""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

december 2013 hónap bejegyzései

Konkrét terveink vannak

Évértékelő beszélgetés Salamon Zoltánnal, a Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezetének elnökével

Miként látja Hargita Megye Tanácsának működését, mi a kiut a jelenlegi helyzetből?

Azt látom, hallom, hogy a fejetlenség jellemzi a megyei tanácsot és az is beigazolódott, Borboly Csaba “kényszerszabadságakor”, hogy egyszemélyes vezérlésű az intézmény. Az elnök többször beismerte, hogy nem jutottak előbbre a fejlesztésekkel, megmaradt pénzek mellett rengeteg megoldatlan probléma van. Egy kevés ide, egy kevés oda, tünetmentesítésnek jó, de alapjában véve a probléma nincs megoldva. A kellő népszerűséghez lehet elég, de a hatékonysághoz kevés.
Szükségszerű lenne egy olyan fejlesztési stratégia kidolgozása, mint az erdőgazdálkodásban az üzemterv. A megye gazdasági, turisztikai szempontjait figyelembe véve történjenek a fejlesztések. Meg kell határozni a befektetések hozadékát, illetve a lépcsős fejlesztések prioritásait.
Sok helyre kell pénz, szinte mindenhová, de ha nem egy jól meghatározott gazdasági stratégia alapján költjük a pénzeket, akkor a feneketlen zsák sem lesz elég, annál is inkább, hogy korlátozottak a pénzügyi keretek.

Hogyan lehetne ezt gyakorlatba ültetni, milyen intézkedésekre lenne szükség?

Share

Sikeresnek bizonyultak felhívásaink!

Kettős karitatív akcióra hívta az MPP csíkszeredai szervezete a város és környékének lakóit. Az első felhívás a véradás nemes gesztusát hirdette. Akciónkat az egymásra való odafigyelés érdekében kezdeményeztük, mert ünnepek előtt igencsak megnövekszik a vér iránti igény a megye kórházaiban. A felhívásra reagálva kétszer annyi véradó jelent meg a gyűjtőpontban, szám szerint 31 személy, mint egy átlagos napon. A csíkszeredai vérközpontban megjelentek a véradásért járó élelmiszerjegyeket felajánlották egyedülálló nyugdíjasok részére.
Ezúton is köszönjük és hálásak vagyunk az adományozóknak, hogy mind a betegeknek, mind a rászorulóknak segíthettünk általuk. A véradást illetően kérjük a lakosságot kövessék példánkat, hogy minél több betegen tudjanak segíteni a szakemberek a jövőben is.
Az adományt a csíkzsögödi Riehen Egyesületnek adtuk át 2013 december 19.-én, mellyel az általuk működtetett Providentia Idősek Napközis Klubja magányos nyugdíjasainak szeretnének segíteni egy boldogabb Karácsonyért.
A második felhívás, miszerint az MPP csíkszeredai szervezete használt játékok gyűjtését hirdeti rászoruló gyerekek részére, javában zajlik. A csíkszeredai Merkur áruházakban elhelyezett dobozokba várjuk az adományokat, melyek tartalmát jövő hétfőn átadunk a keresztény egyház lelkészeinek, hogy ily módon kerüljenek az ünnep előestéjén, Istentisztelet után kiosztásra.
Köszönjük a lakosság közreműködését a rászorulók megsegítésében.

Share

Közlemény

A Magyar Polgári Párt rosszindulatú lejáratásként értelmezi a maszol.ro internetes újság „tényfeltáró” riport-összeállítását amelyben az ú.n. „Borboly ügy” feljelentőiről rántaná le a leplet. Bár a cikkben utalás történik tucatnyi feljelentésre, mégis már maga címválasztás tendenciózus és elfogult. Elfogadva azt az alapelvet, hogy a sajtónak a nyilvánosság tájékoztatása elsődleges feladata, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a médiaorgánum munkatársaihoz, hogy pártatlanságukat megőrizve azonos „elbánásban” részesítsenek minden közszereplőt, így a Borboly-ügyben érintett személyeket is. Magunk részéről mindig is az igazság feltárását szorgalmaztuk, így ebben a kérdésben is. Az újságírók oknyomozó munkája megkönnyítése végett néhány adalékot foglaltunk össze a mellékelt közleményben.
Tisztelettel,
a Magyar Polgári Párt Sajtóirodája

Közlemény

A Magyar Polgári Párt megütközéssel és felháborodással vette tudomásul azt a szánalmas szerecsenmosdatási kísérletet, amelyet az RMDSZ hivatalos szócsöve, a maszol.ro próbált elkövetni a méltán hírhedt Borboly-ügy kapcsán.

Mindenekelőtt érdemes elidőzni annál a – maszol.ro-nál olyannyira szokatlan – elvi és erkölcsi kérdésnél, miszerint: azok-e az igazi bűnösök, akik elkövetik a tetteket, vagy azok, akik esetleg leleplezik őket? Melyik értékrendet kell követnünk? Azt, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, vagy netán azt, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma!?

