""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

március 2013 hónap bejegyzései

Áldott Húsvéti Ünnepet!

A feltámadt Krisztus történetének üzenete, hogy a megváltó a földi lét, az ember esélye, a kisszerűségek ellentmondója, a várakozás jövője. A különbözőségek, az ellentétes, de mégis egybevágó akaratok megtestesítője, útjelző és intő jel a feltámadó Krisztus. A böjtnek vége, ébred a remény. Jézus Krisztus a holtak birodalmából tért vissza, megnyitva ezzel előttünk a remény kapuját.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok, Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepet, pártunk és magyar közösségünk minden tagjának, éljenek itthon vagy bárhol a nagyvilágban.

Biró Zsolt,
a Magyar Polgári Párt elnöke

Share

Közlemény

Karcsúbb régiók létrehozása mellett nincs szükség párhuzamos struktúrákra, Székelyföld pedig önálló fejlesztési és közigazgatási régióként képzelhető el – összegezhető a Magyar Polgári Párt regionalizációval kapcsolatos álláspontja, amelyet a Hargita Megye Tanács által szervezett workshopon Mezei János alelnök és Salamon Zoltán, a Hargita megyei szervezet elnöke képviselt.

Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere, a kistérség, a Gyergyói medence (Gyergyószék) helyzetéből kiindulva konkrét példákkal szemléltette miért jobb, ha a döntések a polgárhoz közelebb születnek, és miért lehet hatékonyabb egy kisebb fejlesztési régió.
Az MPP alelnöke ugyanakkor ismertette pártja regionalizációval kapcsolatos terveit is. A Magyar Polgári Párt véleménye szerint nem csupán a fejlesztési régiókat kell karcsúbbra szabni, hanem az új régiók a politikai közösség legfontosabb szerveződési kereteit kell biztosítsák, azaz a régiókat választott testületeiken keresztül politikai-közigazgatási hatáskörökkel kell felruházni. A Magyar Polgári Párt az aszimmetrikus regionalizmust tekinti Románia számára a területi-politikai közösségek kialakítása legmegfelelőbb keretének. A régiók – az adott alkotmányos keretek között – saját adottságaik (hagyományaik és identitásuk alapján) igénylik és szerzik meg azokat a hatásköröket, amelyekre szükségük van. Az állam a hadügy, a külügy, a pénzügy, a nemzetbiztonság területein kívül minden egyéb területen annyi hatáskört ad át a régióknak, amennyit az illető területi-politikai közösség jóléte szempontjából szükségesnek tekint. Az MPP szerint a régiókat politikai egyeztetéssel, népszavazások útján történő konzultációval, a létező történeti, kulturális és kisebbségi identitások tiszteletben tartásával és az Európai Unió regionalizmusának, valamint regionális politikáinak figyelembe vételével kell kialakítani. A Magyar Polgári Párt 12 régió kialakítását szorgalmazza, melynek egyike Székelyföld kell legyen, ugyanakkor külön régiót alkotna a Partium is. További régiók: Észak-Moldva (Bukovina), Dél-Moldva, Dobrudzsa, Munténia, Olténia, Bánság, Máramaros, Észak-Erdély, Dél-Erdély és Bukarest. A Székelyföldön kívüli magyarság helyzetét a széles önkormányzati autonómiával rendelkező régiókon belül kell kialakítani társulásos demokráciaformák (sajátos jogállású önkormányzatok), illetve a kulturális autonómia biztosításával.
Marosvásárhely, 2013. Március 28.

