Becsengettek

A Magyar Polgári Párt Közleménye a tanévkezdés alkalmából

Iskolakezdéskor elsősorban a diákokat és tanáraikat illeti a köszöntés, de ne feledkezzünk meg a szülőkről, a családról sem. Egész jövőnk függ az iskolák és családok működésétől. Közösségként való megmaradásunk záloga az anyanyelvű oktatás. Ma már tudományosan megalapozott mérések (nemzetközi PISA-kutatások – amelyek az oktatás hatékonyságát mérik) bizonyítják az anyanyelven történő tanítás hatékonyságát. Tudományosan is cáfolható tehát az elmélet, mely szerint könnyebben érvényesül a gyerek, amennyiben a „többségi” nemzet nyelvén tanul, de az évről-évre siralmasabb érettségi eredmények is ezt erősítik. Valljuk, a sikeres életpálya-modell alapjául csakis az anyanyelvű oktatás szolgálhat. Ennek érdekében elsődleges célunk az önálló közoktatási intézményrendszer létrehozása. Hosszú távon a Magyar Polgári Párt a magyar oktatási intézményeknek a regionális és települési önkormányzatok, hatáskörébe való helyezését szorgalmazza, továbbá az iskolaszékek/iskolatanácsok döntési jogköreinek és társadalmi ellenőrző szerepének kiszélesítését és megerősítését javasolja. Ugyancsak kiemelkedően fontos társadalompolitikai cél a szakoktatás presztízsének visszaszerzése. Az elmúlt években leépülő szakoktatást kell úgy talpra állítani, hogy minden szakterületen tudjuk biztosítani az anyanyelvű oktatás lehetőségét. „Állítsuk az erényre nevelést az oktatás középpontjába!” ezt a címet viseli a Magyar Polgári Párt programjában az oktatással kapcsolatos fejezet. Sajnos mindezzel mai napig adós a hazai oktatáspolitika.

Marosvásárhely, 2013. szeptember 16.

MPP Sajtóiroda

admin
 

>