Share

December 12.-én tartotta küldöttgyűlését a Magyar Polgári Párt Hargita Megyei Szervezete

 

A Magyar Polgári Párt Hargita Megyei szervezetének megyei küldöttgyűlésére Székelyudvarhelyen, a bethlenfalvi kultúrotthonban került sor több, mint 50 küldött részvételével. Az ülésen jelen volt Biró Zsolt, országos elnök, részt vettek a megye polgármesterei, alpolgármesterei és megyei önkormányzati képviselői is.
Salamon Zoltán, a szervezet Hargita megyei elnöke, délután 6 órai kezdettel megnyitotta az ülést. A résztvevők elsőként a napirendi pontok elfogadását és a jegyzőkönyv-vezető kijelölését szavazták meg.
Biró Zsolt, az MPP országos elnöke felszólalásában hangsúlyozta, a Magyar Polgári Párt az Európai Parlamenti választásra a képviselő-lista összeállításában is nemzeti válogatottat javasolt és javasol ma is, hiszen közös nemzeti ügyünkről van szó, szeretnénk megtalálni a többi párttal a közös hangot, a közös jelölteket!
Thamó Csaba megyei önkormányzati képviselő beszámolt arról a nehézségről, mellyel az MPP megyei tanácsosok ülésről-ülésre megküzdenek, mivel a 31 megyei tanácsosból 21 RMDSz képviselő, és a kisebbség a többséggel nehezen tudja elfogadtatni javaslatait. Szerencsés kivételek a gyergyószentmiklósi jégpálya ügye és a tusnádfürdői élményfürdő befejezése, melyeket az RMDSz is támogatott.
Az ökológiai problémák megoldására keresne választ, a törpe-vízierőművek okozta károk megszüntetésére. Továbbá javasolta a párbeszédet és együttműködést románok lakta vidékek képviselőivel, hogy közösen pályázzunk egy autópálya megépítésének támogatására Bákó megye irányába. Említette, hogy mivel a többségi párt tudja, hogy rajtuk van a szemünk, ma már a megyei tanácsosok is kapnak információkat, betekintést nyerhetnek a pályázatok kivitelezési tervezeteibe.
Gálfi Árpád, székelyudvarhelyi szervezet elnökének elmondása szerint, a 2012-es választások után kissé megtorpantak, de aztán feléledt a párt élete és eredményesnek minősítette a bővített frakcióüléseket, ahol a soron következő tanácsülés napirendi pontjait megbeszélik, ezzel is segítve a tanácsosok munkáját, mivel felkészültebben mehetnek a tanácsülésekre.
Vadász Szatmári István, a gyergyói szervezet elnöke örömmel közölte, hogy Gyegyószék nem egy vesztes, hanem két nyertes választáson van túl. Erre mindannyian büszkék vagyunk! Véleménye szerint az emberek nem politizálást várnak el tőlünk, hanem konkrét cselekvéseket, amelyből látják, hogy valóban „az emberek pártján” vagyunk, teszünk értük és valóban lesz nálunk Autonómia! A globalizált világ hatása, hogy szavazatokat veszítettünk és úgy gondolja, hogy gazdaságilag nem az a megoldás, hogy behozzuk/beengedjük a multikat, hanem ha egymást támogatjuk, ha egymástól vásárolunk – így lehet megvalósítani az Autonómiát! Javaslata, hogy legyen széki szervezet, melynek érdekében a szabályzat módosítását tartja szükségszerűnek. Salamon Zoltán megyei elnök kérése és egyben javaslata, hogy Gyergyószentmiklóson legyen megtartva a következő kihelyezett megyei frakcióülés. A jelenlevők is támogatták ezt a gondolatot és egyetértettek abban, hogy a 2014-es év első ülésére Gyergyószentmiklóson kerüljön sor.
Kémenes László, a gyergyószentmiklósi szervezet ügyvezetője szerint Gyergyószentmiklóson nem fizető tagságot szeretnének, hanem arra törekednek, hogy közösséget építsenek és minden jel, arra mutat, hogy ez sikerül is! A városban most értek véget a városnapok és nagyon sikeres eseménysorozatnak bizonyult!
Sz. Varga Katalin, a csíkszeredai szervezet irodavezetője a szervezet elsődleges feladatának jelölte meg munkájuk és célkitűzéseik megismertetését Csíkszereda lakosságával, fontosnak tartják, hogy a lakosság érdekeit szolgáló döntéseknél hallassák hangjukat.
Salamon Zoltán, megyei elnök elmondta, a Magyar Polgári Párt a mai napig a társadalmi kontroll szerepét képviseli és tölti be. Az elmúlt időszakban számtalan esetben hívtuk fel a közvélemény figyelmét egyes kivitelezési és beruházási érdekcsoportok túlkapásaira, akik az érintett lakosság véleményének és aggodalmának figyelmen kívül hagyásával érvényesítették pénzalapú hatalmukat. Úgy gondolom, hogy megfelelő szakmai előtanulmányokkal és tájékoztatással a gazdasági fejlesztéseket és a lakosság véleményét össze lehet egyeztetni. Azt látom, hogy a következetes, felelős politizálásnak köszönhetően néhány előre mutató, megyei szintű fejlesztésben a Megyei Tanács vezetősége figyelembe vette az elmúlt időszakban tett javaslatainkat, ezért is tartom fontosnak, hogy szakembereinket szaktestületekbe tömörítsük, ezzel is segítve az önkormányzati képviselőink munkáját.
Az ülésvezető-elnök a Hargita megyei közgyűlés berekesztése előtt elmondta, hogy megítélése szerint, aki kritikát tud megfogalmazni, az bizonyára építő jellegű javaslatot is meg tud fogalmazni és munkát is tud vállalni a szervezet előre mozdításában. Egyúttal felkérte a helyi szervezetek képviselőit, hogy még ebben az évben tegyék meg javaslataikat írásos formában a szaktestületek létrehozására, személyek megnevezésére, valamint térségi megbízottak kijelölésére.

