Archive

Category Archives for "Állásfoglalás"
21

Állásfoglalás – Seres Dénes képviselő és mindenki más figyelmébe !

Megtiszteltetésnek érezzük azt hogy olvassa szerény blogunkat, tény ami a legutolsó, április 11.– i sarmasági falugyűlésel tartott beszédéből egyértelműen kiderült mindenki számára.

Azonban számomra kevésbé megtisztelő azon kijelentése mely szerint mi, a blog szerzői, azon belül pedig az adminisztrátora volnák, illetve lennénk okozói a Sarmasági Polgármesteri Hivatal, azon belül személyesen a polgármester elleni illetve a polgármesterrel kereskedelmi kapcsolatban levő vállalatok elleni  (állítólagos) rendőrségi feljelentéseknek.

Még egyszer hangsúlyozzuk azt amit egyébként már többször elmondtunk eddig számtalan alkalommal:  mi sem eddig nem tettük, nem tesszük és a jövőben sem szándékozzuk az ön által sugalmazott aljas és kommunizmust idéző módszerekkel politikai ellenfeleinkkel való csatározásainkat vívni.

Hiszünk abban hogy nyílt, egészséges és munkára épülő versengésben kell megnyerni a választópolgárok bizalmát és szavazatait. Meggyőződésünk továbbá az hogy kizárólag a közösség javára végzett munkával és teljesítménnyel lehet elérni ezeket, semmiképp sem azokkal a módszerekkel amikkel ön és az ön ,,sarmasági helytartói” rendszeresen vádolnak minket emberi és politikai lejáratásunk érdekében.

Szíves engedelmével figyelmébe ajánlom önnek és az ön által vezetett Szilágy megyei RMDSZ Pártnak, hogy legyenek szíves és vegyék komolyan azt az egész művelt világban régen elismert és elfogadott szellemi közkincset miszerint egy politikai szervezet létjogosultságát az általa képviselt emberek adják, nem pedig ,,az emberek vannak a pártért”. A történelem szükségleteket teremt, amiket érdemes és hasznos még idejében felismerni a politikum minden szereplőjének.

Tisztelettel:

Admin.

MPP Állásfoglalás – Beteljesedett a Hargita Népe RMDSZ-es pártlappá alakítása

Szondy Zoltán eltávolításával beteljesedett az a folyamat, amelyet Borboly Csaba megyei tanácselnök kezdeményezett a 2008-as helyhatósági választásokat követően.  A megyei tanács 2008 szeptemberében egy vizsgálóbizottságot állított fel Hajdú Gábor tanácsos vezetésével a Hargita Népe átvilágítására és „rendbetételére”, amely a kiadói  és a főszerkesztői állás összevonásával az újság önállóságának megszüntetését célozta meg. A vizsgálóbizottságba nem kerülhettek bele az  MPP képviselők. Az egy hónapos határidő helyett félév után terjesztették be a jelentést és a maroshévízi kihelyezett ülésen megtörtént a vezetőváltás. A történetet utólag színezte a tanácselnök irodájából a világhálóra kiszivárgott beszélgetés, amelyben Borboly úr egy jól fizetett állást ajánlott volna Karda Emesének, a Hargita Népe kiadó akkori vezetőjének, lemondása fejében. 2009 májusától  a kinevezett új vezetőnek, Isán István Csongornak csak néhány hónapra volt szüksége, hogy átgyúrja a szerkesztőséget megbízói politikai ízlésének megfelelően. Szondy Zoltán eltávolítása csupán egy folyamat végkifejlete, amely során a Hargita Népe RMDSZ- es pártlappá alakult és sikerült felszámolni a sajtószabadság utolsó bástyáját Csíkszeredában.

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei képviselőcsoportja határozottan elítéli a kitűnő magyar (!) újságíró, Szondy Zoltán menesztését.  A Hargita Népe átalakítása, szellemi függetlenségének megszüntetése a RMDSZ egyeduralmi törekvéseinek kifejeződése és a sajtószabadság durva megsértése. A rendszerváltás húszéves évfordulóján az RMDSZ elérte azt, hogy a hazai és magyarországi közpénzek egyedüli birtokosaként és elosztójaként Romániában, megszerezze a korlátlan ellenőrzést a magyar nyelvű médiumok felett.

Szomorú évforduló ez a magyar közösség tisztességes tájékoztatása, a sajtószabadság és a demokrácia számára!

2009.XII.18.

Csíkszereda-Székelyudvarhely-Gyergyószentmiklós

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei önkormányzati képviselői

4

MPP központi irodája – Állásfoglalás

A Magyar Polgári Párt felháborodással és megütközéssel fogadta azt az elmúlt napokban előszeretettel használt fotót, amelyen Traian Băsescu és Szász Jenő látható koccintás közben, és amellyel néhány erdélyi magyar sajtóorgánum illusztrálni kívánta a Magyar Polgári Párt küldöttségének Cotroceni-i látogatását.

