A Hargita megyébe befektetni kívánó fafeldolgozó multik ellen emelünk szót.

Ha külföldnek kell Székelyföld fája, kelljen a székelyek munkája is! Nem kiárusítani akarjuk természeti kincseinket, hanem ésszerűen használni és annyit értékesíteni belőle, amennyit a természetes növekedés biztosít. A közbirtokosságok működése és a tulajdonukba lévő területek bizonyíték arra, hogy a székelyek autonóm önszerveződése nem egy elmélet, hanem múltunkba gyökerező képesség. A magyar vezetők felelőssége és feladata segíteni a közbirtokosságokat, helyi vállalkozókat abban, hogy a fa helyben kerüljön feldolgozásra, ezáltal munkahelyek jöjjenek létre, székely családok megélhetését biztosítva. A nagy tőkével rendelkező faóriások addig érdekeltek munkahelyek biztosításában, ameddig profitot termel nekik az itt létük, aztán tovább állnak. Marad a munkanélküliség és letarolt hegyeink. Mindenkigondolja meg, hogy kivel köt vásárt, mert gyermekeink jövőjét bocsájtjuk áruba. Az erdő, az élet, megmaradás záloga. Tehát nem eladó! A Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete elutasít minden erre vonatkozó tervezetet, illetve javasol egy az erdő tulajdonosok érdekeit szolgáló és érvényesítő bizottság létrehozását.

Salamon Zoltán,
megyei elnök
Csíkszereda, 2013. október 9.

Aláírásgyűjtés Népszavazásra!
Felkérjük Székelyföld polgárait éljenek a lehetőséggel és járuljanak hozzá aláírásaikkal a fenntartható fejlődés eléréséhez, hiszen ezzel is felmutathatjuk azt a közakaratot ami erősebb kell legyen az eddigi próbálkozásoknál. Csak ebben az esetben van esély arra, hogy féket szabjunk a számunkra elfogadhatatlan hat megyés fejlesztési régió ránk erőszakolására. (Nincs olyan érv amely szerint nekünk jobb lehet egy hat megyés régió Gyulafehérvár központtal, vagy egy négy megyés Brassó központtal.) A kérdés világos: Maros, Hargita és Kovászna megyék, régióközpont Marosvásárhelyen. Ez olyan előrelépés, lenne a közigazgatási átszervezést megelőzően, amely sok szempontból könnyítené dolgunkat az adminisztratív régiók és végső soron az autonómia felé vezető úton is. Partium esetében ugyanezek az érvek: három olyan megye ahol még jelentős a magyarság aránya egy fejlesztési régiót kell alkosson az adminisztratív átszervezés előtt!

Salamon Zoltán,
a Magyar Polgári Párt Hargita megyei elnöke

MPP-PRESS

admin
 

>