Archive

Monthly Archives: január 2013

MPP: nemtörődömség szimbólumaink használatának elmulasztása

Az MPP háromszéki vezetői szerint elítélendő azon elöljárók hozzáállása a székely szimbólumokhoz, akik a magyar politikai alakulatok és civil szervezetek felkérése ellenére évek óta nem hajlandók kitűzni a lobogót a polgármesteri hivatalok homlokzatára.

Sajnálatos tény, hogy közel tíz év telt el azóta, hogy a Székely Nemzeti Tanács szimbólumaink minél szélesebb körben történő terjesztését kezdeményezte, és jelenleg is sok elöljáró – politikai színezettől függetlenül – nem él a lehetőséggel, hogy legalább az önkormányzat épületére kifüggessze a székely lobogót – jelentette ki szerdán Bálint József, a Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. A politikus újságírói kérdésre reagálva tette megállapítását, magyarázatot próbálva adni arra a tényre, hogy a kezdeményezés óta eltelt időszakban Háromszéken összesen tíz városi és községi hivatalra került ki a székely zászló. Bálint szerint nemtörődömségről, hanyagságról, illetve a nemzeti hovatartozás fel nem vállalásáról tett és tesz tanúságot minden olyan polgármester, aki eddig nem élt ezzel a lehetőséggel. Ide sorolhatók az MPP egyes elöljárói is, akik annak ellenére, hogy a Székely Nagygyűlésen fogadalmat tettek ez irányba, végül mégsem tették meg a lépést.

Az alakulat sepsiszentgyörgyi vezetője szerint ennek a gesztusnak igen komoly eredménye lehetne középtávon, azaz ha minél több hivatal homlokzatán megjelenne a székely lobogó, akkor világossá válhatna, hogy a közakarat kifejezéséről van szó, és az ellenállás is csökkenne. Utóbbi ugyanis továbbra is igen erős, mostanra már csak román oldalról, ami igencsak lényeges, hiszen a közelmúltban többek között az RMDSZ háza tájékáról is komoly ellenállást tapasztaltak. Bálint ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az elmúlt hónapokban a szövetség elöljáróitól tapasztalt radikalizálódás nem csak átmeneti, és nem múlik el, amint újból a kormányzati „konchoz” kerül az RMDSZ.

Continue reading

  • admin
  • 2013. január 31. csütörtök
  • MPP

K Ö Z L E M É N Y – Hamar lehullott a lepel a Magyar Szocialista Párt „nemzetstratégiájáról”

Miközben Mesterházy Attila lázas igyekezettel a határon túli magyar közösségek szavazataira hajt és Kolozsváron tart kihelyezett frakcióülést, addig otthon Szanyi Tibor, pártja „megmondó-embere”, salaknak, boldog-boldogtalannak, retyerutyáknak nevezi az erdélyi magyar embereket.

Sajnos beigazolódott, amit a Magyar Polgári Párt korábbi közleményében is megfogalmazott, azaz a magyar szocialistáknak nem csak 2004. december 5-én, hanem sosem volt fontos a határon túli magyarok sorsa.  A jelek szerint pedig a bocsánatkérés sem tekinthető őszintének mindaddig, míg Mesterházy Attila elv és párt-társai ilyen nyilatkozatokkal mérgezik a magyar – magyar viszonyt.

A Magyar Polgári Párt felhívja az MSZP-s politikusok figyelmét, hogy mi is vagyunk annyira magyarok, sőt különbek, mint Szanyi elvtárs. Magyar állampolgárságunkra büszkék vagyunk, és arra kérjük a szocialistákat, hogy amennyiben segíteni nem akarnak, legalább ne gátolják a jelenlegi kormányt nemzetstratégiai célkitűzéseinek megvalósításában.