Az, hogy a média egy része szándékosan félretájékoztat, vagy alaptalan vádakat fogalmaz meg a Magyar Polgári Párttal szemben, már régóta nem számít meglepetésnek. Az viszont, hogy a szerkesztőségek – mintegy mondandójuk alátámasztásaként – olyan fotót használnak fel, amely nem 2009. december 1-én, a Cotroceni-i palotában készült, hanem 2006. március 16-án Székelyudvarhelyen, messzemenően kimeríti a csúsztatás és manipuláció fogalmát.

A szóban forgó fotón Szász Jenő és Traian Băsescu nem a román nemzeti ünnep alkalmából, 2009. december 1-én, Bukarestben koccintanak, hanem 2006. március 16-án, a magyar nemzeti ünnep másnapján Székelyudvarhelyen, amikor a Magyar Polgári Párt elnöke polgármesterként fogadta a román államfőt.

A megjelent fotót ifj. Haáz Sándor készítette a székelyudvarhelyi Városházán, amikor a Székely Nemzeti Tanáccsal közösen megszervezett Székely Nagygyűlés után Traian Băsescu ellátogatott Székelyudvarhelyre.

A jereváni rádió ominózus esetére emlékeztető csúsztatások, amikor is kiderült, hogy nem fosztogattak, hanem osztogattak, régmúlt, letűnt időkre emlékeztetnek. Az igazság viszont az, hogy nem Szász Jenő koccintott Bukarestben Traian Băsescuval, a román nemzeti ünnep alkalmából, hanem Traian Băsescu koccintott a magyar nemzeti ünnep alkalmából Szász Jenővel, a székely fővárosban.

A Magyar Polgári Párt küldöttsége Bukarestben nem viselt kokárdát és nem koccintott.

A Magyar Polgári Párt küldöttsége ezzel szemben beszélt az autonómiáról, beszélt egy Elnöki Bizottság létrehozásáról, amely a közigazgatási reformot lesz hivatott előkészíteni, és amelybe mind az RMDSZ, mind pedig a Magyar Polgári Párt képviselője meghívást kap.

2009. december 1-én Bukarestben a Magyar Polgári Párt delegációjának – amelyet Tőkés András véleményével ellentétben éppen a múlt pénteki, Szentegyházán tartott polgármesteri és alpolgármesteri találkozó, illetve az Országos Elnökség többsége bízott meg az egyeztetett álláspont képviseletével – egy keresnivalója volt: emlékeztetni a román politikumot arról, hogy 1918. december 1-én, a Gyulafehérvári Határozatokban széleskörű önrendelkezést ígértek a nemzeti kisebbségeknek.

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Székelyudvarhely, 2009. december 4.

Az EMNT álláspontja az elnökválasztás tárgyában

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Elnöksége sajnálattal állapítja meg, hogy felhívása az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) összehívására és közös álláspont kialakítására a romániai elnökválasztás kérdésében eredménytelen maradt.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetői végig a párt belügyének tekintették az államelnök-választással kapcsolatos összes döntést, és elzárkóztak a konzultációktól mind a jelöltállítás során, mind a második fordulóban kialakítandó álláspont esetében. Magatartásuk azt, a többek által megfogalmazott vádat igazolja, hogy az EP-választások alkalmával kialakított Magyar Összefogás csak konjunkturális megoldást jelentett számukra és nem egy hosszú távú stratégiai együttműködés kezdetét az erdélyi magyarság fontosabb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ez azért is sajnálatos, mert az RMDSZ még mindig a parlamenti képviselet monopóliumával rendelkezik, és a pártérdeket a nemzeti érdek elé helyező gyakorlata a jövőben sem összefogni, hanem inkább megosztani fogja az erdélyi magyarságot.

Határozott álláspontunk, hogy sokszínű erdélyi magyar társadalmunkban, ahol a politikai pluralizmus intézményesen létezik, a fontosabb politikai szereplők számára nem csak lehetőség, hanem szükségszerűség és a választókkal szembeni erkölcsi kötelesség a közösség jövőjét érintő kérdésekben egyeztetni és megegyezésre törekedni. Szomorúan állapítjuk meg, hogy jelenleg a politikai szekértáborok vezetőinek kibékíthetetlennek tűnő szembenállása felülhaladja ezt az imperatívuszt, kiszolgáltatva közösségünk tagjait a többségi pártok önző érdekeinek.

A közvéleménykutatások adatai visszaigazolják a magyar politikai elit egyeztetési képtelenségét: az elnökválasztás kérdésében az erdélyi magyarság megosztott. Egységes ajánlat hiányában ez természetes.

Az egyik tábor – az RMDSZ-vezérkar hivatalos álláspontját magáévá téve – hinni akar a posztkommunizmus stigmáját magán viselő szociáldemokrata jelölt megtérésében és abban az újfajta politizálást előrevetítő ígéretben, amelynek marketing-arca a sikeres szebeni, ráadásul német származású polgármester. Meggondolandó, hogy a közösségi autonómiák kérdésében az elmúlt évtizedben szemérmesen hallgató Klaus Johannis vezette kormány jelent-e megoldást az erdélyi magyarság számára, vagy a Mircea Geoană körüli, magyarbarátsággal alig, de korrupcióval annál inkább vádolható érdekcsoportok kerekednek felül.

