Archive

Monthly Archives: február 2013

Székelyföld-stratégia svájci mintára

Fodor Alpár üzletember vezetésével svájci tapasztalatszerző körúton vett részt a Magyar Polgári Párt (MPP) Kolozs megyei szervezetének küldöttsége, amelyről tegnap Keizer Róbert elnök tájékoztatta a sajtót.
Elsősorban gazdasági jellegű együttműködési lehetőségekről tárgyaltak: az MPP Kolozs megyei szervezete és vendéglátóik kidolgozták Székelyföld gazdasági stratégiáját, amely svájci példára, több száz 1–10 megawattos törpe vízierőművek megépítésére alapoz. Az alpesi országban nagyon sok ilyen működik, azaz a vízierőmű nappal termel, éjszaka pedig az olcsón vásárolt francia árammal visszapumpálja a vizet a gyűjtőtóba, másnapi használatra. Szakemberek szerint hasonló módszert lehetne alkalmazni a hegyi patakokon és az Olton is. Több svájci biomasszaüzem Erdélyből importálja a működéséhez szükséges nyersanyagot. – Mennyivel célszerűbb és kifizetődőbb lenne itt hasznosítani a saját szemetünket! – hangsúlyozta Keizer Róbert. Ami az ottani iparosodást illeti, például egy háromezerötszáz lakosú településen (Geroville) százhúsz üzem működik. A politika szereplői és a lakosság (60%-a német, 30%-a francia, 10%-a olasz) egyaránt vasfegyelemben, szigorú rendszerben élnek, mindenki tudja, illetve betartja jogait, kötelezettségeit. Az állam Európa legalacsonyabb áfájából tartja el magát, a helyi adókat az önkormányzatok, kantonok hasznosítják, a parlamentben nincs ellenzék, mégis létezik komoly választási kampány. Jelenleg konzervatív párt van hatalmon, amelynek nyomán már nem pénzbüntetéssel, hanem fogházzal „honorálják” pl. a gyorshajtást, a kutyatulajdonos hanyagságát (ha nem sétáltatja rendszeresen kedvencét, az stresszessé válik, és megharaphat valakit), vagy a családi bunkerek ellátásának mellőzését (társasházak szuterénjében minden lakás számára atombiztos bunkerek vannak, amelyeket a lakosok kötelesek háromheti élelmiszerrel feltöltve tartani).
A küldöttség együttműködési megállapodást írt alá egy 1500 tömbházat birtokló, lakásbérbeadó tulajdonosi szövetséggel (BFWZ), amely Erdélyben kíván vállalkozni. Ugyanakkor egy zürichi pékhálózati cég, itteni befektetés reményében, három hónapra két erdélyi ember szakképzését vállalta el. Kiderült: Svájc óriási összegeket fordít a kutatómunkára. Az egyik központ – amelynek vezetője a tájainkról elszármazott Sebestyén Teleki István – a hidrogén üzemanyag témájában dolgozik, és remél velünk együttműködést. Magyarkapuson hamarosan beérik egy svájci befektetés megvalósítása, amelynek profilját még üzleti titok fedi. Más vonatkozásban, március 15-e előtt kikerülnek Bánffyhunyadon az általunk már jelzett kétnyelvű utcanévtáblák, amitől a magyar és a román lakosság egyaránt a turizmus fellendülését várja, és amely iránt az anyaországból már most kedvező visszhangok érkeztek (az eseményről dokumentumfilmet készülnek forgatni).

Kolozsvári Szabadság
MPP-PRESS

Kit és miért zavar a Székely Szabadság Napja?

Sajtótájékoztatót tartott Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke
Sajnos a negyven év diktatúrát a romániai magyarság életében olyan két évtized követte, amikor az egypártrendszer, a nemzeti érdeket feladó szervilis politika érvényesült. A kommunizmus szelleme tovább kísértett – fogalmazta meg a kommunista rendszer áldozatainak emléknapján tartott sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke. Sosem szabad elfelejteni, amit az embertelen diktatúra idején elszenvedtek szüleink, de a ’89 decemberében felcsillanó lehetőséggel nem tudott kellőképpen élni az erdélyi magyarság. Mára már azt sem túlzás kijelenteni, hogy ennek oka az „apró lépések politikája” illetve a „merjünk kicsik lenni” mentalitás, amit az RMDSZ testesített meg a Markó Béla nevével fémjelzett mintegy két évtized alatt. Sajnos a szombati (február 23.) SZKT-n elhangzott voltelnöki hozzászólás csak megerősít azon meggyőződésünkben, mely szerint a „markóizmustól” még nem szabadultunk meg.
„Értetlenül és felháborodva állunk Markó Béla felhívása előtt, mely szerint távol kell maradni a március 10.-re tervezett marosvásárhelyi autonómiatüntetéstől.”
Felháborodásunkat csak fokozzák a felhozott érvek, melyek már-már tragikomikussá teszik a helyzetet. Most azt halljuk, hogy azért nem aktuális a tüntetés, mert ellenzékben van a szövetség, miközben éveken keresztül azt szajkózták, hogy éppen a kormányzati szerepvállalás ennek akadálya. Miközben választások sorozatát nyerte az RMDSZ az „Együtt az autonómiáért” szlogennel, ma azt kell megtudnunk, hogy nem vehetnek részt egy olyan megmozduláson, melynek nem ők az ötletgazdái. „Kivel akarják együtt megvalósítani az autonómiát és főleg hogyan?” – tette fel a kérdést Biró Zsolt.
Hogyan lesz autonómiánk, ha az önálló külpolitikáról rég lemondott a szövetség (szintén Markó ismerte be, még 1999-ben)? Hogyan lesz autonómiánk, ha az Autonómia-statútum parlamenti szavazásáról meglógnak az RMDSZ honatyái? Hogyan lesz autonómiánk, ha a helyi tanácsokban az autonómia-referendum ellen szavaznak a szövetség képviselői? Hogyan lesz autonómiánk, ha a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést elszabotálják az RMDSZ politikusai?
A tüntetés, a felvonulás, a köztéren történő véleménynyilvánítás mind a demokratikus jogállamokban elfogadott eszköztár, sőt a polgári engedetlenség fogalma is bevethető, csak így tudunk egyértelműen üzenni a nacionalista politikát folyatató kétharmados kormánytöbbségnek – mondta Biró Zsolt, hozzátéve, hogy reményei szerint március 10.-e után majd „azok pironkodnak, akik most hitetlenül élnek”. „A székely zászló mára egy sikertörténet, így lesz ez a Székely Szabadság Napjával is, mert a tüntetéseket addig folytatjuk, amíg eredményesek leszünk. A következő megmozdulást miért ne lehetne éppen az RMDSZ kongresszusa alkalmával, május 25.-én Csíkszeredában megtartani?” – zárta sajtótájékoztatóját a Magyar Polgári Párt elnöke.
Marosvásárhely, 2013.február 25.    

