konkrétabban is alá kellene támasztania Kali Istvánnak. Ezek olyan tipikus RMDSZ vádnak felel meg. Én nem látom hol a csendes összefonódás, hogy lehet konkrét kapcsolatokról beszélni amikor ide jön egy EP képviselő és szeretne találkozni több személlyel, az EMNT és az RMDSZ képviselőjével is, nem tudom ez mennyire történt meg. Én nyilvánosan folytattam egy beszélgetést de ez nem utal arra, hogy az MPP és a Jobbik között konkrét kapcsolatokról vagy „összefonódásról” beszélhetünk. Ha Kali erre akar játszani, hogy letiporják az MPP-t, ez nem szép gesztus részükről. Tudtom szerint az EMNT-ből Tőkés András is találkozott Szegedi Csanáddal, tehát mondhatom azt is, hogy az EMNT fonódik össze a Jobbikkal. Szerintem sokkal nagyobb veszélyt jelent lefeküdni a neptunistákkal mint kapcsolatot tartani – ha igaz lenne –egy olyan szervezettel, amely támogatja a nemzeti identitásunkat, autonómiánkat. Szerintem még azt sem lehet rájuk bizonyítani, hogy olyan rosszak mint ahogy elő van adva.
-     Elég szoros kapcsolatban álatok a Székely Nemzeti Tanáccsal. Vannak-e közös terveitek?
-     Ha az MPP és az SZNT keretprogramját elemezzük, talán nekünk van a leghasonlóbb keretprogramunk. Természetesen az SZNT csak a Székelyföldről szól, nekik a legfontosabb pont az autonómia ügye, nekünk mint politikai szervezetnek, rengeteg prioritásunk van. Prioritásaink közé tartózik az autonómia és a Székelyföld viszont mi nem egy regionális párt vagyunk, az MPP alternatívát akar nyújtani az RMDSZ-el szemben, ez azt jelenti, hogy nemcsak Székelyföldben gondolkodunk hanem Erdély, Románia szinten gondolkodunk. Izsák Balázzsal jó kapcsolatban vagyunk. Maros megyében az MPP egy duplex keretprogramot készít, egyrészt Marósszéken ahol benne vannak az autonómia törekvések, melyet Izsák Balázzsal és az SZNT-vel közösen alkotjuk. Ami a szórványvidéket jelenti Maros megyében ott az autonómiáról nincs mit beszélni, ott gazdasági, szociális keretprogramban gondolkodunk, természetesen az SZNT nélkül.
-     Mi a véleményed a  Kulturális Autonómia Tanácsról (KAT)?
-     A KAT egy szemfényvesztés. Ez megint egy RMDSZ magyarázat, megint megpróbálnak minket kivezetni a kerékvágásból. Az én meglátásom szerint az RMDSZ finomítani akar az autonómia ügyén és kulturális autonómiáról kezd beszélni. Nem kulturális autonómiáról kell itt beszélni hanem tovább kel vinni azt a vonalat amit elkezdtünk, nem kell kimagyarázni, dolgozni kell. Maradjunk meg azoknál az autonómia programoknál, amelyekről eddig beszéltünk és melyek irányában vittük eddig a szekeret még ha ez hatalmas szálka a román pártok szemében.
-     Van-e érintkezés a két párt között, az RMDSZ és az MPP között?
-     Természetesen. Az RMDSZ tagságát egyszerű, tisztességes magyar emberek alkotják de a vezetősége ugyan az ami volt húsz évvel ezelőtt is. Tartjuk a kapcsolatot, rengeteg RMDSZ-es barátunk van mint például Kerekes Károly akit meghívtunk a gyulakutai rendezvényünkre és el is jött. Nem igaz, hogy nem tárgyalunk csak sajnos azokkal akik most vezetik az RMDSZ-t nem nagyon van mit tárgyaljunk. Aki nem ért egyet a megfogalmazott nemzeti minimummal, amíg nem tudunk egyeztetni ez ügyben. Addig nem igazán van amiről beszélni.
-     Terveiket a jövőre nézve?
-     Hogy teljesíteni tudjunk a választásokon, ahhoz kell legyen egy konkrét, szolid struktúránk. Ez most a legfontosabb. Folytatni kell a konstruktív harcot – véleményem szerint konstruktív az a harc mikor megállítunk egy olyan határozatot mint a Gusa szobor, konstruktív az a harc mikor leleplezéssel megállítjuk a korrupciót. Nem lehet teljeségében az RMDSZ ellenességre építeni. Nekünk bizonyítani is kell. Nehéz egy kicsit mert minden részről be vagyunk kenve sárral. A románok szemében szélsőségesek vagyunk, habár nem vagyunk, másrészt az RMDSZ mindent felhasznál, még a püspök urat is, arra, hogy minket letiporjon, mert az igazi veszélyt nem a püspökben hanem az MPP-ben, a hiteles jobboldalban látja. A 2012-es választásokon nagyon fontos, hogy Maros megyében a lehető legjobb eredményt érjük el, elsősorban a Megyei Tanácsban kell legyen képviseletünk, de elfér az MPP a helyi tanácsban is. Az a célunk, hogy jelen legyünk minden közösségben, minden önkormányzatban, hogy egy konstruktív konkurenciát tudjunk felállítani.

— Erdély Online, polgaripart.ro

>