A másik tábor – belső meggyőződés által vezérelve vagy a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökének megnyilvánulásai nyomán – Traian Băsescu jelenlegi elnök újraválasztásában látja a kisebbik rosszat, és a romániai kommunizmus bűneit hivatalosan elítélő gesztusáért hajlamos ideiglenesen zárójelbe tenni a Székelyföld területi autonómiáját elutasító vagy a parlamenti demokráciát autokratikus elnöki rendszerrel felülíró elnöki praktikákat. Ezen álláspont mellett szól továbbá az az európai demokráciákban meghonosodott gyakorlat, miszerint közös ideológiai családhoz tartozó pártok egymás jelöltjeit támogatják az országos választásokon.

Az EMNT Elnöksége számára rokonszenves, és mind elvi, mind erkölcsi megfontolásokból tiszteletreméltónak tartja azt a két előbbi állásponttól eltérő értelmiségi kezdeményezést, amely a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) javaslatának nyomvonalán haladva jelképesen az autonómiára való szavazásra szólítja fel a magyar választópolgárokat. Ha ezt a kezdeményezést az EMEF keretében konszenzus övezte volna és az összes erdélyi magyar közéleti szereplő felvállalta volna, valóban kirajzolhattuk volna a Székelyföld és Erdély egyéb, magyarok által jelentős számban lakott régióinak autonómia-igényét jelentő térképét. Kár, hogy ilyen konszenzusra közéleti vezetőink jelenleg képtelenek.
Mindezek ismeretében az EMNT Elnökségének egyetlen megoldása marad: a választásokon való részvételre, az érvek és ellenérvek mérlegelése után pedig lelkiismeret szerinti szavazásra bíztatja erdélyi magyar közösségünk szavazásra jogosult tagjait.

Az EMNT elnöksége nevében

Tőkés László                                  Toró T. Tibor
elnök, EP-képviselő                          ügyvezető elnök

Brüsszel – Nagyvárad, 2009. december 2. , erdely.ma

ÁLLÁSFOGLALÁS

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Magyar Polgári Párt álláspontja az SZNT által kezdeményezett Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésével kapcsolatosan

• tudatában magyar közösségünk közképviseletével vállalt történelmi felelősségünknek,
• vállalva magyar közösségünk minden szintű politikai képviseletét,
• érezve annak felelősségét, miszerint Székelyföld az elkövetkező évtizedben olyan kihívások előtt áll, melyek évszázadokra meghatározhatják fejlődését, gyarapodását, e régió sajátos státusát, s melyekre jól átgondolt válaszokat kell adnunk és egységesen felkészülnünk,
• tekintettel arra, hogy Székelyföld egy olyan sajátos területi-politikai közösség, melynek kohézióját, egységét Székelyföld önálló történelme, külön intézményi-jogtörténelmi hagyományai, kulturális-nyelvi karaktere és életmódközössége adja,

következésképpen a Magyar Polgári Párt elengedhetetlennek tartja:

1. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozatban mondja ki, hogy Székelyföld jövője csakis termeszetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, az Európai Unió régiók megalakulását támogató elvei szerint megalakuló, autonóm közigazgatási egységként képzelhető el.
2. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozatban mondja ki, hogy minden székelyföldi önkormányzat határozatban kötelezze el magát Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozatala mellett, és ez ügyben írjon ki népszavazást.
3. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozzon az egységes Székelyföld jelképeinek elfogadásáról és azok használatáról.
4. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésének ülésén szülessen döntés egy olyan reprezentatív, paritásos alapon létrejövő, döntéseit konszenzussal hozó testület létrejöttéről, mely a továbbiakban minden, a régióban jelen levő helyi, széki vagy az egész Székelyföldet érintő kérdésben véleményt mond, irányt szab és akár döntéseket is hoz (Székely Parlament)
5. az első Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésén minden székelyföldi önkormányzati tisztségviselő ünnepélyes eskütétellel kötelezze el magát Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozása mellett, és vállalja az ezzel járó politikai harcot és küzdelmet.

A Magyar Polgári Párt elengedhetetlennek tartja, hogy politikai érdekeken felülemelkedve, kampány és választási szempontokat kizárva, a székelyföldi autonómia ügyében létrejöjjön a teljes összefogás, ugyanakkor hittel vallja, hogy nem a szavak és igeretek, hanem a tettek ideje jött el, ezért elveink határozott képviselete mellett részt vállalunk a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése dokumentumainak kidolgozásában, a gyűlés szervezésében és lebonyolításában.

Székelyudvarhely, 2009. május 11., a Magyar Polgári Párt elnöksége.

