Szólít a haza, hív a „Talpra, magyar!” – A székelyek is a Békemenet mellé álltak

 

Papp Lajos, Szász Jenő, Czakó Gábor (Fotók: MH)

A Békemenet Magyarországért demonstrációval egy időben hét
székelyföldi és erdélyi településen tart megmozdulást a Magyar Polgári
Párt (MPP). „Kötelességünknek érezzük, hogy kifejezzük szimpátiánkat a
nemzet egységében gondolkodó Orbán-kormány felé. Ezt indokolják a
határon túli magyarság szempontjából nagyon fontos törvények” – mondta
lapunknak Szász Jenő, az MPP elnöke. Czakó Gábor Kossuth-díjas író
szerint a Békemenet lényege, hogy a magyarság végre feleszméljen,
hiszen szólít a haza, hív a „Talpra, magyar!”. Papp Lajos szívsebész
pedig úgy fogalmazott, világosan látszik, hogy a magyar kormány minden
erejével próbál javítani az emberek sorsán. A Békemenetre a Hősök
terén, január 21-én három órától lehet gyülekezni. A szervezők, Bayer
Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Stefka István és Széles
Gábor, ma délelőtt tíz órakor a fővárosi Polgárok
Házában sajtótájékoztatót tartanak az eseményről.
Székelyföldi támogatás a kormánynak
Békemenet Magyarországért: A Magyar Polgári Párt a budapesti
rendezvénnyel egy időben szervez szimpátiademonstrációkat
A szombati, fővárosi Békemenettel egy időben hét székelyföldi és
erdélyi településen tart szimpátiatüntetést a magyar kormányzat
mellett a Magyar Polgári Párt (MPP).
„Kötelességünknek érezzük, hogy kifejezzük szimpátiánkat a nemzet
egységében gondolkodó Orbán-kormány felé. Ezt indokolják az elmúlt
időszakban megszavazott, a határon túli magyarság szempontjából
kiemelten fontos törvények, mint a nemzeti összetartozásról szóló, a
kettős állampolgárságot bevezető vagy a szavazati jogot kiterjesztő
jogszabály, illetve az új alaptörvény. Mindezek, ahogy a valódi
tartalommal működő Magyar Állandó Értekezlet (Máért) is, mérföldkövek
a magyar–magyar kapcsolatok intézményesülésében” – ezzel magyarázta
lapunknak nyilatkozva Szász Jenő azt, hogy az általa vezetett MPP
Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában,
Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyör­gyön és Baróton
a budapesti Békemenettel egy időben demonstrációt tart.
A párt közölte, „növekvő aggodalommal figyeljük Erdélyből és
Székelyföldről, hogy a nemzetközi nyilvánosságban megjelenő hazug és
elfogult híradások miképpen erősítenek föl egy olyan közhangulatot,
amely méltatlan és igazságtalan színben tünteti föl Magyarországot.”
Közben már több mint kétezer civilszervezet és magánszemély írta alá a
Békemenet szervezőinek Nyilatkozat a nemzetért címmel közzétett
felhívását. Közöttük találjuk az 1956 Alapítvány nevében Vanek Béla
kuratóriumi elnököt, a Történelmi Igazságtétel Bizottságot (TIB), a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségét (KÉSZ), a Professzorok Batthyány
Körét, a Százak Tanácsát, valamint mások mellett Csath Magdolnát,
Czakó Gábort és Szervátiusz Tibort.
A Békemenetre a Hősök terén január 21-én délután három órától lehet
gyülekezni, a menet 16 órakor a Himnusz eléneklése után indul el az
Andrássy út–Bajcsy-Zsilinszky út–Alkotmány utca–Kossuth tér útvonalon.
Az Országház elé mintegy másfél óra alatt jutnak a felvonulók, de
természetesen bárhol lehet csatlakozni a menethez.

