Archive

Monthly Archives: július 2013

Kell a hőerőmű, de nem a Szejkére

A Szejkére tervezett hőerőműnél helyszínt, az Eötvös József Szakközépiskola költöztetését illetően az átgondolatlanságot kifogásolja az MPP.
Népszavazást kezdeményez hőerőmű-ügyben, mától online és a háztól-házig járó önkéntesek segítségével tájékoztató és tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett a Magyar Polgári Párt önkormányzati frakciója – jelentették be sajtótájékoztatón Bálint Mária-Magdolna, Balázs Árpád, Mike Levente, Orbán Balázs és Gálfi Árpád.
„Nem a villamos energiát előállító hőerőmű, hanem a helyszíne ellen tiltakozunk” – szögezték le a tanácsosok, akik több szempontból is kifogásolják a város Szejke felőli kijáratához tervezett, 30 millió euró értékű beruházás dokumentációját, amely szerintük pontatlan technikai adatokat tartalmaz.
Pontatlan a dokumentáció
Gálfi Árpád tanácsos szerint a hőerőműre szükség van, munkahelyeket teremtene és csökkenne a hőenergia ára is, a kiválasztott helyszín azonban nem megfelelő. „A hőerőműnek nem a turisztikai zónában, hanem a város valamelyik, a segesvári vagy csíkszeredai, ipari zónájában lenne a megfelelő helye, nem a turizmus fejlesztése szempontjából értékesíthető Szejkefürdőn. A látványtervekben szereplő hatalmas méretű hűtőtornyok vizuálisan rondítanák a tájat, a napi 210-270 tonna faőrlemény elégetéséből származó füst pedig a levegőt szennyezné.A hőerőmű működéséhez szükséges nyersanyagot szállító teherautók pedig a város forgalmát zavarnák” – sorolta a kifogásokat Mike Levente tanácsos. Hozzátette: az elkészült és a júniusi tanácsülésen egy 16 fő által aláírt óvás ellenében mégis elfogadott dokumentáció pontatlan technikai adatokat tartalmaz, például nem aktualizálták a terület tulajdonjogát, 2006-ban állították ki a telekkönyveket, illetve hiányzik az ilyen beruházásokhoz szükséges zonális rendezési terv topográfiai felmérése (Suport topografic al PUZ). A polgáriak szerint Ferencz Károly üzletember cége, az Electro Horvas Kft. által építendő hőerőmű magánbefektetés, amely összesen 34,81 hektáros területen, mintegy 30 millió euró értékben épülne meg, mindössze 500 méternyi távolságra – és nem 700-ra, ahogy azt a rendezési tervben feltüntették – az Orbán Balázs sírjához vezető domb aljától. A munkálatok kezdési és befejezési határideje még nem ismert – válaszolták a polgári tanácsosok kérdésünkre. Aki hőerőmű-ügyben egyetért a tanácsosokkal, az véleményét aláírásával erősítheti meg itt, vagy az MPP Kossuth utca 20. szám alatti székhelyén, munkanapokon 10-16 óra között.

    Az iskolával sincs minden rendben
    Az Eötvös József Szakközépiskola ügyében is felszólaltak a polgáriak, akik átgondolatlannak és lehetetlennek is tartják az intézmény egy hónap alatt való elkötöztetését. Szerintük a költöztetés az iskola feldarabolását jelentené.Szerintük ugyanakkor ez ügyben egy átgondolt forgatókönyvre és szélesebb körű konzultációra lenne szükség, akárcsak a vár jövőbeni sorsáról, a városfejlesztésben betöltött szerepének pontos meghatározásáról – fogalmazták meg az iskola-üggyel kapcsolatos véleményüket is a tanácsosok.
MPP-PRESS
    
uh.ro

Bálint József Fejetlen javítások? (Bírálja a városvezetést)