MPP-PRESS

Kövér László házelnökkel, az alakulat tiszteletbeli elnökével találkozott a Magyar Polgári Párt küldöttsége

A KMKF ülést követően az MPP küldöttsége dr. Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével folytatott megbeszélést. Biró Zsolt pártelnököt Kulcsár-Terza József Kovászna megyei elnök és Salamon Zoltán Hargita megyei elnök kísérték el budapesti látogatásán.
A Magyar Polgári Párt elnöke elsősorban az erdélyi illetve romániai belpolitika aktuális helyzetéről tájékoztatta a párt tiszteletbeli elnökét, de kitért azokra a nehézségekre, csapdákra is melyekkel az MPP elnökeként a napi munka során szembesül. A felek egyetértettek abban, hogy a jelenlegi kihívások közepette a magyar szervezetek összehangolt cselekvésére van szükség, különösen a régióátszervezés kapcsán körvonalazódó román elképzelések ellensúlyozására. A Magyar Polgári Párt kitart a programjában lefektetett régiós stratégia mellett, és csakis olyan változatot tart elfogadhatónak, melynek keretei közt nem sérülnek a magyarság érdekei. Eszközeink korlátozottak, ezért maximálisan ki kell használni az uniós jogszabályok nyújtotta lehetőségeket és folyamatosan emlékeztetni Romániát vállalt kötelezettségeire. Mi ezt tesszük, ezt várjuk el a parlamenti frakcióval rendelkező RMDSZ-től is és ez irány lobbi tevékenységet kérünk Magyarországtól is – fogalmazta meg Biró Zsolt.
Az MPP ugyan „csupán” önkormányzati képviselőkkel van jelen a politikai palettán, de éppen az önkormányzatok lehetnek a leendő autonóm Székelyföld megalapozói, ezért is fontos, hogy két olyan szakértő kísért el a plenáris ülésre az MPP elnökét, akik megyei elnökök és egyben képviselők is a Hargita illetve Kovászna megyei testületekben. Salamon Zoltán és Kulcsár-Terza József a megyei önkormányzati munka során tapasztaltakról tájékoztatták a párt tiszteletbeli elnökét.
Dr. Kövér László tisztleletbeli elnök örömét fejezte ki, hogy a romániai választási csatározások közepette az MPP talpon tudott maradni, az ellendrukkerek és az ellenünk kampányolók viselkedése pedig éppen a párt létjogosultságát bizonyítja. A találkozó végén Biró Zsolt pártelnök megköszönte Kövér Lászlónak a bizalmat és a támogatást.

Marosvásárhely, 2013. Február 18.
– Sajtóiroda –
A nemzetstratégia kialakításában felül kell emelkedni a személyes sérelmeken!
Válasz Márton Árpád képviselőúrnak

