""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

Állásfoglalás

Állásfoglalás – Seres Dénes képviselő és mindenki más figyelmébe !

Megtiszteltetésnek érezzük azt hogy olvassa szerény blogunkat, tény ami a legutolsó, április 11.– i sarmasági falugyűlésel tartott beszédéből egyértelműen kiderült mindenki számára.

Azonban számomra kevésbé megtisztelő azon kijelentése mely szerint mi, a blog szerzői, azon belül pedig az adminisztrátora volnák, illetve lennénk okozói a Sarmasági Polgármesteri Hivatal, azon belül személyesen a polgármester elleni illetve a polgármesterrel kereskedelmi kapcsolatban levő vállalatok elleni  (állítólagos) rendőrségi feljelentéseknek.

Még egyszer hangsúlyozzuk azt amit egyébként már többször elmondtunk eddig számtalan alkalommal:  mi sem eddig nem tettük, nem tesszük és a jövőben sem szándékozzuk az ön által sugalmazott aljas és kommunizmust idéző módszerekkel politikai ellenfeleinkkel való csatározásainkat vívni.

Hiszünk abban hogy nyílt, egészséges és munkára épülő versengésben kell megnyerni a választópolgárok bizalmát és szavazatait. Meggyőződésünk továbbá az hogy kizárólag a közösség javára végzett munkával és teljesítménnyel lehet elérni ezeket, semmiképp sem azokkal a módszerekkel amikkel ön és az ön ,,sarmasági helytartói” rendszeresen vádolnak minket emberi és politikai lejáratásunk érdekében.

Share

MPP Állásfoglalás – Beteljesedett a Hargita Népe RMDSZ-es pártlappá alakítása

Szondy Zoltán eltávolításával beteljesedett az a folyamat, amelyet Borboly Csaba megyei tanácselnök kezdeményezett a 2008-as helyhatósági választásokat követően.  A megyei tanács 2008 szeptemberében egy vizsgálóbizottságot állított fel Hajdú Gábor tanácsos vezetésével a Hargita Népe átvilágítására és „rendbetételére”, amely a kiadói  és a főszerkesztői állás összevonásával az újság önállóságának megszüntetését célozta meg. A vizsgálóbizottságba nem kerülhettek bele az  MPP képviselők. Az egy hónapos határidő helyett félév után terjesztették be a jelentést és a maroshévízi kihelyezett ülésen megtörtént a vezetőváltás. A történetet utólag színezte a tanácselnök irodájából a világhálóra kiszivárgott beszélgetés, amelyben Borboly úr egy jól fizetett állást ajánlott volna Karda Emesének, a Hargita Népe kiadó akkori vezetőjének, lemondása fejében. 2009 májusától  a kinevezett új vezetőnek, Isán István Csongornak csak néhány hónapra volt szüksége, hogy átgyúrja a szerkesztőséget megbízói politikai ízlésének megfelelően. Szondy Zoltán eltávolítása csupán egy folyamat végkifejlete, amely során a Hargita Népe RMDSZ- es pártlappá alakult és sikerült felszámolni a sajtószabadság utolsó bástyáját Csíkszeredában.

Share

MPP központi irodája – Állásfoglalás

A Magyar Polgári Párt felháborodással és megütközéssel fogadta azt az elmúlt napokban előszeretettel használt fotót, amelyen Traian Băsescu és Szász Jenő látható koccintás közben, és amellyel néhány erdélyi magyar sajtóorgánum illusztrálni kívánta a Magyar Polgári Párt küldöttségének Cotroceni-i látogatását.

Az, hogy a média egy része szándékosan félretájékoztat, vagy alaptalan vádakat fogalmaz meg a Magyar Polgári Párttal szemben, már régóta nem számít meglepetésnek. Az viszont, hogy a szerkesztőségek – mintegy mondandójuk alátámasztásaként – olyan fotót használnak fel, amely nem 2009. december 1-én, a Cotroceni-i palotában készült, hanem 2006. március 16-án Székelyudvarhelyen, messzemenően kimeríti a csúsztatás és manipuláció fogalmát.