MPP-iroda

Bayer Zsolt: A becsület

Volt egykoron Kézdivásárhelynek egy, az erdélyi Magyar Polgári Párt színeiben mandátumot nyert polgármestere. Rácz Károly a neve. 2008 és 2012 között viselte ezt a tisztséget, bár ez így nem egészen pontos.
Történt ugyanis, hogy 2011. már­ci­us 11-én, nemzeti ünnepünk előestéjén, amikor a Magyar Polgári Párt kong­resszusára készülődött minden küldött Kézdivásárhelyre, s odavárták Kövér Lász­lót is, nos, azon a napon a román korrupcióellenes ügyészség őrizetbe vette Rácz Károly polgármestert. Letartóztatták, előzetesbe került. A korabeli hírek úgy szól­tak, hogy a nyomozók „tetten érték” Rácz Károlyt, miközben éppen kor­rum­pá­ló­dott, vesztegetett s vesztegették, és egyéb fertelmes bűnöket követett el.
Egy hónapig ült börtönben Rácz Károly, majd szabadlábon védekezve járta a bíróságokat két éven keresztül. Most, 2013. december 10-én szűkszavú híradás tudósít arról, hogy Rácz Károlyt BŰNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN felmentették. Erre majd még visszatérünk – de lássuk dióhéjban, mi is történt ez alatt a két év alatt!
Mindenekelőtt az történt, hogy 2012-es letartóztatásának első pillanatától kezdve az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt egymással versengve gyalázták Rácz Károlyt. Őt soha, semmilyen körülmények között nem illette meg az ártatlanság vélelme. Másokat persze igen. Nemrég ítélték (nem jogerősen) négy év börtönre Nagy Zsoltot, az RMDSZ egykori miniszterét. Ennek kapcsán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arról beszél, hogy Nagy Zsolt ügye az erdélyi magyarság Dreyfus-pere. Igen? Milyen érdekes hasonlat, történelmi párhuzam! De akkor minek nevezzük Rácz Károly ügyét?!
A szintén RMDSZ-es egykori államtitkárt, Markó Attilát szintúgy börtönbüntetésre ítélték. Az RMDSZ őérte utcai tüntetést szervezett. Rácz Károlyért ki fog tüntetni?
Amikor az idén megjelent a tusványosi táborban Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács RMDSZ-es elnöke, akkor az Erdélyi Magyar Néppárt farizeusai, élükön Toró T. Tiborral, megtapsolták és megünnepeltették őt – pedig Borboly szintúgy büntetőeljárás hatálya alatt áll.
Rácz Károlyt mikor tapsoljátok meg, mikor ünneplitek, mi, gazemberek?
Persze jó, ha tudjuk, nem Rácz Károly becstelen, aljas meghurcolásával kezdődtek a ba­jok. Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere, Antal Árpád már 2009. december 2-án, mindjárt a román nemzeti ünnep másnapján összefogott a városi tanácsban a ro­mán bal­ol­dali párt képviselőivel, hogy leválthassák a neki nem tetsző alpolgármestert, Bálint Jó­zse­fet, aki természetesen szintén a Magyar Polgári Párt tagja volt. Az erdélyi magyar mé­di­a éppúgy kussolt erről a gyalázatról, miképpen kussol most Rácz Károly fel­men­té­sé­ről. Ez ugyanaz a média, amelynek gazemberei egymással versengve gya­láz­ták Ráczot a letartóztatásakor, és előre kikiáltották bűnösnek. Most mind befogja a po­fá­ját. És nincs ben­nük szégyenérzet, szemernyi sem. És természetesen Antal Árpádban sincs. Miért is lenne? Hiszen ez az alak 2004-ben még a román szocdem párt, a PSD kampányfőnöke volt! Aztán kiírták a logójukra RMDSZ-esként, hogy „minden magyar szá­mít”, és ennek je­gyé­ben tették tönkre Bálint Józsefet és persze Rácz Károlyt. Ebbe a tár­sa­ság­ba tartozik Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke, Kovászna megye ta­ná­csá­nak elnöke is. Ő volt az, aki Rácz Károly letartóztatásakor „Háromszék legnagyobb szégyenének” nevezte Ráczot. Ő volt az, aki már 2008-ban azzal kampányolt Rácz ellen, hogy ha ő nyer, akkor „fideszes cégek fogják megkaparintani és megdrágítani a szé­ke­lyek i­vó­vi­zét”.
Maradt-e benned annyi becsület Tamás Sándor, hogy bocsánatot kérj Rácz Károlytól?
Nem, nem maradt. Hiszen miből is maradt volna…
Amúgy a már emlegetett Antal Árpád nemrégiben arról értekezett a román televízióban, hogy a székelyeket Mária Terézia telepítette le a Székelyföldön! És ilyenkor azon töpreng az ember, ez az alak alanyi jogon ennyire hülye, vagy pénzért?
S az is kiderült már, hogy a Rácz Károly elfogásához felhasznált „vállalkozó” szintúgy ma­gyar, és a városban az RMDSZ embereként ismerik.
Ez a szégyen, hallod-e, Tamás Sándor! Ti vagytok a szégyen, mindannyian!
Rácz Károly pedig szobrot állított a Székely Hadosztály vezetőjének. Politikai karrierje o­da­lett, házassága ráment két évig tartó meghurcolására, élete romokban hever. Az őt tönk­­re­­te­­vő gazemberek, politikai kalandorok és gátlástalan karrieristák pedig mind-mind az erdélyi magyar politikai élet szereplői. Döntési helyzetben, mind a mai napig. Holott bottal kellene végigverni őket a magyarok lakta települések főutcáin.
De majd eljön annak is az ideje. Addig pedig: tisztelet Rácz Károlynak. Ő mentette meg a politikai és emberi becsület reményét.

