""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

szeptember 2013 hónap bejegyzései

Felhívás Udvarhelyszék és Csíkszék polgáraihoz

Érdekes és eredeti módja a mozgósításnak az a makfalvi kezdeményezés, miszerint székely zászlókkal díszített szekerekkel indulnak útnak a népviseletbe öltözött marosszékiek. Azt tervezik, hogy az útvonalon folyamatosan toboroznak, így a szekérkaraván folyamatosan bővül, a Bereck és Kökös közötti 45 kilométeres szakaszon pedig már több száz szekérre is számítanak.

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete felkéri Udvarhelyszék és Csíkszék polgárait, aki teheti, csatlakozzon a szekérkaravánhoz az érintett útvonalon.

Legyünk ott minél többen! Mutassuk meg a mindenkori román kormánynak, hogy nem alkuszunk, a jogainkért, melyek megilletnek, egységesen kiállunk! Önrendelkezési igényünket annak tudatában követeljük, hogy Székelyföld autonómiája nem sérti Románia területi integritását és nemzeti szuverenitását.

A Székelyek Nagy Menetelése annak a közös cselekvésnek a lehetősége, amikor egyhangúan világossá tehetjük a Ponta kormány számára, hogy az önrendelkezés számunkra nem kegy, hanem jog. Erdélyi magyarságunknak szüksége van a társadalomban elfoglalt helyét és szerepét megőrző jövőkép meghatározására, amire céltudatosan kell felhasználnunk a rendelkezésünkre álló forrásokat és lehetőségeket. A közös fellépés és cselekvés ereje az, ami egyértelművé teszi Románia kormánya számára, hogy az ország közigazgatási átszervezése csakis Székelyföld területi egységének megőrzésével, a székelyföldi régió kialakításával lehetséges.

Share

Szekérkaraván indul Marosszékről a székelyek nagy menetelésére

Az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) szekérkaravánt indít a Maros megyei Makfalváról a székelyek október 27-re tervezett nagy menetelésére – nyilatkozott az MTI-nek csütörtöki marosvásárhelyi sajtótájékoztatója után Biró Zsolt, a párt elnöke. Biró Zsolt elmondta, a szekérkaraván napokkal a nagy menetelés előtt vág neki Makfalváról a mintegy 150 kilométeres útnak, és az érintett településeken arra buzdítja a székelyeket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az egységes, önálló és autonóm Székelyföldért meghirdetett tömegdemonstráción. Az MPP elnöke azt is elmondta: péntektől pártja valamennyi irodájában fel lehet iratkozni a nagy menetelésre. Az MPP vállalja, hogy autóbuszos utazást szervez a távoli érdeklődőknek a menetelés háromszéki helyszíneire. Biró Zsolt úgy vélekedett: az erdélyi magyar politikai szervezetek teljes összefogása megteremtette annak a lehetőségét, hogy a székelyek nagy menetelése hatásos figyelemfelkeltő esemény legyen. A pártelnök megvalósíthatónak tartotta a szervező Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) azt a vágyát, hogy százezrek vegyenek részt a székelyek a nagy menetelésen. “Az a dolgunk, hogy tudatosítsuk az emberekben: mindenkinek ott kell lennie” – fogalmazott Biró Zsolt. Az SZNT augusztus elején jelentette be, hogy október 27-én a székelyek “nagy menetelésével” kíván nyomatékot adni az egységes, önálló, autonóm Székelyföld követelésének. A terv szerint a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút székelyföldi szakaszán a déli haragszó után 11 településről és egy útkereszteződéstől indulnak el székely zászlós menetoszlopok a szomszédos települések felé, amelyek – egymással szembetalálkozva – 45 kilométeres összefüggő oszlopot alkotnak majd. Mv-Info