Egy évvel a frissen megválasztott sepsiszentgyörgyi tanács beiktatása után egyfajta mérlegkészítésre vállalkozott Bálint József, az MPP helyi elnöke. „Kiszorultunk a tanácsból, ellenzékbe kerültünk (az előző négy évben kilenc tanácstagjuk volt, most egyetlenegy – szerk. megj.), de vagyunk, létezünk, azt a szerepet, amit felvállaltunk, tovább kell vinnünk. Nyomon követői, szükség esetén bírálói vagyunk a történéseknek” – fogalmazott. Első kifogásainak hangot is adott: építőtelep a város legnagyobb része, ami ugyan a fejlődés velejárója, de azzal már nem érthetnek egyet, hogy a „hosszú idő után és hosszú idő alatt rendbe tett utcákat most rövid időn belül ismét szétverik”. Jobb szervezéssel, összehangoltabb munkával ez elkerülhető lenne, vélekedik. „Ezeknek az utcáknak az újrajavítását mind az emberek pénzéből fedezik, ezt nem lehet tűrni. Ez a város lassan csak azon kevesek számára élhető, akik frissen rendbe rakott utcában laknak. Arról ne is beszéljünk, hogy mire felújítanak egy részt, arra tönkremegy a korábban kijavított. Közben pedig azt hallgatjuk, legyünk türelmesek. Ez az RMDSZ szlogenje 23 éve” – fogalmazott az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke. Konkrétan a Nagy György és a Puskás Tivadar utca közötti összekötő szakasz állapotát említette: ott három éve felszedték a szegélyköveket, megszűnt a közvilágítás, és azóta semmi nem történt, bár ő maga is többször szóvá tette ezt, és több ígéretet is kapott a helyzet javítására. De cselekedet nem kö­vette az ígéreteket, tízéves göd­rök tátonganak, sötétségben, sárban járnak az ott lakók.
Háromszék

 Figyelemfelkeltő akciót szervezett ma városunkban a Civilek az Örökségért Mozgalom
Figyelemfelkeltő akciót szervezett ma városunkban a Civilek az Örökségért Mozgalom. Az eseményre a felújított Márton Áron téren került sor, ahol bemutatták tevékenységüket. Amint azt Balázs Attila elmondta független civil mozgalomról van szó, amely a ránk hagyott örökség megbecsüléséért, népszerűsítéséért és megmentéséért jött létre. Ugyanakkor hozzátette örvendetes tény, hogy egyre több embernek fontos Székelyudvarhely épített öröksége. A Patkó történetének rövid áttekintése után, bannerek segítségével bemutatták a téren álló régi címereket és arra kérték a város illetékeseit, hogy állítsák vissza ezeket eredeti helyeikre. Többek között Székelyudvarhely, Udvarhelyszék, Magyarország, Erdély és Pestszentlőric címerét tekinthették meg az érdeklődők. Bár ez a település jelenleg nem testvérvárosa Székelyudvarhelynek, a tér kialakításához 1941-ben jelentős összeggel járult hozzá, ezért gondolják a mozgalom tagjai úgy, hogy ennek a címernek is helye lenne a Patkóban. A jelenlevők ugyanakkor az ízléstelenség, az oda nem illőség szimbólumaként egy kertitörpét is széttörtek, ezzel jelképezve mindazt a negatív esztétikai élményt, amit a mozgalom nem tud vállalni. A közösségi szervezet tagjai ugyanakkor fekete gyásszalaggal látták el az újonnan felszerelt lámpaoszlopokat, hiszen szerintük környezetbe illőbbet érdemelt volna a tér. Ezt bizonyítva fotókon mutatták be azokat a városokat, amelyek pozitív példával szolgálhatnak Székelyudvarhelynek e téren.
Prima rádió
MPP-PRESS