Czakó Gábor: Szelídnek lenni és okosnak

Állampolgári kötelességemnek érzem, hogy ott legyek a Békemeneten,
mert szólít a haza, mert hív a „Talpra, magyar!” – nyilatkozott
lapunknak Czakó Gábor. A Kossuth-díjas író szerint amegmozdulás
lényege, hogy a magyarság végre feleszméljen, és tegyen a saját
sorsáért. „Az ellenségeinket le kell küzdenünk ahhoz, hogy
megmaradhassunk, hogy ne veszítsük el hazánkat, életünket. Ehhez
először is meg kell tisztítani a lelkünket, majd minden lehetséges
eszközzel meg kell szerveznünk magunkat. Szelídnek kell lennünk, mint
a galamb, és okosnak, mint a kígyó – fogalmazott a Kossuth-díjas író,
aki szerint a Békemenet, bár jelképes esemény, valós eredményt érhet
el. – Egy ilyen rendezvénynek a közösségépítésben is komoly szerepe
van. Az elmúlt évtizedekben rengeteg tüntetésen vettem részt, és
tapasztalatból mondhatom, a közös célért való kiállás összekovácsolja
az embereket.”
Czakó Gábor szerint a Békemenet célja felhívni a világ és a kormány
figyelmét arra, hogy jobban oda kell figyelni a magyar népre. „Úgy
érzem, jó ideje hiányzik, hogy a fontos döntések előtt a kormányzat
kikérje az emberek véleményét, és megfelelően tájékoztassa őket.
Fontosnak tartom továbbá, hogy arra buzdítsuk a külföldön élő
rokonokat és barátokat, leplezzék le a hazugságokat, amelyeket az
ottani sajtó ír hazánkról” – jegyezte meg zárszóként Czakó Gábor.
(CSOA)

Papp Lajos: Néma ima a megmaradásért

„Azért határoztam el, hogy csatlakozom a szombati Békemenethez, mert
komolyan aggódom a magyar népért, a magyar emberek jövőjéért. Ezzel a
megmozdulással a legfőbb célunk, hogy mindenki számára
egyértelműsítsük, igenis hajlandók vagyunk tenni az országunkért” –
mondta lapunknak Papp Lajos szívsebész. A professzor szerint a hazáért
való tenni akarást jelképezi a menet, amely egyben kiállás az
Orbán-kormány mellett is. „Nagy vonalakban egyetértek a kormány
intézkedéseivel, mert világosan látszik, hogy minden erejével próbál
javítani az emberek sorsán. Sajnos ma Magyarországon irracionális
síkon történnek a dolgok. Hogy csak egy példát emeljek ki,
tarthatatlan, ahogy a külföldi bankok a magyar nép munkáján akarnak
meggazdagodni. Ez ellen tenni kell! Úgy gondolom, részünkről minimális
áldozat, hogy részt vegyünk egy ilyen eseményen, és ha mással nem, hát
jelenlétünkkel
kifejezzük az akaratunkat. Hozzáteszem, én hiszek Isten segítségében,
ezért a békés menet számomra egy néma ima is lesz, amelyben
megmaradásáért könyörög a nép. S mivel az ima mindig meghallgatásra
talál, egyszerűen nem lehet eredménytelen. Éppen ezért – bár mindenkit
arra buzdítok, hogy jöjjön el – engem tulajdonképpen nem érdekel, hogy
hányan leszünk ott, mert nem a létszám számít” – jelentette ki
végezetül Papp Lajos szívsebész. (CSOA)
Hozzászólások
Több mint 33 ezren keresték már fel a Magyar Hírlap Online-on a
Békemenetre szóló felhívásunkat, és a háromezret is meghaladja a
hozzászólások száma.
„Ott leszek, és mindenkit erre biztatok, aki nem akarja, hogy a
Gyurcsány-féle MSZP–SZDSZ-es garnitúra még egyszer így kirabolja az
országot. Amerika és az EU ballibjei azt figyelik, mikor lesz elég
erős az ellenzék, hogy liberális restaurációt hozzanak létre, és
megbuktassák a kormányt.” (Rózsavitéz)
„Ez nagyon jó ötlet. A választóknak így is ki kell nyilvánítaniuk,
hogy a kormány mögött állnak.Valahogy a világ tudomására kell hozni: a
hatalomból kipenderített ballib bagázs hazugságaival elárasztotta a
külföldet, mert itthon semmi esélye semmire.” (kikelet)
„A liberalizmus ma már lényegileg nem különbözik bármely klasszikus
parancsuralmi diktatúrától. Most Magyarország van napirenden, amely ki
akar törni az ördögi liberál-bolsevik hegemóniából, példát mutatva jó
demokráciából. Már azt is meg akarják parancsolni országunknak, hogy
ki legyen a miniszterelnöke. Reméljük, hogy az európai országok
követik példánkat, és ugyanúgy fellázadnak a civilizációnkat
tönkretevő modern diktatúra ellen, mint Magyarország.” (anni)
Minden elérhető címre küldjétek el a hívást és szervezzétek meg az utazásokat!