A szóban forgó fotón Szász Jenő és Traian Băsescu nem a román nemzeti ünnep alkalmából, 2009. december 1-én, Bukarestben koccintanak, hanem 2006. március 16-án, a magyar nemzeti ünnep másnapján Székelyudvarhelyen, amikor a Magyar Polgári Párt elnöke polgármesterként fogadta a román államfőt.

A megjelent fotót ifj. Haáz Sándor készítette a székelyudvarhelyi Városházán, amikor a Székely Nemzeti Tanáccsal közösen megszervezett Székely Nagygyűlés után Traian Băsescu ellátogatott Székelyudvarhelyre.

Share

Az EMNT álláspontja az elnökválasztás tárgyában

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Elnöksége sajnálattal állapítja meg, hogy felhívása az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) összehívására és közös álláspont kialakítására a romániai elnökválasztás kérdésében eredménytelen maradt.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetői végig a párt belügyének tekintették az államelnök-választással kapcsolatos összes döntést, és elzárkóztak a konzultációktól mind a jelöltállítás során, mind a második fordulóban kialakítandó álláspont esetében. Magatartásuk azt, a többek által megfogalmazott vádat igazolja, hogy az EP-választások alkalmával kialakított Magyar Összefogás csak konjunkturális megoldást jelentett számukra és nem egy hosszú távú stratégiai együttműködés kezdetét az erdélyi magyarság fontosabb célkitűzéseinek elérése érdekében. Ez azért is sajnálatos, mert az RMDSZ még mindig a parlamenti képviselet monopóliumával rendelkezik, és a pártérdeket a nemzeti érdek elé helyező gyakorlata a jövőben sem összefogni, hanem inkább megosztani fogja az erdélyi magyarságot.

Határozott álláspontunk, hogy sokszínű erdélyi magyar társadalmunkban, ahol a politikai pluralizmus intézményesen létezik, a fontosabb politikai szereplők számára nem csak lehetőség, hanem szükségszerűség és a választókkal szembeni erkölcsi kötelesség a közösség jövőjét érintő kérdésekben egyeztetni és megegyezésre törekedni. Szomorúan állapítjuk meg, hogy jelenleg a politikai szekértáborok vezetőinek kibékíthetetlennek tűnő szembenállása felülhaladja ezt az imperatívuszt, kiszolgáltatva közösségünk tagjait a többségi pártok önző érdekeinek.

Share

ÁLLÁSFOGLALÁS

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Magyar Polgári Párt álláspontja az SZNT által kezdeményezett Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésével kapcsolatosan

• tudatában magyar közösségünk közképviseletével vállalt történelmi felelősségünknek,
• vállalva magyar közösségünk minden szintű politikai képviseletét,
• érezve annak felelősségét, miszerint Székelyföld az elkövetkező évtizedben olyan kihívások előtt áll, melyek évszázadokra meghatározhatják fejlődését, gyarapodását, e régió sajátos státusát, s melyekre jól átgondolt válaszokat kell adnunk és egységesen felkészülnünk,
• tekintettel arra, hogy Székelyföld egy olyan sajátos területi-politikai közösség, melynek kohézióját, egységét Székelyföld önálló történelme, külön intézményi-jogtörténelmi hagyományai, kulturális-nyelvi karaktere és életmódközössége adja,

következésképpen a Magyar Polgári Párt elengedhetetlennek tartja:

1. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozatban mondja ki, hogy Székelyföld jövője csakis termeszetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, az Európai Unió régiók megalakulását támogató elvei szerint megalakuló, autonóm közigazgatási egységként képzelhető el.
2. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozatban mondja ki, hogy minden székelyföldi önkormányzat határozatban kötelezze el magát Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozatala mellett, és ez ügyben írjon ki népszavazást.
3. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlése határozzon az egységes Székelyföld jelképeinek elfogadásáról és azok használatáról.
4. a Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésének ülésén szülessen döntés egy olyan reprezentatív, paritásos alapon létrejövő, döntéseit konszenzussal hozó testület létrejöttéről, mely a továbbiakban minden, a régióban jelen levő helyi, széki vagy az egész Székelyföldet érintő kérdésben véleményt mond, irányt szab és akár döntéseket is hoz (Székely Parlament)
5. az első Székelyföldi Önkormányzatok Nagygyűlésén minden székelyföldi önkormányzati tisztségviselő ünnepélyes eskütétellel kötelezze el magát Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozása mellett, és vállalja az ezzel járó politikai harcot és küzdelmet.

