Archive

Category Archives for "Hejha 2008"

A helyhatósági választások romániai magyar számai

A Nyugati Jelen internetes változatában olvasható Borbély László összesítése a helyhatósági választások eredményeiről. Ő mandátumokban mért, de szerintem az elért szavazatszámok tükrözik legjobban a tényeket. Ezeket gyűjtöttem egybe az alábbi táblázatban.

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2008. JÚNIUS 1.

RMDSZ

MPP

RMDSZ + MPP
2008

RMDSZ

nyereség / veszteség
2008 – 2004

RMDSZ-nyereség / vereség 2008-2004

Helyi Tanács

Megyei Tanács-elnök

Megyei Tanács

Helyi Tanács

Megyei Tanács-elnök

Megyei Tanács

Megyei Tanács
2004

Megye

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

szavazat

Arad

12 917

12 984

13 931

262

0

0

13 931

15 365

-1 434

-1 434

Bákó

972

2 160

1 906

40

0

452

2 358

5 989

-3 631

-4 083

Beszterce-N

5 482

0

6 066

304

0

0

6 066

7 863

-1 797

-1 797

Bihar

54 989

60 616

57 980

5 053

0

4 847

62 827

61 516

1 311

-3 536

Brassó

12 578

0

12 649

1 062

0

1 170

13 819

17 544

-3 725

-4 895

Bukarest

4 346

4 111

4 111

4 111

4 111

Constanţa

53

0

809

-809

-809

Fehér

5 190

5 600

6 353

0

0

0

6 353

6 569

-216

-216

Hargita

58 536

67 353

63 551

31 522

41 368

35 632

99 183

72 795

26 388

-9 244

Hunyad

6 203

0

6 109

0

0

0

6 109

7 383

-1 274

-1 274

Galaţi

611

611

1 380

-769

-769

Gorj

285

1 288

1 288

1 288

1 288

Kolozs

36 261

34 905

36 290

3 167

0

3 595

39 885

52 147

-12 262

-15 857

Kovászna

32 413

37 648

36 061

20 344

22 648

20 958

57 019

59 994

-2 975

-23 933

Krassó-Szörény

575

738

738

2 161

-1 423

-1 423

Máramaros

10 266

12 319

10 842

1 280

0

1 460

12 302

12 925

-623

-2 083

Maros

82 730

90 743

78 953

10 829

12 939

11 918

90 871

95 572

-4 701

-16 619

Mehedinti

331

0

351

0

0

0

351

351

351

Suceava

217

2 285

2 285

9 235

-6 950

-6 950

Szatmár

44 900

60 038

51 782

3 388

0

2 597

54 379

44 170

10 209

7 612

Szeben

2 626

0

2 725

0

0

0

2 725

4 448

-1 723

-1 723

Szilágy

21 961

23 887

23 066

1 987

2 180

1 991

25 057

22 568

2 489

498

Temes

10 826

10 775

11 681

0

0

11 681

12 732

-1 051

-1 051

Összesen

404 657

419 028

429 329

79 238

79 135

84 620

513 949

513 165

784

-83 836

Néhány tanulság:

1. Bár indultak helyi képviselőjelöltek Bukarestben, Konstanca-, Gorj-, Krassó-Szörény- és Suceava megyében és megyei képviselőjelöltek Bukarestben, Galaţi-, Gorj-, Krassó-Szörény- és Suceava megyékben is Borbély László az elért 5476 illetve 9033, a mandátumot nem hozó szavazatokon és az ottani jelölteken átlépett.

2. Az RMDSZ-nek és az MPP-nek is a megyei listák hozták a legtöbb szavazatot. Ezek a legkevésbé jelöltfüggők, ezek vannak a legtávolabb a szavazóktól, ezek a tulajdonképpeni pártszavazatok.

3. Az országosan elért szavazatszámot látva elmondható, hogy az RMDSZ és az MPP által a helyi- és megyei képviselőlisták által valamint a megyei tanácselnök-jelöltek által elért eredmény nem tér el lényegesen egymástól.

4. Az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjei szavazathúzók voltak Bihar-, Hargita-, Máramaros-, Maros- és Szatmár-, míg Arad-, Fehér-, Kolozs- és Temes megyében a megyei tanácsoslista volt vonzóbb.