Találkozunk január 21-én 14 órakor a Hősök terén.

Jócskán eltér nyugati társaitól Magyarországról alkotott véleményében
a Scotland on Sunday nevű skót lap, mely a „hagyományos értékek, a
nemzeti öntudat és a szabadságtisztelet ékkövének” tartja a január
elsején életbe lépett, sokat kritizált új alaptörvényt.
Bill Jamieson publicista szerint már a szokásos körök – EU, IMF,
Hillary Clinton – szemforgatása is jelzi, hogy valaki a világban
valami nagyot alkotott. A tartalom pedig bizonyítja a gyanút. „Nyugati
nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és
szellemi tartalmú és lenyűgöző morális értékű dokumentumot” –
vélekedik a cikk szerzője. A „XXI. század erkölcsi sivatagában”
megdöbbentő lelet ez az „ékkő” – nem csoda hát, hogy Brüsszel és
Washington el akarja pusztítani. Aki azonban ismeri a magyar
történelmet, tudhatja, hogy ez „hiábavaló próbálkozás”.
A cikk megmagyarázza, mit jelent a magyaroknak a kommunisták által
kikiáltott „köztársaság”, a Szent Korona, a Szent István óta tartó
alkotmányos folytonosság. A legtöbb helyet azonban az egyes – a
legtöbb sajtóorgánum gyakorlatával szemben pontosan idézett –
szövegrészek méltatásának szenteli a szerző. A kereszténység, mint
fontos nemzetformáló erő elfogadása, a családok szerepének kiemelése,
a jogrend nemzedékeken átívelő összefogásként értékelése – mind olyan
passzusok, melyek magasan az „üres uniós fecsegés” szintje fölött
állnak.
Jamieson megemlíti Gyurcsány Ferenc kommunista kötődéseit és
elismerően nyilatkozik a kommunista rendszer bűnöseit elítélő
részekről is. Megdöbbentőnek nevezi, hogy abban a világban, melyben a
kilencvenéves nácikat oxigénsátorban hurcolják bíróság elé,
felháborodást kelt, amikor a „vörös gyilkosokra” kerül a sor. A
publicista szerint az egész mögött a sokat emlegetett kettős mérce
áll. „A jobboldal rémtetteket követ el, a baloldal legfeljebb hibákat”
– jegyzi meg. A központi bankot szabályzó törvény elleni kritika is
csupán azért ilyen erős, mert a kormány általa le akar számolni a
„bónusz-jogosult osztályok” uralmával – olyan lépés ez, melyet a többi
európai nemzet hiába követel vezetőitől.
Nem csupán ezért követendő példa a magyar alaptörvény, érvel Jamieson.
Az erkölcseiben megroppant, passzivitásba süllyedt Európában
„múlhatatlan szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra” – mondja
ki a „nemes dokumentum”, mely a „kulturális és morális értékek” régóta
várt ébredését jelzi. „Egy magas kultúrájú nemzet visszaköveteli
örökségét és függetlenségét – egész Európa példát vehetne tőlük” –
írja a skót szerző.
Ti tudtátok, hogy a skótok két nagy szentje Szent Margit és Szent
Dávid király Szent István unokája, ill. dédunokája volt?!