Márton Árpád képviselő úrnak, inkább az elmúlt két évtized alatt az erdélyi magyarság körében tapasztalt népességfogyás tényével kellene elszámolnia, mintsem személyes frusztrációit úgy levezetnie, hogy közben a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének tulajdonít el nem hangzott kijelentéseket. A KMKF ülésén jelenlévő MPP képviselők megdöbbenéssel olvassuk képviselő úr nyilatkozatát, és sajnálattal állapítjuk meg, hogy az ott elhangzottak befogadása nehézséget okozott képviselő úr számára. Az RMDSZ háromszéki képviselője jobban tette volna, ha nem vonul ki tüntetőleg a teremből, akkor esetleg megértette volna, hogy mi is az ismertetett stratégia lényege, talán még azt is belátta volna, hogy a replika fölösleges. Így viszont a „nem láttam, nem hallottam, de reagáltam” esete hitelteleníti saját nyilatkozatát. Magunk részéről meggyőződéssel valljuk, hogy a Kárpát-medencei magyarság legértékesebb erőforrását – megelőzve minden természeti és gazdasági erőforrást – a humánvagyon képezi, értjük ez alatt a magyar anyanyelvet beszélő, magyar kultúrkörhöz tartozó emberek közösségét. A következő évtizedek óriási kihívása éppen e humánerőforrás megóvása, jó esetben gyarapítása, ezt szeretné szolgálni a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megalapítása, munkája. A székelyföldi szórványkollégiumok kapcsán felvetett „gyöngyhalászat” pedig éppen a magyarság számára mentene meg olyan tehetségeket, amelyek román többségi környezetben menthetetlenül válnának az asszimiláció áldozataivá. Olyan nehéz ezt megérteni képviselő úr?

Marosvásárhely, 2013. február 19.

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke
Kulcsár-Terza József, a Kovászna megyei szervezet elnöke
Salamon Zoltán, a Hargita megyei szervezet elnöke

MPP-PRESS

Közlemény

K Ö Z L E M É N Y

 

A Magyar Polgári Párt örömét fejezi ki, hogy a KMKF állásfoglalása kiemelten kezeli a romániai regionális átszervezés kérdését és leszögezi: „A KMKF természetesnek tartja, hogy Románia régióinak átalakítása kizárólag a szubszidiaritás alapelve, valamint a regionalizmust szabályozó uniós és Európa Tanácsi dokumentumok alapján, az érintett közösségek akaratának és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak figyelembe vételével történik meg. Ezek a joganyagok előírják a történelmi- kulturális szempontok figyelembe vételét a régiók kialakításánál.” Biró Zsolt pártelnök a plenáris ülésen politikai helyzetelemzésében kiemelte, hogy a küszöbön álló régióátszervezést túlzás nélkül sorskérdésként kell kezelnünk. Az eddig napvilágot látott román kormánypárti elképzelések bármelyikének életbeültetése végzetes következményekkel járna a magyar közösség érdekérvényesítési képessége szempontjából, ez pedig tovább gyorsítaná a jelenleg is aggasztó méretű asszimilációt illetve exodust. A román asszimilációs törekvések ellen csakis határozott fellépéssel tudunk eredményt elérni. Az MPP felelős ellenzékként viselkedett, erre törekszik ez után is, és ugyanezt a felelősséget várjuk el a parlamenti felhatalmazással rendelkező RMDSZ-től – hangsúlyozta felszólalásában Biró Zsolt. Az MPP elnöke kiemelte, Romániát folyamatosan szembesíteni kell vállalt kötelezettségeivel, ha azokat sikerül betartatni, akkor nyertesei is lehetünk a régióátszervezésnek. Ebben a küzdelmünkben lehet segítségünkre az anyaország a nemzetközi fórumokon. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a KMKF nagy hangsúlyt fektet a magyar nemzetrészek nemzetközi érdekérvényesítésében arra, hogy az Európai Unión belül élő közösségek éljenek a Liszaboni Szerződés és az Alapjogi Charta nyújtotta lehetőségekkel, ezenképpen az európai polgári kezdeményezés jogával. Továbbá fontos, hogy bekerült az elfogadott záródokumentumba a magyar közösségek szabad szimbólumhasználatának támogatása és a KMKF állást foglalt a zaklatásoknak kitett önkormányzatok esetében is. Az Országházra kitűzött székely zászló ugyanakkor több egyszerű szolidaritási gesztusnál, az szimbolikusan azt is üzeni, hogy a Nemzet-házában a Kárpát-medence összmagyarságának ügye szerepel a napirenden. Ezt erősítette az a tény is, hogy a KMKF ülés alkalmával mutatta be a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet annak elnöke Szász Jenő. A Magyar Polgári Párt megítélése szerin az állampolgárság kiterjesztése és az új választójogi törvény elfogadása után ennek az intézetnek a felállítása újabb mérföldkő az összmagyar kulturális, oktatási, egészségügyi és gazdasági rendszer megalapozása terén.

 

Marosvásárhely, 2013. február 17.