5. A Magyar Polgári Pártnak mind a négy megyei tanácselnökjelöltje szavazathúzónak bizonyult.

6. A községi és városi tanácsoslisták által elért kisebb szavazatszám oka az, hogy míg előbbire csak ott, ahol indultak, utóbbiakra minden szavazókörben lehetett szavazni.

7. A romániai magyarság 2008-ban ugyanannyi szavazatot adott helyi politikai érdekképviseletére, mint 2004-ben, bár a lakosságfogyás ennek ellenkezőjét okozhatta volna. Jótékony volt tehát a verseny, negatívumai ellenére is.

8. A versenyben kifejezetten nyertes magyarjai Hargita és Szatmár megyében laknak, de nyertek a Szilágy- és Bihar megyeiek is.

9. Az RMDSZ minden megyében, hol 2004-ben is indult most szavazatvesztéssel zárt. Indokolatlan tehát Borbély László győzelmi mámora, hiszen az eredmény „győzelmes vereség”.

Az erdélyi magyarság ugyanis nem elsöprő többséggel választotta az összefogást, és az egységes képviseletet. Nem utasította vissza a Borbély által megosztó törekvéseknek nevezett versenyt! Az erdélyi magyarság ugyanis, mint az Borbély adataiból kitűnik a községi és városi magyar tanácsosi mandátumok 18,21%-át míg a megyei tanácsosi mandátumok 17,59%-t a versenytárs Magyar Polgári párt jelöltjeire bízta.

Nagy István, Pécska

Forrás: http://blog.erdely.ma/nagyvarjas/

Politikai megosztottság, avagy leszámolásféle?

Fejtágítónak olvasd el a témanyitót:

,,A juhok nem akarnak a farkasokkal vacsorázni, avagy a megosztottság meséje…

Feltűnt már valakinek, hogy a Szovjetek sokmindent a “békéről” és a “barátságról” neveztek el (ld. MIR űrállomás, vagy a “Barátság” /druzshba/ köolajvezeték). Ez akkor ütközik ki igazán, mikor látjuk, hogy az Amerikaiak meg sokmindent a “szabadság”-nak keresztelnek.

Mi köze ennek a mai politikához: nagyon sok. Már a csapból is a politikai megosztottság folyik. Azt lehetne hinni, ez valami újkeletű fogalom, amit a poszt-komcsi KK-Európa termelt ki, és ami társadalmilag feltétlenül ártalmas. (Persze egy bizonyos ponton túl azzá válik, de csak ha “művelői” lemondanak az alapvető emberi értékek tiszteletéről).

Ez csak egy látszat, aminek fenntartása politikai érdek és ab ovo elítélése a “söpörjük szépen a szőnyeg alá, nehogy a Párt rossz színben tűnjön fel” mentalitás utózöngéje. Legyen “béke”, és “barátság”, mert mindenki egyenlő, s aki nem azt majd szépen csendben kiegyenlítjük.

A politikai megosztottság nem újkeletű vagy természetellenes jelenség. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának meghozása előtt (1787-ben) a Föderalista néven híresé vált jogtudományi esszékben (10. szám) James Madison a következőket mondja: “Egy jól megépített Unió [állam] számos ígért előnye közül egy sem érdemel pontosab kifejtést, mint [az állam] azirányú hajlandósága, hogy megtörje és irányítsa a <<frakciót>> [a politikai megosztottságot].”

Később a jogtudós meg is határozza a “frakció” fogalmát, mint azon polgáok kisebbséget vagy többséget képező csoportját mely közös érdek alapján csoportosul. Az említett érdek szembenállhat akár más polgárok jogaival, céljaival vagy érdekeivel, esetlegesen a társadalomml és a közjóval is. Szóval a megosztottság természetes, és (ahogy a szerző folytatja) az egyének különböző gazdasági helyzetéből és értékrendjéből ered.

Heuréka: nem mindenki azonos és gazdasági értelemben sem mindenki egyenlő! Ebből meg az következik, hogy a juhok. a barátság és békesség nevében nem akarnak majd együtt vacsorázni a farkasokkal. “Minő szemtelenség!” “Milyen durván és szükségtelenül megoszlik miatta az állatvilág!”

A megosztottság mindíg is létezett és létezik minden társadalomban. Nálunk-fele kárhoztatását általában a szocialista-irányultságú pártok tették hobbijukká. Ebben szépen egybecseng az MSZP-s, a PSD-s és lassan az RMDSZ-es diszkurzus is.