Share

A Magyar Polgári Párt Bihar megyei szervezete is toboroz

A Magyar Polgári Párt Bihar megyei szervezete is toboroz a Székelyek Nagy Menetelésére. Erről is egyeztettek azon a köröstárkányi találkozón, amelyen az MPP helyi szervezete meghívására Biró Zsolt országos elnök is részt vett. A Köröstárkányon megtartott fórumon elsősorban a helyi szervezet illetve a kistérség problémáiról esett szó. Köröstárkány Bihar megyében úttörő volt a választás szabadságának megteremtésében és a helyiek ma is úgy látják, az életképes, hiteles alternatíva fenntartása érdekében a Magyar Polgári Párt erősítésére van szükség. Az aktuálpolitikai kérdések tekintetében kiemelt helyen esett szó a kormány régióátszervezési terveiről. Partium alapvető érdeke, hogy egységes fejlesztési régiót alkosson, ezért a Magyar Polgári Párt Bihar megyei szervezete is részt vállal az átszervezés kapcsán tervezett helyi referendumokat szorgalmazó aláírásgyűjtési folyamatban. Ugyanakkor döntöttek arról is, hogy minden bihari helyi szervezet küldöttséggel is részt vesz az október 27.-i székelyföldi tiltakozó megmozduláson.

Köröstárkányi látogatása alkalmával Biró Zsolt koszorút helyezett el az 1919-es tárkányi vérengzés áldozatainak emlékművénél. 1919 nagypéntekén Köröstárkányban (91 ember vesztette életét) és Kisnyégerfalván (17 áldozat) a Székely Hadosztály visszavonulása nyomán előretörő román félkatonai alakulatok a középkort idéző barbár és véres magyarirtást hajtottak végre, majd teljesen kifosztották a két falut. Az eset mindmáig kimaradt mind a magyar, mind a román történelemkönyvekből.

Share

Tanszereket kaptak a tanulók

Gyűjtést szervezett a városi MPP, idén a Bethlen Gábor Általános Iskola rászoruló diákjai kaptak tanfelszerelést. Átadta a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szervezetének vezetősége a Bethlen Gábor Általános Iskola igazgatójának azt a tanszercsomagot, amit adományokból gyűjtöttek össze. Balázs Árpád a politikai alakulat részéről elmondta, több mint ötszáz füzet, írószerek, rajztömbök, egy táska és játékok is kerültek a csomagba. Voltak, akik pénzt adományoztak, ezt az összeget az igazgatóval történt egyeztetés alapján költötték el. Lukács Barna igazgató elmondta, a tanszerekből mintegy 30-40 rászoruló gyereknek jut, többek közt olyanoknak is, akik semmilyen tanszer-támogatásban nem részesülhetnek. Balázs Árpád hozzátette, az akciót a párt csíkszeredai szervezete kezdeményezte, és minden helyi szervezet csatlakozott hozzá, a tervek szerint jövőre is megszervezik, akkor más iskola rászorulóit támogatva. Idén van Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulója, ezért esett a választás az iskolára.
uh.ro

Tanszereket kaptak a rászoruló diákok

Share

Becsengettek

A Magyar Polgári Párt Közleménye a tanévkezdés alkalmából

Iskolakezdéskor elsősorban a diákokat és tanáraikat illeti a köszöntés, de ne feledkezzünk meg a szülőkről, a családról sem. Egész jövőnk függ az iskolák és családok működésétől. Közösségként való megmaradásunk záloga az anyanyelvű oktatás. Ma már tudományosan megalapozott mérések (nemzetközi PISA-kutatások – amelyek az oktatás hatékonyságát mérik) bizonyítják az anyanyelven történő tanítás hatékonyságát. Tudományosan is cáfolható tehát az elmélet, mely szerint könnyebben érvényesül a gyerek, amennyiben a „többségi” nemzet nyelvén tanul, de az évről-évre siralmasabb érettségi eredmények is ezt erősítik. Valljuk, a sikeres életpálya-modell alapjául csakis az anyanyelvű oktatás szolgálhat. Ennek érdekében elsődleges célunk az önálló közoktatási intézményrendszer létrehozása. Hosszú távon a Magyar Polgári Párt a magyar oktatási intézményeknek a regionális és települési önkormányzatok, hatáskörébe való helyezését szorgalmazza, továbbá az iskolaszékek/iskolatanácsok döntési jogköreinek és társadalmi ellenőrző szerepének kiszélesítését és megerősítését javasolja. Ugyancsak kiemelkedően fontos társadalompolitikai cél a szakoktatás presztízsének visszaszerzése. Az elmúlt években leépülő szakoktatást kell úgy talpra állítani, hogy minden szakterületen tudjuk biztosítani az anyanyelvű oktatás lehetőségét. „Állítsuk az erényre nevelést az oktatás középpontjába!” ezt a címet viseli a Magyar Polgári Párt programjában az oktatással kapcsolatos fejezet. Sajnos mindezzel mai napig adós a hazai oktatáspolitika.