Tiltakozás

Először fordul elő az 1989 utáni történelmünkben, hogy Hargita megye közel 90%-ban magyar tannyelvű iskoláit mostantól minden valószínűség szerint román nemzetiségű főtanfelügyelő fogja irányítani. Első lépésként az ideiglenesen kinevezett főtanfelügyelő Anda-Elena Ianoşi.
Magyarságunk szempontjából szomorú esemény bekövetkezése sajnos annak az RMDSZ-es politikának is egyenes következménye, amely az elmúlt két évtizedben szőnyeg alá seperte az autonómia ügyét és csak választási kampány jelszóként használta. Történik mindez olyan politikai körülmények között, amikor a megyei tanács testületében az elmúlt egy esztendőben jól működött az RMDSZ-PSD összefogás a határozatok megszavazásakor.
A Magyar Polgári Párt tiltakozik az ellen, hogy a székelyföldi oktatást román főtanfelügyelő irányítsa. Ez további károkat okoz a hanyatló színvonalú Hargita megyei oktatási rendszerben és sérti az itt élő többségi magyarság jogait.

Követeljük az intézkedés visszavonását és magyar nemzetiségű vezető kinevezését a tanfelügyelőség élére.

Székelyudvarhely -Csíkszereda –Gyergyószentmiklós, 2009. május 11.

A Magyar Polgári Párt
Hargita megyei szervezete nevében
Thamó Csaba

16

Állásfoglalás

Teljes mértékben felháborító az a mód ahogyan a sarmaságiak által szabadon választott MPP tanácsosokat próbálták félreállítani azok, akik megszokták azt az elmúlt 18 év alatt hogy egypártrendszerben minden disznóságot meg lehet csinálni.

Kezdték ezt először is Szabó Zoltán elnökünkkel, akit kiszavaztak az RMDSZ tanácsosai mondvacsinált okok miatt már az megalakuló tanácsülésen, felsőbb parancsra.

Emlékeztetőül lásd a vonatkozó linket:

www.sarmasagi.ro/35/csonka-tanacsunk-alakult

Folytatták aztán másik tanácsosunkkal, Püsök József Attilával, amikor rágalomhadjáratot indítottak ellene ugyancsak felsőbb parancsra, ugyancsak helyi RMDSZ pártaktivisták túlbuzgóságának betudható  segítséggel.

Ezek a demokrácia játékszabályai ,,elvtársak” udemeráj stílusban?

Mitől féltek ennyire az MPP-től sarmasági RMDSZ funkcionáriusok? Esetleg attól, mert az MPP ,,személyében” létezik pártotokra egy másik, tökéletesen legális alternatíva, vagy attól hogy ezután keményen meg kell dolgozni a választók pecsétjeiért? Esetleg attól hogy körmötökre nézhetünk a polgármesteri hivatalban, mert az emberek tudni akarják; mi lett a közpénzek sorsa?

Eszetekbe jut-e egyáltalán hogy a pártok jönnek- mennek, ti meg itt kell éljetek akkor is azokkal az embertársaitokkal, akiket felsőbb parancsra megbántotok? Az eszetekbe jut-e hogy a szemükbe kell nézzetek egy-két esetleg tíz- húsz év múlva is azoknak akik ellen pillanatnyilag korrupt megyei főnökeitek heccelnek? Gondoltatok-e arra hogy azok a híres főnökök, ha csak icipit is fordulnak a dolgok, azok azonnal le fognak lépni, és cserben fognak hagyni mert már érdekeik nem követelik meg hogy titeket támogassanak itthagyva titeket a nagy sz…ban? Az megfordult-e a koponyátokban hogy funkcióitok amiket politikai úton szereztetek, azokból pont olyan könnyen kidobhat a politika forgószele, mint amilyen könnyen hozzájuk jutottatok? Miért kell élet- halál játékként értelmezni a demokrácia játékszabályait? Vagy mivel fejetekben ezidáig ez a szó nem létezett, nem is tudjátok elhinni hogy vége? Vége annak az egypártrendszernek aminek a segítségével gúzsba kötöttétek és halálra ítéltétek országos pártként az erdélyi magyarságot? Hogy végleg lement a napja annak a pártnak amelyik bárki ágyába befeküdt egy kis profitért? Annak a pártnak amit eddig az emberi motivációs szintek leges- legalján levő pénz kötött össze? Hogy  vége a nagy pénzeknek? Ezzel együtt pedig az agyonkoptatott,,NAGY ÖSSZEFOGÁSNAK” is? Még nem jöttetek rá hogy 2009- et írunk, amikor már nem lesz a számotokra (saját zsebetekre) kiutalt kormányzati pénz, és ezután csak rosszabb lehet nektek?

Egyáltalán tudjátok-e hogy az amit műveltek, az nem más mint gyűlöletkeltés embertársaitok ellen?

Helyi RMDSZ fő parancs végrehajtók, gondolkozzatok el ezeken mert ha fentebb leírtak szerint fogtok a jövőben is dolgozni, akkor merem állítani; saját magatok alatt vágjátok a fát!

Ugyanakkor azoknak az MPP tagoknak akik  hozzájárultatok a fentebb leírtakhoz, azt üzenem hogy az elnökséget arra fogom kérni; a lehető legkeményebb szigorral járjon el ellenetek. Árulóknak ugyanis nincs mit keressenek sorainkban. Menjetek csak oda, ahol az elismerendő cselekedetnek számít. Habár ez utóbbit kétlem, mert véleményem szerint mindenki megveti az árulókat.