Bayer Zsolt –magyarhirlap.hu

MPP-PRESS

Share

Erdélyi magyar-magyar egyeztetés az EP-választások előtt – AUDIÓ

Megpróbál közös nevezőre jutni az MPP és az RMDSZ a 2014-es európai parlamenti választásokon való együttműködésről.Hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Erdélyben a Magyar Polgári Párt (MPP) az RMDSZ-szel erősítette meg a Határok nélkülnek a pol- gári párt elnöke, Bíró Zsolt. Bíró Zsolt MPP-elnök arra a kérdésre, hogy pártja számára elfo- gadható-e, hogy az RMDSZ listáján induljon például a 2014-es európai parlamenti választáson, a Kossuth Rádió műsorának azt mondta, ez az RMDSZ vezetőjének jelenlegi álláspontja az e- gyüttműködésről. Bíró Zsolt szerint ugyanakkor a politika dinamikusan változó közeg, és az RMDSZ álláspontja sokkal képlé- kenyebb lehet, ahogy közelednek a választások
Nem szabad elfelejteni, hogy 2012-ben igencsak rezgett a léc a választásokon, ahol 5 százalékos küszöböt kellett elérni a sikeres szerepléshez. Amikor egy 6 százalékos kisebbségnek 5 százalékot kell teljesíteni, akkor komolyan kell venni az együttműködést, és ezen kívül is sok közös ügye van a magyar pártoknak, például az autonómia ügye. A 2014-es választás tehát csak egy a sok kérdés közül, amelyben közös nevezőre kell jutni – tette hozzá. A politikus más témában is megszólalt a napokban, csütörtökön Székelyudvarhelyen sajtótájékoztatót tartott, hogy felhívja a figyelmet ártatlanul meghurcolt párttárásának Rácz Károly volt kézdivásárhelyi polgármesternek az ügyére. Rácz Károlyt másfél éve tartóztatta le a korrupcióellenes ügyészség, de minden szinten bebizonyosodott az igaza. A román legfelsőbb bíróság jogerős ítéletben felmentette a volt városvezetőt a vád alól, elutasítva az ügyészség fellebbezését.

Share

IV. Székelyföldért Labdarúgó Torna

foci

Share

Kivizsgálást kér az MPP

A területi közrendészeti bizottsághoz fordult kedden Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetének elnöke a december 1-én Sepsiszentgyörgyön történt incidens kapcsán. Bírálta a történteket a néppárt egyik helyi vezetője is.
A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki vezetője röviden ismertette az által a bizottsághoz (ATOP) az alakulat nevében benyújtott kérést-feljelentést, amelyben túlkapással vádolják a csendőrséget, és vizsgálatot kérnek. Az elnök kifejtette: a vasárnap történtek alapján újból elmondható, hogy sürgős változásokra lenne szükség, mind a csendőrség, mind a rendőrség szintjén, így például, ha helyiek tennék ki az állomány jelentős részét, az incidens vélhetőleg elkerülhető lett volna. Kulcsár Terza felidézte, hogy korábban már egyszer megkereste a testületet a sepsiszentgyörgyi Billa nagyáruház előtti két évvel ezelőtt, a magyar nyelv használatáért lezajlott villámcsődület résztvevőinek meghurcolása ügyében, de akkor a bizottság tagjai elzárkóztak. Remélik, most tényleg foglalkoznak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaival történtekkel, illetve a csendőrség szerepével – tette hozzá.