Share

Kövér László: „küzdelemmel jár a jogainkért való kiállás”

Orbán Balázsra, a „legnagyobb székelyre”, a város egykori parlamenti képviselőjére emlékeztek és kitűzték a székely zászlót a Berettyóújfaluban.
A városházán szervezett ünnepségen Kövér László házelnök tartott előadást. A résztvevőket – köztük Biró Zsoltot, a Magyar Polgári Párt elnökét, valamint Székelylengyelfava küldöttségét – Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő köszöntötte. Az MPP elnökét Salamon Zoltán Hargita megyei és Kulcsár-Terza József Kovászna megyei elnök kísérte el a rendezvényre, melyen Székelyföld avatott tudósára emlékeztek. Orbán Balázs 1881-től haláláig Berettyóújfalu képviselője volt. 
Küzdelemmel, kockázattal és sokszor áldozatokkal jár az „elemi jogainkért és a tisztességes bánásmódért” való kiállás – hangoztatta Kövér László. A Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnökének véleménye szerint azt sem Brüsszelben, sem a Székelyföldön nem adják ingyen. „Aki azt hiszi, hogy az örökös meghunyászkodás (…) hoz biztonságos életet, az semmit nem tanult a történelemből” – mondta Kövér László, hozzáfűzve: aki mindezt politikusként hirdeti, az a nemzet sírásója. Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, a magyarok 1918-1919 “honvesztő történései” idején és a 2004-es népszavazáskor is azt gondolták, hogy egyéni boldogulásuk, túlélésük ára a közösséghez tartozásukról való lemondás. Hozzátette: mindig bajt hoz a jövő, ha a magyarok egymást tehernek érzik. A politikus óva intett attól, hogy megismétlődjön a történelem, hogy 1918-1919-hez és 2004-hez hasonlóan a magyarok ismét egymás ellen forduljanak. Rámutatott: bár a magyar és székely honvédők az első világháború után nem tudták megakadályozni a történelmi Magyarország szétszabdalását, napjainkban az egységesülő Európa – „megannyi ellentmondása mellett is” – lassan, de biztosan felszámolja a magyarokat egymástól elválasztó országhatárokat. Ennek szellemében a 2010-ben alakult Országgyűlés megteremtette a közjogi lehetőségét is a magyarok egymásra-találásának. Kövér László végezetül azt mondta: a székely zászló kitűzése Magyarországon azt jelenti, hogy „figyelünk a velünk összetartozókra, hogy támogatjuk a székelység küzdelmét az autonómiáért, a kulturális önrendelkezésért.”
 
MPP Sajtóiroda/MTI

Share

K Ö Z L E M É N Y – Külön utat járnak az erdélyi magyar politikai szervezetek az európai polgári kezdeményezések tekintetében.

Mint ismert korábban a KMAT állást foglalt, hogy amennyiben körvonalazódó tervezeteket nem lehet egyetlen közös szövegbe foglalni, a magyar-magyar szolidaritás jegyében a tagszervezetek minden olyan kezdeményezést támogatni fognak, amelyet az Európai Bizottság bejegyez.
A március 22.-23.-án zajló KMAT ülésen elmaradt az európai szintű polgári kezdeményezés témakörben tervezett egyeztetés, miután az Erdélyi Magyar Néppárt bejelentette, hogy saját kezdeményezése kapcsán egy előzetes véleményezés eredményére vár, az RMDSZ pedig nem képviseltette magát a tanácskozáson.
A Magyar Polgári Párt álláspontja szerint a Székelyföld területi autonómiáját leginkább egy olyan uniós jogszabály szolgálná, mely a regionális kohéziós politika, a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságokkal rendelkező régiók egyenlőségét szorgalmazza. Egy ilyen uniós szintű jogszabály nem csak hivatkozási alapot képezne Székelyföld területi autonómiája érdekében, hanem a leendő régió gazdasági érdekét is szolgálná. Ebből kiindulva a Magyar Polgári Párt az SZNT kezdeményezését kiemelt fontosságúnak tartja, arra sajátjaként tekint, de ugyanakkor természetesnek tartjuk, hogy minden olyan kezdeményezéshez pozitívan viszonyuljunk, amely a közösségünk érdekét szolgálja.

Marosvásárhely, 2013. Március 25.

MPP Sajtóiroda

Share

Írjuk alá minél többen a Románia kormányához címzett beadványt!