Magyarországért tüntettek Varsóban

MTI
2012. január 17., kedd 15:22
Több százan vettek részt a Magyarországot támogató szimpátiatüntetésen
kedden az Európai Bizottság varsói székháza előtt, melyet a nemzeti
konzervatív Jog és Igazságosság képviselői szerveztek. A tüntetők egy
tiltakozó levelet is továbbítottak az EB elnökének.
Stanislaw Pieta a lengyel nemzeti konzervatív Jog és Igazságosság párt
parlamenti képviselőjeFotó: Pawel Supernak
A varsói uniós iroda előtt magyar és lengyel zászlókkal és a
magyarokat támogató transzparensekkel sorakoztak fel a tüntetők.
Többször elhangzott az "Isten áldd meg a magyart! Isten áldd meg
Lengyelországot!", és az "El a kezekkel Magyarországtól!" felhívás is.
Arkadiusz Czartoryski parlamenti képviselő felolvasta az EB elnökének
írt levelet, melyben "egy szabad nemzetre és szabad országra gyakorolt
nyomás ellen" szólaltak fel.
Fotó: Pawel Supernak
Czartoryski szerint Magyarországnak elvitathatatlan joga saját
fejlődési útjának megválasztása. A tüntetésen Stanislaw Pieta, Maks
Kraczkowski és Artur Górski parlamenti képviselők is felszólaltak, és
elmondták, Lengyelország mindig számíthatott a magyarok támogatására.
Nem vagyunk egyedül
Ez a levél Németországból érkezett (minden bekezdés végén ott a magyar
fordítás):
Lieber Andras
Kedves András,
Ja es dreht sich alles um Ungarn ich finde auch, dass man nicht über
Ungarn urteilen soll, ohne das Land, seine Geschichte und die Menschen
und ihre Sorgen dort richtig zu kennen. Es tut mir in der Seele weh,
wenn ich diese Pauschalurteile lese oder höre.
Igen, tényleg minden Magyarország körül forog és úgy vélem, hogy nem
szabadna ítéletet alkotni Magyarország történelme, lakossága és
gondjai ismerete nélkül. Fáj a lelkem, amikor ezeket a
sztenderd-ítéleteket olvasom és hallom.
Ungarn ist ein historisch gebeuteltes Land und mit seiner Sprache auch
isoliert von den umgebenden slawischen Nachbarn. Es ist völlig
verständlich, dass man sich nicht schon wieder etwas diktieren lassen
will. Ich habe meinem Vater auch gesagt, dass es in anderen Ländern
auch Parteien gibt, die politisch rechts der CDU/CSU stehen ohne aber
rechtsradikal zu sein. Für uns Deutsche, die immer noch den Holocaust
vor Augen haben, ist das natürlich etwas unvorstellbares. Mit
Sicherheit ist die Fidesz eine solche Partei. Ich bewerte das aber
nicht als negativ. Die MSZP hat es "verfickt", um noch einmal euren
ehemaligen Ministerpräsidenten zu zitieren. Fakt ist, das es in Ungarn
keine politische Wende gegeben hat. Bei euch ist kein Honecker ins
Gefängnis gegangen, sondern die Größen des Kommunismus haben neue
Positionen in der Politik und Wirtschaft bekommen. Das hat zu einer
großen Unzufriedenheit geführt. Und das ist auch der Grund für die 2/3
Mehrheit der Fidesz. Die MSZP u nd SZDSZ waren einfach nicht mehr
wählbar. Punkt.
Magyarország történelmileg ostromlott ország és nyelvében pedig a
szláv tenger közepén izolált. Teljes mértékben érthető, hogy nem
szeretné, hogy újra elnyomják. Édesapámnak is mondtam, hogy más
országokban (Németországgal szemben – a szerk.) vannak olyan politikai
pártok, amelyek a CDU/CSU-tól jobbra állnak anélkül, hogy
szélsőségesek lennének. Nekünk németeknek, akik még szemünk előtt
látjuk a Holokausztot, ez természetesen nehezen elképzelhető. Az MSZP
"elkúrta", hogy még egyszer idézzük az egykori miniszterelnökötöket.
Az a helyzet, hogy Magyarországon nem valósult meg a tényleges
rendszerváltás. Nálatok a Honecker-ek nem kerültek börtönbe, hanem a
kommunisták vezéralakjai a politikában és az üzleti világban szereztek
új pozíciókat. Ez nagy elégedetlenséghez vezetett és ez is az egyik
oka a FIDESZ 2/3-os többségének. Az MSZP és SZDSZ egyszerűen nem
voltak választhatók.
Pont.
Eine weitere wirklich schlimme Gefahr, nicht nur in Ungarn, sondern
auch in anderen Ländern sehe ich in der Macht der heutigen Medien.
Eine objektive Berichterstattung findet man nur noch selten und die
Medien betreiben z.T., eine sehr gefährliche Stimmungsmache, die das
politische Gleichgewicht leicht aus den Fugen bringen kann.
További tényleg komoly veszélynek a média mai hatalmát látom nemcsak
Magyarországon, de más országokban is. Objektív tudósítást nagyon
ritkán találni a médiában, ez egy nagyon veszélyes hangulatkeltő
gépezet, amely a politikai egyensúlyt könnyen kibillentheti.
Ich finde auch, dass die Banken mehr kontrolliert werden müssen.
Meiner Meinung haben die Banken einen großen Anteil an der jetzigen
Krise. Ich bin da aber nicht Fachmann genug, um darüber urteilen zu
können.
Úgy érzem továbbá, hogy a bankokat jobban kellene szabályozni.
Véleményem szerint a bankok nagymértékben részesei a jelenlegi
krízisnek, bár nem vagyok szakavatott, hogy erről ítélkezzem.
Lieber Freund, ich stehe euch Ungarn bei und hoffe, dass sich nicht
nur in Ungarn , sondern auch in Europa alles wieder zum Guten wenden
wird. Die Europäische Union ist eine tolle Institution, die vielleicht
noch zu Jung ist, um von den vielen verschiedenen Bevölkerungen
verstanden zu werden. Aber ich denke,das es eines Tages die von Kohl
angestrebten "Vereinigten Staaten von Europa" auch wirklich geben
wird. Es ist für mich jedesmal ein tolles Gefühl in Hegyeshalom über
die österreichisch-ungarische Grenze zu fahren. Ich bekomme immer
Gänsehaut, bei der Vorstellung, dass genau an dieser Stelle vor 22
Jahren noch einen Stacheldrahtzaun stand und der Schießbefehl bestand.
Und heute fahren wir einfach so drüber, ohne anzuhalten. Einfach toll.
Das ist Europa.
Barátom, mellettetek magyarok mellett állok és remélem, hogy nemcsak
Magyarországon, de Európában is minden a helyére kerül. Az EU egy
klassz intézmény, amely talán túl fiatal ahhoz, hogy a sok nép
megértse. De hiszem, hogy egyszer, Kohl kancellár szavaival, létrejön
az Európai Egyesült Államok. Mindenesetre számomra továbbra is egy
nagy élmény Hegyeshalomnál az osztrák-magyar határon átmenni, mert még
mindig libabőrös lesz a hátam, ha arra gondolok, hogy 22 éve ezen a
helyen szögesdrótakadály állt és a határsértőket lelőhették. Ma csak
áthajtunk lassítás nélkül. Egyszerűen remek. Ez Európa.
Ich bin stolz Europäer zu sein. Die 6 Jahre in Ungarn haben mir einen
anderen Blickwinkel auf die Welt von heute gegeben. Ich fühle mich
dadurch bereichert.
Büszke vagyok arra, hogy európai vagyok. A Magyarországon töltött 6 év
megváltoztatta a világnézetemet. Úgy érzem ez gazdaggá tett.
Beste Grüße,
Üdvözlettel,
Dr. Thomas H
Köln
facebook

