Közlemény

K Ö Z L E M É N Y

 

A Magyar Polgári Párt örömét fejezi ki, hogy a KMKF állásfoglalása kiemelten kezeli a romániai regionális átszervezés kérdését és leszögezi: „A KMKF természetesnek tartja, hogy Románia régióinak átalakítása kizárólag a szubszidiaritás alapelve, valamint a regionalizmust szabályozó uniós és Európa Tanácsi dokumentumok alapján, az érintett közösségek akaratának és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak figyelembe vételével történik meg. Ezek a joganyagok előírják a történelmi- kulturális szempontok figyelembe vételét a régiók kialakításánál.” Biró Zsolt pártelnök a plenáris ülésen politikai helyzetelemzésében kiemelte, hogy a küszöbön álló régióátszervezést túlzás nélkül sorskérdésként kell kezelnünk. Az eddig napvilágot látott román kormánypárti elképzelések bármelyikének életbeültetése végzetes következményekkel járna a magyar közösség érdekérvényesítési képessége szempontjából, ez pedig tovább gyorsítaná a jelenleg is aggasztó méretű asszimilációt illetve exodust. A román asszimilációs törekvések ellen csakis határozott fellépéssel tudunk eredményt elérni. Az MPP felelős ellenzékként viselkedett, erre törekszik ez után is, és ugyanezt a felelősséget várjuk el a parlamenti felhatalmazással rendelkező RMDSZ-től – hangsúlyozta felszólalásában Biró Zsolt. Az MPP elnöke kiemelte, Romániát folyamatosan szembesíteni kell vállalt kötelezettségeivel, ha azokat sikerül betartatni, akkor nyertesei is lehetünk a régióátszervezésnek. Ebben a küzdelmünkben lehet segítségünkre az anyaország a nemzetközi fórumokon. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a KMKF nagy hangsúlyt fektet a magyar nemzetrészek nemzetközi érdekérvényesítésében arra, hogy az Európai Unión belül élő közösségek éljenek a Liszaboni Szerződés és az Alapjogi Charta nyújtotta lehetőségekkel, ezenképpen az európai polgári kezdeményezés jogával. Továbbá fontos, hogy bekerült az elfogadott záródokumentumba a magyar közösségek szabad szimbólumhasználatának támogatása és a KMKF állást foglalt a zaklatásoknak kitett önkormányzatok esetében is. Az Országházra kitűzött székely zászló ugyanakkor több egyszerű szolidaritási gesztusnál, az szimbolikusan azt is üzeni, hogy a Nemzet-házában a Kárpát-medence összmagyarságának ügye szerepel a napirenden. Ezt erősítette az a tény is, hogy a KMKF ülés alkalmával mutatta be a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet annak elnöke Szász Jenő. A Magyar Polgári Párt megítélése szerin az állampolgárság kiterjesztése és az új választójogi törvény elfogadása után ennek az intézetnek a felállítása újabb mérföldkő az összmagyar kulturális, oktatási, egészségügyi és gazdasági rendszer megalapozása terén.

 

Marosvásárhely, 2013. február 17.

– MPP Sajtóiroda –

  • admin
  • 2013. február 17. vasárnap
  • MPP
admin
 

>