Székelyföld-stratégia svájci mintára

Fodor Alpár üzletember vezetésével svájci tapasztalatszerző körúton vett részt a Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei szervezetének küldöttsége, amelyről tegnap Keizer Róbert elnök tájékoztatta a sajtót.
Elsősorban gazdasági jellegű együttműködési lehetőségekről tárgyaltak: az MPP Kolozs megyei szervezete és vendéglátóik kidolgozták Székelyföld gazdasági stratégiáját, amely svájci példára, több száz 1–10 megawattos törpe vízierőművek megépítésére alapoz. Az alpesi országban nagyon sok ilyen működik, azaz a vízierőmű nappal termel, éjszaka pedig az olcsón vásárolt francia árammal visszapumpálja a vizet a gyűjtőtóba, másnapi használatra. Szakemberek szerint hasonló módszert lehetne alkalmazni a hegyi patakokon és az Olton is. Több svájci biomasszaüzem Erdélyből importálja a működéséhez szükséges nyersanyagot. – Mennyivel célszerűbb és kifizetődőbb lenne itt hasznosítani a saját szemetünket! – hangsúlyozta Keizer Róbert. Ami az ottani iparosodást illeti, például egy háromezerötszáz lakosú településen (Geroville) százhúsz üzem működik. A politika szereplői és a lakosság (60%-a német, 30%-a francia, 10%-a olasz) egyaránt vasfegyelemben, szigorú rendszerben élnek, mindenki tudja, illetve betartja jogait, kötelezettségeit. Az állam Európa legalacsonyabb áfájából tartja el magát, a helyi adókat az önkormányzatok, kantonok hasznosítják, a parlamentben nincs ellenzék, mégis létezik komoly választási kampány. Jelenleg konzervatív párt van hatalmon, amelynek nyomán már nem pénzbüntetéssel, hanem fogházzal „honorálják” pl. a gyorshajtást, a kutyatulajdonos hanyagságát (ha nem sétáltatja rendszeresen kedvencét, az stresszessé válik, és megharaphat valakit), vagy a családi bunkerek ellátásának mellőzését (társasházak szuterénjében minden lakás számára atombiztos bunkerek vannak, amelyeket a lakosok kötelesek háromheti élelmiszerrel feltöltve tartani).
A küldöttség együttműködési megállapodást írt alá egy 1500 tömbházat birtokló, lakásbérbeadó tulajdonosi szövetséggel (BFWZ), amely Erdélyben kíván vállalkozni. Ugyanakkor egy zürichi pékhálózati cég, itteni befektetés reményében, három hónapra két erdélyi ember szakképzését vállalta el. Kiderült: Svájc óriási összegeket fordít a kutatómunkára. Az egyik központ – amelynek vezetője a tájainkról elszármazott Sebestyén Teleki István – a hidrogén üzemanyag témájában dolgozik, és remél velünk együttműködést. Magyarkapuson hamarosan beérik egy svájci befektetés megvalósítása, amelynek profilját még üzleti titok fedi. Más vonatkozásban, március 15-e előtt kikerülnek Bánffyhunyadon az általunk már jelzett kétnyelvű utcanévtáblák, amitől a magyar és a román lakosság egyaránt a turizmus fellendülését várja, és amely iránt az anyaországból már most kedvező visszhangok érkeztek (az eseményről dokumentumfilmet készülnek forgatni).

Kolozsvári Szabadság
MPP-PRESS

admin
 

>