Thamó kérdez

A Hargita Népe Kiadónak a megyei tanács nem csak a költségvetésen át fenntartója, de időről időre extra juttatásokban, adósságtörlesztésekben is részesti. A Kiadó lassan politikai érdekeknek alárendelt intézménnyé vált, elvesztette az anyagi önállóságával együtt azt a távolságtartást és függetlenséget is, ami a közszolgálati jellegét, a pártpolitikától való távolságtartását, az objektív tájékoztatást is biztosíthatta volna. Mint a november 26-i tanácsülésen elfogadott határozatokból is kiderül a kiadó most újabb juttatásokba részesült. Ezúttal a műszaki ellátottságról gondoskodott a tanács, de a kiadó telephelyeinek újabb bővítésére is sor került. Az ügy kapcsán a Magyar Polgári Párt frakciója kifogásokat fogalmazott meg.  Thamó Csaba frakcióvezető az ügy kapcsán interpellációt nyújtott be:  A Hargita Népe Kiadó az utóbbi években több átalakuláson ment át, többek között megváltozott a státusa is, mert egy önellátó és önállóan működő sajtóintézményből a megyei tanácsnak alárendelt és általa fenntartott, vele szorosan együttműködő intézménnyé alakult át. A Hargita Népe Kiadó ma már több kiadványt is megjelentet, személyzeti állománya kibővült, a tevékenysége sokrétűvé vált, ami bizonyos értelemben pozitív fejlődésnek is tekinthető, de sajnos a Kiadó egyben politikai érdekeknek alárendelt intézménnyé vált, elvesztette az anyagi önállóságával együtt azt a távolságtartást és függetlenséget is, ami a közszolgálati jellegét, a pártpolitikától való távolságtartását, az objektív tájékoztatást is biztosíthatta volna. Csak illusztrációként hozom fel a Kiadó egyik kiadványát- a Hargita Népe Udvarhelyt, amely újság részletesen tudósított a megyei tanács szentábrahámi üléséséről, csupán két hozzászólást „felejtett ki”, mindkettő az MPP tanácsosai részéről hangzott el. A megyei tanács a költségvetésen át fenntartója ennek az intézménynek, de időről időre extra juttatásokban, adósságtörlesztésekben is részesült, fejlesztésre került a műszaki ellátottsága és amint a november 26-i tanácsülés tervezeteiből kiderül- telephelyeinek újabb bővítésére is sor kerül. A képviselő mindezek alapján a következő kérdéseket fogalmazza meg:Egy üzleti jellegű sajtóvállalkozás összeegyeztethető a közérdekét képviselő megyei tanács hatáskörével? Az RMDSZ pártpolitikai érdekeinek érvényesítése fontosabb a közszolgálati média kifejlesztésénél? A jelenlegi feltételek között hogyan felelnek meg az RMDSZ többségű megyei tanács kiadványai annak az alapvető demokratikus alapelvnek, amely a jogállamiság meghatározó tényezőjének tekinti a sajtó függetlenségét, akár Hargita megyében is?  Sorakoznak a konkrét kérdések is:Mennyi pénzébe kerül a megyei tanácsnak ez a két napilap?
– A személyi állomány hányra növekedett 2008 után?
–          Mennyi a kinyomtatott és  eladott példányszáma a két napilapnak?
–          Mennyi az anyagi vesztesége a két lapnak?
–         Miért nincs honlapja a Hargita Népe napilapoknak?
Tekintettel arra, hogy tekintélyes összegú közpénzt fogyaszt el a Hargita Népe Kiadó és több ingatlant használ ingyenesen, ezért alárendelt intézményként évi beszámolási kötelessége van, de feltétlenül tájékoztatni kell a szélesebb közvéleményt is!
Ami pedig a Hargita Népe napilapot illeti, véleményem szerint, ne szégyellje felírni a címlapra, hogy a megyei tanács kiadványa!
MPP-PRESS

admin
 

>