– MPP Sajtóiroda –

  • admin
  • 2013. február 17. vasárnap
  • MPP

Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható

Régióátszervezés és más aktuálpolitikai témakörökben tartott sajtótájékoztatót ma (február 13-án) Marosvásárhelyen Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke.
„Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, és csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben” – ezt a határozatot fogadta el a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés. Ennek szellemében ma, amikor olyan régióátszervezési tervek látnak napvilágot, melyek közösségünket hátrányosan érintenék, világossá kell tennünk, hogy önkormányzatok cselekvően fognak fellépni a diszkrimináció ellen, mondta Biró. A választóktól nyert legitimitás felelősséget, ugyanakkor hatásköröket is biztosít a megválasztott tanácsosoknak. Népszavazások kezdeményezhetőek Székelyföld településein a közigazgatási határok megváltoztatására vonatkozóan, hogy a régiót különálló közigazgatási egységként lehessen létrehozni. „Ezen referendumok kezdeményezésére kérünk minden MPP-s tanácsost, és remélem a kezdeményezést felkarolja minden politikai alakulat, mert ez nem pártpolitikai kérdés” jelentette ki a pártelnök. Amennyiben a népszavazások bírósági úton meghiúsulnak az Európai Tanács Parlamenti Közgyűléséhez kell fordulni (akár közösen), hogy ezúton szorítsuk rá a hatóságokat Románia nemzetközi kötelezettség vállalásait tartsa tiszteletben. Az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Romániában is, amelynek megfelelően a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell!
A Magyar Polgári Párt programjában szereplő régióátszervezés tervezete éppen erre az európai gyakorlatra alapoz, de ezt ajánlja a román alkotmányjogászokból álló, Ioan Stanomir professzor vezette bizottság is az ország új adminisztratív térképének megrajzolása kapcsán. A helyi referendumok alkalmával kirajzódó területek minden bizonnyal nagymértékben tükrözik majd a történelmi és kulturális hagyományokat, ezeket pedig évszázados tapasztalatok hozták létre, éppen a gazdasági ésszerűség figyelembevételével. Az „aszimmetrikus regionalizmusként” ismerté vált MPP-s tervezet egy olyan területi beosztást vázol, melynek keretében a különböző történelmi, kulturális hagyományokkal bíró régiók képeznék a nagyobb gazdasági önállósággal rendelkező adminisztratív egységeket. Biró Zsolt szerint az a tény, hogy Bukarest kompetenciája szűkül, a régiók pedig nagyobb önállóságot kapnak a döntéshozatal minden területén, csak előnyére válhat Székelyföldnek is. „Ha helyben marad az adók nagy része, gazdasági kapcsolatainkat magunk építhetjük és nem egy szuper-központosított államigazgatás kiszolgáltatott statisztái leszünk, hamar bebizonyosodik, hogy Székelyföld nem életképtelen. Ez a székelyföldi románok érdeke is” – mondta a pártelnök, aki felhívta a figyelmet, hogy a kormány szándéka szerinti terület beosztás értelmében a történelem folyamán először fordulhat elő, hogy Marosvásárhely elveszíti régióközpont szerepét. A napnál is világosabb, hogy ez minden marosvásárhelyi polgárt (nemzetiségi hovatartozásától függetlenül) hátrányosan érintene.
A pénteken sorra kerülő KMKF ülés kapcsán Biró Zsolt kiemelte, hogy bizakodással várja a megbeszélést, hiszen örvendetes, hogy hosszú idő után először körvonalazódik valódi politikai egyetértés az erdélyi magyar politikai erők között néhány sarkalatos kérdésben.
Az ülésen szorgalmazni fogom, hogy a 2011 márciusában megtartott plenáris ülés alkalmával megfogalmazott állásfoglalás szellemében („A KMKF természetesnek tartja, hogy az ország régióinak átalakítása kizárólag a szubszidiaritás alapelvének, valamint a regionalizmust szabályozó uniós szabályoknak az érintett közösségek akaratának és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak figyelembe vételével történhet meg. Ezek a szabályok előírják a történelmi- kulturális tényezők figyelembe vételét a régiók kialakításánál.” Továbbá: „A KMKF a határon túli magyar közösségek jogainak hosszú távú biztosítékát a különböző autonómia-formákban látja, beleértve a területi autonómiát is.”) vizsgáljuk meg a közös fellépés lehetőségét.
A székely zászlók kérdésében Biró Zsolt üdvözölte azon polgármestereket, akiket nem sikerült megfélemlítenie a hatalomnak és kitartanak, azaz nem távolították el a lobogókat. A székely zászló, mint egy történelmi közösség jelképe nem esik tiltó törvény hatálya alá. Egyébként ezt Segesvár főügyésze 2010. augusztus 10-ei végzésében is kimondta, amikor ejtette a vádat a Maros megyei Makfalva polgármesteri hivatalán elhelyezett székely lobogó ügyében – emlékeztetett Biró Zsolt.
– Sajtóiroda –
MPP-PRESS

SIC MATRICA

Kelendőek voltak a SIC feliratú, Székelyföld kontúrját ábrázoló öntapadós matricák a román újságírók körében. Az Magyar Polgári Párt véleménye szerint a régiókat nem erőszakosan kell kijelölni, hanem a helyi referendumok alkalmával kirajzolódó területeket kell adminisztratív jogkörrel felruházni.
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke február 8.-i sajtótájékoztatóján az MPP programjában szereplő régióátszervezés tervezetét ismertette, hangsúlyozva, hogy az nem sérti Románia területi egységét. Az MPP véleménye szerint a régiókat nem erőszakosan kell kijelölni, hanem hagyni kell a közösséget, döntsön saját sorsáról. Ez az Európai gyakorlat és ezt ajánlja a román alkotmányjogászokból álló, Ioan Stanomir professzor vezette bizottság is az ország új adminisztratív térképének megrajzolása kapcsán. A helyi referendumok alkalmával kirajzódó területek minden bizonnyal nagymértékben tükrözik majd a történelmi és kulturális hagyományokat, ezeket pedig évszázados tapasztalatok hozták létre, éppen a gazdasági ésszerűség figyelembevételével. Az „aszimmetrikus regionalizmusként” bemutatott terv egy olyan területi beosztást vázol, melynek keretében a különböző történelmi, kulturális hagyományokkal bíró régiók képeznék a nagyobb gazdasági önállósággal rendelkező adminisztratív egységeket.  Biró Zsolt szerint az a tény, hogy Bukarest kompetenciája szűkül, a régiók pedig nagyobb önállóságot kapnak a döntéshozatal minden területén, csak előnyére válhat Székelyföldnek is. „Ha helyben marad az adók nagy része, gazdasági kapcsolatainkat magunk építhetjük és nem egy szuper-központosított államigazgatás kiszolgáltatott statisztái leszünk, hamar bebizonyosodik, hogy Székelyföld nem életképtelen. Ez a székelyföldi románok érdeke is” – mondta a pártelnök és SIC feliratú, Székelyföld kontúrját ábrázoló öntapadós matricák osztott szét a román újságírók között. Biró Zsolt ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a kormány szándéka szerinti terület beosztás értelmében a történelem folyamán először fordulhat elő, hogy Marosvásárhely elveszíti régióközpont szerepét.
           