Share

Közlemény

A mezőgazdasági területek adás-vételéről szóló törvénytervezet és a Hargita Megye Tanácsának elnöke által kiadott “Kommunista típusú beavatkozás a szabad piaci versenybe” c. Sajtóközlemény kapcsán a Magyar Polgári Párt a következőket észrevételezi:
1. A földtörvényben nem az a lényeg, hogy beavatkozik vagy nem a szabad piac versenyében hanem, hogy mennyire biztosítja a termőföld megőrzését a helyi közösségek számára.
A termőföld néhány sajátosságából és jellegzetességéből kiindulva (nem bővíthető, nincs ára, a nemzet létezésének alapja, lakhelyet biztosít, megélhetést biztosít stb.) egyértelmű, hogy nem lehet egyszerű termelőeszközként a szabad piac dzsungeltörvényének alávetni.
Különleges, nemzeti kincsként kell kezelni.
Lehet kereskedni kőolajjal, altalaj kincsekkel, üzemanyaggal, élelmiszerrel, autókkal, hajókkal, vagonokkal, repülőkkel, kővel, netán fával, de a termőföld nem lehet spekulatív célú tranzakció eszköze. Olyan birtokpolitikára, olyan föld adás-vételi törvényre van szükség, amely biztosítja a termőföld megőrzését a helyi közösségek számára.
2. Nem az a lényeg, hogy milyen hosszú procedúra a föld adás-vételi tranzakciója, – öt perc alatt is eladható a talpunk alatti föld – hanem az a lényeg, hogy mit hagyunk gyermekeinknek, unokáinknak. Nem úgy kell a szabályozást kialakítani, hogy gyorsan lehessen lebonyolítani a spekulatív célú földügyleteket, hanem úgy, hogy ilyeneket egyáltalán ne lehessen bonyolítani.
3. A Hargita Megye Tanácsának elnöke által kiadott “Kommunista típusú beavatkozás a szabad piaci versenybe” c. Sajtóközlemény szerint “Nem szabad a magántőke, a magán kezdeményezések elé ilyen jellegű akadályokat gördíteni” A Magyar Polgári Párt véleménye, hogy épp ellenkezőleg, a termőföld spekulatív célú adásvételét minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni. A mezőgazdasági képzés és/vagy tapasztalat, az élelmiszercélú termelés vállalása, a helyben lakás, stb. megkerülhetetlen feltételei kell legyenek a termőföldhöz való jutásnak.
4. Abban egyetértünk a sajtóközleménnyel, hogy teljesen fölösleges a természetes személyek által szerezhető földterületet korlátozni, hiszen a Tăriceanu kormány által elfogadott 312/2005 sz. törvény (az akkori kormánypártok: Nemzeti Liberális Párt, Demokrata-Liberális Párt, Románia Magyar Demokrata Szövetség) szerint a 100 euróval bejegyzett jogi személyek felső határ nélkül vásárolhassák a földet Romániában, akár nyerészkedés céljából is.
5. A Magyar Polgári Párt, a magyarországihoz hasonló szigorú, de gazdabarát földtörvényt szorgalmaz, mely garancia kell legyen arra, hogy e nemzeti kincs végérvényesen a helyi közösségeink kezében maradjon. A magántőke, a szabad verseny számára más területeket kell biztosítani