Természetesen, amit egyes szélsőségesek művelnek (ld. tegnapi budapesti események) az tűrhetetlen, a normalitás és az emberség határait egyaránt sérti. Az ott randalírozó tébolyultakkal nem lehet érdekközösséget vállalni. De egy pár száz köztörvényes bűnöző tevékenysége nem indok arra, hogy a társadalmi szinten jelentkező érdek- és következésképpen vélemény-különbségeket “bűnösnek” kiáltsunk ki.

A megosztottságot nem lehet “betiltani” vagy “elítélni”, ez egy társadalmi jelenség. Hatásainak gátjait a jogállamiság keretrendszere kell biztosítsa!

P. S. a korábban kapott kommentekből arra a következtetésre jutottam, hogy ha az RMDSZ-t kárhoztatom, mert mint érdekvédelmi szervezettől (kvázi társadalmi intézménytől) többet és jobbat lehetne/kellene elvárni tőle, azt az érzést keltem, hogy valamely más erdélyi magyar politikai csoportosulás pártján volnék… Nos, az egyik fél kritzálása, nem a többi fél burkolt dícsérete. Ezt a műfajt nem szeretném űzni!!! Ha valakit nem kritizálnak, azt is jelentheti, hogy kritikán aluli.”

Forrrás: http://szekelyj.wordpress.com/2007/10/23/a-juhok-nem-akarnak-a-farkasokkal-vacsorazni-avagy-a-megosztottsag-meseje/

Ha bárki úgy érzi hogy az életében, a munkájában vagy bármely területen hátrányos megkülönböztetésben részesült saját maga, illetve valamelyik családtagja politikai állásfoglalása miatt, akkor kérjük jelezze azt itt a blogon… A nyilvánosságnak joga van tudni, kik azok az emberek akik nem tudnak kilépni a politikai óvodáskorból, ugyanis azok akik minimális politikai kultúrával rendelkeznek, azok már el tudják fogadni a politikai másságot…

Jelezzétek tehát itt, a blogfelületen azt hogyha a választás utáni hangulatban valaki politikai leszámolásra adta volna, vagy esetleg adná a fejét. A nyilvánosság nagy erő, igenis mindenki tudja csak meg hogy kik azok akik leszámoláson törik a fejüket! Szégyelljék magukat!

15

A 2008- as helyhatósági választások monitorizálása

A helyhatósági választások törvényes és tisztességes lebonyolításához elengedhetetlen, hogy a szavazókörzetben minden lépés a törvényes előírásoknak megfelelően történjen.

A szavazókörzetekben két dolog szent és egy harmadik kötelező. Az első csoportba tartozik az állampolgár szavazási döntése, illetve az összes szavazást szabályozó törvények! Ezek mellett még kötelező betartani a szavazókörzetek elnökeinek utasítását, amit a 67/2004 választási törvény 80-as cikkelye ír elő.

Arra kérünk minden szavazókörzeti tagot, hogy ezt az állampolgársági kötelességet, amit a szavazókörzeti tevékenység jelent a törvényesség tökéletes betartása mellett végezzék, és teljes tudatába legyenek annak, hogy minden törvénytelen cselekedetet a törvény büntet.

A 67/2004-es választási törvény, a módosításaival, tartalmazza a választás lefolyásának minden mozzanatát, többek között a kihágásokat, bűncselekményeket illetve ezek büntetését. A továbbiakban felsorolunk egy pár, gyakoribb törvénytelenséget, amelyeket ha észlelnek, azonnal közöljék az elnökkel, hogy kötelessége orvosolni az elkövetett törvénytelenségeket. Ha az elnök, a bizottsággal közösen nem kielégítő módon oldja meg az adott problémát, akkor írásba lehet panaszt tenni és a szavazókörzet elnökének, kell leadni, aki kell, adjon egy átvételi okiratot.

Azonnal közöljék az elnökkel, ha az alábbi eseteket észlelik:

 • egy személyt több listára is felírnak, – înscrierea unui alegător pe mai multe liste electorale, cu bună ştiinţă
 • az állandó névjegyzékbe javítások történnek, – efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente
 • nem engednek be szavazópolgárt a körzetbe, – refuzul de a permite accesul alegătorului în localul de vot,
 • személyazonossági igazolvány nélkül adnak valakinek szavazólapot és pecsétet, meg ha ismerős sem szabad igazolvány nélkül szavazni!! – înmănarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate
 • egy személynek több szavazólapot adnak, hogy szavazzon otthon lévő rokonai vagy ismerősei helyett,- înmănarea mai multor buletine de vot, pentru un singur alegător
 • valakinek a szavazási szabadságát befolyásolják azzal, hogy megmondják kire szavazzon, ha a szavazópolgár kérdezi akkor sem szabad konkrét nevet vagy pártot mondani!!!! – influenţarea intenţiei alegătorului cu privire la alegere,
 • a választáson részt nem vevő állampolgár helyett, valamelyik szavazókörzeti tag, vagy bárki más szavaz!!!! exercitarea dreptului de vot în numele altor alegători, care nu se prezintă la vot
 • ha az érvényes személyazonossági irat felmutatása után nem adnak szavazólapot és pecsétet a listára felirt szavazónak, refuzul nejustificat de a înmăna buletinul de vot şi ştampila alegătorului înscris pe listă, care prezintă actul de identitate
 • ha már a VOTAT pecséttel előre lepecsételt szavazólapot adnak az állampolgároknak,- înmănarea buletinelor de vot, deja ştampilate cu ştampila VOTAT,
 • több személyt engednek be egy szavazófülkébe, accesarea unei cabine de către mai multe persoane deodată,
 • ha a szavazókörzetbe a tagokat, tanácsos és polgármester jelöltek, akkreditált személyeket leszámítva, más személyek hosszasan tartózkodnak a körzetben, staţionarea unor persoane timp îndelungat la birourile secţiilor de votare, cu excepţia membrilor biroulul, candidaţilor, persoanelor acreditate,
 • a szavazókörzeti tagok elhagyják a körzet területét, vagy bárkit arra kérnek, hogy elhagyja a körzet területét, – părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare
 • a szavazatok megszámlálásánál bármiféle rendellenességet észlelnek, – observarea unei neconcordanţe la numararea voturilor
 • érvénytelenítenek olyan szavazólapot, amelyiken az állampolgár szándéka nyilvánvaló, még akkor is, ha a pecsét kilóg a négyzetből!!! anularea unui buletin de vot în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă,
 • a jegyzőkönyvekbe más adatokat írnak be, mint ami a közös számlálásnál kijött. – înscrierea unor date eronate în procesul verbal, decăt cele rezultate la numararea voturilor.

Ezektől eltérő, de a közbiztonságot, a közrendet, az állampolgár bármilyen jogát sértő cselekedeteket szintén jelenteni kell a szavazókörzeti elnöknek.

Bármilyen konkrét észrevétele, vagy kérdése van, a szavazással kapcsolatban, kérjük azonnal jelezze itt (is), ezen a blogfelületen. Köszönjük.

4

Kampánycsend monitorizálás

Országszerte a 2008. évi helyhatósági választások hivatalos kampánycsendje van érvényben, holnap (vasárnap) este 21.oo óráig.

Ha bárki Sarmaság nagyközségben, bármelyik politikai párt, vagy bármelyik jelölt részéről úgy szóbeli, mint írott formában kampányolást venne észre, vagy arról tudomást szerezne, kérjük jelezze azt itt, ezen a felületen.

Ha már kampánycsend, akkor legyen igazi kampánycsend !

U.i. Ne felejtsék: ide nem illő alpári szavakat, kifejezéseket, esetlegesen személyeskedéseket azonnal törölni fogunk !

49

Választási részeredmények

Ezt a topic- ot azért nyitottuk, hogy amint hivatalos részeredmények fognak születni, azokat mindenki érdeklődésére nyilvánosan publikáljuk.

Vasárnapig délutánig az aktuális topic zárolva lesz, megelőzve ezzel azt hogy esetleg ide nem illő információk felkerülhessenek !

Addig is megkérünk Téged, attól függetlenül hogy melyik pártra akarod leadni a szavazatodat, mindenképpen el kell menni szavazni. A jövődért meg kell tenned!

Addig is Hajrá Sarmaság ! Hajrá Sarmaságiak !

23

Sarmaság vendége volt Lezsák Sándor

A sarmasági Magyar Polgári Párt meghívására vasárnap délután településünkre érkezett Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MDF alapító tagja, a magyarországi rendszerváltozás egyik kiemelkedő harcosa.

Lezsák Sándor részt vett azon az istentiszteleten, ahol Tőkés László ref. püspök hirdetett igét. Ezután megbeszélést folytatott a sarmasági MPP vezetőivel és jelöltjeivel.