A Székely Szabadság Napján megtartott autonómiatüntetést követően beadvánnyal fordultunk Románia Kormányához. Ennek első mondata így szolt: „Ma 2013. március 10.-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely Nemzetgyűlések hagyományainak folytatásaként összegyűlt székelyek, valamint a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyar közösségek képviselői kinyilvánítjuk: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját!”
A beadványt közfelkiáltással fogadta el harmincezer ember a televízió kamerák tucatjainak kereszttüzében. Megtörtént a legmagasabb szintű hitelesítés, a népakarat kinyilvánítása a nyilvánosság előtt! Mindezek ellenére elhangzott, hogy nincs rajta aláírás, és ennek alapján a hitelessége is megkérdőjelezhető. Bár meggyőződésünk, hogy helyesen jártunk el, adjunk helyet a román kormánytisztviselők igényének, és írjuk alá a beadványt.
Az elektronikus aláírás (amely az autonomia.ro oldalon a petíciók menüben http://www.autonomia.ro/68-beadvany-romania-kormanyahoz-a-szekely-szabadsag-napjan.html érhető el) mellett papíralapon is gyűjteni fogjuk az aláírásokat.
A Magyar Polgári Párt segíteni kíván mindenkinek, aki személyesen is szeretné ellátni kézjegyével a beadványt, ezért több Hargita, Kovászna és Maros megyei helyszínen is lehetőséget biztosítunk az aláírásra. Önkénteseink vasárnap, március 24.-én, Székelyföld szerte a történelmi egyházaink templomai előtt, nagyobb települések esetében a főtereken felállított sátraknál is, várják az érdeklődőket. Marosvásárhelyen az MPP székházban (Iskola utca 28. szám) munkanapokon 9 és 17 óra között írhatják alá a dokumentumot.
Támogassa aláírásával Székelyföld autonómiáját!

Share

MPP-PRESS

Nemzetpolitikai kérdésekről egyeztetett Semjén Zsolt kormányfő-helyettes és Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke
A Március 15.-i Nemzeti Ünnep alkalmával székelyföldi látogatáson tartózkodó magyar miniszterelnök-helyettes a Magyar Polgári Párt küldöttségével találkozott a sepsiszentgyörgyi ünnepi rendezvényeket követően. A megbeszélésre Kulcsár-Terza József, Kovászna megyei elnök és Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke kísérte el az MPP elnökét.
A székelyek szabadságszeretetének megnyilvánulása, hogy ma több magyar párt is verseng az erdélyi magyar szavazók kegyeiért, de a nemzeti ügy képviselete felülír minden pártpolitikai érdeket, ezért is javasolja a Magyar Polgári Párt a közös fellépésnek keretet nyújtó Magyar Szövetség felállítását – fejtette ki a találkozón Biró Zsolt. A pártelnök a Székelyföld esetében az autonómia megteremtését megmaradásunk elengedhetetlen feltételének nevezte. „Ha közösen tudtunk ünnepelni, emlékezni hőseinkre, hiszem, hogy egy lépéssel közelebb kerülünk a közös politikai cselekvés feltételéül szolgáló nemzeti válogatott megteremtéséhez.” Az elmúlt években elindított, nemzetünket a határokon átívelő egyesítés is csak akkor kap igazi értelmet, ha erős közösségként kapcsolódhatunk az anyaországhoz – összegzett Biró Zsolt.
Semjén Zsolt, a nemzeti ügyek irányításával megbízott miniszterelnök-helyettes megismételte; a Magyar Kormány elkötelezetten támogatja az autonómiatörekvést. A kormányfő-helyettes szerint fontos tudatosítanunk, hogy amit mi akarunk, kérünk, követelünk nem valamilyen soha nem látott szélsőség, hanem az a legtermészetesebb jog az Európai Unióban. Semjén Zsolt ugyanakkor üdvözölte a „nemzeti válogatott” gondolatát, mert minél erősebb egy közösség, annál eredményesebb érdekérvényesítő képessége.

Share

Március 15.-e szabadság ünnepe, minden magyar ünnepe!