   – MPP Sajtóiroda – 

Az anyanyelv használata alapvető jogunk

A Magyar Polgári Párt közleménye, az újabb magyarellenes provokáció kapcsán
A Magyar Polgári Párt felháborodással értesült a Szociál-Liberális pártszövetség (USL) legújabb magyarellenes provokációjáról, melynek értelmében kormánypárti képviselők a diszkriminatív szlovákiai nyelvtörvényhez hasonló kezdeményezéssel állnak elő és büntetni kívánnák azon személyeket, akik nem csak a közintézményekben, de más nyilvános helyen is, nem román nyelven szólalnak meg.  Szintén szlovák minta alapján megvonnák a román állampolgárságot azoktól, akik magyar állampolgárságot kértek. Valer Marian szenátor és Octavian Petric Szatmár megyei képviselő sajtótájékoztatón jelentették be, hogy törvénytervezet benyújtását kezdeményezik a „román nyelvvel szembeni lojalitás törvénye” címmel. A készülő törvénytervezet szerint az egyszerűsített honosítási eljárás révén magyar állampolgárságot igénylőktől megvonnák a román állampolgárságot, pénzbírsággal sújtanák azokat, akik intézményekben, iskolákban, gyógyszertárakban, üzletekben nem beszélnek románul és büntetőeljárást indítanának azok ellen is, akik alkalmazáskor etnikai kritérium alapján döntenek.
Tudatában annak, hogy az anyanyelv használat kulcsfontosságú szerepet játszik az etnikai identitás megőrzésében Magyar Polgári Párt határozottan visszautasít minden ilyen kezdeményezést és felemeli szavát a jogszabály-tervezet ellen. Emlékeztetünk, hogy Románia, mint az Európai Unió tagállama egy sor kötelezettséget vállalt (Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről, Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája), ezek pedig ellentétesek a Szatmár megyei honatyák által kilátásba helyezett tervezet szellemiségével.
Egy közszereplő felelőssége mindig sokkal nagyobb, éppen ezért nem maradhat büntetlenül egy olyan kijelentés, amelyet szintén Valer Marian USL-és szenátor tett több száz fős hallgatóság előtt a Szatmár megyei díjátadó gálán, amikor azzal viccelődött, hogy miként kellene lerohanja a román hadsereg Budapestet. Az ilyen (az Antonescu vasgárdistáinak idejét idéző) megnyilvánulásokat a magyar közösség nevében visszautasítjuk és határozott fellépést várunk el a hivatalos szervek részéről is. Megítélésünk szerint nem a magyar közösség szimbólumai ellen, hanem az ilyen kijelentések ellen kell felemelje szavát Victor Ponta miniszterelnök, különösen, ha azok a hangok éppen pártja berkeiből érkeznek.

Marosvásárhely – Szatmárnémeti, 2013. Február 11. 

      Hegedűs Pál                                                                                                 Biró Zsolt
Szatmár megyei elnök                                                                         a Magyar Polgári párt elnöke     

Közlemény

Önrendelkezési igényünket annak tudatában követeljük, hogy Székelyföld autonómiája nem sérti Románia területi integritását és nemzeti szuverenitását. Szüksége van az erdélyi magyarságnak ebben a gyorsan változó világban a társadalomban elfoglalt helyét és szerepét megőrző jövőkép meghatározására, amire céltudatosan kell felhasználnunk a rendelkezésünkre álló forrásokat és lehetőségeket. A közös fellépés és cselekvés ereje az, ami egyértelművé teszi Románia kormánya számára, hogy az ország közigazgatási átszervezése csakis Székelyföld területi egységének megőrzésével, a székelyföldi régió kialakításával lehetséges. Az erdélyi magyarság képes felelősségteljesen gondolkodni, tudatában van Székelyföld egy nagyobb régióba való beolvasztásának következményeivel. A megyei szervezet mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ennek a napnak az üzenete eljusson mindenkihez. Meg kell mutatnunk, hogy minden politikai párt, szövetség, szervezet, egyházaink össze tudunk zárni közös ügyünkért március 10.-én, Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság Napján. A magam és a megyei szervezet nevében arra kérek minden jó érzésű embert, legyen az magyar, román, vagy bármilyen nemzetiségű, aki hisz az autonómia által biztosított lehetőségekben, hogy csatlakozzon a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez.

