Archive

Category Archives for "Antal Árpád"

Sepsiszentgyörgyön folytatódik az RMDSZ – MPP háború

Antal Árpád polgármester átverte az MPP-frakciót, és egy olyan határozatmellékletet csempészett a hétfői tanácsülés napirendjére, amelyet nem ismert, így egyöntetűen megszavazott a testület, s ezáltal megfosztották az összes hatáskörétől a nemrég visszahelyezett Bálint József alpolgármestert — állítják a sepsiszentgyörgyi tanács polgári frakciójának tagjai. A polgármester szerint erről szó sincs, a decemberi leváltást követő rendeletét erősítette meg most a tanács, nem volt titok, miről szavaznak, idejében megkapták az összes dokumentumot. Az MPP a határozat visszavonását és az ügy kivizsgálását kéri, ha szükséges, bírósági úton is eljárnak — nyilatkozták.

A hétfői rendkívüli tanácsülés napirendi pontjainak nagy részét pénteken kapták meg a tanácstagok, ám az inkriminált ötös határozat kiegészítésére csak hétfőn 10 óra 40 perckor, a tanácsülés kezdete előtt kevesebb mint két órával került sor, számítógépes kiközlésről lévén szó, a feltöltés pontos időpontja megjelenik — állítja Bálint József, aki papírral is igazolja az időpontot. Érvelésük szerint éppen ezért senki nem figyelt fel ennek tartalmára, és a határozat felvezetésében, indoklásában sem esett szó a jelentős változtatásról, így nem meglepő, hogy a tizennyolc jelen levő tanácstag egyöntetű igennel hagyta jóvá a határozatot. Az MPP-sek, pontosabban a gyűlésről hiányzó Bálint József este, a határozat tanulmányozásakor szembesült a ténnyel: az új elosztás szerint semmilyen feladatköre nem maradt. „Egyértelműen belopták, utolsó percben becsempészték a módosító mellékletet” — vélik a polgári tanácstagok, ellenőrizték, román tanácstag társaik sem tudtak a változtatásról, ismeretek hiányában szavazták meg a határozatot.

Antal Árpád polgármester értetlenül áll a polgáriak kifogásai előtt. Egy polgármesteri rendelettel még decemberben, Bálint leváltása után újraosztotta a feladatköröket, „hisz a munkának mennie kellett”, azt a döntést terjesztette most elfogadásra a tanács elé, szerinte egyértelműen szerepelt benne minden változás. Ha május 4-én a brassói táblabíróság megerősíti a szentgyörgyi döntését, ad bőven feladatot az MPP-s alpolgármesternek, jól átlátható és ellenőrizhető munkát, például megbízza, szerezzen pénzt az utak javítására, csatornázásra — mondja. Senki nem próbált semmit becsempészni, félreértés történt, Kulcsár Tünde jegyző szerint az említett dokumentum már pénteken is a tanácstagok rendelkezésére állt, hétfőn jelezte egy képviselő (nem MPP-s és nem RMDSZ-es), hogy nem jól kivehető az ábra, így kicserélték a személyzeti beosztásról szóló rajzot, s ezért jelenik meg a későbbi időpont. Vállalja a felelősséget, és kollégái tanúsíthatják állítását — hangsúlyozza.

Az MPP-frakció nyilatkozatban is tiltakozik, „felháborodva vették tudomásul”, hogy „törvénytelen manipuláció áldozatai”, ragaszkodnak a határozat érvénytelenítéséhez és az eset kivizsgálásához.

Farkas Réka, Háromszék , erdely.ma

Többnyelvűsödik Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy polgármestere kétnyelvű táblákat szeretne kihelyezni minden olyan állami intézményre, amely a fennhatósága alá tartozik. Így értesítette már a Constantin Brâncuşi iskolacsoport és a csak román tannyelvű Mihai Viteazul főgimnázium vezetőségét, hogy írják ki magyarul is az intézmények nevét.

Antal Árpád az intézkedés meghozatalakor a 2001/215-ös közigazgatási törvényre hivatkozott, amely megengedi az anyanyelvhasználatot azokon a településeken, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó lakosok számaránya meghaladja a 20 százalékot. A polgármester ezentúl ellenőrizni fogja, hogy a közintézményeken szerepel-e a magyar megnevezésük.

A táblák kérdése akkor merült fel, amikor Mădălin Guruianu városi tanácsos kérte, hogy román nyelvű táblát is helyezzenek el Mária Terézia korabeli Lábasházon, hogy a románok is értesülhessenek az épület történelmi és építészeti értékéről. Antal akkor elmondta, a felújított épületre már megrendelte az angol és román nyelvű feliratokat. Az épületben civil szervezetek kapnak helyet.

manna.ro/Agerpres

Sarmaság is követhetné – Többszörös túljelentkezés a – Költözz haza Sepsiszentgyörgyre – programra

Ingyentelket kaphatnak azok a Kovászna megyéből elszármazott fiatal értelmiségi párok, akik hajlandóak visszaköltözni szülőföldjükre. Az Antal Árpád polgármester által kezdeményezett Költözz haza Sepsiszentgyörgyre elnevezésű program keretében kiosztható 50 házhelyre több mint 150-en jelentkeztek.

Antal Árpád az otthonteremtő programot tavaly indította el, azzal a céllal, hogy a háromszéki fiatalok ne maradjanak idegenben, hanem éljenek és dolgozzanak itthon. A hazahozott tudást nagy értéknek tartjuk és megbecsüljük – nyilatkozta a polgármester, aki minden fiatalt arra biztat, hogy Székelyföldön teremtsen otthont. Hogy segítse az otthonteremtésben a hazatérőket, a sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal évente száz fiatalnak ajánl fel közművesített telket, és segít abban, hogy a házépítéskor állami támogatásban részesüljenek.

Duna TV

>