MPP-PRESS

Közlemény

A Magyar Polgári Párt felhívja Liviu Dragnea kormányfő-helyettes és egyben a közvélemény figyelmét, hogy a vidékfejlesztési és közigazgatási minisztérium által megszervezett bálványosfürdői találkozón ismertetett „hivatalos” álláspont csupán a kormány által preferenciálisan összeválogatott szakértők véleményét tükrözi, az általuk bemutatott tanulmányok nem veszik figyelembe a valóságot, megrendelésére készültek és pusztán a kabinet elképzeléseit hivatottak igazolni. Kérjük Románia Kormányát, hogy a közigazgatási átszervezés kapcsán vegye figyelembe és építse be terveibe a magyar közösség igényit megfogalmazó javaslatokat. Örvendetesnek tartjuk, hogy a magyar pártok képviselői ezúttal is egyértelművé tették, hogy régióátszervezés kérdésében azonos álláspontot képviselnek.
A Magyar Polgári Párt szerint a tervezett közigazgatási átszervezés nincs kellőképpen átgondolva, előkészítve. Az eddig napvilágot látott tervezetek csakis a gazdaságilag nehézkesen működő óriásmegyék létrehozását erőltetik, eltekintve attól a realitástól, hogy ezek az egységek, mint fejlesztési régiók sem tudtak hatékonyan működni. A „kiegyenlítésre” épített logika (azaz a gazdasági mutatók alapján „lemaradt” megyék „fejlettebb” megyékkel való párosítása) éppen az uniós elveknek mond ellent, hiszen az Európai Unió kohéziós politikájának alapvető célja a kevésbé előnyös helyzetű régiók felzárkóztatása, a meglévő regionális fejlettségbeli különbségek mérséklése, az életszínvonalbeli eltérések csökkentése.
Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól a ténytől sem, hogy az Unión belül sokféle tagoltságot lehet megkülönböztetni, így a társadalmi és gazdasági különbségek mellett, a nyelvi, kulturális eltérések is természetszerűvé tesznek bizonyos különbözőséget. Az EU célja nem az adottság-jellegű különbségek eltűntetése, hanem éppen az „egység a sokféleségben” elvvel összhangban a kedvezőtlenebb helyzetben lévő régiók versenyképességének – fejlesztési beruházások támogatása útján történő – javítása. A székelyföldi régió létrehozása tehát nem csak az itt élő emberek, hanem Románia érdeke is.
Úgyszintén felhívjuk miniszterelnök-helyettes úr figyelmét, hogy Románia elfogadott és ratifikált egy sor olyan nemzetközi szerződést, amelyek a területi-közigazgatási egységek határainak a védelmét szabályozzák. Ilyen többek közt a Regionális és kisebbségi nyelvek európai Chartája, a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény, illetve a Helyi Autonómiák Európai Chartája; de a korábban aláírt dokumentumokat is idézhetjük, mint a Párizsi Békeszerződés, vagy a Helsinki Zárónyilatkozat, de ide sorolható a Románia és Magyarország között megkötött, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló szerződés is. Ezen szerződésekre hivatkozva hangoztattuk eddig is, hogy a közigazgatási reform nem lehet Románia belügye! Ezúton is megerősítjük, hogy az említett nemzetközi kötelezettségvállalások megsértése ellen felemeljük szavunkat és minden lehetséges fórumon tiltakozni fogunk!

Marosvásárhely, 2013. Július 12.

