A Magyar Polgári Párt távirata

 

 

Markó Béla elvtársnak, Románia miniszterelnök-helyettesének

 

Bukarest

 

Miniszterelnök-helyettesi tisztségének megtartása alkalmával a Magyar Polgári Párt és közösségünk dolgozói nevében forró, testvéri jókívánságainkat küldjük Önnek. Csodálattal adózunk az Ön kitartó, megrendíthetetlen hite előtt, amellyel visszaveri a diktatúra vérbíráinak támadását, miszerint bársonyszékeik megtartása érdekében Önök mindenre képesek.

Az Ön személyében, Markó elvtárs, a munkásosztály hős fiát, Lenin és Sztálin hű tanítványát, az erdélyi magyarság vezérét és tanítóját köszöntjük. Az Ön vezetésével tömörítette egységbe a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közösségünk demokratikus erőit a fasiszta Horthy-rendszer és a hitleri megszállók elleni harcra. Ön, a Vörös Hadsereg világtörténelmi jelentőségű győzelmére támaszkodva megteremtette Erdélyben és Székelyföldön a népi demokrácia hatalmát. Az Ön vezetésével valósult meg a magyar munkásosztály egysége, jött létre az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, mint a szocializmus építésében, illetve az amerikai–angol háborús gyújtogatók ellen elért győzelmeink biztosítéka.

Teljes szívből kívánunk Önnek, Markó elvtárs, jó erőt és egészséget, az erdélyi magyarság dolgozóinak boldogságára, a béke és szocializmus javára.

 

a Magyar Polgári Párt sajtóirodája

 

Kérjük, adja át szívből jövő jókivánságainkat Kelemen Hunor, Borbély László és Ritli László miniszter elvtársaknak, akik – Önhöz hasonlóan – továbbra is sziklaszilárdan őrzik bársonyszékeiket a nemzetközi béketábor legnagyobb örömére.

 

Székelyudvarhely, 2012. február 10.

MPP-PRESS

admin
 

>