Kiállnak Orbán mellett a szerbek is: Bravo madari!

2012. január 11. szerda srbija.blog
Magyarország a szerb hírekbe legfeljebb valami szörnyű gyilkosság
(Csepel), vagy tüntetés, vagy a szélsőjobb kapcsán szokott bekerülni.
Főleg a Hatvannégy Vármegyére ugranak, meg a Jobbikra, de most az új
alkotmány is címlapos lett.
A Tanjug szerb hírügynökség számol be az új magyar alaptörvényről.
Kiemelik, hogy az új magyar alkotmány megemlíti Istent, és leszögezi,
hogy házasság csak férfi és nő között jöhet létre, az élet pedig a
fogantatással kezdődik. A szövegből a Tanjug ennyit tartott fontosnak,
de egy bekezdést Molnár Csaba is kapott, aki a DK alelnökeként a
demokrácia és a jogállam megszűnéséről beszél a hírben. A cikk szerint
a magyar kormány az EU/IMF nyomás ellenére kitartott az új alaptörvény
mellett, amely "a kritikusok szerint korlátozza a bíróságokat,
veszélyezteti a média függetlenségét, a Nemzeti Bank függetlenségét,
és a következő választáson előnybe hozza a Fideszt, és megköti az
utánuk jövő kormányok kezét".
A hír nem múlt el kommenteletlenül. A hozzászólóknak tetszik a dolog,
bár ismét a homofóbia sodorja egy platformra őket a magyarokkal, na
meg szeretik, ha valaki beleköp az EU levesébe.
Imádják az alkotmányunkat. Az éljenzés leginkább a házasságról szóló
soroknak szól, de nagyon tetszik nekik, hogy a magyar alaptörvényben
Istennek központi szerep jut, és a fogantatással kezdődő élet is bejön
a szomszédoknak. Akadnak, akik kitartást kívánnak a magyar kormánynak,
mások az új alkotmányt az első lépének látják az "Európa gyógyulása
felé vezető úton". Bravo mađari!
Békemenet Magyarországért
A Magyarok Szövetsége közleménye
Kedves Szövetségesek!
Alább továbbítom, szeretettel a Magyarok Szövetsége közleményét.
Üdvözlettel:
Illés Erika
—————————————————————————————————-
Kedves Magyar Nemzettársak!

