2012-es költségvetés : A propaganda töretlen

Szabálytalanságokkal teli és mindenféle előzetes konzultációt nélkülöző költségvetési vita volt Hargita megye tanácsának január 22-én tartott ülésén.

Borboly Csaba több alapvető módosítási javaslatot nyújtott be a gyűlés idején, ami teljesen szabálytalan eljárás, hiszen ezt csak 3 nappal az ülés előtt tehette volna meg, sőt a szakbizottságok véleményezése is hiányzott. Így a tanács behunyt szemmel szavazhatott, teljes mértékben szabálytalan módon. Sajnos a belső rendszabályok betartásának elmulasztása már gyakorlattá vált Hargita megye tanácsában.

A megye elnöke- saját bevallása szerint „széleskörű” egyeztetést folytatott előzetesen. Lehetséges, hogy munkatársaival megtette, de a kisebbségi frakció tagjaival ez nem történt meg, a költségvetésről semmiféle előzetes beszélgetés nem történt!

A fejlesztési pénzek leosztása is a „szokásos” módon zajlott, kizárólag politikai indíttatás alapján, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megleckéztesse azokat településeket, amelyek nem RMDSZ vezetés alatt regnálnak. A sorban a két legutolsó település az MPP-s vezetésű Tusnádfürdő és Kápolnásfalu, nevetségesen alacsony összeggel.(csatolva a kimutatás). Az előző években azzal az indokkal nem kaptak pénzt sokan, hogy nincs benyújtott, kidolgozott elképzelésük a pénz felhasználásról. Ebben az esztendőben, mintegy előzetes csapásként Gyergyószentmiklós és Farkaslaka azért került az elnök úr fekete listájára, mert túl sok tervet nyújtott be. Teljes mértékben elfogadhatatlan a tanácselnök magatartása, amely a „rosszul” vagyis nem az RMDSZ-re szavazó községeket megbünteti, a jogosan járó fejlesztési pénzeket elvonja tőlük, mondvacsinált indokok alapján. Így történhetett meg, hogy a vidéki települések közül pontosan az a Farkaslaka kapott kevesebbet, amely egyike a forgalmi adóból és profitadóból legtöbbet befizető községeknek.

A fejlesztési pénzek tehát a választási propaganda eszközei, lehet vele büntetni- a politikai ellenfeleket- és lehet vele jutalmazni, a hűséges pártkatonákat.

A költségvetés számait még lehet követni, de a megvalósítás, a pénz elköltése teljesen homályban marad, egyszerűen követhetetlen. Az ellenzék által javasolt vizsgáló bizottságok felállítását rendszeresen elutasította a hatalmat gyakorló tanácselnök és az RMDSZ-es többség. Az MPP frakció minden esetben megszavazta az utak felújítását, általában az infrastruktúra létrehozását célzó tervezeteket, hiszen ez a legfontosabb az elmaradással küszködő vidékeken, vagyis a víz, a villany, csatornázás. Sajnos az aszfaltozási, útjavítási projektek sok esetben gyenge minőségben kerülnek átadásra, nagyon sok kérdőjel van a kivitelező cégek kiválasztása körül is, a sajtóban is több olyan információ jelent meg, amely szerint RMDSZ tisztségviselőkhöz közel álló cégek nyerik el folyamatosan a beruházási munkálatokat.

Összességében tehát átláthatatlan, sok esetben szabálytalan körülmények között megszavazott és súlyos igazságtalanságokat tartalmazó, átpolitizált költségvetése van a megyének.

A propagandagépezet töretlenül működik, de a legfontosabb, a munkahelyek teremtését elősegítő programok alig látszanak. Van viszont osztogatás.

2012. január 26

A Magyar Polgári Párt

Hargita megyei frakciója

Közlemény

A székelyudvarhelyi Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői megütközéssel értesültek a Hargita Megyei Tanács 2012-es költségvetésében újból jelentkező negatív diszkriminációról, amellyel városunkat kezelik, ugyanakkor elítélik azt a szánalmas kísérletet, amellyel Borboly Csaba elnök próbálja kendőzni ezt a nyilvánvaló tényt.