 
Marosvásárhely, 2012. január 23.  
MPP-PRESS

MPP Sajtóiroda

Elöljárót választott Nagyfalu

Elöljárót választott Nagyfalu

Hét hónap után sikerült megválasztani Szilágynagyfalu új alpolgármesterét, a Magyar Polgári Pártot képviselő Fóris Csaba személyében. A tavaly júniusi helyhatósági választásokat követően (amikor is a szilágysági község elöljárónak újraválasztotta a független Radu Matét) mind az RMDSZ, mind az MPP magának igényelte az alpolgármesteri tisztséget. A szavazás már több ízben meghiúsult, a község hét hónapig működött alpolgármester nélkül. A múlt heti tanácsülésen végül érvényes szavazással született meg a döntés az elöljáró személyéről. Fóris Csaba számára váratlannak bizonyult a döntés, de örömmel fogadta, és igyekszik megfelelni a bizalomnak. Váratlan fordulat történt Szilágynagyfaluban, a helyi tanács január 17-i ülésén: hét hónap után sikerült alpolgármestert választani, Fóris Csaba személyében. A tisztségviselő a Magyar Polgári Párt színeiben indult. A tavaly júniusi helyhatósági választások után nem sikerült megállapodni az alpolgármester személyében, így most mindenkit meglepetésként ért, hogy a vita eldőlt.

Kolozsvári Szabadság

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/

MPP-PRESS

Közlemény

A bocsánatkérés nemes gesztus, mint ilyen értékelendő, de a Magyar Szocialista Párt olyan mélyre ásta magát, hogy nemzetpolitika iránti elkötelezettsége csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azokat tettekkel igazolják. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy ezek a tettek eddig elmaradtak, és a magyar szocialisták, illetve a teljes magyarországi baloldal részéről csupán retorikai fogásként hallani időről időre egy-egy hangzatos nyilatkozatot. Mindaddig, míg az MSZP politikusai párérdekektől vezérelve minden nemzetközi fórumon lázas igyekezettel saját hazájuk lejáratásán mesterkednek, addig félő, hogy a Kolozsváron bemutatott baloldali nemzetstratégia sem több mint kétségbeesett szavazatszerző próbálkozás.
Ami a bemutatott nemzetstratégiát illeti, annak tartalmát csak üdvözölni lehet, de álságos ma ezeket újra felsorolni, amikor minden egyes programpont nemcsak, hogy megtalálható a jelenlegi magyar kormánypárt programjában, hanem 2010 óta konkrét lépések is történtek ezek életbeültetése terén.
Mesterházi Attila kolozsvári látogatásával ugyanakkor önkéntelenül is lerántotta a leplet az RMDSZ képmutató, kettős mércét alkalmazó politizálásáról. Emlékeztetünk, hogy míg az RMDSZ folyamatosan kifogásokat fogalmaz meg a magyarországi jobboldali politikusok erdélyi látogatásai kapcsán, addig szemlátomást abban semmi kivetnivalót nem találnak, ha a saját elvbarátaik jönnek, legyen szó Gyurcsány Ferenc, Medgyessy Péter, Kuncze Gábor, vagy éppen Mesterházy Attila látogatásáról.

MPP Sajtóiroda
Marosvásárhely, 2013. január 17.

MPP-PRESS

Értesítés

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) értesítése szerint 74 éves korában ma reggel elhunyt Csép Sándor újságíró, riporter, rádió- és televízió-műsorszerkesztő, politikus, a MÚRE volt elnöke.

MPP-PRESS

Continue reading

Közlemény

A február 3.-án sorrakerülő időközi választáson a Magyar Polgári Párt, Szász József személyében állít polgármesterjelöltet Szentábrahámon.Az RMDSZ győzelme a 2012-es helyhatósági választásokon komoly dilemma elé állítja a szentábrahámi választókat. A váltás megtörtént, de a községben várt változás nem következett be, még kezdeményezés szintjén sem.
Noha az RMDSZ megyei vezetői azt ígérték az önkormányzatoknak, hogy a „Megye” nem tesz különbséget közöttük abból a szempontból, hogy milyen pártállású a polgármesterük, milyen a politikai összetételük, az MPP-ciklus tapasztalatai Szentábrahámon másak. A községnek a jövőben nyugalomra, együttműködésre van szüksége, olyan körülményekre, ahol folytatni lehet az elkezdett munkát.
Az eltelt 2008-2012-es időszakban a Magyar Polgári Párt  tanácsosai,  a polgármesteri hivatalnál dolgozó munkatársaink arra törekedtek, hogy a község a vidéki életre jellemző nehézségek, illetve a megyei támogatások elmaradása ellenére is fejlődjön. Elsődleges célunk a település összképének javítása, intézményeink működőképességének fenntartása, a közszolgáltatások színvonalának emelése volt. A község a válság ellenére is fejlődött, gyarapodott, ami az itt élő emberek közös sikere. Jelöltünk, Szász József, ennek szellemében kívánja folytatni a munkát a továbbiakban is. Kitartó munkával, emberséggel, megértéssel szeretné  szolgálni a községben élőket. A kövekező időszakban alapvető célunk, hogy a helyi értékek és lehetőségek figyelembevételével olyan faluközösség épüljön, amelynek tagjai megelégedettek és szeretnek itt élni. Szász József minden községbeli lakos polgármestere kíván lenni, számára- saját bevallása szerint- a polgármesterség nem politizálást jelent, hanem szolgálatot. Ezért választotta Márton Áron püspök jelmondatát  mottónak:
„Non recuso laborem” – nem futamodom meg a munkától.
A Magyar Polgári Párt Hargita megyei szervezete megbízik Szász Józsefben, aki fiatal ember, de máris jelentős közigazgatási tapasztalattal rendelkezik.
Kérjük Szentábrahám község választópolgárait, hogy támogassák jelöltünket, éljenek a válsztás szabadságával!