Keresztes Zoltán István,

A Sarmaság községi Magyar Polgári Párt elkötelezett támogatója.

Fw: [MPP] Nagyvárad – Csuzi ügy

A tegnap tartott nagyváradi sajtótájékoztató, amelyen Biró Rozália alpolgármester, SZKT-elnök, stb.nyilvánosságra hozta, hogy a Bihar megyei RMDSZ felkérte (nota bene) Csuzi Istvant, hogy az őszi parlamenti választásokon a szövetség szineiben jelöltesse magát képviselőnek Nagyvárad egyik egyéni választókerületében egy olyan esemény, amely túlmutat Bihar megyén, meggyőződésem szerint részét képezi az MPP-ellenes RMDSZ stratégiának, s mint ilyent kell kezelni a továbbiakban. Csuzi István kilépésének az MPP-ből stabilizáló hatása van a Bihar megyei szervezetre, nekünk ezzel a gesztusával jót tett. Határozottan cáfolom azon MPP-s kollégáim véleményét, akik az elmúlt napokban a kizárás mellett kardoskodtak. Tegnap este a sajtónak az alábbi Közlemény juttattuk el. Akiket érdekel a téma, azoknak ajánlom a www.erdon.ro “RMDSZ-es ajánlat Csuzi Istvánnak” cimű anyagát a hozzászólásokkal együtt.

Lengyel György
MAGYAR POLGÁRI PÁRT – BIHAR megyei szervezet 410088 NAGYVÁRAD, Zárda (Mihai Viteazul) utca 3-as szám,

RDS telefon: 0359-192522 ; ROMTELECOM telefon/fax: 0259-477242

internet web: www.mpsz-bh.ro e-mail: iroda@mpsz-bh.ro

KÖZLEMÉNY

Folyó év augusztus 19.-én Csuzi István a Magyar Polgári Párt nagyváradi szervezetének volt tagja az RMDSz helyi vezetőivel tartott közös sajtótájékoztatón bejelentette, hogy nevezett politikai alakulat jelöltjeként vesz részt az ez év novemberében tartandó parlamenti választásokon. Jelöltségéről a Magyar Polgári Párt tudta és jóváhagyása nélkül folytatott tárgyalásokat a megelőző időszakban, valamint az RMDSz és MPP közötti országos koalíciós tárgyalások tartama alatt is. Leszögezzük, hogy (nem véletlenül) Csuzi István az MPP-n belül semmilyen tisztséget nem viselt. Az MPP nagyváradi szervezete tudomást szerezvén a történtekről, folyó év augusztus 18.-án megkezdte az MPP alapszabályzata 25. szakaszának f.) pontja szerinti “a pártból történő kizárás” büntetés foganatosítását. Ezek után Csuzi István még aznap eljuttatta az MPP helyi elnökéhez az MPP-ből történő kilépési nyilatkozatát és ilyen körülmények között kerülhetett sor a fentebb említett másnapi sajtótájékoztatóra.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az RMDSz a közelgő parlamenti választásokra ugyanazokkal az elvtelen módszerekkel készül, mint ez év tavaszán a helyhatósági választásokra. Például áthágva a saját maga szabta szabályokat, olyan személyeket is jelöl akik a helyhatósági választásokon más pártok színeiben vettek részt. Tovább folytatódik az RMDSz klientúra építése a beszervezés és megvásárlás már ismert módszereivel.

Ugyancsak aggodalommal figyeljük, hogy az RMDSz könnyedén megvásárolható személyeket kíván Bukarestbe küldeni nemzeti érdekeink képviseletére.

A Magyar Polgári Párt nagyváradi és Bihar megyei elnöksége sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartja azt a most már sok éves gyakorlatot, hogy egyéni politikai ambíciók felülírják közösségi érdekeinket, valamint továbbra is hitet tesz olyan polgári és nemzeti értékek mellett mint, becsület, hűség és szolidaritás. Az augusztus 19.-én történteket ennek fényében ítéljük meg és ezért, a jövőben is a lehető legnagyobb eréllyel fogunk fellépni azokkal szemben akik önös érdekektől vezérelve vállalnak közéleti szereplést.

Megkérdőjelezzük annak erkölcsösségét, hogy Csuzi István árulását Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő nemzeti összefogást szorgalmazó lépéseivel próbálják igazolni és magyarázni.

Legvégül pedig kijelentjük, hogy ezennel részünkről a “Csuzi” ügyet lezártnak tekintjük.

Nagyvárad, 2008 augusztus 19.

Magyar Polgári Párt Magyar Polgári Párt

Bihar megyei szervezetének elnöksége nagyváradi szervezetének elnöksége

A Székely Nemzeti Tanács közleménye a dél- oszétai válságról

A Dél-Oszétiában kirobbant súlyos válság ismét bebizonyította, hogy tartós békét és stabilitást fenntartani csakis azoknak a demokratikus elveknek a következetes alkalmazásával lehet, amelyeket az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet számos alkalommal leszögezett, és amelyek érvényesítése a nemzetközi közösség felelőssége.