Continue reading

Beruházókat hoz Kolozs megyébe az MPP

Jelentős energetikai fejlesztési beruházásra készül egy japán befektető Kolozs megyében – számolt be hétfői sajtótájékoztatóján Keizer Róbert, a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei szervezetének elnöke.
Kifejtette: két évvel ezelőtt a bukaresti Japán Kereskedelmi Kamara akkori elnökének közbenjárásával öt japán üzletember látogatott az országba, akikkel az MPP ismertette a nagyobb erdélyi beruházási lehetőségeket. Ennek nyomán az egyik beruházó úgy döntött: 150 millió euró értékű energetikai fejlesztési projektet indít a térségben. Hozzátette: a Kolozs megyei MPP segítségének köszönhetően több, elsősorban energetikai beruházás is tervben van.
Fodor Alpár, az MPP egykori kolozsvári polgármesterjelöltje ugyanakkor arról tájékoztatott, hogy Mócs településen 2 millió euró értékben napelempark épül, a kivitelezésre vonatkozó szerződést már aláírták a felek. A beruházást egy nemzetközi befektetői csoport finanszírozza, amely szintén az MPP közvetítésével érkezett Erdélybe. Fodor szerint a napelempark akár fél év alatt elkészülhet, de egy év múlva már egészen biztosan működni fog.
Amint arról beszámoltunk, az MPP politikusa már korábban is említést tett a befektetői csoportról, amelynek azonban nem árulta el a nevét, mivel nem akarta, hogy emiatt meghiúsuljon a projekt. A 36 bankot maga mögött tudó csoportról így egyelőre annyit lehet tudni, hogy a „fegyver- vagy drogkereskedelem és templomépítés” kivételével bármilyen 2 millió euró fölötti beruházást kész támogatni Erdélyben.
Fodor elmondása szerint a banki gyakorlattal szemben a vállalkozói közösség nem hitelt nyújt, hanem társulási szerződést köt, így a beruházás költsége alacsonyabb, a profiton pedig osztoznak. A támogatás elnyeréséhez mindössze egy megvalósítható üzleti terv és a beruházás értékének ötödét fedező banki garanciára van szükség. „Azért hatékony ez az eljárás, mert a banki garanciát nem föltétlenül a megrendelő önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, erre ugyanis általában hajlandóak a kivitelező vállalatok, hiszen nekik is érdekükben áll, hogy a beruházás minél hamarabb megvalósuljon” – magyarázta Fodor Alpár.
A beruházóról tegnap Keizer Róbert is beszélt, mint elmondta, az észak-erdélyi autópálya iránt is érdeklődő csoport már több erdélyi illetékessel tárgyalt sztráda-ügyben, köztük néhány hete a Kolozs megyei önkormányzattal. „A helyi és megyei hatóságokon múlik, hogy itt tudják-e tartani a beruházót, az MPP viszont továbbra is vállalja a közvetítői szerepet” – fogalmazott Keizer. Az MPP Kolozs megyei elnöke azt is elmondta, hogy a nemrég Ausztriában tartott gazdasági bemutatójuk rendkívül sikeresnek bizonyult, hiszen egy kémiai anyagokat forgalmazó osztrák nagyvállalat Magyargorbó és Türe között építené fel Erdélyt és a teljes Balkán-félszigetet kiszolgáló logisztikai központját. „Nem véletlen, hogy éppen ide települ az osztrák cég. Nagy valószínűséggel arra számítanak, hogy záros határidőn belül elkészül az észak-erdélyi autópálya” – magyarázta Keizer.
Krónika    http://kronika.ro/gazdasag/beruhazokat-hoz-kolozs-megyebe-az-mpp

MPP – autópálya és kenyérsütés
A Magyar Polgári Párt szerint a legfontosabb tennivaló az észak-erdélyi autópálya befejezése lenne, a Kolozs megyei tanács azonban inkább a megye ezer kilométernyi úthálózatának állandó karbantartását és más célokat tart időszerűnek – hangzott el az MPP Kolozs megyei szervezetének tegnapi sajtótájékoztatóján. Fodor Alpár arról számolt be, hogy a múlt héten aláírták azt a 2 millió eurós szerződést, amely révén Mocson egy nemzetközi befektetői csoport napelemes áramtermelő-telepet fog megépíteni. A beruházás bankgaranciával jön létre, amelyet nemcsak a beruházó, hanem az építő is megteremthet. A program egy éven belül valósul meg. Az MPP szorgalmazza Kalotaszegen a régi sütőkemencék újraépítését, amellyel a családok mai kenyérkiadásaik kétharmadát takaríthatják meg.
Kolozsvári Rádió   http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/mpp-autopalya-es-kenyersuetes.html

