K Ö Z L E M É N Y – Külön utat járnak az erdélyi magyar politikai szervezetek az európai polgári kezdeményezések tekintetében.

Mint ismert korábban a KMAT állást foglalt, hogy amennyiben körvonalazódó tervezeteket nem lehet egyetlen közös szövegbe foglalni, a magyar-magyar szolidaritás jegyében a tagszervezetek minden olyan kezdeményezést támogatni fognak, amelyet az Európai Bizottság bejegyez.
A március 22.-23.-án zajló KMAT ülésen elmaradt az európai szintű polgári kezdeményezés témakörben tervezett egyeztetés, miután az Erdélyi Magyar Néppárt bejelentette, hogy saját kezdeményezése kapcsán egy előzetes véleményezés eredményére vár, az RMDSZ pedig nem képviseltette magát a tanácskozáson.
A Magyar Polgári Párt álláspontja szerint a Székelyföld területi autonómiáját leginkább egy olyan uniós jogszabály szolgálná, mely a regionális kohéziós politika, a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságokkal rendelkező régiók egyenlőségét szorgalmazza. Egy ilyen uniós szintű jogszabály nem csak hivatkozási alapot képezne Székelyföld területi autonómiája érdekében, hanem a leendő régió gazdasági érdekét is szolgálná. Ebből kiindulva a Magyar Polgári Párt az SZNT kezdeményezését kiemelt fontosságúnak tartja, arra sajátjaként tekint, de ugyanakkor természetesnek tartjuk, hogy minden olyan kezdeményezéshez pozitívan viszonyuljunk, amely a közösségünk érdekét szolgálja.

Marosvásárhely, 2013. Március 25.

MPP Sajtóiroda

Zárónyilatkozat
A Kárpát-Medencei Magyar Autonómia-Tanács (KMAT) 2013. március 22–23-án a magyarországi Mártélyon tartotta soros ülését. A tanácskozás eredményeként a következő zárónyilatkozatot tesszük közzé:
A KMAT tagságát alkotó kárpát-medencei politikai szervezetek céljai változatlanok: területi autonómiát akarunk a tömbmagyar vidékeken, kulturális, illetve személyi elvű autonómiát egész kárpát-medencei magyarságunk számára, továbbá sajátos státusú önkormányzatiságot a jelentős magyar lakossággal és történelmi múlttal rendelkező településeink számára. A magyar nemzeti közösségek szülőföldjükön való megmaradásának és megerősítésének egyetlen igazi biztosítéka a teljes körű, tényleges autonómia. A Magyarországgal szomszédos országoknak maguknak is alapvető érdekük a területükön élő magyar közösségek helyzetének megnyugtató rendezése, autonómia iránti igényeinek a teljesítése. Egyetértünk abban, hogy a közösségi önrendelkezés a „területért jogokat” alapelv értelmében illeti meg magyarságunkat.

A KMAT csatlakozik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által kezdeményezett Autonómia Éve – 2013 programhoz, kiterjesztve annak körét az egész Kárpát-medencére. Az Autonómia Évében a KMAT tagszervezetei kijelentik, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság nemzeti közösségeinek valamennyi autonómiatörekvését együttesen támogatják. A valós nemzetpolitika alapelve szerint a magyar nemzet egésze harcol minden nemzetrész jogaiért. Nemzetpolitikai alapelvünknek tekintjük, hogy nem külön-külön, kisebbségi voltunkban magunkban maradva folytatjuk harcainkat, hanem – erőnket összeadva – a nemzet egésze harcol valamennyi nemzetrész jogaiért.
Az európai polgári kezdeményezések tárgyában a KMAT megerősíti korábbi döntését, miszerint pártpolitikai hovatartozástól függetlenül a KMAT tagszervezetei mindent megtesznek azért, hogy az európai normáknak megfelelő tervezeteik egymást erősítsék és kiegészítsék.
A Romániában küszöbön álló régió-átszervezés tekintetében a KMAT határozottan kiáll azon európai uniós irányelvek mellett, melyek a tagállamok kormányait arra kötelezik, hogy csak olyan átalakításokat foganatosítsanak, amelyek az adott régiók történelmi, kulturális és nemzeti sajátosságait, nem utolsósorban pedig az érintett helyi közösségek akaratát figyelembe veszik, és nem változtatják meg egy adott térség etnikai összetételét, illetve nem veszélyeztetik az ott élő nemzetrészek jövőjét.
A KMAT cselekvő részt vállal az Európa Tanács által készítendő, az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetére vonatkozó jelentés elkészítéséhez.

Mártély, 2013. március 22.-23.
Kárpát-Medencei Magyar Autonómia-Tanács

admin
 

>