Share

Tiltakozás

Először fordul elő az 1989 utáni történelmünkben, hogy Hargita megye közel 90%-ban magyar tannyelvű iskoláit mostantól minden valószínűség szerint román nemzetiségű főtanfelügyelő fogja irányítani. Első lépésként az ideiglenesen kinevezett főtanfelügyelő Anda-Elena Ianoşi.
Magyarságunk szempontjából szomorú esemény bekövetkezése sajnos annak az RMDSZ-es politikának is egyenes következménye, amely az elmúlt két évtizedben szőnyeg alá seperte az autonómia ügyét és csak választási kampány jelszóként használta. Történik mindez olyan politikai körülmények között, amikor a megyei tanács testületében az elmúlt egy esztendőben jól működött az RMDSZ-PSD összefogás a határozatok megszavazásakor.
A Magyar Polgári Párt tiltakozik az ellen, hogy a székelyföldi oktatást román főtanfelügyelő irányítsa. Ez további károkat okoz a hanyatló színvonalú Hargita megyei oktatási rendszerben és sérti az itt élő többségi magyarság jogait.

Követeljük az intézkedés visszavonását és magyar nemzetiségű vezető kinevezését a tanfelügyelőség élére.

Székelyudvarhely -Csíkszereda –Gyergyószentmiklós, 2009. május 11.

A Magyar Polgári Párt
Hargita megyei szervezete nevében
Thamó Csaba

Share

Állásfoglalás

Teljes mértékben felháborító az a mód ahogyan a sarmaságiak által szabadon választott MPP tanácsosokat próbálták félreállítani azok, akik megszokták azt az elmúlt 18 év alatt hogy egypártrendszerben minden disznóságot meg lehet csinálni.

Kezdték ezt először is Szabó Zoltán elnökünkkel, akit kiszavaztak az RMDSZ tanácsosai mondvacsinált okok miatt már az megalakuló tanácsülésen, felsőbb parancsra.

Emlékeztetőül lásd a vonatkozó linket:

www.sarmasagi.ro/35/csonka-tanacsunk-alakult

Folytatták aztán másik tanácsosunkkal, Püsök József Attilával, amikor rágalomhadjáratot indítottak ellene ugyancsak felsőbb parancsra, ugyancsak helyi RMDSZ pártaktivisták túlbuzgóságának betudható  segítséggel.

Ezek a demokrácia játékszabályai ,,elvtársak” udemeráj stílusban?

Mitől féltek ennyire az MPP-től sarmasági RMDSZ funkcionáriusok? Esetleg attól, mert az MPP ,,személyében” létezik pártotokra egy másik, tökéletesen legális alternatíva, vagy attól hogy ezután keményen meg kell dolgozni a választók pecsétjeiért? Esetleg attól hogy körmötökre nézhetünk a polgármesteri hivatalban, mert az emberek tudni akarják; mi lett a közpénzek sorsa?

Share

Fw: [MPP] Nagyvárad – Csuzi ügy

A tegnap tartott nagyváradi sajtótájékoztató, amelyen Biró Rozália alpolgármester, SZKT-elnök, stb.nyilvánosságra hozta, hogy a Bihar megyei RMDSZ felkérte (nota bene) Csuzi Istvant, hogy az őszi parlamenti választásokon a szövetség szineiben jelöltesse magát képviselőnek Nagyvárad egyik egyéni választókerületében egy olyan esemény, amely túlmutat Bihar megyén, meggyőződésem szerint részét képezi az MPP-ellenes RMDSZ stratégiának, s mint ilyent kell kezelni a továbbiakban. Csuzi István kilépésének az MPP-ből stabilizáló hatása van a Bihar megyei szervezetre, nekünk ezzel a gesztusával jót tett. Határozottan cáfolom azon MPP-s kollégáim véleményét, akik az elmúlt napokban a kizárás mellett kardoskodtak. Tegnap este a sajtónak az alábbi Közlemény juttattuk el. Akiket érdekel a téma, azoknak ajánlom a www.erdon.ro “RMDSZ-es ajánlat Csuzi Istvánnak” cimű anyagát a hozzászólásokkal együtt.