Kulcsár szerint Toró árt a nemzeti ügynek
A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki vezetői bírálják az EMNP-t, amiért más politikai szervezetekkel való előzetes egyeztetés nélkül bejelentették, hogy július 20-án, több erdélyi városban tüntetést szerveznek a kormány régiósítási elképzelései ellen.  Kulcsár Terza József, a polgári párt háromszéki elnöke sajtótájékoztatón kifejtette: Toró T. Tibor néppárti elnök árt a nemzeti ügynek azzal, hogy önfejűen, előzetes egyeztetés nélkül a sajtóban bejelentette a demonstrációt. Elítéli az EMNP hozzáállását, mert szerinte kész tények elé állították a többi magyar politikai szervezetet, és ha valaki nem vesz részt a tüntetésen, várhatóan azt mondják majd róla, hogy nem jó magyar. A politikus leszögezte: magánemberként részt vesz a július 20-i tüntetésen, azonban pártja nem mozgósít.  A kormány régióátszervezési elképzelései ellen közösen kell fellépni, ehhez pedig arra van szükség, hogy minden politikai szervezet országos vezetője előzetesen egyeztessen, és közösen bonyolítsák le az utcai megmozdulásokat a szervezéstől a kivitelezésig – jelentette ki. Az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének vezetősége is a közös fellépést hiányolja. Tamás Sándor háromszéki pártelnök a szekelyhon.ro-nak kifejtette: érthetetlen, hogy míg az erdélyi magyar politikai alakulatok és civil szervezetek a közös fellépésben gondolkodnak, addig az EMNP különutasként hirdet tüntetést. Tamás Sándor azt sem tartja megfelelőnek, hogy nyáron, több településen szétszórva szervezzenek tüntetéseket a régióátszervezés ellen. Az RMDSZ háromszéki elnöke szerint az EMNP-nek is csatlakoznia kellene a Székely Nemzeti Tanács, az MPP és az RMDSZ által már felállított struktúrához, amelynek célja, hogy ősszel, egy helyszínen, egységes tüntetésre kerüljön sor.  Rámutatott: Székelyföldön az RMDSZ-nek 129 polgármestere, két megyei önkormányzati vezetője van, miközben az MPP-nek öt, az EMNP-nek két polgármestere van. „Világos tehát, hogy az RMDSZ tud hatásosan mozgósítani” – jelentette ki.
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/14845-kulcsar-szerint-toro-art-a-nemzeti-ugynek

MPP-PRESS

KÁPOLNÁSFALU – V. FALUNAPOK

Egyházközségünk különválásának 175. jubileumi éve
2013. július 13 – 14.

Július 13, szombat

07:00 – Toborzó a huszárokkal
Zenés ébresztő a helyi fúvószenekarral
09:00 – 10:00 – Vendégek, meghívottak gyülekezése a központban
10:00 – 13:00 – ÜNNEPI RENDEZVÉNYSOROZAT
Ø Ünnepi jubileumi szentmisét celebrál dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári egyházmegye érseke, a szabadtéri színpadon
Ø „Nótánk szálljon . . . „ – a szentegyházi Gyermekfilharmónia előadása Haáz Sándor karnagy vezényletével
Ø Elindultam szép hazámból . . . – Péter Amanda énekel
Ø Ünnepi beszédet mond Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere
Ø A testvértelepülések polgármestereinek köszöntő beszéde
Ø Kápolna és Kápolnásfalu húsz éves kapcsolatának megerősítése
Ø Verset mond Vitus-Pálfi Emőke
Ø Kele Erzsébet balladát énekel
Közreműködik a helyi fúvószenekar György István karnagy vezetésével

