Az udvarhelyiek érdekében „acsarkodik” az MPP

Az ésszerű tervezés és a konkrét célok megfogalmazásának hiányát tartja a jelenlegi városvezetőség legnagyobb mulasztásának a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviseletének frakcióvezetője. Gálfi Árpád szerint a „székely főváros” mind fejlesztések, mind az életszínvonal szempontjából lemaradt a többi székelyföldi városhoz képest.
Hogyan értékelné az elmúlt év önkormányzati tevékenységét?

– Az MPP-frakció konstruktív ellenzéki munkát szeretett volna végezni az elmúlt évben, és ezt óhajtja folytatni. De sajnos ennek lehetősége nem adatik meg, mert az önkormányzati képviselő-testület jelenlegi összetétele miatt az RMDSZ-frakció saját pártérdekeit érvényesítve vezeti a várost. Véleményünket kifejtve, javaslatainkat elmondva csak asszisztálni tudunk ezekben a kérdésekben. A város lakói érzékelhetik, hogy a régebben dinamikusabban fejlődő Székelyudvarhely mára egy őszi kisváros lett. A demográfiai mutatók szerint rohamosan csökken Székelyudvarhely lakossága, nincsenek munkahelyek, nincsenek befektetők, fiataljaink Nyugaton keresik a megélhetési lehetőséget. Ezekre a problémákra az RMDSZ-frakció által adott megoldás a tízszázalékos adóemelés és a helyi saját újság megfinanszírozása az adófizetők pénzéből. Elgondolkodtató, hogy helyes döntés-e ez, van-e egyáltalán szükség egy újabb sajtótermékre Udvarhelyen.

– Mit neveznek sikernek az elmúlt egy évben?

– A létrehozandó műfüves futballpálya egyértelmű siker. Ennek megvalósulása érdekében nagyon sokat harcolt az MPP-frakció, hiszen az a módosító javaslat, az az akarat valósult meg, amit az eredeti határozattervezettel szemben beterjesztettünk. Végül sikerült belátásra bírni az önkormányzati többséget és a városvezetőt, hogy igenis szükséges a harmadik fél kiiktatása a salakpálya bérbeadásának ügyéből. Egyébként a bérleti szerződés ezen formáját kérte a Székelyföldi Akadémiát működtető FK Csíkszereda is. A beruházás létrejöttét óriási sikerként lehet elkönyvelni, hiszen mintegy ezer udvarhelyi gyerek lesz ennek a haszonélvezője, fiatal tehetséges sportolóink további fejlődését fogja biztosítani.

– Melyek lennének az év kudarcai?

– A legnagyobb kudarc az, hogy nem tudunk semmi olyan döntésben részt venni, ami a várost érinti, mivel ellenzékben és kisebbségben vagyunk. Semmilyen ésszerű érvvel, eszközzel nem tudjuk megakadályozni azokat a lépéseket, amelyek nem Székelyudvarhely és nem a székelyudvarhelyiek érdekeit szolgálják. Az önkormányzati képviselők feladata elsősorban az lenne, hogy Székelyudvarhelyért munkálkodjanak, nem pártként, hanem székelyudvarhelyi lakosokként lenne ez a városatyák feladata. Jómagam is ezen irányelv szerint dolgozom, és hosszú távon ebben látom a sikereket és a fejlődést, haladást is.

– Hogyan jellemezné az együttműködést az RMDSZ- és az EMNP-frakciókkal?

– Az RMDSZ-frakcióval sajnos gyakorlatilag nincs is együttműködés, hisz erőből való politizálást folytat. Tekintve hogy az önkormányzati képviselő-testületben tizenegy városatyával fölényben van, véleményünket teljesen figyelmen kívül hagyja. Bármiféle módosító javaslattal jövünk vagy más véleményt tárunk a többség elé, mindenáron saját akaratukat, lényegében a polgármester akaratát érvényesítik. Ez természetesen abból is adódik, hogy nincsenek ránk szorulva, tizenegyen lévén a kérdések oroszlánrészében nélkülünk is dönthetnek. Legjobb esetben meghallgatják észrevételeinket, de végül úgyis figyelmen kívül hagyják azokat. Viszont vannak esetek, amikor ők is tévednek. A Néppárttal való együttműködésünk más jellegű. Vannak közös álláspontok, egyeztetésekre is sor kerül, nem csak a kétharmados többséget igénylő vagyoni kérdésekben. De mindezt még meg kell erősíteni.

– Milyen a városvezető és az MPP-frakció közti kommunikáció?

– A Magyar Polgári Párt önkormányzati frakciójának 2013-ban kétszer sikerült egyeztetnie a polgármesterrel, a tavalyi városi költségvetés, illetve az Eötvös József Szakközépiskola elköltöztetésének ügyében. Már többször hangsúlyoztam, hogy a polgármester hónapok óta nem vesz részt az önkormányzati üléseken. Júliusban volt utoljára, amikor bejelentette, hogy két hétre pihenőszabadságra megy, azóta egyszer sem jelent meg az üléseken. Ezért a hozzá intézendő kérdéseket nem tudtuk feltenni, az együttműködés feltételezné, hogy legyen kihez fordulni. Erre nemcsak az önkormányzati képviselőknek, hanem a lakosságnak sincs lehetősége. Nagyon sok visszajelzést kaptunk az udvarhelyiektől, hogy a polgármester nem elérhető. Ugyancsak nagy probléma az építkezési engedélyek kibocsátása és aláírása. Jelenleg két-három hónapot kell várniuk az udvarhelyieknek egy-egy építkezési engedélyre, holott a polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályának munkatársai időben elkészítik a dokumentációkat. Ezeket a problémákat hangoztattam az utóbbi időben több ízben is, ezért mondta azt a polgármester, hogy az MPP-frakció „acsarkodása” zavarja őt. Természetesen minket is sok minden zavar, főként az, hogy a városlakók nem tudnak haladni, frakciónk a városlakók érdekében „acsarkodik”.