A Magyar Polgári Párt országos elnökének ünnepi programja

Március 14.
 A Magyar Polgári párt Országos Elnöksége és a megyei szervezetek küldöttségei is részt vesznek Marosvásárhelyen a párt által szervezett megemlékező ünnepségen. Délután fél hatkor az MPP országos vezetői megkoszorúzzák Petőfi Sándor köztéri szobrát, ezt követően 18 órától, a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében kerül sor gálaműsorra, melynek keretében fellép a Napsugár néptáncegyüttes, zenél a Cinige zenekar. A forradalom marosvásárhelyi vonatkozásairól, a Mátyás huszárok szerepéről előadást tart Miholcsa József szobrászművész.  Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére szervezett est házigazdája az Orbán Balázs Akadémia Egyesület.

Március 15.
Biró Zsolt pártelnök délelőtt 10 órától Kápolnásfaluban a forradalmárok emlékének szentelt misén vesz részt. Ezt követően Benedek László polgármester társaságában a falú központi parkjában megtekinti a kápolnásfalusi iskolás gyerekek ünnepi előadását.
14 órától a Nyerges-tetőn a hagyományos ünnepi rendezvényen és a koszorúzáson Biró Zsolt pártelnök Salamon Zoltán Hargita megyei elnök és Dr. Ambrus Lilla, megyei elnökségi taggal közösen vesz részt és helyezik el a kegyelet koszorúit.
16 óra 30 perctől a gelencei ünnepségek vendége Biró Zsolt. Itt Cseh József polgármesterrel közösen részt vesznek a Március 15.-e tiszteletére szervezett felvonuláson, majd a falu központi parkjában hangzanak el az ünnepi beszédekre és koszorúzásra kerül sor. 
    Este Biró Zsolt a párt Kovászna megyei elnöke Kulcsár-Terza József és a SZNT sepsiszéki elnöke Gazda Zoltán társaságában részt vesz a sepsiszentgyörgyi színházban sorra kerülő gálakoncerten. Az előadás díszvendége Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese lesz. Az ünnepi koncert során fellép a Gregorius és a Csíki Kamarazenekar. A műsoron magyar művek szerepelnek.

Share

Otthon vagyunk!

A Magyar Polgári Párt köszönetet mond mindenkinek, aki részt vett a március 10.-i autonómiatüntetésen.

Külön köszönet illeti ugyanakkor a szervezőket és a mozgósításban részt vállaló szervezeteket egyaránt. A rendfenntartók tették dolgukat, és pozitív előjellel kell említenünk a marosvásárhelyi román nemzetiségű lakosok viszonyulását is. Mindezeket összegezve bizonyságot nyert, hogy közösségünk le akarja rázni a „Fekete Március” szellemét.
„Nem félünk!” kiáltotta a tömeg és a Székely Szabadság napja bizonyította, hogy a félelem a múlté, és ezzel egy időben a „letűnt idők” rémével ijesztgető politikusok ideje is a múlté lesz. Nincs szükség olyanokra, akik a közösség akaratával mennek szembe. Nincs szükség lejárt szavatosságú vezetőkre.
Példaértékűnek tartjuk ugyanakkor a háromszéki és Hargita megyei felelős beosztású önkormányzati tisztségviselők magatartását. Kiállásukkal azt is bizonyították, hogy van egy nemzeti ügy, amely mindent felülír. Ez az ügy Székelyföld esetében nem más, mint az autonómia.
A Postaréten, a marosvásárhelyi utcákon és a város főterén oly sokszor felharsanó „Otthon vagyunk!” vagy a „Mienk itt a tér!” jelszavak világosan fejezik ki a marosvásárhelyi magyarok óhaját: nem akarnak másodrangú állampolgárként élni szülővárosukban. Ezt kell képviselnie minden felelősen cselekvő marosszéki politikusnak és önkormányzati képviselőnek egyaránt!