ALTERNATÍV RENDEZVÉNYEK

13:00 – Futballbajnokság az iskola sportpályáján
13:00 – Asztalitenisz bajnokság a kultúrotthonban
13:00 – Malacpecsenyére fáj a fogunk – ökröt és malacot süt a
kunszentmártoni Iglódi Ferenc ökörsütő mester
13:30 – 14:45 – „Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!” –
a Kriza János Általános Iskola műsora:
Ø Jaj, de bajos . . . – Péter Amanda III. osztályos tanuló énekel
Ø „Megérett, megérett a fekete szőlő” – a IV. osztályos tanulók szüreti tánca
Ø Kápolnási vizes árok . . . – Both Anita III. osztályos tanuló énekel
Ø Homoródmenti lányos tánc – a VI. és VII. osztályos lányok tánca
Ø Kihajtottam a libámat a patakpartra . . . – gyermekballada bemutatása Péter Amanda III. és Benedek Előd IV. osztályos tanulók előadásában
Ø Marosszéki párostánc – a VI. és VII. osztályos tanulók táncbemutatója
Ø Gőgős feleség – balladát énekel Kele Renáta és György Imre V. osztályos tanuló
Ø A főtt borsó – mesét mond Gere Adrián Zsolt VI. osztályos tanuló
Ø Ozsváth Barbara népballadát énekel
Ø Csíki legényes tánc – a VI. és VII. osztályos fiúk tánca
Ø Édesanyám . . . Kele Gabriella III. osztályos tanuló énekel
Ø Sóvidéki táncok a VIII. osztályos tanulók előadásában

14:45 – 15:45 – Testvértelepülések műsora
15:45 – A székelyszentmihályi gyerek citerazenekar műsora
16:00 – Aerobik bemutató a budapesti Testnevelési Főiskola növendékei – Lőrincz Henrietta, Simon Vivien, Regényi Beatrix – előadásában
14:00 – 19:00 – kézműves foglalkozások gyerekeknek a „játszóházban”
16:00 – 17:00 – id. Boér Péter Pál nagyváradi író novellái –
könyvbemutató a gyűlésteremben (kultúrotthonban)
16:00 – „Szép állat” kiállítás

16:00 – Csináljuk a fesztivált! a debreceni csoport műsora
A CIRÁDA együttes koncertje:„Vígan élem világom”!
17:00 – Csináljuk a fesztivált! a debreceni csoport műsora
– Feeling Fantasy Táncstúdió: Rió-Samba
– Kárpáti Eszti-Pink: Who knew
– Dance Universe TáncSport Egyesület: Elvis
– Dance Universe: Latin rock
– Szabó Veronika- Szabó Gabica-Jason Mraz: I’m yours
– Lévai Izabella: Szóló hastánc
– Bihari Banda: Frejda Khelipé- cigánymulatság
– Kárpáti Eszti-Bon Jovi: Livin’ on a prayer
– Oláh Boglárka-Horváth Csaba: Bachata
– Feeling Fantasy: Bambole
– Bocskaikert Dance Band: Country
– Szabó Vera-Szabó Gabica- Sugarloaf: Vadvirág
– Lévai Izabella: Cup-cup
– Two you: Rock&roll
– Héjja Bella-Zalatnay Sarolta: Nem vagyok én apáca
– Feeling Fantasy: Parappa

18:00 – A csikszentgyörgy-i János és Mári “A mű üdőnkbe nem igy vót”

19:00 – Csináljuk a fesztivált! a Debrecen-i csoport műsora
Törköly zenekar-Bihari Banda: Debrecennek van egy vize
– Héjja Bella-V Moto Rock: Várj míg felkel majd a Nap
– Oláh Boglárka-Horváth Csaba: Mixing Blues
– Szabó Vera- Szabó Gabica-Caro Emerald: That man
– Dance Universe: Let’Swing
– Kárpáti Eszti-Heart: Alone
– Feeling Fantasy: Latin táncok: Rumba és Jive
– Oláh Boglárka-Horváth Csaba: Swing
– Kárpáti Eszti-Avril Lavigne: When youre gone
– Lévai Izabella: Arabic Belly dance
– Bocskaikert Dance Band: Amazon
– Kárpáti Eszti-Miley Cirus: The Climb
– Dance Universe: Sway
– Szabó Vera és Gabica: Nyalóka
– Two you: Nightwish rock
– Feeling Fantasy: Cha-cha-cha és Samba

