Nyílt levél

Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének

Elnök úr!
Az RMDSZ magyar érdekképviseleti szervezetként határozza meg magát, ilyen minőségben szerepel több mint húsz éve helyi és országos választásokon, illetve kap jelentős anyagi támogatást az állami költségvetésből. Joggal várható el tehát, hogy az országban élő magyarok érdekeit képviselje minden szinten és minden körülmények között, függetlenül ezek lakhelyétől, nemétől, vallásától, politikai meggyőződésétől, illetve attól, hogy milyen személyes viszonyban vannak velük az RMDSZ vezetői. Sajnálattal kell megállapítsam, hogy ez a gyakorlatban nem így van, illetve hogy létezik legalább egy kivétel, nevezetese Borboly Csaba, Hargita megye elnöke, az RMDSZ országos vezetésének oszlopos tagja.
Már az is komoly kételyeket ébreszthet mindenkiben, hogy nyilvánvaló módon alkalmatlan a megye vezetésére, ugyanis ahelyett, hogy a lakosság, a közintézmények, avagy a helyi vállalkozók gondjaival foglalkozna, tevékenysége elsősorban arra koncentrál, hogy kiépítsen egy olyan személyi kultuszt, amiről igen rossz emlékeket őriz mindenki, akinek volt alkalma hosszabb-rövidebb időt a Ceausescu rendszerben élni. Sajtósok hadával veszi körül magát, személyes lapjává züllesztette a megye egykor független napilapját, saját tévé-stúdiót hozott létre és tart fenn közpénzen, aminek egyetlen feladata a Vezér népszerűsítése, öntömjénező közleményekkel árasztja el a különböző szerkesztőségeket, naphosszat megnyit és felavat. Eközben a valós feladatait elhanyagolja, évek óta lej- és euró-milliók maradnak meg év végén a megye számláján, illetve hasonló nagyságrendű pályázati pénzektől esik el a megye azért, mert a megfelelő munkálatokat nem végzik el. Hogy csak egy konkrét és riasztó példát mondjak, amint a csatolt kivonatból is látszik, idén szeptember végén a kilenc hónapra tervezett fejlesztési kiadások esetében a 94,865 millió helyett csak 18,864 lej volt a megvalósítás. Nem tévedés: a lemaradás 76 millió lej, azaz a megvalósítás kevesebb mint 20 százaléka a tervezettnek. Ezek mind el nem végzett munkákat, meg nem valósított fejlesztéseket jelentenek! Jobb helyeken ilyen “eredményeket” elérő vezetők önként távoznak a közéletből, tehát már csak ennek alapján is joggal tehető fel a kérdés, hogy az RMDSZ miért támogat továbbra is egy ilyen embert.
Ez azonban nem minden. Borboly Csaba nem csak szakmailag alkalmatlan a megye vezetésére, de erkölcsileg és emberileg is olyan hiányosságai vannak, amelyek következtében az RMDSZ vezetőinek lépniük kell. Önök magyar érdekvédelmi szervezetként elsősorban a magyarság jogainak a szélesítésére kellene koncentráljanak, illetve arra, hogy erkölcsi meg jogi védelmet biztosítsanak azon magyar polgártársaik számára, akiket eme jogok gyakorlásában akadályoznak, avagy akiket eme jogok gyakorlásáért hátrány ér. Ezzel szemben a mellékelt két dokumentumból azt láthatja, hogy Borboly Csaba arra szólított fel, hogy ne éljek ama jogommal, hogy a megyei önkormányzat viszonylatában használhatom az anyanyelvemet, majd minekutána erre nem voltam hajlandó, valótlanságot állítva feljelentett egy román hatóságnál, s ennek következtében a hatóság pénzbírságot rótt ki rám. Tette mindezt vélhetően bosszúból azért, mert a fent említett és adatokkal alátámasztott véleményemet nem rejtettem véka alá, hanem többször nyilvánosságra hoztam. Haragja emberileg talán érthető, ellenben egy magyar érdekvédelmi szervezet vezetőjeként nem lenne szabad engedjen személyes érzelmeinek. Román hivatalnokok rendszeresen próbálják csorbítani létező jogainkat, az ellenben premiernek számít, hogy egy magyar érdekvédelmi szervezet egyik országos vezetője tegye ezt, megspékelve azzal, hogy amikor igazam tudatában nem tettem eleget a felszólításnak, még fel is jelent, azért, mert élni mertem törvény adta jogommal.
Véleményem szerint ebben a helyzetben ön két dolgot tehet: vagy hallgat, s ezzel legitimálja ezt a viselkedést, vagy pedig kezdeményezi, hogy az RMDSZ vonja meg a politikai támogatást attól, aki ilyesmire ragadtatta magát. Harmadik lehetőség nincs. Önök azt mondják, az RMDSZ magyar érdekvédelmi szervezet. Most lehetősége van ezt a gyakorlatban megerősíteni vagy cáfolni.Árus Zsolt
Gyergyószentmiklós, 2012.XI.27.

BEJEGYEZTE: MPP-KOLOZS.BLOGSPOT.COM DÁTUM: 22:41

admin
 

>