Lengyel György
MAGYAR POLGÁRI PÁRT – BIHAR megyei szervezet 410088 NAGYVÁRAD, Zárda (Mihai Viteazul) utca 3-as szám,

RDS telefon: 0359-192522 ; ROMTELECOM telefon/fax: 0259-477242

internet web: www.mpsz-bh.ro e-mail: iroda@mpsz-bh.ro

KÖZLEMÉNY

Share

A Székely Nemzeti Tanács közleménye a dél- oszétai válságról

A Dél-Oszétiában kirobbant súlyos válság ismét bebizonyította, hogy tartós békét és stabilitást fenntartani csakis azoknak a demokratikus elveknek a következetes alkalmazásával lehet, amelyeket az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet számos alkalommal leszögezett, és amelyek érvényesítése a nemzetközi közösség felelőssége.

Dél-Oszétia és Abházia népének joga van az önrendelkezéshez, joga van ahhoz, hogy maga döntsön a jövőjéről. Ennek az Európa Tanács 1811/2007 számú, regionalizációra vonatkozó ajánlásában is megerősített eszköze a népszavazás.

A nemzetközi szervezetek felelőssége, hogy tagállamaik kerüljék az erőszak alkalmazását, ne forduljanak fegyverrel saját állampolgáraik ellen, és tartsák tiszteletben az emberi jogokra vonatkozóan vállalt kötelezettségeiket. Ismételten bebizonyosodott, hogy a közösségi jogok kérdése az egész világot érintő biztonságpolitikai kérdés.

A Székely Nemzeti Tanács a jog és demokrácia eszközeivel küzd Székelyföld államon belüli önrendelkezéséért. A nemzetközi közösség felelőssége is, hogy ezeknek az eszközöknek érvényt szerezzen, és hatékonnyá tegye őket a közösségi érdekérvényesítésben.

A saját állammal nem rendelkező népek jogainak intézményes garanciákat kell teremteni, hogy puszta létük ne biztonságpolitikai kockázat, hanem a tartós béke eleme legyen.

Marosvásárhely 2008. augusztus 11.

Share

Ki osztotta meg a magyarokat? (álláspont)

Bár ezerszer megfogadtam, hogy többé soha nem foglalok állást politikai kérdésekben, a hőn szeretett RMDSZ pofátlanságától megint kinyílt a bicska a zsebemben! Mert megint mi történik: Béla bátyánk és igen tisztelt csapata csak hatalmi pozícióból hajlandó tárgyalni az MPP-vel, megosztással és egyebekkel vádolja őket. Ennek egyszer s mindenkorra véget kellene vetni, mert az RMDSZ diktatórikus magatartása volt az, ami kiváltotta az új párt megalakulását. És ne felejtsük el hőn szeretett érdekképviseletünk magatartását, mikor — visszaélve azzal, hogy kormányon van — jogtalanul megakadályozta az MPP bejegyzését. És azonkívül, hogy minden RMDSZ-es honatya villákat építget szabad idejében, mit is tettek a magyarság sorsának javítása érdekében? Megmondom én: semmit! Az autonómia beszédnek sem jó, Bolyai Egyetem, minek, a kétnyelvű táblák ma is le vannak festve sok helyütt, az anyanyelv használata a közigazgatásban csak írott malaszt (próbáld csak meg a törvényszéken, épp ki nem dobnak), és még sorolhatnám. Nem — nekik csak az a fontos, hogy hatalmon maradjanak, nem számít, milyen pártnak vagy politikusnak a talpát nyalogatják a mi nevünkben, a saját érdekükben! Ezért keserít el engem, hogy még mindig ők a menők, ők mondják meg, hogy mit kell tenni az erdélyi magyarnak, aki, ha meg akar élni, mehet külföldre, megaláztatni az anyaországiak által is, mert ha nem tudná valaki, Kovászna és Hargita megyében a legalacsonyabbak a bérek, és infrastruktúra szinte nem létezik. Jómagam egyáltalán nem bánnám, ha kiesne a parlamentből az RMDSZ, mert attól nekünk, átlagembereknek semmivel sem lesz rosszabb! Eddig is csak az nem rúgott belénk, aki nem akart, tehát már megszoktuk, és így legalább nem kellene naponta látnom, hallanom, vagy olvasnom az RMDSZ-vezetők önelégült, kioktató, nagyképű kijelentéseit. Tehát könyörögve kérem Szász Jenőt, ne engedjen a 48-ból, mert ha most nem is jut be a parlamentbe, a jövő az övé és pártjáé. Soha egy pillanat lelkifurdalása ne legyen, mert nem ő osztotta meg a magyarságot, hanem az új földesurak!