Share

Bíró Zsolt: Nemzeti ügyekben csak a közös fellépés lehet célravezető

A régióátszervezéssel kapcsolatos veszély nem múlt el azzal, hogy módosult a referendumtörvény, és egyelőre nem lesz alkotmánymódosítás. Nem dőlhetünk hátra kényelmesen abban a tudatban, hogy akkor régióátszervezés sem lesz – nyilatkozta tegnap sajtótájékoztatón Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke.
Ezért tartja fontosnak népszavazás kiírását.
– A kormány nagy hévvel ugrott bele a régióátszervezési projektbe, egyértelmű, hogy ebből nem tud jövőig kihátrálni, s talán nem is akar. Napvilágot látott egy újabb tervezet, aminek kapcsán nagyon fontos elmondani, hogy nem beszélhetünk kisebbik rosszról a Brassóhoz való csatolás esetében, hiszen a statisztikai adatok egyértelműen mutatják, hogy ez is azt jelentené, hogy negyven százalék alá csökkenne a régióban a magyarság aránya.
Az új társításuk legnagyobb veszélye abban rejlik, hogy Marosvásárhely a történelem folyamán először veszítené el régióközpont szerepét. Emlékeztetett, hogy Marosvásárhelynek mindig vezető szerepe volt akár az erdélyi fejedelmek idejében, azt követően a vármegyerendszerben Székelyföld fővárosa volt, majd a Magyar, később pedig a Maros Magyar Autonóm tartományban. Véleménye szerint a város román lakóinak is érdeke, hogy a régióközpont Marosvásárhely legyen.
Az MPP az októberi nagy menetelésre fókuszál, mondta a továbbiakban: ahol megtehetik, a helyi önkormányzatokban referendumokat kezdeményeznek, illetve támogatják az RMDSZ kezdeményezését, és részt vesznek az aláírásgyűjtésben is, hiszen ezáltal folyamatosan tematizálják, a közvélemény figyelmének középpontjában tartják ezt a kérdést.
– A Magyar Polgári Párt a maga részéről minden eszközzel, minden humán erőforrását bevetve támogatja az aláírásgyűjtési akciót. Ha a prefektusok megtámadják a helyi tanácsok határozatait, azt ki lehet használni a nemzetközi fórumokon, egyértelmű jelzés lehet Brüsszel, a civilizált világ felé, hogy Romániában a népakaratot lábbal tiporják – jelentette ki a pártelnök.
A következő lépésnek a nagy menetelést nevezte. Üdvözölte, hogy a Székely Nemzeti Tanács égisze alatt kerül sor erre a tüntetésre.
– Ez azt jelenti, hogy minden politikai párt úgymond arcvesztés nélkül és nyugodt lelkiismerettel társulhat hozzá, és egyértelmű mindenki számára, hogy a nemzeti ügyekben és ilyen fontos ügyben csak a közös fellépés lehet célravezető.
Tájékoztatott, hogy megyei szinten már elkezdődtek az egyeztetések és a feladatok ezzel kapcsolatosan, ami azt jelenti, hogy minden egyes településen, ahol az MPP-nek alapszervezete van, már most zajlik a mozgósítás plakátokkal, röpcédulákkal, fórumok szervezésével. Foglalkoznak az utaztatás kérdésével is, autóbuszokat indítanak minden olyan településről Hargita, Maros és Kovászna megyéből, ahol az MPP-nek alapszervezete van.
Népújság: Az SZNT elnöke 150 ezres tömeg részvételéről beszélt egy interjúban…
Bíró Zsolt: Remélem, olyan sokan leszünk, hogy az ott megfogalmazott véleményünket senki sem tudja lesöpörni az asztalról. Nyugodtan lehet százezres nagyságrendről beszélni, gondoljunk arra, hogy annak idején Marosvásárhelyen a gyertyás-könyves tüntetésen százezer ember volt, idén március 10-én harmincezer ember gyűlt össze, úgyhogy tekintettel arra, hogy a legnagyobb érdekvédelmi szervezet, az RMDSZ is egyértelműen támogatja, illetve a magyar közösség érzi, hogy óriási tétje van ennek a kérdésnek, azt gondolom, százezres nagyságrendről beszélni nem elrugaszkodott vélemény.
MPP-PRESS