Kritikus kül- és belpolitikai helyzetbe jutott Magyarország. Az utóbbi
hónapokban az Európai Unió és az IMF részéről egyértelmű támadás
indult el Magyarország ellen. Az Európai Unió, az IMF és az Amerikai
Egyesült Államok részéről történt ellenlépések már nem csak a kérdéses
parlamenti törvényekre irányulnak, hanem a kedvezően alakuló gazdaság
kifehérítési folyamatok akadályozására is. Ez már nyílt beavatkozás
Magyarország belügyeibe. Látható, hogy az uniós vezetés nem csak
egy-egy kormányintézkedéssel fordul szembe, hanem jól körülhatárolt
külső és belső politikai, ill. gazdasági körökkel is cinkosságot
vállal.
A kialakult helyzetben emlékeztetni kell az Európai Uniót, hogy
történetében nem volt még arra példa, hogy ilyen mértékben
beavatkozott volna egy tagállam alkotmányának kialakításába. Nem
szólalt meg olyan esetben, amikor egy ország már népjogokat sértett
(pl. Benes-dekrétumok a cseh és szlovák alkotmányban). Ma is
érzéketlen a határon túl élő magyarságot ért támadásokkal és hátrányos
megkülönböztetésekkel kapcsolatban.
Vegyék észre, hogy olyan erőkkel szövetkeznek az országon belül, akik
a hírhedt szovjet kommunista rendszer politikai maradványai, és
nagyban okolhatók az 1990 utáni rendszerváltás kisiklatásáért. A
bukott szocialista vezetést igyekeznek védelmükbe venni. Szembetűnő,
hogy támogatásukkal egy pénzügyi bábkormányt akarnak az országra
erőltetni és hazánkat végleg kiszolgáltatni.
Figyelmeztetni kell a Nyugatot és az Európai Uniót, hogy messze
elszakadt attól a demokratikus és etikai értékrendtől, amit pár
évtizede még hirdetett, s ez alapján a magyar nép akkor még
erőteljesen bízott benne.
A Nyugat és az Európai Unió is vegye észre, hogy a magyar nép
napjainkban egy felemelkedési és túlélési küzdelmet vív. Tudjuk, hogy
a megválasztott magyar kormánynak vannak hibás döntései, de eközben a
Nyugatnak és az Európai Uniónak tekintettel kell lennie a magyar
népnek a kommunizmussal szemben vállalt küzdelmére és áldozatára, és
az 1990 utáni kárvallottságára. A magyar nemzet mind a
rendszerváltást, mind az Unióba lépést lelkileg és gazdaságilag
veszteségként élte meg.
A Magyarok Szövetsége kiáll a magyar nép történelmi küzdelme mellett,
és állásfoglalásában tájékoztatja az Európai Uniót, hogy a keresztény
európai értékrend ellen vét, ha ebben a helyzetben a magyar népnek
kárt okoz.
A Magyarok Szövetsége nevében kérjük minden nemzetben és hazában
gondolkodó nemzettársunkat és a szövetség tagjait, hogy csatlakozzanak
a 2012. január 21-én 16 órakor a budapesti Hősök teréről induló
Békemenethez.
Élőlánc Magyarországért
El a kezekkel Magyarországtól!

