Archive

Monthly Archives: november 2013

Tűzzük ki a székely zászlót!

Tűzzük ki a székely zászlót!
Ahol tettekre van szükség ott nem elegendőek a szavak!
A Magyar Polgári Párt Közleménye a Székely jelképek használata védelmébe

A Magyar Polgári Párt felháborodását fejezi ki és egyértelműen a székely-magyar közösség elleni tiszteletlenség jeleként értékeli a marosvásárhelyi helyi rendőrség felszólítását, mely szerint a párt Iskola utcai székházának homlokzatára kifüggesztett székely zászlót a reklámanyagok kihelyezését és jóváhagyási kötelezettségét szabályozó törvény értelmében el kell távolítani.
Az égszínkék mezőben arany csíkkal és a székely szimbólumokkal (a Nap csillagváltozata, illetve a Hold) díszített zászló Székelyföld jelképe, egyben történelmi jelkép, hiszen az egyetlen székely családból származó erdélyi fejedelem, Székely Mózes zászlaja alapján készült. Ezt a zászlót reklámzászlónak minősíteni nem csak tiszteletlenség, hanem a közösségünket ért provokáció. Az esetet csak súlyosbítja, hogy a marosvásárhelyi magyarok pénzén (is) fenntartott helyi rendőrség nevében, azaz egy olyan közhivatal, mint Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala alárendeltségébe tartozó intézmény nevében követik el. Emlékeztetünk, hogy a segesvári ügyészség 2010. augusztus 10.-én határozatot hozott a Makfalvi községházára kitűzött székely zászló ügyében. A határozat megállapította, hogy a csillagos-holdas, aranysávos kék zászló egy „történelmi közösség jelképe”, használata nem ütközik törvénybe.
Ezek után jogosan tehetünk fel néhány kérdést.
– Ilyen körülmények között a helyi magyarság elmondhatja-e, hogy nincs hátrányosan megkülönböztetve?
– Mennyire alkalmas a helyi rendőrség vezetői tisztségét ellátni az a parancsnok, aki a város magyar közösségét sérti meg?
– Milyen megfontolásból, túlbuzgóságból vagy netán politikai megrendelésre született a zászló eltávolítását célzó felszólítás?
– Számíthatunk-e a város polgármesterének bocsánatkérésére?
A Magyar Polgári Párt polgármesterei, alpolgármesterei és tanácsosai testületileg szavazták meg 2009-ben a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés alkalmával azt a határozatot, melynek értelmében a székely jelképekre, a himnuszra és a zászlóra, mint Székelyföld jelképeire tekintünk, azok használatát minél szélesebb körben szorgalmazzuk. A székely zászlónak tehát ott a helye pártszékházunk homlokzatán!

Marosvásárhely, 2013. november 3.

Biró Zsolt
a Magyar Polgári Párt elnöke

MPP-PRESS

MPP-PRESS

Sikertörténetnek nevezte a Székelyek Nagy Menetelését Biró Zsolt a Magyar Polgári Párt elnöke, mai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján.

A pártelnök kifejtette, hogy október 27.-e nem a pártokról és nem a politikumról, és legfőképp nem a politikusokról szolt, hanem Székelyföldről. „Székelyföld polgárai azon székely zászló alatt vonultak az 55 kilométeres nagy menetelésre, amely zászlót 2009. szeptember 5.-én a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés Székelyföld zászlójának fogadott el. A 150 ezer ember által kifejezett akarat azt mutatja, hogy a közösség felismerte erejét és cselekedni kész. Bukarestnek méltányolnia kell a székelyek eddigi nyakkendős autonómiaharcát. Ha ez a módszer nem vezet el oda, hogy a román kormánnyal elkezdődjön a párbeszéd az autonómiáról, a székelyek készek akár radikálisabb eszközökhöz is nyúlni.” Ezen eszközök közé sorolta Biró Zsolt a polgári engedetlenség eszközeit, Székelyföld határainak esetleges lezárását, de ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség a radikális megoldásokra. A Magyar Polgári Párt elnöke nyomatékosította, az autonómia kérdését semmiképpen nem lehet Románia belügyének tekinteni, hiszen Románia egy sor nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget kisebbségei tekintetében, de az erőszakos asszimiláció és az etnikai arányok megváltoztatásának tilalmát a román – magyar alapszerződés is tartalmazza. „Hogyan lehetünk lojális polgárai egy olyan országnak, amely állami szintre emeli a szerződésszegést és a maga vállalta 1918-as nyilatkozatban ígérteket sem teljesíti?” – tette fel a kérdést Biró Zsolt.

Marosvásárhely, 2013. Október 31.

Várakozó állásponton az MPP

A Székelyek Nagy Menetelésének sikeréből kiindulva a nemzeti ügyekben való közös fellépés folytatását szorgalmazza a háromszéki MPP. Ennek érdekében remélik, hogy az RMDSZ autonómia-tervezete is konszenzus után kerül a parlament elé
Kulcsár Terza József, az alakulat megyei, illetve Bálint József, a városi szervezet elnöke szerdán a Székelyek Nagy Menetelésének rövid kiértékelője során fejtették ki az összefogásra vonatkozó elképzeléseiket. Kulcsár Terza örömmel nyugtázta, hogy az október 27-e előtt általuk hangoztatottak, azaz, hogy történelmi jelentőségű esemény színhelye lesz a Bereck és Kökös közötti 53 kilométeres szakasz, szerencsére beigazolódott. Az elnök szerint vasárnap az összefogás eddig nem tapasztalt erejét láthattuk, ezért a továbbiakban a közös, nemzeti ügyekben meg kell őrizni a közös fellépést.
A politikai alakulatok viszonyulása kapcsán úgy értékelt: olybá tűnik, hogy amit nem lehetett megvalósítani Markó Béla RMDSZ elnöksége idején, az most Kelemen Hunor szövetségi elnökkel lehetséges. „Markó Béla idején állandóan zsákutcába futottunk az együttműködés terén, ez most változni látszik” – tette hozzá. Ehhez kötődően a polgári párt politikusa reményét fejezte ki, hogy a változás nevében az RMDSZ vezetői hajlandóak lesznek egyeztetni a szövetség által a parlamentbe benyújtandó autonómia-tervezetről a többi erdélyi magyar alakulattal. Kulcsár Terza úgy véli, ebben az esetben is csak közösen érdemes fellépni, mivel csak így lehet igazán erőt felmutatni. Bálint József valamivel óvatosabban fogalmazott, kijelentve, hogy miután betekintést nyernek a tervezetben, csak azután ítéli meg, mennyire gondolja komolyan az új, nemzeti ügyekben most felmutatott irányvonalat az RMDSZ.
A két politikus a nagy menetelés szervezői ellen Bogdan Diaconu kormánypárti képviselő által benyújtott feljelentés kapcsán elmondták, egyrészt nehezményezik, hogy csak az SZNT és az RMDSZ lett megjelölve az okiratban. „Minden politikai alakulat egyformán részt vett a megmozdulás megszervezésében, mindannyian vállaljuk a felelősséget, tehát a feljelentésben mindenkinek szerepelnie kellene” – vélik. Kulcsár Terza ugyanakkor úgy gondolja, inkább a prefektúra és karhatalmi erők ellen kellene feljelentéseket benyújtani, mert „közpénzen hazudnak”, hamis adatokat továbbítva a menetelésen résztvevőkről, annak jellegéről.
Székelyhon
MPP-PRESS

>