Azt is mondhatnánk, hogy úgy lódít, mintha könyvből olvasná, de olvasás vádjával nem szeretnénk illetni a megyei tanács elnökét!

A 2011-es év megyei költségvetésével kapcsolatban tavaly, február 22-én a következőket fogalmaztuk meg egy közleményünkben: “Mi már évek óta mondjuk, hogy Székelyudvarhely nemcsak Bunta Levente polgármesterségét, hanem megboldogult megyei elnökségét is nyögi. Valamikor Székelyudvarhellyel szemben azért diszkriminált a megyei tanács, mert Bunta Levente volt a megyei tanácselnök, ma meg azért, mert Bunta Levente az udvarhelyi polgármester.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ez ma sincs másként.

Mint ismeretes, Székelyudvarhely városa a megyei költségvetésből 618.500 lejt kapott. Összehasonlításként említjük, hogy a hasonló nagyságrendű Csíkszereda 933.500, a jóval kevesebb lélekszámú Gyergyószentmiklós 652.500, Székelykeresztúr 573.000, Szárhegy 557.500. Borszék pedig 487.500 lejjel számolhat a megyei költségvetésből.

Az meg egyszerűen nevetséges, hogy a sajtóban arról beszél Borboly Csaba, hogy Székelyudvarhely felé rendezte egy korábbi ígéretét, a régi szeméttelep bezárására fordítandó 100.000 Eurót. Csak emlékeztetőül: a megyei tanács elnöke ezt az összeget még tavalyra – és azután évente – ígérte felsőbb RMDSZ-es utasításra, annak érdekében, hogy Székelyudvarhelyen a Zöld Párt képviselője megszavazza a 2011-es városi költségvetést.

Ez a tétel ugyanis nem szerepel Hargita Megye 2012-es költségvetésében, csak a sajtóban!

A Magyar Polgári Párt megyei tanácsosainak kérdésére, miszerint jelölje meg, pontosan hol is szerepel ez az összeg, Borboly Csaba azt válaszolta, hogy mivel ezen a címen nem lehet szerepeltetni, ezért ez a bizonyos 437.500 lej úgy jelentkezik, mint Esővíz-csatlakoztatás projekt az Éltetőkút-Cserehát zónában.

Nesze semmi, fogd meg jól! Ez az összeg ugyanis abban a bizonyos 618.500 lejes keretben szerepel, amelyet Székelyudvarhelyre összesen szánt a megyei tanács!

Ebből kifolyólag egész egyszerűen nem igaz Borboly Csaba azon állítása, miszerint Székelyudvarhely 618.500, illetve még további 437.500 lejt kapott a Megyei Tanácstól!

Magyarán: ha ezt az összeget valóban a régi szeméttelep bezárására tett ígéretének tudjuk is be, akkor elmondható, hogy Székelyudvarhely 181.000 lejre számíthat a megyei költségvetésből. És ez kevesebb, mint amennyire Csíkkozmás (308.500), Csíkszentgyörgy (200.500), Szentegyháza (228.500), Csomafalva (379.500), Karcfalva (198.500), Oroszhegy (260.500), Andrásfalva (205.500), Újszékely 305.500), Szárhegy (557.500), Remete (307.500), Gyergyóalfalu (262.500), Siménfalva (319.500) – és még b[ven sorolhatnánk – számíthat.

Felháborító, hogy Hargita Megye Tanácsának elnöke, illetve a székelyudvarhelyi RMDSZ-es megyei tanácsosok Székelyudvarhelyt annyira taksálják, mint például Varságot (192.500), Almást (182.500) vagy Máréfalvát (181.500)!

Szégyen és gyalázat!

a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselőinek nevében

Molnár Miklós, sajtószóvivő

MPP-PRESS

admin
 

>