Dél-Oszétia és Abházia népének joga van az önrendelkezéshez, joga van ahhoz, hogy maga döntsön a jövőjéről. Ennek az Európa Tanács 1811/2007 számú, regionalizációra vonatkozó ajánlásában is megerősített eszköze a népszavazás.

A nemzetközi szervezetek felelőssége, hogy tagállamaik kerüljék az erőszak alkalmazását, ne forduljanak fegyverrel saját állampolgáraik ellen, és tartsák tiszteletben az emberi jogokra vonatkozóan vállalt kötelezettségeiket. Ismételten bebizonyosodott, hogy a közösségi jogok kérdése az egész világot érintő biztonságpolitikai kérdés.

A Székely Nemzeti Tanács a jog és demokrácia eszközeivel küzd Székelyföld államon belüli önrendelkezéséért. A nemzetközi közösség felelőssége is, hogy ezeknek az eszközöknek érvényt szerezzen, és hatékonnyá tegye őket a közösségi érdekérvényesítésben.

A saját állammal nem rendelkező népek jogainak intézményes garanciákat kell teremteni, hogy puszta létük ne biztonságpolitikai kockázat, hanem a tartós béke eleme legyen.

Marosvásárhely 2008. augusztus 11.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Forrás: http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=40221

Ki osztotta meg a magyarokat? (álláspont)

Bár ezerszer megfogadtam, hogy többé soha nem foglalok állást politikai kérdésekben, a hőn szeretett RMDSZ pofátlanságától megint kinyílt a bicska a zsebemben! Mert megint mi történik: Béla bátyánk és igen tisztelt csapata csak hatalmi pozícióból hajlandó tárgyalni az MPP-vel, megosztással és egyebekkel vádolja őket. Ennek egyszer s mindenkorra véget kellene vetni, mert az RMDSZ diktatórikus magatartása volt az, ami kiváltotta az új párt megalakulását. És ne felejtsük el hőn szeretett érdekképviseletünk magatartását, mikor — visszaélve azzal, hogy kormányon van — jogtalanul megakadályozta az MPP bejegyzését. És azonkívül, hogy minden RMDSZ-es honatya villákat építget szabad idejében, mit is tettek a magyarság sorsának javítása érdekében? Megmondom én: semmit! Az autonómia beszédnek sem jó, Bolyai Egyetem, minek, a kétnyelvű táblák ma is le vannak festve sok helyütt, az anyanyelv használata a közigazgatásban csak írott malaszt (próbáld csak meg a törvényszéken, épp ki nem dobnak), és még sorolhatnám. Nem — nekik csak az a fontos, hogy hatalmon maradjanak, nem számít, milyen pártnak vagy politikusnak a talpát nyalogatják a mi nevünkben, a saját érdekükben! Ezért keserít el engem, hogy még mindig ők a menők, ők mondják meg, hogy mit kell tenni az erdélyi magyarnak, aki, ha meg akar élni, mehet külföldre, megaláztatni az anyaországiak által is, mert ha nem tudná valaki, Kovászna és Hargita megyében a legalacsonyabbak a bérek, és infrastruktúra szinte nem létezik. Jómagam egyáltalán nem bánnám, ha kiesne a parlamentből az RMDSZ, mert attól nekünk, átlagembereknek semmivel sem lesz rosszabb! Eddig is csak az nem rúgott belénk, aki nem akart, tehát már megszoktuk, és így legalább nem kellene naponta látnom, hallanom, vagy olvasnom az RMDSZ-vezetők önelégült, kioktató, nagyképű kijelentéseit. Tehát könyörögve kérem Szász Jenőt, ne engedjen a 48-ból, mert ha most nem is jut be a parlamentbe, a jövő az övé és pártjáé. Soha egy pillanat lelkifurdalása ne legyen, mert nem ő osztotta meg a magyarságot, hanem az új földesurak!

Tisztelettel: Vajda Dénes, Sepsiszentgyörgy


19

Nem levelezünk

Kevesen kíváncsiak egy bérlapra, tehát nem sok olvasó hallgatja az RMDSZ Szilágy megyei szócsövét, a Szilágyság nevű hetilapot, így kénytelenek vagyunk blogunkon közölni az inkriminált újság szerkesztőjének, tudathasadásos irományát, amelyet az általuk közölt ,,Nyilatkozat’’ –ra reagáló állásfoglalásunk közlése helyett hozott nyilvánosságra.

Kérjük blogunk látogatóit olvassák el a sarmasági MPP ,,Állásfoglalás’’- át és utána minősítsék Józsa László, alábbi minősíthetetlen magyarázkodását(?):

,,LEVELEZZÜNK !

A ,,replika” jogán levelet kaptunk a ,,Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete” aláírással.