Felhívás a világ közvéleményéhez és Magyarország polgáraihoz

Az elmúlt hetekben totális pénzügyi és politikai támadás indult
Magyarország szuverenitása ellen. A Nyugatról indított támadás
nyilvánvaló célja egy politikai átrendeződés elérése akár egy
mesterségesen előidézett államcsőd, vagy puccs által annak érdekében,
hogy Magyarország adja fel gazdasági szuverenitása helyreállítására és
az adósságcsapdából való kiszabadulásra irányuló törekvéseit, vegye
fel az IMF készenléti hitelét, állítsa vissza a jegybank állítólag
veszélyeztetett függetlenségét, és ezzel foglalja el újra helyét a
gyarmatok sorában. Az ebben érdekelt hazai és külföldi körök állítása
szerint Magyarországon a demokrácia veszélybe került, a szabad
választáson kétharmados többséget szerzett kormányt diktatúrával, sőt
nácizmussal vádolják. A páratlan nemzetközi rágalomhadjárat és
politikai zsarolás célja az ország elszigetelése és térdre
kényszerítése. Nyilatkozataikban egyesek odáig mennek, hogy nyíltan
kijelentik: e cél érdekében bármilyen eszköz megengedett.
2011. karácsonyán a magyar Parlament magát antiglobalistának valló
ellenzéki zöld pártja által indított tüntetés nyomán megindult a
nemzetközi médiagépezet, mely megadta az alaphangot a világpolitika és
a bankvilág szereplőinek jól időzített támadássorozatához.
Az első lépést a Standard & Poor’s Magyarországot leminősítő döntése
jelentette, melynek hatására a magyar fizetőeszköz gyengülni kezdett.
A politikai támadás vezető szerepét az USA külügyminisztere, Hillary
Clinton viszi a magyar miniszterelnökhöz címzett levelével.
A sort az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso folytatta,
majd csatlakozott hozzá a francia külügyminiszter és az Európai
Parlament szocialista, zöld és liberális frakciója is. Követeléseikben
az új alkotmány és a jegybanktörvény visszavonására szólítanak fel. A
Fitch Ratings leminősítette Magyarországot, majd az IMF már a
jegybanktörvény visszavonását szabta feltételül a készenléti hitel
felvételének, ezzel nyíltan beavatkozva belügyeinkbe.
Amerikai közéleti szereplők a szabadon választott, törvényes magyar
kormány megdöntésére uszítanak a sajtóban. A média államcsődöt
emleget, miközben egyes külföldi tulajdonú bankok rémhíreket
terjesztenek arról, hogy a kormány hozzá kíván nyúlni a lakosság
bankbetéteihez, illetve hogy megindult volna a tőke és a
magánbankbetétek külföldre menekítése. Eközben a nyugati médiumok a
demokrácia védelmezőjeként szerepeltetik az ügyészségi eljárás alatt
álló bukott miniszterelnököt, akinek köszönhetően 2009-ben valóban az
államcsőd szélén állt az ország, és aki 2006-ban békés tüntetőket
veretett véresre és kínoztatott meg, a Nyugat hallgatása mellett.
A gazdasági hisztériakeltés megalapozatlan. Magyarország a nemzetközi
válság ellenére alacsony, 3 %-os államháztartási hiánnyal és 4 %
körüli inflációs rátával, elegendő költségvetési és devizatartalékkal
rendelkezik. A magyar gazdaság túl van a válság mélypontján, és most
lassú, nyugodt fejlődésre lenne szüksége.
Mi, felelős magyar polgárok megengedhetetlennek tartjuk idegen
hatalmak beavatkozását Magyarország belügyeibe. Tiltakozunk a magyar
gazdaságba történő nyílt beavatkozás ellen, amelynek egyik eszköze a
Magyar Nemzeti Bank. Ez a bank a nemzeté, nem a magántőkéé!
Visszautasítjuk, hogy bárki döntsön helyettünk, ki és hogyan vezesse
országunkat, hogyan irányítsuk saját életünket. A jegybanktörvény és
az Alaptörvény feletti döntés joga a miénk, magyar polgároké!
Magyarország gazdasági, politikai problémáinak megoldása csakis a
magyar népre tartozik.
Felszólítjuk ezért a magyar szuverenitást és demokráciát támadó
érdekköröket, az azokat kiszolgáló szervezeteket és közéleti
személyeket, hogy

El a kezekkel Magyarországtól!