Share

Székely zászlókkal borítjuk be Székelyföldet

500 székely zászlót ajándékozott a Magyar Polgári Párt – jelentette be mai (március 4.) sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a párt elnöke.
Marosvásárhelyre 200 lobogó érkezett, ezeket pénteken percek alatt osztották szét. Mint ismert, március 10.-re készülve a Magyar Polgári Párt vállalta, hogy mindazokat megajándékozza, akik vállalják, hogy a székely zászlót kitűzik házaikra, erkélyeikre. Az igény óriási, ezért az akciót március 10.-e után is folytatni fogjuk – mondta Biró Zsolt, aki ugyanakkor emlékeztetett, hogy a székely zászlók kitűzésének gondolata a csíkmadarasi polgármesterrel vállalt szolidaritási gesztus is egyben. „Most sajnos ismét aktualitása van a témának, hiszen újabb jelképes agresszió áldozatai vagyunk. Ma azt halljuk, hogy a Kovászna megyei prefektus cinikusan haladékot ad a zászlók eltávolítására. A zászlókat nem eltávolítani kell, hanem újabbakat kitűzni. Örömmel jelenthetem, hogy Maros megyében további két polgármesteri hivatal homlokzatán lobog a székely zászló. Az MPP nyárádremetei elnöke Janka István által ajándékozott lobogó Szabadi Béla tanácsosunk kezdeményezésére került ki a nyárádmagyarosi hivatal épületére. Székelyberébe Biró József Attila, az MPP körzeti elnöke, Csíki Sándor marosszéki SZNT elnökkel közösen vitte el a zászlót. Felső Nyárád-mentén már csak Székelyhodos a „fehér folt”, de ma reggel telefonon beszéltem a hodosi polgármesterrel is, aki elfogadta felajánlásunkat.”
Biró Zsolt reményét fejezte ki, hogy nagyon sok marosvásárhelyi vesz majd részt zászlóval kezében, a március 10-i autonómiatüntetésen. „Erre az időre levehetik a zászlót a teraszokról, kapukról, és hozhatják a Postarétre. Az MPP egyébként Székelyföld minden szegletéből indít autóbuszokat, így több tízre tehető az érkező buszok száma (pontos adatot a hét közepére tudunk), de el kell mondani, hogy Pártiumból is velünk lesznek barátaink. Szatmár megyéből Szatmárnémeti és Kaplony jelentkezett egy-egy busszal, Biharból pedig az Érszalcsiakról tudjuk, hogy jönnek.”
A részvételt firtató kérdésre Biró nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, de mint mondta biztos benne, hogy sokan lesznek és másnap majd azok pironkodnak, akik most még hitetlenek. Nekik Kós Károly szavait idézve üzent az MPP elnöke: „Aki fél, aki gyáva, aki nem bízik, aki nem hisz, aki gyenge, az lépjen ki a sorból. Az menjen. Az nekünk bajt csinál, az a mi munkánkat akadályozza, az a mi lábunk elé gáncsot vet, a mi árulónk az!” (Kiáltó szó).

Share

Nyílt levél

Dr. Dorin Florea Úrnak, Marosvásárhely Polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagy érdeklődéssel olvastam a levelét, amely nekünk, a Székelyföld Autonómiájáért szervezett rendezvény szervezőinek is szól. Felfigyeltem demokratikus, párbeszédre nyitott politikusi tartására, és nyilván felfigyeltem odaadó elkötelezettségére városunk, Marosvásárhely iránt. Egyetértek Önnel, amikor azt írja: „Székelyföld, többek között, nemzetközi léptékkel is elsőrendű turisztikai térséggé válhat.” Ez a mi célunk is.

Viszont nem tudok egyetérteni Önnel akkor, amikor az autonómia szót a szeparatizmus és a szegregáció szinonimájaként használja, és úgy tekinti, hogy ennek a térségnek az elszigetelődése lenne a következménye.

Az európai autonómiák példái azt igazolják, hogy az igazság egészen más. Dél-Tirolban például, amely széles körű területi autonómiával rendelkezik, ismeretlen a szeparatizmus, vagy elszigeteltség kifejezés, az ott élő német és olasz lakosság pedig éppen az autonómiának köszönhetően él etnikumközi harmóniában, amelynek szükségességét soha nem tagadtuk, ellenkezőleg meg akarjuk azt teremteni, tartósan és épp az autonómia intézményei révén.

Share

Hozzászólások

Kategóriák