A képviselő elmondta, két napos székelyföldi látogatásról érkezett a Szilágyságba. Nagyon sok székely településen, ahol körútja során járt, érezte meg azt a „rendszerváltó hangulatot”, amely Erdély-szerte jellemző a magyarságra. „Kiváló ritmusérzékkel kell megérezni azt, hogy mikor kell cselekedni, mikor jön el a megfelelő pillanat arra, hogy egy agonizáló-, már nem a magyar közösség érdekeit képviselő szervezet helyére alternatívát kínáljunk az embereknek”, mondta Lezsák Sándor. „Sok helyen lezüllesztik az Rmdsz-t azzal, hogy olyan jelölteket állítanak, akik nem élvezik a közösség bizalmát”- fogalmazott Lezsák, mintegy utalva a sarmasági helyzetre is.

A rendezvény szónokaként Lezsák Sándor átadta Orbán Viktor jókívánságait a szilágysági magyarok részére és buzdította a jelenlevőket, hogy amennyiben június1.-én az MPP-jelöltjeire szavaznak, Sarmaságon is elkezdődhet a tényleges „rendszerváltozás”.

38

A Magyar Polgári Párt Szilágy megyei szervezetének kampányrendezvénye – 2008. május 25.– Sarmasági Kultúrközpont

13:00 – Istentisztelet a református templomban

Igét hirdet Ft. Tőkés László püspök, Európai Parlamenti Képviselő

18:00 – ,,Mi vagyunk az ÚJ LEHETŐSÉG” – kampányblokk, jelöltek bemutatása.

Üdvözlőbeszédek:

o Ft. Tőkés László üdvözlőlevelét felolvassa Nt. Püsök József Attila

o Papp Lajos – a Magyar Polgári Párt Szilágy megyei elnöke

o Lezsák Sándor – országgyűlési képviselő, testvéri üdvözlete Sarmaságnak a Fidesz Magyar Polgári Párt részéről

Kovács Ottó – Sarmaság polgármesterjelöltje

19:00 – Kultúrális műsor

o A nagyváradi „Tempo Táncklub” mazsorett– lánycsoportja

o „Örökzöld” asszonykórus – Érszalacs

o „Illegetők” néptánccsoport – Sarmaság

o Homonyik Sándor – Magyarország

o Szabó Csilla – Magyarország

o Balázs Pali – Magyarország

21.00 – „Sólyom a Hargita felett” – a Magyar Polgári Párt himnuszának közös eléneklése

3

2008. május 20. – Ellentmondásos program, azaz mi az amit az RMDSZ ,,meg fog megtenni”

Nemrég egyik névtelen „atomfizikus agytröszt” (főállásban Nobel díjas irodalmár), irtózatosan magas lóról, Hazafit a magyar helyesírás szabályairól kezdte kioktatni. Ennek apropóján ajánlom figyelmébe (helyesírásilag is) a tegnap rám tukmált RMDSZ marokprogramot, ami állítólag a „Sarmaság község RMDSZ önkormányzati programja”. Azon túl, hogy egy összevágott, toldott – foldott, RMDSZ országos kampányprogramból turmixolt, helyi szinten megvalósíthatatlan zagyvalék, ráadásul a program végére biggyesztett piros, vastag betűvel kiemelt, autentikus rizsa árulkodik a helyi RMDSZ szellemi fáradtságáról.
„És még néhány dolog… amit meg fogunk megtenni”
Ezt aztán jólmegaszondták!
Érthetetlenné vált ezek szerint, hogy most akkor, mi is a célja az RMDSZ-nek: duplán is meg fogják osztani a magyarságot? Vagy mi van??? Vagy ezen már rég túl vannak, nem is kellett volna programba foglalni?
Az is lehetséges, hogy csupán a polgármesterjelöltjük legendássá vált előválasztási (nem-) ígérete köszönt vissza ebben a zseniális retorikai csattanóban? Tudniillik az a „sarmasági (öszödi)beszéd” („Én inkább azt mondom, mit NEM fogok tenni…” idézet Dombi Attila programbeszédéből), aminek hatására az “együttgondolkodók” az előválasztáson bizalmat szavaztak neki.
Harmadik lehetőség: szellemileg ennyire telik helyi szinten?
Szóval nem kristálytiszta a politikai célkitűzés.
Ti hogy látjátok ezt?