Share

VI. Gyergyói Lovas Napok

GyergyoiLovasNapok PROGRAM plakat
Idén is számos programmal várják az érdeklődőket a rendezvényen. Családbarátabb, biztonságosabb, látványosabb – ezek a szeptember 21–22-i Gyergyói Lovas Napok kulcsszavai. 50-52 programpontot kínál a két nap, és a lovas mutatványok sem maradnak el, magyarországi fellépőkkel. A programban hagyományosan fogathajtóverseny, Gyergyói Vágta és díjugratóverseny is lesz, solymászbemutató, szánhúzó kutyák nyári versenye, huszár- és csendőrbemutató, ostorművészet, népi tánc, modern tánc, továbbá a nagy népszerűségnek örvendő Polgármesterek csatája fogathajtó-versenyszám is. Idén is hivatásos konferansziék gondoskodnak a jó hangulatról, amelynek fokozásához a marosvásárhelyi Nagy István és Fodor Piroska színművészek alkotta Gruppen Hecc párosát kérték fel a szervezők.

Magyar utcanevek Nyárádszeredában – talán most

Share

K Ö Z L E M É N Y

A környezeti tudatosságra való nevelés mindannyiunk közös érdeke.

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete és a Hargita megyei tanács MPP frakciójának nevében fontosnak tartjuk a törpe vízierőművek felépítése körül kialakult helyzet tisztázását.  A homoródfürdői Ilona völgyben tervezett vízierőmű kapcsán tisztázni kell a megyei tanács vezetőinek felelősségét az engedélyezési folyamatban.
Kiindulva abból a tényből, hogy a környezeti problémák alapvető oka az anyagias értékrend, a nem megfelelő környezeti tudatosság, a környezettel kapcsolatos ismeretek hiánya, fontos hangsúlyt fektetni a környezeti tudatosságra, a környezeti nevelés fejlesztésére úgy, hogy az összefüggéseket feltáró tevékenység legyen.
Ennek érdekében javasoljuk, a homoródfürdői tábort érintő területi tulajdonjogi problémák mielőbbi tisztázását, hiszen amennyiben erre lehetőség nyílik, ez a létesítmény remek helyszínt biztosítana egy olyan természetvédelmi tábor, vagy erdei iskola kialakítására melynek keretei közt lehetőség nyílna a környezettudatos gondolkodásmód elmélyítésére, illetve más tematikus programok, táborok megszervezésére.
Továbbá javasoljuk, hogy Hargita Megye Tanácsa kezdeményezzen és lépjen be egy a homoródfürdői ifjúsági tábort működtető közösségi fejlesztési társulásba Kápolnásfalu és Szentegyháza önkormányzataival közösen.

Csíkszereda, 2013. szeptember 2.
Tisztelettel:
Salamon Zoltán,
MPP tanácsos,
a Magyar Polgári Párt Hargita megyei elnöke.