20:00 – a Fölszállott a páva! vetélkedő nyerteseinek, a Parapács
zenekarnak és a Forgatós citerazenekarnak közös előadása,
melyet tánccal fűszerez Maier Reimond és kedves felesége
– Elekes Viola udvarhelyszéki népdalcsokrot ad elő
22:00 – BEATRICE – ÉLŐ KONCERT
23:30 – Utcabál a kézdivásárhelyi INOGSZ zenekarral

Július 14, vasárnap

08:00 – 9:00 – a „Szép porta” kiválasztása
09:00 – a Főzőverseny kezdete
11:00 – Szentmise a római katolikus templomban
12:00 – 13:00 – Turisztikai információs iroda avatása (helyszín Alszeg)
13:00 – Fotókiállítás a kultúrotthonban
13:00 – kézműves foglalkozás a Szent Gellért alapítvánnyal a
„játszóházban”
13:00 – „Szik Baranta” íjász bemutatója az iskola udvarán
13:00 – 13:40 – Modernkedünk:
Tátika show a III., VI. és VII. osztályos tanulók előadásában
A VIII. osztályosok modern tánca

14:00 – „Forog a szoknya, kopog a csizma” – Néptánctalálkozó
Ø Kápolnásfalu-i gyerek néptánccsoport
· Sóvidéki lányos tánc – a VI. és VII. osztályos lányok tánca
· Sóvidéki legényes tánc – a VI. és VII. osztályos fiúk tánca
· Felcsíki táncok a VI. és VII. osztályos tanulók előadásában
Ø Kákvirág néptánccsoport Lövéte,
Ø Rozetta néptánccsoport Máréfalva,
Ø Ezüstfenyő gyermek néptánccsoport Zetelaka,
Ø Veterán néptánccsoport Szentegyháza,

16:00 – Erős ló bemutató, favágó verseny, tűzoltó bemutató és
kötélhúzás Homoródlokában

16:00 – Csináljuk a fesztivált! a debreceni csoport műsora
A Törköly zenekar koncertje: Üres a pohár…….
17:00 – Csináljuk a fesztivált! a debreceni csoport műsora
– Törköly zenekar-Bihari Banda: Magyar folk blokk
– Törköly zenekar-Bihari Banda-Quimby: Most múlik
– Héjja Bella-Cserháti Zsuzsa: Egy elfelejtet dal
– Oláh Boglárka-Horváth Csaba: Jittenbug (Sajtkukac)
– Kárpáti Eszti-Edda: Kölyköd voltam
– Feeling Fantasy: Fehér cipők
– Bocskaikert Dance Band: Swing
– Szabó Vera és Gabica-Quimby: Sehol se talállak
– Two you + formáció: MagyaRock
– Dance Universe: Sway
– Lévai Izabella: My number one
– Kárpáti Eszti Anti Fitness Club: Mennyország
– Szabó Vera és Gabica- Ocho Macho: Jó nekem
– Dance Universe: Latin Explosion
– Oláh Bogi- Horváth Csaba: Argentin tangó
– Ciráda együttes: Akusztik
– Feeling Fantasy: „Székely-Tündérország”
– Bocskaikert Dance Band-Havasi: Tavaszi Szél
– Héjja Bella- Oláh Ibolya: Magyarország
– Búcsúzó szavak
– + Haza is kéne már menni