9

2008. május 19. – Kocsikaraván Selymesilosvára és Szilágylompértra

Tegnap, vasárnap május 18.- án MPP-s kocsikaravánt alkotva mentünk végig Selymesilosva és Szilágylompért utcáin.
Az emberek kitűntető örömmel és szeretettel fogadtak mindenhol, ahol csak áthaladtunk. A viszontlátás öröme és a szeretet részünkről is biztosítva alanyi jogon!
Kivételt képezett egy Csobánka István nevű úriember, aki Sarmaságon az indulásnál majdnem leégette a kocsija gumiabroncsait nagy ügybuzgalmában bizonyítandó hogy mennyire nem szereti az MPP- t. A fent jelzett sarmasági polgármesteri hivatalnál dolgozó alkalmazott, Selymesilosván volt az egyetlen ember aki nem örült látogatásunknak. Ki is mutatta ő azt ott is… Lelke rajta, ez az ő személyes véleménye. Jó és demokratikusan gondolkodó polgárokként tiszteletben tartjuk a személyes véleményét, illetve elfogadjuk azt…

1

2008. május 17. – Öntsünk tiszta vizet a pohárba !

Mi, a Magyar Polgári Párt sarmasági szervezetének tagjai a júniusi választás előtt kötelességünknek tartjuk a sarmasági választópolgárok becsületes és tárgyilagos tájékoztatását, néhány általunk fontosnak tartott közérdekű kérdésben.

Kezdjük az elején!

A ’89-es események következményeként az újév hajnalán az országos példát követve Sarmaságon is megalakult az RMDSZ helyi szervezete. Az általános eufóriában magyar közösségünk döntő többsége nagy reményekkel iratkozott be az újdonsült érdekvédelmi szervezetbe. Míg a lelkesedés tartott, úgy országos, mint helyi szinten, számos hasznos és szép megvalósításnak örülhettünk.

Azonban ahogy teltek az évek, egyre fogyott a lendület és, az összetartozás varázsa lassan elszállt.

Ezt kihasználva a szervezetbe kezdtek befurakodni a karrieristák, a törtetők, akik aztán fokozatosan és tudatosan átvették a hatalmat, a vezetést. Innen kezdve sokan félreálltak, többeket félreállítottak, úgy országos, mint megyei, vagy helyi szinten.

Így történt, történik ez Sarmaságon is.

Nálunk is kialakult egy jól körülhatárolható, felismerhető kis csoport –klikk- akiknek vajmi kevés közük van a becsületes, jóérzésű RMDSZ tagokhoz, és még kevesebb közük az RMDSZ által, a kezdetekben még felvállalt nemzeti értékek képviseletéhez.

Íme, bizonyítékul az utóbbi hetek, hónapok történései!

Először is, a helyi előválasztás előtt egyes helyi vezetők elhíresztelték, hogy csak az a személy lehet a helyi képviselő tanács tagja, aki egyben HKT-tag is.

Nagy félrevezetés! De bejött!!!

Pár nap leforgása alatt olyanok jelentek meg az RMDSZ háza táján, akik addig soha felé sem néztek, és nemcsak aktív, de még passzív tagjai sem voltak a közügyeknek és a közéletnek. Az addig nyolc – tíz taggal agonizáló HKT egyik napról a másikra ötvenkét tagúvá bővült!

Meggyőződésből-e???

A kérdésre a választ megkaphatják, ha végigolvassák a jelenlegi HKT-tagok névsorát.

Őszinte tisztelet a kivételeknek, de sokan és soha nem érthettünk egyet a főnök – alkalmazott – koma összefonódásokkal, nem kértünk eddig sem, és most sem kérünk az ilyen fajta tisztújításokból!

Ez a „megújult” HKT zúdította községünkre az idei előválasztást. Eddig nem tettük, most sem vitatjuk az eredményét, de engedtessék meg, hogy, mint résztvevők, kételkedjünk a HKT, a kampánystáb, bizonyos tagjainak az imparcialitásában. Magyarul: részrehajlóak voltak, s így nem garantálhatták az alapszabályzatuk által is előirt egyenlő esélyt a megméretkezőknek.

Sajnos sokan erre csak az X -elés után ébredtek rá. Ennek következményeként jó páran a helyi és a megye RMDSZ-elnökség irányába döbbenetüket fejezték ki az eredménnyel kapcsolatban. Elhárító magyarázkodásokon, valamint ejnye-bejnyézéseken kívül más választ nem kaptak.