  Csíkszereda, 2013. január 13                                                                                   MPP iroda

Szigorítják a pártfegyelmet az MPP-ben

Évértékelő regionális találkozót tartott a Magyar Polgári Párt székelyföldi tagozata Gyimesközéplokon. Elsősorban Hargita megyei önkormányzati tisztségviselők, illetve helyi szervezetek vezetői voltak jelen, ők voltak a kezdeményezői ennek a találkozónak. Ilyen találkozókat tartottunk már megválasztásom óta Tusnádfürdőn, Gyergyószentmiklóson, Bánffyhunyadon. Ez is bizonyítja, hogy a munka elkezdődött az MPP-ben – nyilatkozta tegnap sajtótájékoztatón Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke.
A találkozóra meghívták a párt háromszéki és Maros megyei szervezeteit is. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy erősíteni kell a pártfegyelmet, amit az elnök megszívlelendő feladatnak tekint. Elsősorban tisztújításokat tartanak és újraszervezik például a sepsiszentgyörgyi szervezetet, ahol az előző mandátum idején kilenc tanácsosuk volt, júniusban pedig csupán egy jutott be a helyi tanácsba, vagy Kézdivásárhelyen, ahol elveszítették a választásokat, és jelenleg is sok elégedetlenség fogalmazódik meg különösen a kézdivásárhelyi városi szervezettel szemben. Hasonlóképpen meg kell újítani a marosvásárhelyi, illetve a Maros megyei szervezetet is, mondta az elnök. Ezenkívül célként tűzték ki, hogy minden olyan településen, ahol eddig nem volt jelen az MPP, szervezetet kell alakítaniuk.
A pártelnök szerint az MPP a jobboldali alternatívát jelenti az erdélyi magyar politikai életben, és tartják magukat ahhoz a kongresszusi határozathoz, amely értelmében meg kell őrizni a párt identitását, így nem szolgáltathatják ki semmiféle koalíciónak vagy fúziónak. Úgy kell megtalálni az együttműködés lehetőségét, hogy a párt identitása ne sérüljön.
Bíró Zsolt szerint a Magyar Polgári Párt négy évvel ezelőtt az RMDSZ ellenében, az RMDSZ alternatívájaként jött létre, ezt a politikát folytatja, és nyitott arra, hogy bárkit, aki ebben az irányban képzeli el a politikai cselekvést, „magába öleljen”, de ez nem jelenti azt, hogy az MPP feladja az elveit és az identitását. – Nem akarok közhelyeket mondani, de a romániai magyar társadalom lelkiismerete akarunk lenni a továbbiakban is – mondta.
Beszélt az időközi választásokról is, amelyeken a Magyar Polgári Párt is indulni kíván. Mint mondta, egész politikájuk erről szól: a helyi választások a versenyt szorgalmazzák, a parlamenti választások esetében az egyetlen járható útnak az összefogást tekintik. Ilyen kontextusban szerencsésnek tartanák, ha a székelyföldi régiókban lezajló időközi önkormányzati választásokon az MPP megméretkezne, de ezt a helyi szervezetek döntik el. A Hargita megyei Szentábrahámról és Kovászna városáról van szó.
MPP-PRESS

>