19:00 – 19:10 – Aerobik bemutató a budapesti Testnevelési
Főiskola növendékei – Lőrincz Henrietta, Simon Vivien,
Regényi Beatrix – előadásában
19:10 – 19:30 – Vetélkedők értékelése, díjátadás, elismerés
19:30 – 20:00 – Molnár Orsi zenés interaktív gyerek műsora
20:00 – 21:00 – Poór Péter nosztalgia show
Hajjaj fekete vonat vagy Pókháló van már az ablakon
21:00 – 22:00 – a Székelyland humoros előadása
22:00 – 23:50 – DESPERADO – ÉLŐ KONCERT
23:50 – Tűzijáték
24:00 – Reggelig tartó utcabál Olti Attilával és zenekarával

Mindenkit szeretettel várunk, és kívánjuk, hogy jól szórakozzék!

A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát.

MPP-PRESS

A háromszéki RMDSZ-es vezetőket bírálta az MPP

A háromszéki RMDSZ-es önkormányzati vezetőket bírálták a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki képviselői. Bálint József a polgári párt sepsiszentgyörgyi tanácstagja és Nagy István Barót korábbi polgármestere sajtótájékoztatón kifejtették: ellenzékben azt vállalták, hogy nyomon követik az eseményeket, szükség esetén felhívják a figyelmet a tévedésekre. Bálint József felrótta, hogy lassú ütemben és szervezetlenül zajlik az utcák felújítása, az építőteleppé vált Sepsiszentgyörgy már nem egy élhető város. „Tavaly felújított utcákat idén újra feltörtek, például a Tavasz utcát, mert idén jutott eszükbe, hogy föld alá rejtik a kábeleket. A Munkás utca felújítását több mint öt évvel ezelőtt megkezdték, és még mindig járhatatlan.”- sorolta kifogásait az MPP-s önkormányzati képviselő. Ugyanakkor felrótta, hogy Antal Árpád polgármester második mandátumának egy éves kiértékelőjén nem számolt be a hatalmas adóemelésről, a buszjegy árak növeléséről, és arról, hogy Sepsiszentgyörgy egy fizetéses parkolóvá válik. Nagy István az RMDSZ-es megyevezetést bírálta, akik éveken keresztül „büntették” Erdővidéket, amiért MPP-s polgármester vezette Barótot. „Öt éve Brassó felé nem járható a nagyajtai híd, három éve úttorlasz van Miklósvárnál, évek óta nem újították fel a Hatodon átvezető megyei utat, a Borvizek Útja program részeként 2011-ben átadott baróti strand még mindig nem használható, még csatornázása sincs.”- sorolta Nagy István. A baróti MPP-s önkormányzati képviselő szerint, a jelenlegi RMDSZ-es városvezető egy év alatt nem nyert egyetlen pályázatot és a város nem kapott kormánytámogatást.

Kovács Blanka
MPP-PRESS

  • admin
  • 2013. július 4. csütörtök
  • MPP

Kárpátok Őre

http://csomortan.ro/index.php?menuID=311&id=399&event=740

Kárpátok Őre
                 ,, Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk “

          Szeretettel és tisztelettel meghívjuk 2013. július 05-én 18 órától

 a “Kárpátok Őre” emlékmű avatására Csíkcsomortánba. 

A 18 órakor kezdődő szoboravató ünnepség tisztelgés a dicsőséges pozsonyi csata 1106. évfordulója előtt.

                 Meghívó sajtótájékoztatóra
 
Szeretettel meghívjuk a sajtó képviselőit Kápolnásfalu község önkormányzata által szervezett sajtótájékoztatóra, melynek témája az V.Falunapok és Egyházközségünk különválásának 175. jubileumi éve.
Helyszín:
Csíkszereda, Megyei Önkormányzat előcsarnoka 2013. július 4-én, csütörtökön 10.30 órakor
Székelyudvarhely, Küküllő szálloda terasza, 2013. július 4-én, csütörtökön délután 15 órakor
A sajtótájékoztatót tartja Benedek László polgármester.
MPP-PRESS

>