Visszautasítjuk, hogy bármely, de különösen olyan államok
fogalmazzanak meg követeléseket Magyarországgal szemben, amelyek
gazdasági gyarmatosítást hajtanak végre országok tömege ellen,
tevékenységük gyakran súlyosan sérti az emberi jogokat, beavatkozásaik
nyomán háborús konfliktusok, menekültek tömegei, nyomor és politikai
káosz marad, sőt katonai agressziót hajtottak végre más államok ellen
a demokrácia exportja nevében. Visszautasítjuk azon államok
helyeslését is, amelyek súlyosan korlátozzák a saját területükön élő
magyar kisebbség emberi és kulturális jogait! Negyven év kommunista
diktatúra után nem kérünk a pénzügyi diktatúrából és a
gyarmatosításból.
Ugyanakkor nem lehet letagadni a kormány által elkövetett súlyos
hibákat, melyek a túlfeszített tempójú törvénykezés és a párbeszéd
hiányából erednek, ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy nyisson
valóságos társadalmi párbeszédet az ország ügyeiről! Tegyen lépéseket
a közvetlen demokrácia intézményeinek szélesítése felé! Csak ez
nyújthat megnyugtató garanciát a polgárok számára az ország belső
békéjének hosszú távú megőrzésére.
Mindezek mellett kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk azt a politikát,
melynek célja Magyarország szuverenitásának megőrzése!
Kérünk minden hazaszerető, a nemzeti önrendelkezést szívügyének
tekintő polgárt, mindenki egy időre tegye félre sérelmeit, az ország
és a nemzet érdekét tekintve álljanak ki a magyar önrendelkezés és
demokrácia védelmében. Most nem a kormányról, hanem az országról van
szó!
El a kezekkel Magyarországtól!
Budapesten, 2012. január 10-én

Élőlánc Magyarországért

A Magyarok Világszövetsége
Számadás össztűzben – Kihívó ultimátum Magyarország ellen
Példa nélküli össztűz zúdul az új esztendő első napjaiban a magyar
kormányra és Magyarországra.
A Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió kormánya, az Európai
Bizottság, a nemzetközi sajtó és a bankvilágot szolgáló hitelminősítők
egyszerre helyezték nyomás alá az országot és kormányát.
Precedens nélküli és megengedhetetlen az Európai Bizottság
viszonyulása, amely a parlamenti szünet idején egyhetes határidővel
kötelezné Magyarországot egyes törvényeinek módosítására. Ez a lépés
már nem a magyar kormány bírálata, ez Magyarország megalázására,
megtörésére tett álcázatlan kísérlet. Partner nem, csak ellenség adhat
ilyen kihívó ultimátumot!
Ebben a helyzetben összefogásra, nemzeti egységbe való tömörülésre van szükség.
A Magyarok Világszövetsége elutasítja a Magyarország szuverenitása
ellen indított, a szovjet birodalom összeomlása óta Európában példa
nélküli támadást, és józanságra szólítja annak elkövetőit.
A Magyarok Világszövetsége támogat minden olyan megmozdulást, amellyel
a magyar nép elutasítja és fellép az ellene irányuló támadással
szemben.
A Magyarok Világszövetsége felhívja tagjait és híveit, hogy támogassák
aláírásukkal az Eva Maria Barki, nemzetközi jogász által
kezdeményezett Hungaria semper libera, avagyMagyarország mindig szabad
felhívást (http://www.mvsz.hu/sajtoszolgalat/20120111_barki.html),
valamint az Élőlánc Magyarországért mozgalom felhívását, El a kezekkel
Magyarországtól! (http://elolanc.hu/index.php/el-a-kezekkel#en).
A Magyarok Világszövetsége felhívja tagjait és híveit, hogy vegyenek
részt azokon a megmozdulásokon, amelyeket Magyarország védelmében
szerveznek, kezdve a Jobbik által szombatra, január 14-re 14 órára, az
Európai Bizottság Magyarországi képviselete elé – II. ker. Lövőház u.
35. – meghirdetett, Tagok legyünk,vagy szabadok? tüntetéssel, el
egészen a Fidesz közeli Civil Összefogás Fóruma által szervezett,
január 21-én, 16 órakor a Hősök teréről a Kossuth térre induló,

Magyarországért békemenetben.

Ha majd a kormány hirdet megmozdulást Magyarország védelmében, azon
részt venni ugyancsak minden magyar kötelessége.
Magyarország kormányának méltányolnia kell polgárainak nemzeti
összefogását, szolidaritását. Egyben el kell készítenie azt a
számadást, amelyben feltárja és beismeri, majd levonja a szükséges
következtetéseket és korrigálja azon hibáit, amelyekről Magyarország
külügyminisztere már nyíltan vall a külföldi sajtóban, és amelyeknek
az idegen érdekű össztűz mesterkedőin túl, részük van Magyarország
mostani súlyos helyzetének kialakításában.
Éljen a mindenkor szabad Magyarország!
A Magyarok Világszövetsége
MVSZ Sajtószolgálat

clip_image001

MPP’-PRESS

admin
 

>