Share

K Ö Z L E M É N Y

November 30.-án, Kolozsváron, a Megyei Könyvtár épületében ülésezett a Magyar Polgári Párt Megyei Szervezeteinek Egyeztető Fóruma. A megbeszélésen jelen voltak az Országos Elnökség tagjai, illetve a párt mellett működő különböző szakpolitikai munkacsoportok képviselői. Az MSZEF egy olyan munkacsoportként fejti ki tevékenységét, amely egyrészt az Országos Elnökség, másrészt a helyi szervezetek munkáját segíti, kapocs a helyi szervezetek és az elnökség között, segítségével nagyobb teret kapnak a területi szervezeteket a “tervezési” folyamatba, illetve a politikai döntések előkészítésébe. Az MSZEF tagjai a megyei szervezet elnökei illetve alelnökei, gyűléseit negyedéveként tartja. A testület, vezetését háromtagú elnökség látja el. A szombati ülésen elnöknek Kulcsár-Terza Józsefet, a Kovászna megyei szervezet elnökét választották. A két alelnök: Papp Lajos (Szilágy megye) és Salamon Zoltán (Hargita megye). Megválasztása után Kulcsár-Terza József vázolta legfontosabb célkitűzéseit, melyek közül kiemelt helyen szerepel a szervezési kérdések koordinálása, a megyei szervezetek tevékenységének összehangolása, egy párt „kataszter” és egy eseménynaptár mielőbbi elkészítése.
Az MSZEF ülésén meghallgatták a megyei szervezetek elnökeinek beszámolóit. A Belső-erdélyi és partiumi szervezetek fontosnak tartották kiemelni, hogy az MPP Székelyföldön kívül is a „második erő”, hiszen „polgármesterünk és több alpolgármesterünk (5) is van a térségben.”
Biró Zsolt pártelnök politikai tájékoztatójában kiemelte, hogy az MPP nemzetstratégiai kérdésként kezeli a hazai magyar-magyar párbeszédet és utalt a körvonalazódó RMDSZ – MPP kétoldalú találkozóra. A jövő évi EP választás kapcsán leszögezte: az együttműködés próbaköve lehet. „Egy biztos: az MPP rendelkezik azzal a potenciális játékosállománnyal, akiket a válogatottba jelölhet.” Szintén kiemelt fontossággal bír a nemzetegyesítési folyamatban betöltött szerep, az állampolgársági törvény végrehajtásában, illetve a regisztrációs folyamatban nyújtott segítség. Az egyenes beszéd, a szókimondás és a kimondott szóért vállalt felelősség az MPP politizálási stílusának olyan elemei, amire építeni lehet. Építeni lehet és építeni kell továbbá a szakpolitikai munkacsoportok tevékenységére – vázolta a célokat Biró Zsolt.
A szaktestületeket olyan formán kell átszervezni, hogy az új struktúra hatékonyabban segítse „Az emberek pártján” címen ismert MPP keretprogramban rögzített célok megvalósítását. A jövőben az MPP nagyobb hangsúlyt fektet a szociális kérdések kezelésére és kiemelten kíván foglalkozni a roma közösséget érintő kérdésekkel. Ebben a témakörben Dr. Bokor Márton (csíkszeredai önkormányzati képviselő) és Berki Ferenc (Erdőszentgyörgy) látják el a koordinálást. Ugyancsak az emberi erőforrások területen kiemelt szerep hárul az oktatás-kultúra- ifjúság-sport összehangolását végző munkacsoportra. Gazdasági téren különös odafigyelést igényel a vidék, a gazdatársadalmat érintő kérdések, ezek sarkalatos elemeit a „szövetségben a gazdákkal” programpontban rögzítette a párt, de megvalósítása érdekében szorosabbra kell fűzni az RMGE és az MPP közötti partnerséget. Keizer Róbert Kolozs megyei elnök a befektetők meggyőzését, KKV-k tevékenységének felkarolását tartja fontosnak, ebben vállal segítséget. A jogi és önkormányzati szakbizottság a stratégiai célok megvalósítását szolgáló határozattervezetek előkészítése terén játszik fontos szerepet, így konstruktív módon tud fellépni a párt 283 képviselője az önkormányzati munka során.

Share

Nyilatkozat

Nyilatkozat
A teljes jogegyenlőség a kölcsönös tisztelet alapja!

December elseje Románia nemzeti ünnepe. Román állampolgárként, a romániai magyar közösség tagjaiként elfogadva, hogy ez a nap román honfitársaink számára ünnep, fontosnak tartjuk leszögezni, hogy Számunkra december elseje egészen mást jelent. December elseje az erdélyi magyarok emlékezetében a nemzettől való elszakadás keserű emlékét hordozza, egy olyan nap, amely ma is csupán a be nem tartott ígéretekre emlékeztet. Kérjük román honfitársainkat, fogadják el azt az alapigazságot, hogy a történelmében gyakran előfordul: az, ami az egyik nemzet számára ünnep, a másik nemzet számára gyász.
Az együttélés megköveteli az egymás iránti tiszteletet! A tisztelet alapfeltétele viszont a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, a teljes jogegyenlőség biztosítása. A Magyar Polgári Párt elöljárói ismételten felhívjuk Románia vezető politikusainak, Traian Basescu köztársasági elnök, Románia Kormány, személyesen Victor Ponta miniszterelnök figyelmét a Gyulafehérvári Nagy Nemzetgyűlés Határozatára, amelyben teljes nemzeti szabadságot és önrendelkezést hirdettek az összes együtt élő nép számára. Ennek teljesítése sajnos mai napig várat magára!
Elvárjuk tehát az 1918. december elsején tett ígéretek teljesítését!

Kolozsvár, 2013. november 30.

Share

Értesítés

2013. november 30.-án, délelőtt 11 órától Kolozsváron, a Megyei Könyvtár épületében (Kül-Magyar utca, ma Calea Dorobantilor 104. szám). tartja alakuló ülését a Magyar Polgári Párt Megyei Szervezeteinek Egyeztető Fóruma.

