K Ö Z L E M É N Y

A környezeti tudatosságra való nevelés mindannyiunk közös érdeke.

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete és a Hargita megyei tanács MPP frakciójának nevében fontosnak tartjuk a törpe vízierőművek felépítése körül kialakult helyzet tisztázását.  A homoródfürdői Ilona völgyben tervezett vízierőmű kapcsán tisztázni kell a megyei tanács vezetőinek felelősségét az engedélyezési folyamatban.
Kiindulva abból a tényből, hogy a környezeti problémák alapvető oka az anyagias értékrend, a nem megfelelő környezeti tudatosság, a környezettel kapcsolatos ismeretek hiánya, fontos hangsúlyt fektetni a környezeti tudatosságra, a környezeti nevelés fejlesztésére úgy, hogy az összefüggéseket feltáró tevékenység legyen.
Ennek érdekében javasoljuk, a homoródfürdői tábort érintő területi tulajdonjogi problémák mielőbbi tisztázását, hiszen amennyiben erre lehetőség nyílik, ez a létesítmény remek helyszínt biztosítana egy olyan természetvédelmi tábor, vagy erdei iskola kialakítására melynek keretei közt lehetőség nyílna a környezettudatos gondolkodásmód elmélyítésére, illetve más tematikus programok, táborok megszervezésére.
Továbbá javasoljuk, hogy Hargita Megye Tanácsa kezdeményezzen és lépjen be egy a homoródfürdői ifjúsági tábort működtető közösségi fejlesztési társulásba Kápolnásfalu és Szentegyháza önkormányzataival közösen.

Csíkszereda, 2013. szeptember 2.
Tisztelettel:
Salamon Zoltán,
MPP tanácsos,
a Magyar Polgári Párt Hargita megyei elnöke.

MPP-PRESS

admin
 

>