Kiss István a Maros megyei MPP új elnöke

Tisztújító küldöttgyűlést tartott Marosvásárhelyen a Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezete. A soron kívüli elnökválasztással feloldódott az ideiglenesség, amely abból adódott, hogy az elmúlt tíz hónapban Vass Imre makfalvi polgármester megbízott elnökként vezette a szervezetet. A megyei szervezet vezetése teljes embert kíván, akárcsak az önkormányzati munka, az alpolgármesterség – indokolta visszalépését Vass Imre. Kiss Istvánra a jelenlevő küldöttek (két érvénytelen szavazat mellett) egyhangúlag szavaztak.Az új elnök, mandátuma az alapszabályzat értelmében két évre szól, de „székfoglaló beszédében” a megválasztott elnök csupán az első hat hónapról szólt. „Ez a fél év elég kell legyen arra, hogy rendezze sorait az MPP Maros megyei szervezete. 54 önkormányzati tanácsosunk és közel 30 alapszervezetünk van a megyében, ezekre lehet építeni, de a munka és a bizalom mindkét fél résészéről alapfeltétele annak, hogy előreléphessünk” – fogalmazott Kiss István, aki már a Magyar Polgári Szövetség marosvásárhelyi megszervezésében is szerepet vállalt, később pedig az MPP országos alelnöki tisztségét is betöltötte.A Maros megyei gyűlésen Biró Zsolt politikai beszámolójában az MPP programjába foglalt alapelvek mentén közelített az aktuálpolitikai kérdésekhez, hangsúlyozva: „Nem üres frázis, az MPP az erdélyi magyar politikai élet lelkiismerete volt, és az is kell maradjon.” Biró Zsolt a régióátszervezéssel kapcsolatos referendum fontosságára és a Székelyek Nagy Menetelésére hívta fel a küldöttek figyelmét. Az elnök kifejtette: a mostani aláírásgyűjtés megszervezése és lebonyolítása komoly próbatétel a megválasztott elnök számára, de egyben remek alkalom bizonyítani azt is, hogy a Maros megyei szervezet mire képes.

Marosvásárhely, 2013. október 3.
MPP Sajtóiroda

Október 6. neves politikusokkal
Népszerű politikusok látogatnak Székelyföldre vasárnap, hogy a helybéliekkel együtt emlékezzenek az 1849-ben kivégzett aradi honvédtisztekre.A tizenhárom aradi vértanú kivégzésére emlékeznek Udvarhelyen a polgármesteri hivatal szervezésében délben 12 órakor a Vasszékely szobornál, a Márton Áron téren. Jelen lesznek a helyi önkormányzat képviselői, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt udvarhelyi képviselői is. Keresztúron délután fél 1-kor a Molnár István Múzeumban lesz emlékműsor, melyen Köblös Domokos alpolgármester, majd Tekeres Imola tanárnő mond beszédet. A Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjainak előadását a Millenniumi emlékmű megkoszorúzása követi. Szentegyházán délelőtt fél 11-től, a szentmisét követően a templom előtti hősök sírjánál gyűlnek össze a vértanúk emlékére. Beszédet mond Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, Bíró Zsolt, az MPP országos elnöke, valamint Rus Sándor, a város polgármestere. Székelyhon

FELHÍVÁS
2013. október 27-én a történelmi Háromszéken 150.000 embert várnak a szervezők a Gábor Áron szülőhelyét (Bereck, 1814) hősi halálának színhelyével (Kökös, 1849) összekötő 11-es főút 50 km-es szakaszára tervezett Nagy Menetelésre, amelyet a Székely Nemzeti Tanács a székelyföldi, magyar megyék (Hargita, Kovászna és részben Maros) közigazgatási beolvasztása ellen szerveznek. A Székely Nemzeti Tanács felhívásához csatlakozva a Székelyföldért Társaság felkéri mindazokat, akik Székelyföld történelmi hagyományokon alapuló önállóságát fontosnak tartják, hogy az október 27-i háromszéki Nagy Menetelés költségeit anyagilag is támogassák. Az SZNT egyetértésével ehhez felajánlottuk az egyesületünk bankszámlaszámát: CIB Bank 10700574-67740040-51100005, melyre forintban várunk adományokat. Adományozásra lehetőség lesz október 27-én a budapesti Hősök terén, illetve a tüntetés helyszínén is. Azoknak, akik a Nagy Menetelésre Magyarországról Háromszékre terveznek utazást azt javasoljuk, hogy inkább a budapesti szimpátia-tüntetésen vegyenek részt, és az utazásra szánt összegből a Székely Nemzeti Tanács által a helyszínre szervezett székelyföldi autóbuszok költségének fedezését támogassák.
Felkérünk ugyanakkor minden résztvevőt, hogy hozzon magával a budapesti rendezvényre 100 forintot, amit jelképes adományként felajánl. Ennek a kis összegnek a segítségével egyrészt meg tudjuk határozni a tüntetésen résztvevők létszámát (amit a sajtó mindig hajlamos alábecsülni), másrészt besegítünk a székelyföldi Nagy Menetelés költségeiben.
ÉN SZÁZAS, HOGY OTT LESZEK!”NSKI meghívó_elektronikus

MPP-PRESS

admin
 

>