MPP-PRESS

Share

Fenntartható fejlődés és környezetvédelem

Az elcsatolt területek esetében fenntarthatóság szinonimája a megmaradás – ezzel a gondolattal összegzett Mile Lajos (LMP) országgyűlési képviselője a Fenntartható fejlődés a Kárpát medencében címmel szervezett előadást követően az Ökopolisz Alapítvány által a Gödöllői Szent István Egyetemen megrendezett nyári akadémián. A beszélgetést nagy érdeklődés övezte, különösen, hogy két-két erdélyi és felvidéki, illetve egy-egy kárpátaljai és vajdasági politikus is helyet kapott a meghívottak közt. A szabadegyetem résztvevői így a fenntartható gazdasági modellek mellett ízelítőt kaphattak néhány pengeváltás erejéig az RMDSZ – MPP, vagy a Híd-Most – MKP csatározásokból is. A panelbeszélgetés alkalmával vitaindító előadást tartottak: Biró Zsolt, elnök Magyar Polgári Párt (MPP); Őry Péter, alelnök, Magyar Közösség Pártja (MKP); dr. Csicsai Gábor parlamenti képviselő (MOST-HÍD), Hegedűs Csilla főtitkár-helyettes, Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ); Pásztor István elnök, Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és dr. Tóth Mihály tiszteletbeli elnök, Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ).
Biró Zsolt a Magyar Polgári Párt elnöke fontosnak tartotta kiemelni a politikai pluralizmus kérdését, amely Erdélyben ugyan sokszor béklyóba szorul, de egészséges társadalmat csak akkor építhetünk (szintén a fenntarthatóság jegyében), ha a gondolatok, ideológiák és programok egymással versengve a fékek és egyensúlyok szerepét is betöltik. A Kárpát medence fenntartható fejlődése szempontjából igen fontos a közép európai örökség revitalizációja, ennek jegyében született a Magyar Polgári Párt gazdasági programja is. Nagy hangsúlyt kap a sokfunkciós, családi gazdaságokon alapuló mezőgazdasági modell, a hagyományos gazdálkodási formák megőrzése, továbbá a kis és közepes vállalkozások támogatása. Erdély csak így maradhat Erdély, Székelyföld pedig így válhat a jövő centrumává, a romániai magyarság belső anyaországává – szögezte le Biró Zsolt. Az aktuálpolitika mentén a régióátszervezés és a székely autonómia kérdése a legkomolyabb kihívások. A régió átalakítással járó közigazgatási átszervezés egyre inkább elkerülhetetlen, a kérdés az, hogy ennek a folyamatnak a nyertesei vagy vesztesei leszünk? Nyerni viszont csak akkor tudunk, ha közösen lépünk! Kérdésre válaszolva Biró Zsolt kifejtette, hogy pártja mindvégig támogatta a határon túli állampolgárok szavazati jogát. „Egységes magyar nemzetben gondolkodunk, az Alaptörvény világosan leszögezi, hogy a mindenkori magyar kormány felelősséget vállal a határain kívül rekedt nemzettársai iránt, ezt a felelősséget kell éreznie minden anyaországi pártnak is. Odahaza (Erdélyben) ebben a kérdésben konszenzus van, úgy gondolom idehaza (Budapesten) is meg kell találni ezt a konszenzust, sajnos a jelenlegi magyarországi ellenzék ezt kérdést túldimenzionálja, önös politikai érdekeiket tekintik elsődlegesnek és ennek oltárán feláldozzák a magyar nemzeti integráció kérdését. 2004 decemberének nem szabad megismétlődnie.”
Az előadást követően a Magyar Polgári Párt elnöke Schmuck Erzsébettel az Őkopolisz Alapítvány társelnökével és Schiffer András képviselővel, az LMP társelnökével folytatott megbeszélést főként környezetvédelmi kérdésekről. Biró Zsolt a verespataki cianidos aranykitermelés mellett a Székelyföld fenntartható fejlődését leginkább érintő rétyi beruházás veszélyeire hívta fel a figyelmet, továbbá a Székelyudvarhelyre tervezett biomassza-erőmű valamint a nyakló és valós környezetvédelmi előtanulmányok nélkül épülő törpe vízierőművek kérdését vetette fel. Hargita és Kovászna megyében jelenleg 500 ezer tonna fát dolgoznak fel, ez kevesebb, mint a teljes kapacitással dolgozó rétyi üzem szükséglete, az udvarhelyi „hulladékot” hasznosító biomassza erőmű további 90 ezer tonna fát égetne el évente. Ez nem csak a további erdőtarolás veszélyt hordozza, de a nyersanyag árának emelkedése (egyes számítások szerint a jelenlegi 3 – 4 szeresére is ugorhat) fafeldolgozókat is ellehetetleníti, márpedig ez meghatározó ágazat Székelyföldön, a lakosságot sújtó tűzifa beszerzéséről nem is szólva – magyarázta Biró Zsolt.
Marosvásárhely, 2013. szeptember 1.
MPP Sajtóiroda