Share

Nem levelezünk

Kevesen kíváncsiak egy bérlapra, tehát nem sok olvasó hallgatja az RMDSZ Szilágy megyei szócsövét, a Szilágyság nevű hetilapot, így kénytelenek vagyunk blogunkon közölni az inkriminált újság szerkesztőjének, tudathasadásos irományát, amelyet az általuk közölt ,,Nyilatkozat’’ –ra reagáló állásfoglalásunk közlése helyett hozott nyilvánosságra.

Kérjük blogunk látogatóit olvassák el a sarmasági MPP ,,Állásfoglalás’’- át és utána minősítsék Józsa László, alábbi minősíthetetlen magyarázkodását(?):

,,LEVELEZZÜNK !

A ,,replika” jogán levelet kaptunk a ,,Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete” aláírással.

Sajnos, így bárki írhatta volna, a villámposta címe pedig akármi lehetett volna. Az ,,office” jelző bármit jelenthet. Jó lett volna, ha a szervezet nevében valaki névvel is vállalja, rá tudtunk volna kérdezni, hogy valós-e vagy csak vicc.

A válaszadás jogára való hivatkozást sem lehet elfogadni, hiszen erre a címzettek, tehát Orbán Viktor, Lezsák Sándor vagy a Hír tv jogosult, mint érintettek. Az MPP-t nem támadta senki, fogadatlan prókátorként nem jogosult ,,replikázni”, azt majd úgy is megteszi őket készséggel kiszolgáló helyeken.

A közlés másik akadálya a stílus. Becsmérlő, mocskolódó stílusával a szennylapokba való. Ilyen stílusban szoktak mocskolni minket a román szélsőséges lapok. Nem tényekkel cáfol, hanem minősít és sérteget.

Share

Állásfoglalás

a Szilágyság 2008 június 13.-án kiadott 24. számában megjelentetett

Nyilatkozat” tárgyában.

„…Ugyanakkor az MPP sarmasági szervezetének rendezvényein kampányolt Lezsák Sándor fideszes képviselő is…” – áll az inkriminált Nyilatkozat első bekezdésében.

A Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete nagy megdöbbenéssel olvasta a Szilágy megyei RMDSZ által támogatott Szilágyság c. hetilapban megjelent Nyilatkozatot, amely sértő és gúnyos hangnemben illette a Sarmaságon vendégeskedő Lezsák Sándor képviselő urat, a Magyar Országgyűlés alelnökét.

Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, a Magyar Örökség Díjat elnyerő Lakiteleki Népfőiskola megálmodója és működtetője, 1994-től tagja-, 2006. június 8.-tól alelnöke a Magyar Országgyűlésnek. A mi vendégünk volt, és büszkék vagyunk arra, hogy eljött közénk, ugyanakkor rajtunk kívül még nagyon sokan örültek annak, hogy felvállalt minket!

„Eddig Lezsák Sándor soha nem járt a megyénkben, és nem élveztük erkölcsi támogatását sem. Örülünk, hogy megtalálta a térképen Szilágyságot, idetalált és megpróbálta megosztani a kisebbségben levő magyarságot” – áll az inkriminált Nyilatkozat második bekezdésében.

Tisztelt RMDSZ megyei elnökség!

Ebben a mondatban súlyos csúsztatásokkal próbálják igazolni lejárató hangvételű irományukat!

Share

Hozzászólások

Kategóriák