Magyar Polgári Párt Hargita Megyei Szervezete
Salamon Zoltán, megyei elnök

Csíkszereda, 2013 február 8

Az ellenzékével tárgyalt az RMDSZ

Románia közigazgatásának tervezett átalakításáról, az európai polgári kezdeményezésről és a székelyzászló-ügyről tárgyalt Kolozsváron a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az ellenzékét megjelenítő Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke.
A találkozóról Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tett említést pénteken délután tartott sajtótájékoztatóján. Kelemen a csütörtöki találkozóval a szövetség nyitottságát példázta.
Biró Zsolt MPP elnök péntek este az MTI-nek elmondta, az RMDSZ kolozsvári székházában tartott találkozón egyebek mellett a két párt álláspontját vitatták meg Románia küszöbön álló adminisztratív átszervezéséről. Megállapította, a két párt régiós elképzelései nagy mértékben hasonlítanak egymásra.
Az MPP elnöke azt is megjegyezte, ugyan pártja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) európai polgári kezdeményezését támogatja, mely a nemzeti sajátosságokkal rendelkező régiók védelmére összpontosít, kész támogatni az RMDSZ általános kisebbségi keretszabályozási kezdeményezését is, ha ez utóbbit hagyja jóvá az Európai Bizottság.
Az MTI kérdésére, hogy miben nem értettek egyet, az MPP elnöke a magyar kormány megítélését említette. Hozzátette, az MPP – az RMDSZ álláspontjától eltérően – úgy látja, hogy az erdélyi magyarság köszönettel tartozik Németh Zsolt külügyi államtitkárnak és a magyar kormánynak, amiért szót emeltek a székely zászló elleni romániai agresszió ellen.
MTI

MPP-PRESS

Mozgósításra szólít a háromszéki MPP

A Marosvásárhelyre március 10-re tervezett autonómiatüntetést tekintik valóban jelzésértékűnek a háromszéki MPP vezetői, ezért arra kérik az összes politikai és civil alakulatot, a történelmi egyházakat, hogy minél hatékonyabban mozgósítsanak.

Kulcsár Terza József, a polgári alakulat megyei elnöke rámutatott, hogy az autonómia követelését nemcsak a kampány alatt kell elővenni, hanem minden lehetséges alkalomkor fel kell lépni, így március 10-én is. A fellépés alatt ugyanakkor nem csak egyszerű megjelenést kell értenie a politikai alakulatoknak, hanem a mozgósítást is magukra kell vállalniuk – magyarázta az elnök, hozzátéve, hogy hatalmas szerepe hárul a történelmi magyar egyházakra ebben a kérdésben.

Kulcsár Terza kiemelte, a marosvásárhelyi megmozdulás esetében életbevágóan fontos, hogy minél nagyobb számban vegyen részt a magyarság, hiszen így bizonyítani lehet a világ előtt, hogy mit akar a közösség, és az autonómia nem csak kampányszlogen.

A háromszéki politikus a székely zászló körül kialakult konfliktusra reflektálva úgy vélte, ez csak ürügy arra, hogy eltereljék a súlyos problémákról a figyelmet. Kulcsár Terza ugyanakkor üdvözölte Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnökének eddigi tetteit a szimbólumok védelme ügyében, de úgy véli ez nem elegendő, markánsabb üzenetet kell megfogalmazni a székelység igényeit illetően. Erre egy több mint megfelelő alkalom az autonómiatüntetés.
Székelyhon

Tüntetésre készül az MPP

A Magyar Polgári Párt csatlakozik a március 10-i marosvásárhelyi tüntetéshez, részt vállalnak a szervezésben és mozgósítás­ban egyaránt – nyilatkozta Kulcsár-Terza József megyei pártelnök. Jakubinyi György érsek szavait idézte: „Legyen egység, amiben szükséges, és legyen szabadság, amiben lehetséges.” Az MPP háromszéki elnöke szerint eljött az egység ideje, és március 10-én, a székely vértanúk napján szervezett autonómia-nagygyűlésen mindenkinek ott kellene lennie, minden pártnak, szervezetnek, a történelmi magyar egyházaknak mozgósítaniuk kellene, mert ez „nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzetpolitikai ügy”.
Kulcsár-Terza József meg­látása szerint a mostani zászlós botrány is csak ürügy, ilyen formában próbálnak megfélemlíteni bennünket, de „a félelmet le kell győzni”. Elmondta: beszélt Tamás Sándorral, az RMDSZ háromszéki elnökével, aki meg­ígérte, nemcsak szavak szintjén támogatják a megmozdulást, de részt vesznek a moz­gó­sításban is.
Háromszék

MPP-PRESS

Közlemény

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke február 4-én részt vett azon a budapesti ünnepségen, amelyen Budafok-Tétény polgármesteri hivatalának falára kitűzték a székely lobogót.
A Magyar Polgári Párt ezúton köszönetét fejezi ki Németh Zsoltnak, a magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkárának, valamint Szabolcs Attilának, Budafok-Tétény polgármesterének, hogy a székely zászló kitűzésével szolidaritást vállaltak a székelyföldi településekkel, támogatnak a székely szimbólumok használatáért folytatott küzdelmünkben.
A Magyar Polgári Párt rendkívül fontosnak tekinti, hogy Székelyföld szimbólumai jelen legyenek, a székely zászló ott lobogjon önkormányzataink, intézményeink falán. De ugyanakkor nem kevésbé fontos, hogy ezek a szimbólumok kitörülhetetlenül beleivódjanak, belevésődjenek minden székely, minden magyar ember lelkébe, szellemébe.