Sajnos, így bárki írhatta volna, a villámposta címe pedig akármi lehetett volna. Az ,,office” jelző bármit jelenthet. Jó lett volna, ha a szervezet nevében valaki névvel is vállalja, rá tudtunk volna kérdezni, hogy valós-e vagy csak vicc.

A válaszadás jogára való hivatkozást sem lehet elfogadni, hiszen erre a címzettek, tehát Orbán Viktor, Lezsák Sándor vagy a Hír tv jogosult, mint érintettek. Az MPP-t nem támadta senki, fogadatlan prókátorként nem jogosult ,,replikázni”, azt majd úgy is megteszi őket készséggel kiszolgáló helyeken.

A közlés másik akadálya a stílus. Becsmérlő, mocskolódó stílusával a szennylapokba való. Ilyen stílusban szoktak mocskolni minket a román szélsőséges lapok. Nem tényekkel cáfol, hanem minősít és sérteget.

Etikai kérdés, hogy mit engedünk nyomdafesték alá, az olvasók elé. Aligha várják tőlünk ezt a stílust.’’

Mindezek után kijelentjük: az MPP sarmasági szervezete eddig sem óhajtotta a ,, Szilágyság’’ nyilvánosságát, a jövőben pedig egyáltalán nem tart rá igényt.

Állásfoglalás

a Szilágyság 2008 június 13.-án kiadott 24. számában megjelentetett

Nyilatkozat” tárgyában.

„…Ugyanakkor az MPP sarmasági szervezetének rendezvényein kampányolt Lezsák Sándor fideszes képviselő is…” – áll az inkriminált Nyilatkozat első bekezdésében.

A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete nagy megdöbbenéssel olvasta a Szilágy megyei RMDSZ által támogatott Szilágyság c. hetilapban megjelent Nyilatkozatot, amely sértő és gúnyos hangnemben illette a Sarmaságon vendégeskedő Lezsák Sándor képviselő urat, a Magyar Országgyűlés alelnökét.

Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, a Magyar Örökség Díjat elnyerő Lakiteleki Népfőiskola megálmodója és működtetője, 1994-től tagja-, 2006. június 8.-tól alelnöke a Magyar Országgyűlésnek. A mi vendégünk volt, és büszkék vagyunk arra, hogy eljött közénk, ugyanakkor rajtunk kívül még nagyon sokan örültek annak, hogy felvállalt minket!

„Eddig Lezsák Sándor soha nem járt a megyénkben, és nem élveztük erkölcsi támogatását sem. Örülünk, hogy megtalálta a térképen Szilágyságot, idetalált és megpróbálta megosztani a kisebbségben levő magyarságot” – áll az inkriminált Nyilatkozat második bekezdésében.

Tisztelt RMDSZ megyei elnökség!

Ebben a mondatban súlyos csúsztatásokkal próbálják igazolni lejárató hangvételű irományukat!

Nyilvánvaló, hogy a Szilágy megyei RMDSZ apparátusa totális lejárató hadjáratba kezd a Magyar Polgári Párt szilágysági szervezetei ellen, és ebben az elvtelen támadásban még az olyan kiváló magyar politikus, mint Lezsák Sándor nevének a „meghurcolása” sem drága. Önök valószínű tájékozatlanságuk és politikai rövidlátásuk okán nem tudják azt, hogy Lezsák Sándor már járt a történelmi Szilágyságban, annak is a tövisháti részében, ahol a Lakiteleki Népfőiskola alapítójaként kulturális rendezvény révén került kapcsolatba az ott élő szilágysági magyar emberekkel. Megfordult már Hadadban és Szilágyszérben, ahová azóta is személyes kapcsolatok fűzik.

Sajnálattal állapítjuk és ajánljuk figyelmükbe azt a tényt is, hogy Markó Béla elnök úr 12 éves regnálása alatt, csak a kampányidőszak alkalmával találja meg a térképen Sarmaságot!

Szánakozással vesszük ugyanakkor azt is tudomásul, hogy a Nyilatkozatot aláírók erkölcstelen módon Lezsák Sándor „erkölcsi támogatását” is megkérdőjelezik, sőt megtagadják!

Bizonyára emlékeznek a 2004. december 5-ikei magyarországi népszavazásra, ahol a kettős állampolgárság ügyében dönthettek az anyaország állampolgárai. A referendumot megelőző kampányban az RMDSZ-barát MSZP-vel és SZDSZ-szel szemben, a Fidesz és a Magyar Demokrata Fórum képviselői voltak azok, akik támogatták a határon túli magyarok kettős állampolgárságának a megszavazását. Ezek között pedig Lezsák Sándor képviselő úr neve is fellelhető.

Mi ez, ha nem „erkölcsi támogatás”?!

Ugyanakkor a Fidesz-MDF által alkotott kormánynak köszönhető annak a pénzügyi támogatásnak a létrehozása is, amelyben minden határon túli magyar iskolában tanuló gyermek részesül, politikai hovatartozástól függetlenül, hogy az Erdélyben működő magyar egyetem (Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem) létrehozását ne is említsük.

Lezsák Sándor úr jelenléte, nem volt megosztó tényező Sarmaságon, hanem sokkal inkább megerősítő és mozgósító jelleggel bírt.