– A Szejkefürdőn építendő hőerőművel kapcsolatban több felvetése és kifogása is volt az MPP-frakciónak. A polgármester legutóbb említette, rossz néven veszi ezeket a „feljelentéseket”…

– Nem feljelentettük a polgármesteri hivatalt, rosszul fogalmazott a városvezető. A hőerőmű gondolata még a helyhatósági kampányban merült fel, akkor azt a város tulajdonaként képzelte el a városvezetőség, így biztosítva Székelyudvarhely energetikai függetlenségét. Oda jutottunk, hogy Székelyudvarhely energetikailag egy magáncégtől fog függni. Még ezt sem kifogásoltuk, csupán a hőerőmű megépítésére kiválasztott helyszínnel kapcsolatosan voltak és vannak kifogásaink. Az erre vonatkozó tanácsi határozatot megóvtuk a prefektusi hivatalnál. Tehát nem feljelentettük a polgármesteri hivatalt, hanem megóvtuk a tanácsi határozatot. Több ok miatt is adtunk le óvást: elsősorban legelőterületre tervezték a létesítményt, ami törvényellenes, a technikai dokumentáció hiányos és tele van hibákkal, téves adatokkal. Továbbá nem vették figyelembe az udvarhelyiek időben iktatott óvásait. A prefektúra helyet adott óvásunknak, és írásban felkérte az önkormányzati képviselő-testületet, hogy vonja vissza a hibás tanácsi határozatot. Ez a mai napig nem történt meg. Megjegyezném, hogy az MPP kezdeményezésérére közel 1500 aláírást gyűjtöttünk a hőerőmű megvalósítása ellen a Szejkefürdő közelében lakóktól. Ilyen körülmények között a tanácsi határozatot vissza kellett volna vonni. Téves a telektulajdonos azon felfogása, hogy ő azt épít saját telkére, amit akar. A telek ugyan az övé, de a város az udvarhelyieké. Fontos továbbá kiemelni, hogy nem a beruházás, hanem a helyszín ellen foglal állást az MPP-frakció, hisz Székelyudvarhely szomszédságában lenne más, hőerőmű építésére alkalmasabb terület.

– Folyamatban van a 2014-es városi költségvetés kidolgozása. Milyen szempontokat tartanak fontosnak e témában?

– Elsősorban az udvarhelyi lakók igényeit kell szem előtt tartani. Szégyen, hogy Udvarhelyen mai napig számos utcában nincs közvilágítás és szennyvízelvezető csatornarendszer. Továbbá rossz a közbiztonság, és messze állunk még az újabb terelőút megvalósításától. A közlekedésben nagy problémák vannak, az elmúlt hónapok történései igazolják, hogy kell növelni a közlekedésben részt vevők biztonságát. Az általános városrendezési terv (PUG) elfogadtatásával és az építkezések szabályozásával véget vethetnénk a kaotikus urbanisztikai fejlesztésnek. A kétéves meghosszabbítás lejárt, és 2014 januárjában Székelyudvarhelynek még nincs érvényes általános városrendezési terve. Több ízben is elmondtuk, hogy a polgármesteri hivatal saját költségvetését ésszerűbben kellene összeállítani, hisz az jelenleg fel van duzzasztva. A polgármesteri hivatalnak ugyanúgy meg kell húznia a nadrágszíjat, mint a magánszférában működő vállalatoknak. A költségvetés felduzzasztásának szükségességét azzal magyarázták, hogy a pályázati osztályt kívánják megerősíteni, és ehhez emberi erőforrásra van szükség. Ezzel szemben tudjuk, hogy ezek a személyek nem hoztak be pályázati pénzeket, nem használták ki a pályázati lehetőséget, a többi székelyföldi várossal összemérve a pályázati források lehívása terén is a mezőny végén kullog Székelyudvarhely. Ugyancsak fontos a beruházási lista összeállítása oly módon, hogy prioritást élvezzenek azon fejlesztések, beruházások, amelyek munkahelyeket teremtenek és az udvarhelyiek életminőségét, életterét javítják. 2013-ban a költségvetés elfogadásakor olyan összegek kerültek a beruházási oldalra, amelyekről tudták, hogy nem lesznek megvalósítva. Majd július közepén ezeket a pénzeket ide-oda átcsoportosították. Nem ésszerűen és átláthatóan történik a pénzek elosztása, így nem lehet tervezni, és nem fejlődik a város.
Székelyhon

www.polgaripart.ro
MPP-PRESS

  • admin
  • 2014. január 9. csütörtök
  • MPP
admin
 

>