Sajtóiroda, Magyar Polgári Párt

Marosvásárhely, 2013. február 7.

MPP-PRESS

  • admin
  • 2013. február 7. csütörtök
  • MPP

Kétnyelvű Bánffyhunyad

Rövidesen Bánffyhunyad valamennyi utcájára kikerülnek a magyar nyelvű utcanévtáblák – jelentette be a Magyar Polgári Párt (MPP) önkormányzati képviselőinek legújabb eredményeiről beszámoló, hétfői sajtótájékoztatóján Keizer Róbert, az MPP Kolozs megyei elnöke.

Mint részletezte: korábban a Bánffyhunyadhoz tartozó Magyarbikalon kerültek ki először a magyar utcanévtáblák, a kedvező fogadtatáson felbuzdulva a városi tanács legutóbbi ülésén egyhangúlag elfogadta a kétnyelvű utcafeliratozás kiterjesztését a város egészére.

Az utcanévtáblákat már beszerezte az önkormányzat, így várhatóan rövidesen kifüggesztik azokat. Keizer Róbert szerint a történelmi magyar utcanevek kerülnek ki az új táblákra, természetesen kivételt jelentenek az új utcák, ezek esetében közös megegyezéssel választanak magyar nevet az utcáknak. Hangsúlyozta: a városi tanács határozatának előkészítésében döntő szerepe volt az MPP két helyi tanácsosának, Búzás Istvánnak és Csüdöm Ferencnek. „Semmiről sem dönt az önkormányzat a két a MPP-s képviselő megkérdezése nélkül, hiába van kényelmes többsége Bánffyhunyadon a Demokrata-Liberális Pártnak” – részletezte Keizer. Kifejtette: akárcsak Magyarbikal esetében, ezúttal is gazdasági érvekkel győzték meg a hunyadi városvezetést, akik megértették, hogy nekik is érdekük a többnyelvű feliratozás, hiszen így tudják maradásra bírni az egyébként eddig csak átutazó magyarországi turistákat. Az MPP Kolozs megyei elnöke ugyanakkor elmondta Magyarkapuson is sikereket ért el a polgári alakulat, ugyanis Rácz Zoltán MPP-s alpolgármester, aki civil foglalkozását tekintve fogtechnikus, sikeresen tárgyalt egy befektetői csoporttal, akik magánklinikát terveznek nyitni a településen.

„Mi nem foglalkozunk a politikai ellenfeleink dolgaival, inkább meggyőzzük őket egy-egy ügyben, ha arra kerül sor” – nyilatkozta Keizer Róbert. Elmondta továbbá: a Kolozs megyei MPP küldöttsége rövidesen Svájcba utazik, ahol építőanyag- és élelmiszergyártó cégekkel találkoznak. Mint részletezte, az Erdélyben rejlő gazdasági lehetőségeket kívánják megismertetni a svájci cégek képviselőivel.

Krónika

Legyen egység, amiben szükséges…

A Hargita megyei Szentábrahámban tartott elnökségi ülést a Magyar Polgári Párt a múlt héten, amelyen a szervezetépítés, a rövid és hosszú távú stratégia felvázolása szerepelt. 2013 folyamán szeretnék megerősíteni a helyi szervezeteket, „kissé elmozdítanák a párt Székelyudvarhely-központúságát” olyan értelemben, hogy az ottani székházban maradna az ügyvezető elnökség, ezenkívül területi irodákat kívánnak felállítani s különböző székely székek központjában – hangzott el tegnap Bíró Zsolt MPP-elnök sajtótájékoztatóján.

Marosvásárhelyen lesz az MPP elnöki hivatala. Március folyamán nyitják meg Kolozsváron a belső-erdélyi irodát, de nyitni szeretnének a Partium felé is, miközben nem feledkeznek meg a szórványról sem, ahol új szervezeteket szándékoznak létrehozni.

A kovásznai magyarok nem szeretik a megosztást

A múlt vasárnapi választásokról szólva elmondta, hogy a két székelyföldi település közül, ahol időközi választásokat tartottak, Szentábrahámon volt érdekelt az MPP, ahol az RMDSZ 61%-ban nyert, és ahol az MPP jelöltje a szavazatok 20%-át kapta meg, szemben az EMNP jelöltjével, aki csupán 7 százalékot szerzett.

– Úgy gondolom, ez az eredmény megmutatta az igazi erőviszonyokat. Bebizonyosodott, amit már a tavalyi önkormányzati választásokat követően mondtunk, hogy nem szabad megosztani a nemzeti oldalt, mert elbizonytalanodnak a szavazók, és nagyon nehéz ilyen körülmények között eredményt elérni. Ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a Magyar Polgári Párt igenis meghatározó ereje a nemzeti oldalnak, hiszen Szentábrahámon 2/3-1/3 arányban nyertünk a Néppárttal szemben, az igazolja tulajdonképpen azt is, hogy egy év alatt a választópolgárok nem fognak gyökeresen változtatni álláspontjukon, ezért nem láttuk mi annak idején értelmét, hogy a megosztó, a romboló, a kaszaboló munkában részt vegyünk. Megmaradt az RMDSZ-nek az a támogatottsága – sajnos – ami 2012-ben volt – tette hozzá Bíró Zsolt.

