Nyílt levél azokhoz, akik felelősséget vállalnak a szilágysági magyar oktatásért

 

Mintegy két évtizede tart az a „néma küzdelem”, amelyet egyéni, és közösségi életünk boldogulásáért naponként vívunk. Nemcsak elkobzott javaink visszaszolgáltatása, de a minket megillető jogaink megtartása úgy tűnik, egyre inkább nehézségekbe ütközik. Küzdelmünkben voltak és vannak, akik hathatósan támogattak. Erről a helyről is kifejezzük elismerésünket és köszönetünket, azok iránt, akik közösségi életük előmozdítói voltak, és maradtak.

Megdöbbenéssel vettük tudomásul a zilahi városi tanács, folyó év január 4.-én hozott határozatát, mely szerint a Kraszna utcai óvoda a 2012/ 2013. tanévtől a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatása alól átkerül a Simion Bărnuțiu iskola igazgatása alá. Az óvodának otthont adó épület a Zilahi Református Egyház tulajdona egy 2008.- ban keltezett visszaszolgáltatási határozat alapján. A Wesselényi Kollégium igazgatása alá kerülése pedig természetes következménye volt az erdélyi magyar oktatás tradíciójának.

Meglátásunk szerint városi tanács döntése egyrészt veszélybe sodorhatja fenti óvodában egyházi támogatással létrejött és fenntartott vállalásokat, másrészt felerősíti azon félelmünket, hogy mindeddig ismeretlen háttérerők a zilahi, de tágabb értelemben a szilágysági magyar oktatás ellehetetlenítését idézhetik elő.

Nem tehetjük, hogy ne szóljunk, és ne cselekedjünk felelősen nemzeti megmaradásunk e fontos pillérének megerősítése érdekében, különösen most, amikor azt tapasztaljuk, hogy veszélybe kerülhet a magyar oktatás jövője.

Felkérjük a politikai pártokat, egyesületeket, civil szervezeteket, hogy széleskörű együttműködéssel támogassák a több évszázadra visszanéző zilahi, szilágysági magyar oktatás megmaradását, jövőjét.

Meggyőződésünk, hogy eme emberpróbáló időben csakis az együttműködés szellemében fogant határozott fellépés következtében érhető el megnyugtató eredmény.

 

Zilah, 2012. Januárjában.

A Zilahi Református Gyülekezeti- Presbiteri Szövetség Ügyintéző Tanácsa

admin
 

>