Az MSZEF egy olyan munkacsoportként fejti ki tevékenységét, amely egyrészt az Országos Elnökség, másrészt a helyi szervezetek munkáját segíti. Az MSZEF tehát egy kapocs a helyi szervezetek és az elnökség között, segítségével bevonják a területi szervezeteket is a “tervezési” folyamatba, illetve a politikai döntések előkészítésébe. A testület tagjai a megyei szervezet elnökei illetve alelnökei.

A mai kolozsvári ülésen az Országos Elnökség tagjai mellett részt vesznek a különböző szakmai testületek (szakbizottságok) képviselői is.

14 órától sajtótájékoztatóra kerül sor a helyszínen.

MPP-PRESS

Share

Elbukott népszavazási kezdeményezés

A 2011 őszén a Magyar Polgári Párt (MPP) által Kovászna és Hargita megyében kezdeményezett népszavazási kísérlet elbukott. Akkor arról kívánták megkérdezni a lakosságot, akarják-e, hogy a két megye önálló területi közigazgatási egységet alkosson Székelyföld néven, s a megye ahhoz tartozzék.
 A háromszéki önkormányzat RMDSZ-frakciója átszabta, jogilag javította a határozattervezetet, s úgy fogadta el a megyei tanács. A határozatot rögtön megtámadta a kormánymegbízott. A jelenlegi önkormányzati képviselő-testület MPP-frakciójának vezetője, Kulcsár-Terza József rákérdezett, hogyan is áll az ügy. Tamás Sándor tanácselnök Sztakics István Attila jogászt kérte válaszadásra. Kiderült, már fél éve végleges megsemmisítő ítélet született a köz­igazgatási bíróságon. Kulcsár-Terza még egy javaslattal állt elő. Mivel Háromszéken megtámadta a prefektus az e hónapi népszavazási kezdeményezést, s várhatóan Hargita megyében is megtörténik ez, a népakarat kinyilvánítása ér­dekében jövő év elején a helyi önkormányzatoknak kellene helyi népszavazás kiírásáról határozniuk.                       (sz.)

MPP-PRESS

Share

A Duna televízió Heti Hírmondó műsorának vendége volt Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke

A Duna televízió Heti Hírmondó műsorának vendége volt Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke.
http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=774539&pid=278847,
MPP-PRESS

Share

Az MPP tárgyalna az RMDSZ-el az EP-választások érdekében

Bíró Zsolt MPP-elnök szerdán bejelentette, levelet írt Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, amelyben felkérte, hogy „minél előbb” tárgyaljanak az EP-választásokról, mivel „a romániai magyar kisebbségnek nem mindegy, hogy vannak-e, avagy sem képvi- selői az Európai Parlamentben”.
Szerdán tartott sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt kifejtette, figye- lembe véve, hogy az RMDSZ alig érte el az 5 százalékos válasz- tási küszöböt a múlt évi választásokon, és az Unióval szembeni szkepticizmus növekvőben van az egész Európai Unió területén, nagyon nehéz lesz elérni a választási küszöböt a 2014-es EP-választásokon, hogy a magyar kisebbség képviselőket küldhessen az Európai Parlamentbe.
„Levelet küldtem Kelemen Hunor úrnak, melyben kérjük, hogy minél előbb kezdjük el a párbeszédet a jövő évi EP-választások perspektívájában, mivel a romániai magyar kisebbségnek nem mindegy, hogy vannak-e, avagy sem képviselői az Európai Parlamentben. Ha figyelembe vesszük, hogy az RMDSZ alig érte el az 5 százalékos választási küszöböt a múlt évi választásokon, és az Unióval szembeni szkepticizmus növekvőben van az egész Európai Unió területén, nagyon nehéz lesz mozgósítani a lakosságot, hogy elérjük az 5 százalékot az EP-választásokon. Úgy vélem, hogy az RMDSZ-nek is érdeke, hogy nemzeti képviseletünk legyen” – mondta Bíró.
Hozzátette, az MPP-nek „saját játékosa kell legyen a pályán, hogy a nemzeti képviselet csapatát támogathassa”, és rámutatott, ha a 2012-es év választási eredményeit veszi figyelembe, „az RMDSZ-nek 8 játékosa lesz, az MPP-nek és az EMNP-nek pedig egy-egy”, ez azonban „nem jelenti automatikusan azt, hogy az első nyolc helyen az RMDSZ játékosai kell legyenek”.
Bíro elmondta, nem merült fel az, hogy ő jelöltesse magát, tekintve, hogy még nem kezdődtek el a tárgyalások.
„Mi mozgósítani tudjuk ezeket a közösségeket. Végül is számít a mozgósítás, hogy elérjük az 5 százalékos küszöböt. Egyelőre azonban nem kezdtük el a tárgyalásokat sem. Csak elküldtük a felkérést levélben” – mondta a Magyar Polgári Párt elnöke.