A kovásznai eredményekről az volt a véleménye, hogy az eredmények az MPP-t igazolták ott is, hiszen a magyar-magyar versenyben az emberek egyértelműen 96 százalékban szavaztak bizalmat az RMDSZ-nek, és még 4%-ot sem ért el a Néppárt. A magyar emberek üzenete az volt, hogy nem szeretik a megosztást.

„Néhány frusztrált alak kiborította a bilit”

Újságírói kérdésre, hogy a szentábrahámi elnökségi ülésen beszéltek-e a szovátai kezdeményező csoportról, az úgynevezett belső ellenzékről, Bíró Zsolt kijelentette: – Igen, erről is beszéltünk. A következő elnökségi ülésre meghívást kap a szovátai kezdeményező csoport is. Elmondjuk nekik, hogy ha nem ismerik a párt alapszabályzatát, akkor odaadjuk nekik, elmondjuk, hogy a párton belül megvannak azok a fórumok, ahová fordulhattak volna, meg fogjuk őket kérdezni, mi a céljuk, mi az, amit kezdeményeznek, miért érzik úgy, hogy ez a párt nem képviseli őket. Hiszen az MPP-nek az a fő célkitűzése, hogy minden magyar párttal, egyesülettel, civil szervezettel együttműködjön. Június óta mondjuk, hogy nemzeti válogatottra, összefogásra van szükség nemzeti ügyekben.

Ugyanakkor azt mondjuk, hogy önkormányzati szinten versenyre van szükség, és sokkal jobb lett volna, ha ezt a versenyt júniusban a jobboldal együtt tudja megvívni, tárgyalóasztalhoz tudtuk volna így ültetni az RMDSZ-t a parlamenti választások előtt. Továbbra is ezt képviseljük. Igaz, hogy a választás szabadságát hirdetjük, hogy az RMDSZ ellenében jöttünk létre, de ez nem azt jelenti, hogy nem folytathatnánk tárgyalásokat az RMDSZ-szel. Az úgynevezett belső ellenzék esetében néhány emberről van szó, aki újat nem mond, ugyanazt mondja, mint ami a párt hivatalos álláspontja. Elfogadjuk, hogy van még egy magyar párt a jobboldalon, csak az a párt ne kaszaboljon! Ha valaki úgy gondolja, hogy a Néppárt őt jobban képviseli, nyitva vannak az ajtók, át lehet oda menni, s onnan akármit lehet mondani. De a párton belül ez nem megengedett. Néhány frusztrált emberről van szó, akik az országos tanácson nem értek el eredményt, két hónapig hallgattak, most meg kiborítják a bilit. Ráadásul nem mondanak semmi újat – jelentette ki az MPP elnöke.

Ugyanakkor elmondta, hogy a következő elnökségi ülésre meghívják a szovátai kezdeményezők mellett a háromszéki „kilengőket” is, mert, mint mondta, megengedhetetlen egy párt életében, hogy meghoznak egy testületi politikai döntést, és például a sepsiszentgyörgyi elnök a néppártiakkal paktál. Beidézik a kézdivásárhelyi és a kézdiszéki elnököt is.

– Ezek fegyelmi idézőt kapnak az elnökségi ülésre, őket is meghallgatjuk. Úgy gondolom, nem szétverni kell egy pártot, van annak egy megválasztott vezetősége, amelynek az a feladata, hogy politikai tevékenységet végezzen, adott esetben szövetséget, koalíciót kössön.

Egyelőre „jegelik” a Néppártot

Bíró Zsolt szerint a Néppártot a tisztújító kongresszusig „jegelik”, majd meglátják, az új elnökséggel hogyan tudnak szót érteni, mert
„nem mi feküdtünk be az RMDSZ ágyába”, hiába próbálják egyesek ezt a látszatot kelteni.

– Én úgy tudom, a Néppárt mentora még mindig RMDSZ-képviselő az Európai Parlamentben, és az RMDSZ jóvoltából kapta meg a több ezer eurós fizetést. Ne mondja senki, hogy a Néppárt jelenlegi vezetői, egyéni érdektől vezérelve, nem adták el a pártot. Kató Béla püspököt és Jakubinyi György érseket idézte, akik szerint legyen egység, amiben szükséges, és legyen szabadság, amiben lehetséges. Mint mondta, az MPP is ehhez tartja magát, és minden spekulációt visszautasít a Magyar Polgári Párt nevében.

Népújság
MPP-PRESS

Közlemény

Ha ma van, az erdélyi magyar politikai palettán, az RMDSZ-en kívül, hiteles politikai erő, az a Magyar Polgári Párt. Ezt misem bizonyítja jobban, mint az időközi választások eredményei, ahol a háziverseny százalékos aránya 71 a 29-el szemben. Gratulálunk a többség által támogatott jelöltnek, köszönetet mondunk Szász József szentábrahámi polgármesterjelöltnek a becsületes helytállásért és mindazoknak, akik kitüntették bizalmukkal.

MPP-Hargita Megyei Szervezet
Csíkszereda 2013.február 4
MPP-PRESS

>