Ebben az általános elégedetlenséget tükröző politikai helyzetben alakult meg a helyi MPP. Nem a bukott RMDSZ-esek, nem is a köpönyegforgatók, és legfőképpen nem az árulók, hanem az elégedetlenek, a változtatni akarók, az új lehetőséget nyújtók akarata szülte meg.

A MPP, megalakulását követően hivatalos írásban kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy biztosítson számára irodát a kastély épületében, amihez az RMDSZ-hez hasonlóan, az MPP-nek is joga van. Ezt a kérést viszont a helyi képviselőtestület 3 tartózkodás, és 12 nemleges szavazás alapján elutasították, azzal az indoklással, hogy a kastély kulturális intézmény, ahol nincs helye a politikai pártoknak, éppen ezért az ott székelő RMDSZ-irodának is mennie kell, és különben is… Azóta eltelt egy hónap, az MPP még mindig iroda nélkül létezik, az RMDSZ pedig köszöni szépen, jól érzi magát a kastély kulturális légkörében…

Annak ellenére, hogy mi soha se szóban, se írásban nem támadtuk az RMDSZ-t, a hálózat bekeményített és teljes gőzzel beindította ellenünk a gépezetet. Félretájékoztatás, lejáratás, fenyegetés, félreállítás – ilyen, és ehhez hasonló „demokratikus” módszereket alkalmaznak az általuk is meghirdetett „tisztességes kampány” égisze alatt.

Igen, a sarmasági választópolgárok tudomására hozzuk, hogy a már említett klikk arra vetemedett, hogy jelöltjeinket hol nyíltan, hol névtelenül, személyesen, vagy telefonon több alkalommal is megfenyegessék, megfélemlítsék, visszalépésre bírják!

Milyen jogon? Miért?

Az MPP polgármesterjelöltjének is ugyanolyan törvény adta joga van a megmérettetésre, mint ellenfelének, és bizonyára semmivel sem alávalóbb ember az RMDSZ jelöltjétől. Ugyanúgy az MPP tanácsos jelöltjei is éppen olyan derék sarmasági magyar emberek, mint az RMDSZ jelöltjei. Hagyjuk a döntést a választópolgárokra!

Az RMDSZ a sajátos, de már unalmasan hangzó kampányfogásával riogat, és ránk süti, hogy megosztjuk a magyarságot! Az nem tűnt fel az RMDSZ-nek, hogy román pártok listáin magyarok indulnak? Velük nincs baj, ők nem osztják a sarmasági magyarságot, csak az MPP-sek? Hogyan is osztjuk mi meg a sarmasági magyarságot? Mindkét listán magyarok szerepelnek, ennek értelmében csak magyarok, és csak Sarmaságiak lesznek a befutók, akármelyik listán is szerepelnek! Hol itt a megosztás? Sehol!

Akkor meg mi értelme ennek a kirekesztésnek?

Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba!

Sarmaságon, kihasználva az RMDSZ ernyőjét, még megmaradt presztízsét, a becsületes és jóhiszemű tagokat félrevezetve, egy szűk csoport, egy kicsi, de annál hangosabb klikk próbálja ráerőltetni akaratát a közösségre, és így minden áron a hatalmat megszerezni.

Erre, a homályos jövőt megjelenítő politikai és társadalmi élethelyzetre alternatívaként A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete jelöltjeivel a választás lehetőségét és szabadságát biztosítja a választópolgárok számára. Az elnökség, és a kampánystáb felkéri Sarmaság község választópolgárait, hogy június 1.-én mindnyájan jelenjenek meg az urnáknál. A szavazófülke magányában levetkezve minden kötöttséget, megszorítást, elfelejtve minden ígéretet vagy fenyegetést, szálljanak magukba, és ne jelképeket keressenek, ne tulipánra, vagy fenyőre pecsételjenek, hanem válasszák azokat a polgárokat, akik becsületes, tisztességes, a közösséget szolgálni akaró sarmasági magyar emberek.

A Sarmasági Magyar Polgári Párt nevében,

Szabó Zoltán – elnök

2008. május 13. – Kocsikaraván

Tegnap, vasárnap május 12.- én MPP-s kocsikaravánt alkotva mentünk végig Sarmaság nagyköszség utcáin.
Az emberek kitűntető örömmel és szeretettel fogadtak mindenhol, ahol csak áthaladtunk. A viszontlátás öröme és a szeretet részünkről is biztosítva alanyi jogon!

Hajrá Sarmaság, hajrá Sarmaságiak!

>