Share

Bíró Zsolt elegáns gesztust vár Tôkés Lászlótól

Mózes Edith/ Népújság
Tôkés László és a Románia Csillaga érdemrend körüli huzavonát a Magyar Polgári Párt elnöke tegnap délelôtti sajtótájékoztatóján a magyar közösségre nézve is megalázónak nevezte, és azt várja Tôkés Lászlótól, hogy adja vissza.
– Nem vitatja senki Tôkés Lászlónak a ’89-es érdemeit, de addig elfogadni egy olyan országnak a legmagasabb szintû állami kitüntetését, amelyben nem tartják tiszteletben a kisebbségek, adott esetben a magyar közösség jogait, ameddig gazdasági, kulturális és mindenféle szempontból hátrányosan vagyunk megkülönböztetve, azt gondolom, nem dicsôség egy ilyen ország kitüntetését viselni. Ráadásul ez a tény még a román forradalomra is árnyékot vet. Még egyszer mondom: Tôkés László ’89-es érdemeit nem vitatjuk el, de az, ami a kitüntetés körül kialakult, tulajdonképpen még 89 decemberét is beárnyékolja. Ezért úgy gondolom, hogy a legcélszerûbb és legelegánsabb gesztus az lenne Tôkés László részérôl, ha a kitüntetést nemes egyszerûséggel visszaadná. Akkor kell elfogadni ilyen kitüntetést, amikor a már felsorolt feltételek teljesülnek Romániában – jelentette ki Bíró.
“Az RMDSZ a huszonhárom éves megalkuvó politikájának most issza a levét”
Az MPP elnöke szerint a múlt heti megyei tanácsülésen “egy olyan színjátéknak voltunk a tanúi, ami nagyon elszomorító. Elszomorító egyrészt az a színvonal, ahogy zajlik egy ilyen tanácsülés, másrészt az az érvrendszer, amellyel a román pártok ezt indokolták”.
A dolog pikantériájának nevezte, hogy “az RMDSZ a huszonhárom éves megalkuvó politikájának most issza a levét, amikor visszatüzelnek, hogy annak idején nem tartották fontosnak a magyar nyelv használatát, amikor a megyei tanács elnöki székében az RMDSZ képviselôje ült”.
A politikus gyerekesnek nevezte a referendum kiírását leszavazó román tanácsosok érveit, például azt, ami a PDL képviselôjének szájából hangzott el, hogy nem szavazzuk meg a javaslatot, mert annak idején, amikor mi akartunk valami hasonlót, ti sem szavaztátok meg.
Véleménye szerint a politikában nem ilyen szinten kellene érvelni. Ilyent az óvodában szoktak mondani a gyerekek.
Üdvözölte, hogy az RMDSZ egyes politikusai végre felismerték, hogy joguk van anyanyelvükön szólni, hogy ezekért a jogokért határozottan ki kell állni. – Úgy tûnik, hogy a generációváltással, ha lassan is, de mégiscsak egyfajta szemléletváltásnak vagyunk a tanúi. A lejárt szavatosságú politikusok még megpróbálnak üzengetni Budapestrôl, utalt Markó Bélának az És folyóiratban megjelent cikkére, amelyrôl feltételezte, hogy az SZKT elôtt ezzel próbál hangulatot kelteni. – Azt látom, hogy az RMDSZ- ben van egy túlzott álóvatosság, amit ôk úgy fogalmaznak meg, hogy nem lehet a Székelyföldet a Partiummal szembeállítani. Senki sem akarja ezt, de a székelyföldi közösségnek járó jogokat nem lehet folyamatosan feláldozni a szórványra való hivatkozással. Nem azok ássák az árkot a Székelyföld és a szórvány között, akik ezért harcolnak, hanem éppen azok, akik ezzel érvelnek folyamatosan. Székelyföld a belsô anyaország szerepét kell betöltse. Veszélyesnek és elavultnak tartom ezt a fajta érvelést, lesöpörni a közakaratot felháborító és veszélyes – jelentette ki az MPP elnöke.
Miért kell egy új autonómiatervezet?
Az RMDSZ autonómiatervezetével kapcsolatosan elmondta, furcsának tartja, hogy amikor van már egy kész, részletesen kidolgozott autonómiatervezet, miért kell egy másikat kidolgozni. – Ám legyen, ha ennek a tervezetnek a sarkalatos elemei tartalmazzák mindazt, ami ténylegesen az autonómia kritériuma. Célszerûnek tartanánk, ha a készülô autonómiakoncepció egy konszenzusos tervezet lenne. A tervezetnek, amely a decemberi közvitára kerül, olyannak kell lennie, amely mögé tiszta lelkiismerettel felsorakozhat mindenki – jelentette ki, és ezért nem örül, hogy az RMDSZ egyelôre kizárólagosságot követel, de bízik abban, hogy a decemberben közvitára kerülô változat miatt nem kell majd hajba kapniuk.
Népújság: – Arról beszélt az elôbb, hogy különbségek vannak az önök, és az RMDSZ meglátása között: önök a történelmi Székelyföldet emlegetik, az RMDSZ három megyérôl beszél Marosvásárhely központtal. Nem gondolja, hogy tekintve az etnikai arányokat, a történelmi Székelyföld változat veszélyezteti esetleg Marosvásárhely régióközponti státusának esélyeit?
Bíró Zsolt: – Nem hiszem, hogy veszélyeztetné Marosvásárhely helyzetét. A 13.500 négyzetkilométer, amirôl a statútumban beszélünk a mellékletben egyébként fel vannak sorolva azok a települések amelyek a leendô Székelyföldnek a közigazgatási területén vannak, ebben Marosvásárhely is ott van. A déltiroli példát nézzük, ugyancsak az olasz kormány tudatos asszimilációs politikájának köszönhetô, hogy az autonóm Dél-Tirolnak a fôvárosa, Bozen, egy német többségû tartomány olasz többségû fôvárosa. Az, hogy gyakorlatilag Marosvásárhelyen az elmúlt tíz- tizenöt esztendôben megfordult az etnikai arány, nem lehet akadály. Itt területi autonómiáról van szó, és a Székelyföld területén élô lakosság szempontjából ez ésszerû, jogszerû és célszerû lenne.