Úgy gondoljuk, hogy a több mint ezer ember előtt elmondott beszéde, nem volt hiábavaló, és nagyon sokan köszönetet mondtak azért, hogy Sarmaság vendégül láthatta őt. Ugyanakkor a Magyar Polgári Párt sarmasági szervezetének megalakulása jótékony hatással volt községünkre nézve, hiszen mozgósította a szavazókat, és a 60%-os részvételi aránynak köszönhetően, az eddigi három – román pártok színeiben – bejutott tanácsosok száma most egy(!) főre csökkent!

Ez lenne Lezsák Sándor képviselő úr megosztó munkájának az „eredménye”?

Önök ezt nem sikerként könyvelik el?

Avagy csak az a magyar a Szilágyságban, aki RMDSZ tagsági könyvvel rendelkezik?

Csóka Tibor megyei elnökjelölt bukását pedig etikátlan dolog az MPP-szavazókra (különösen a sarmaságiakra) áthárítani. Sokkal inkább felelősek azok az RMDSZ- elnökök, akiknek nevei a Nyilatkozatot aláírók között fellelhetőek, és akiknek a rosszul elvégzett munkájuk révén maradt távol több ezer magyar szavazó az urnáktól.

A Szilágy megyei RMDSZ vezetősége választási kudarcáért ne Orbán Viktort, Lezsák Sándort, a Hír Tv-t és a Magyar Polgári Pártot tegye felelőssé, hanem kérje számon a községek RMDSZ- elnökeitől azokat a mulasztásokat, amelyeknek köszönhetően az RMDSZ szavazóbázisa ily nagy számban morzsolódott le.

Úgy gondoljuk, hogy az ehhez hasonló lejárató és „szerecsenmosdató” Nyilatkozatok írogatása helyett, sokkal inkább a következtetések levonására kellene sort keríteni a szövetségen belül, és vissza kellene szerezni azt a sok száz, szavazástól megcsömörlött egykori RMDSZ tagot, akik most távolmaradásukkal fejezték ki nemtetszésüket a szervezet politizálását illetően.

Ezzel kapcsolatban ajánljuk a Szilágy megyei RMDSZ figyelmébe Nagyfalu községben, az előválasztások alkalmával történt visszaéléseket és kizárásokat, amelyek annyira megosztották az ottani magyarságot, hogy a következő négy évben román polgármestere lesz a községnek! Vagy ez is a (sarmasági) MPP hibája?

…Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani Orbán Viktornak és Lezsák Sándornak, valamint a Hír Tv-nek, azért a támogatásért, amelynek eredménye az lett, hogy megfosztotta a Szilágy megyei magyarságot az esélyegyenlőségtől…” – áll az inkriminált Nyilatkozat utolsó bekezdésében.

Tisztelt elnökség! A demokrácia legelementárisabb szabályait nem a Hír TV szegte meg, amint azt önök állítják, hanem éppen az RMDSZ azzal, hogy az esélyegyenlőség jogát 18 éven keresztül megvonták az erdélyi magyaroktól, bitorolták a politikai pozíciókat, átörökítve az átkos kommunista időkből az egypártrendszert. Mi a választás szabadságát adtuk meg a magyarjainknak, ami a demokrácia alapelve.

Ezzel az uszító hangvételű Nyilatkozattal az MPP-re szavazó magyarok „esélyegyenlőségi” jogát vitatják el! A demokráciának elkötelezett Lezsák Sándortól pedig a szólás szabadságát vitatják el. Ez a demokrácia megcsúfolása!

Keserűséggel nyilvánítjuk ki, hogy már nem csodálkozunk azon, hogy a Szilágy Megyei RMDSZ elnöke Seres Dénes képviselő úr rossz szemmel nézi a MPP sarmasági szervezetének megalakulását, munkáját, kampányát, majd megosztással vádolja Lezsák Sándor képviselő úr jelenlétét Sarmaságon, hiszen lassan életfilozófiája lett a mondás: „Aki nincs velünk, az ellenünk van”. Azt viszont felettébb furcsának találjuk, hogy a zilahi, nyirsidi, récsei, nagypetri, stb. RMDSZ helyi szervezeteinek elnökei közös nyilatkozatban ítélik el az MPP vendégének jelenlétét Sarmaságon… Mi közük hozzá?

Ami pedig a községünk RMDSZ elnökeit illeti, akik a nevüket adták a nyilatkozathoz (Berki Edit, Csobánka István, Szőnyi Levente), tisztelettel emlékeztetjük őket, hogy ez által keblükre ölelték és támogatták az RMDSZ kampány buliján sztárvendégeskedő, Csocsesz „művész úr” etnikumok felett átívelő, egységkovácsoló kampányolását, ugyanakkor egy megyei lapban kigúnyolják a Magyar Országgyűlés alelnökét, az MPP kampányán résztvevő Lezsák Sándort.

Ezzel önmagukról állítottak ki bizonyítványt.

Sarmaság, 2008. június 16.

A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete.

>