Share

Tanszerek segítségképpen

Idén is lesznek ingyenes tanszercsomagok a szegény családok gyermekei számára, az erre vonatkozó kormányzati program keretében Hargita megyében közel 15 ezer gyerek számára rendeltek füzeteket és – a kicsiknek – hátitáskát is tartalmazó csomagot. Ugyancsak a tanévkezdést kívánja segíteni a Magyar Polgári Párt, amely adománygyűjtést kezdeményezett a szerényebb körülmények között élő családok javára.Nem változott a jogszabály, idén is azon családok igényelhetik az ingyenes tanszercsomagokat, amelyek esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér felét – közölte Csukás Levente, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség gazdasági igazgatója. Elmondta, Hargita megyében tavaly 14.572 gyermek kapott ingyenes tanszercsomagot, idén pedig úgy gondolták, hogy nő a jogosultak száma, ezért valamivel több csomagra igényeltek pénzt. A kért összeget meg is kapta a megye, 402 ezer lejt, ebből 14 897 gyermek számára rendeltek tanszercsomagokat – közölte.
Csukás Levente kifejtette, a közbeszerzési eljárást júliusban tartották meg, a nyertes kolozsvári cég pedig szeptember elején szállítja a csomagokat. Ötfajta tanszercsomag van, különböző tanszereket kapnak az előkészítő, az első, a 2–4., az 5–7., illetve a nyolcadik osztályos diákok. Az előkészítő és első osztályosoknak szánt tanszercsomagokban hátitáska is lesz. A tanfelügyelőség becsült számok alapján rendelte a csomagokat, hogy a valós igény mekkora, tanévkezdés után fog kiderülni – mondta el Csukás Levente. Az iskolákban tanévkezdés után lehet igényelni a tanszercsomagokat, a jogosultak listáit pedig várhatóan szeptember huszadika körül megkapja a tanfelügyelőség, így szeptember 20–25. között le is zajlik a csomagok kiosztása.
Tanszereket gyűjtenek
Adománygyűjtést hirdetett az iskolakezdés előtti időszakra a Magyar Polgári Párt (MPP) Hargita megyei szervezete. Úgy gondolják, hogy míg a tanévkezdés a legtöbb iskoláskorú gyermeket nevelő családnak jelentős terhet jelent, addig a szerényebb körülmények között élők számára megoldhatatlan feladat. „Míg szerencsésebb társaik a tolltartó vagy az iskolatáska színéről döntenek, addig más családokban az a kérdés, ételre vagy tanszerre jut-e elég. Pedig a szükséges tanszerek híján a nélkülöző diákok esélyei már becsöngetés előtt rosszabbak társaikénál, s az iskola a felzárkózás helyett újabb szégyen és kudarc színterévé válhat” – szerepel az MPP közleményében. Annak érdekében, hogy a beiskolázás a gyerekeknek egy jobb jövő reményét jelentse, a párt segítséget kíván nyújtani a nehéz helyzetben lévő családoknak, és várják a támogatói közösség felajánlásait. Salamon Zoltán, a párt Hargita megyei elnöke elmondta, két úton zajlik a gyűjtés. Egyrészt felhívást intéztek megyei és helyi önkormányzati képviselőikhez, tisztségviselőikhez, hogy egyhavi illetményüket ajánlják el erre a célra, és a pénzből tanszereket fognak vásárolni. Emellett várják a segíteni kívánók felajánlásait is, tanszerek, táskák, tornacipők adományozását. Gyergyószentmiklóson a Szabadság tér 22. szám alatt (a régi mozi épületében) szeptember 10. és 20. között, Székelyudvarhelyen az MPP Kossuth Lajos út 20. szám alatti székházában, Tusnádfürdőn a Városi Könyvtárban naponta 10 és 14 óra között, Székelykeresztúron a párt székházában, Csíkszeredában pedig szintén a párt székházában, a Márton Áron út 21. szám alatt (az INSTHAR épülete, 1. emelet) szeptember 2–5. között 12-től 17 óráig várják az adományokat. Csíkszeredában szeptember 11-én a Petőfi utcában, a központi áruház mellett egy sátrat állítanak fel az adományok begyűjtésére, az adakozni kívánók 12 és 18 óra között nyújthatják át felajánlásaikat. Az összegyűlt, illetve megvásárolt tanszereket tanintézeteknek fogják átadni, és az intézmények vezetőségére bízzák, hogy a leginkább rászorulóknak osszák majd ki – mondta Salamon Zoltán.
székelyhon.ro
MPP-PRESS

Share

Hozzászólások

Kategóriák