Share

Homályos a közvilágítás?

Nem minden részlet világos az udvarhelyi közvilágítás fejlesztésével kapcsolatosan. Szerettünk volna fényesebben látni, de maradt a homály.
Energiatakarékos, hosszú élettartamú, könnyen karbantartható lesz az a város közvilágítását szolgáló 1333 darab DML (Digital Magnetic Light) technológiával működő lámpa.
Ezek megvásárlásáról és felszereléséről a forgalmazó, Ferenczy Károly üzletember érdekeltségébe tartozó DIML ROM Kft., illetve a szerelési munkálatokkal megbízott, felsőboldogfalvi székhelyű EDA Elekes cég képviselőivel írt alá 4 évre szóló szerződést városunk polgármestere.
Fényesebb az új
A november 13-ai, szerdai szerződéskötést követően a polgármesteri hivatal sajtóközleményt tett közzé, amelyben arról tájékoztat, hogy az energiatakarékos égők azért jobbak és gazdaságosabbak, mint a most világítók, mert fele annyi energiát fogyasztanak, élettartamuk 20 év – azaz 80 ezer óra – míg jótállási idejük 5 év.
Előnyösek továbbá, mert „a megvilágítás háromszor erősebb, a napfényhez közeli színvisszaadás és villogásmentes megvilágítás” jellemző rájuk, valamint az is érv, hogy az E.ON is ezt az amerikai technológiát használja.
Fényben a homály?
A közleményből nem derül ki, hogy egy darab DML – izzó mennyibe kerül, de az igen, hogy az 1333 darab értéke, a szerelési munkálatokkal együtt, áfa nélkül összesen 2 399 088,23 lej (539 582,93 euró a Román Nemzeti Bank november 13-i árfolyama szerint), adóval együtt pedig 2 974 869,30 lej (666 727,02 euró).
Az összeg 30 százalékát a felszerelés átvételezésekor fizeti ki a város, a fennmaradó összeget négy év alatt, egyenlő részletekben törlesztik – ezt a megtakarított energia árából és a helyi kltségvetésből tervezik fedezni.
A hivatali közleményből nem derül ki továbbá az sem, hogy a közvilágítás-fejlesztési projektre volt-e közbeszerzési eljárás kiírva. A hatályos törvények értelmében erre szükség lett volna, mert az összeg meghaladja a 100 ezer eurós összértéket – állítja a Magyar Polgári Párt helyi frakciója.
A közvilágítás és egyéb projektek kapcsán felmerült kifogásait közleményben fogalmazta az MPP. Úgy vélik, a hivatal szabálytalanul járt el, amikor „legutóbb egy félmillió eurós beruházási szerződést kötött egy, az RMDSZ holdudvarába tartozó céggel az önkormányzati testület tudta nélkül. Nem ez az első eset a polgármester regnálása alatt, és úgy néz ki nem is az utolsó”.
A frakció tagjai „követelik, hogy az átláthatóság jegyében Bunta Levente RMDSZ-es polgármester tegye lehetővé, hogy valamennyi önkormányzati képviselő áttekinthesse a Diml Rom Kft.-vel kötött szerződést, illetve tegye elérhetővé a városhaza honlapján, hogy minden udvarhelyi adófizető állampolgár megismerhesse annak sarkalatos pontjait”.
A polgári párt frakciója egyébként a korábban felszerelt izzók lámpatestét is kifogásolta, valamint kifejezték abbéli reményüket, hogy az újonnan felszerelendő égők már esztétikusabb burkolatot kapnak, és talán a korábbi „giccses kék” burkolat cseréjére is sikerül pénzt találni.
A projektről egyébként az EMNP frakciója sem tudott korábban, ők a sajtóból értesültek a szerződés megkötéséről. Az RMDSZ-frakció szerint, mivel a projekthez nem volt szükséges önkormányzati döntés, nem foglalkoztak vele, nem tartozott hatáskörükbe.
Aki bújt, aki nem
A hivataltól választ szerettünk volna kapni a felmerült kérdésekre. A városháza sajtóreferense külföldön tartózkodik, így elsőként Farkas György városmenedzsert hívtuk. Farkas azt mondta: ő nem kompetens az ügyben, nem nyilatkozhat, keressük a polgármestert.
Bunta telefonja kicsengett, választ sms-ben kaptunk, miszerint az elöljáró szabadságon van. Kerestük Tikosi László műszaki igazgatót is, ám őt nem sikerült elérnünk.

Share

Hozzászólások

Kategóriák