Archive

Monthly Archives: december 2011
1

Boldog új esztendőt kívánunk!

Áldott, békés és boldog új esztendőt kíván minden kedves olvasónak az Erdélyi Polgár és a Polgárnő szerkesztősége valamint a
Kolozs megyei és a kolozsvári Magyar Polgári Párt vezetősége!

Olvasótáborunknak köszönjük a hűséget!

Népközösségünknek hozzon az új év szellemi és anyagi gazdagságot, legyen egy egészséges és kiegyensúlyozott évünk.

Kívánjuk, hogy közösségünk gyarapodjon!

B.Ú.É.K 2012!

http://erdelyipolgar.blogspot.com/2011/12/boldog-uj-esztendot-kivanunk.html

MPP Erdőszentgyörgy

Miután 2008-ban a brit trónörökös, Charles herceg a településre látogatott, 2009 végén az erdőszentgyörgyi MPP úgy gondolta, tartoznak annyival, hogy a településhez kötődő nemesi családról nevezzék el a kisváros főterét. A múlt héten kihelyezték a Rhédey Claudia tér feliratokat a városközpontban.

Nem szólalhatott meg magyarul az alelnök

Nem nyilatkozhatott magyarul az országos élelmiszer-biztonsági hatóság magyar nemzetiségű alelnöke Romániában az MTI Hírcentrum tudósítójának – hangzott el a Duna TV csütörtök esti Híradójában.
Mint kifejtették: az MTI Hírcentrum riportere a karácsonyi hatósági ellenőrzésekről kérdezte Csutak Nagy Lászlót, a román élelmiszer-biztonsági hatóság alelnökét, aki végül felettese utasítására nem nyilatkozhatott anyanyelvén. A Duna Televízió Híradójában az alelnök magát az ügyet is románul kommentálta: „A román állam tisztségviselője vagyok” – mondta Csutak Nagy László.
Az MTI Hírcentrum megkeresésére Radu Roatis Chetan, az élelmiszer-biztonsági hatóság elnöke írásban tagadta, hogy ilyen utasítást adott volna Csutak Nagy Lászlónak.
Hozzátette: „az alelnök úr bármikor nyilatkozhat magyarul, bizonyíték erre a számtalan korábbi magyar megszólalása is”. Néhány sorral lejjebb viszont azt írta: „Románia hivatalos nyelve a román, és az intézmény alkalmazottai is ezen a nyelven adnak interjút a sajtónak” – hangzott el a Duna TV Híradójában.
Asztalos Csaba, a Diszkriminációellenes Tanács igazgatója azt mondta: ehhez hasonló nyelvi korlátozások gyakran előfordulhatnak a román állami intézményeknél. „Túlkapásról van szó. Általában az intézmények valóban az állam hivatalos nyelvén kommunikálnak. Ez igaz. De szerintem különböző reakciója lett volna az igazgató úrnak akkor, hogyha mondjuk angol nyelven kellett volna kommunikálni” – nyilatkozta Asztalos Csaba.
MTI

MPP-PRESS

Német motor duruzsol az új gépekben

 

2011 december 27., kedd

A Magyar Polgári Párt, Gazdasági és Vidékfejlesztési Szakosztályának munkatársai munkáját dicséri a Bánffyhunyadon elsőként beindult HOYO traktorforgalmazó, amely a Vincze János vállalkozásának a része lesz ezután.
A mostani traktorforgalmazó beindítása egy kis ünnepség keretében lett megtartva, s amelyen több helyi tisztségviselő, a városi polgármestere és a helyi református valamint az ortodox tiszteletes urak is részt vettek. A traktorforgalmazót nagyszámú közönség várta. A traktorokat a város központjában állították ki és a nagyszámú tömeg mellett a rádió és a tévések,valamint több sajtóorgánum – úgy a román mint a magyar – is jelen volt.
A traktorgyártók nagy örömét váltotta ki, hogy a gazdák érdeklődése nemcsak a kiállított 25 és az 55 LE erőgépekre terjedt ki, hanem az egész termékskálára, így a 35 LE, 45 LE, 65 LE, 90 LE erőgépekre is. Külön örömre szolgált, hogy a gazdák számára már biztosíthatják a 110 valamint a 150 lóerős erőgépeket is, amelyek már túl vannak a hazai "homologálás" tekervényes folyamatán.
Amint a kolozsvári MPP elnök Keizer Róbert úr az Erdélyi Polgárnak elmondta: "a vidéken dolgozók számára egy fontos lépésnek számít, hogy a polgári párt kezdeményezésében és szervezésében Erdélyben hat forgalmazóközpontot állítanak fel, amihez sikerült a HOYO traktorgyár igazgatónőjének a Denisa Vasilescu-nak és a kínai partnereknek is a hozzájárulását megnyerni. A MPP gazdasági programjának az egyik projektje valósult meg, de jönnek a többiek is. Ezekhez az erőgépekhez a gazdák a "rabla" programhoz hasonlóan juthatnak hozzá a HOYO révén! A gyár átveszi a régi traktort és értékkülönbséggel számolva adja a HOYO traktort. A most beindult első traktorforgalmazóhoz két erőgépet helyeztek ki a HOYO-től egy 25 LE és egy 55 LE"

— Kolozsvári Rádió, polgaripart.ro

Tartózkodás és ellenszavazat

 

Politikai pengeváltás tarkította Kovászna Megye Tanácsának idei utolsó soros ülését. A Magyar Polgári Párt (MPP) önkormányzati képviselői két határozattervezet kapcsán lendültek támadásba, de az ünnepi köszöntés sem sikeredett politikamentesre.

A napirendi pontok közül a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó, oltszemi különleges iskola jogi személyiségének felszámolásáról, illetve a brüsszeli képviseleti iroda működtetésének érdekében létrehozandó közhasznú egyesületről szóló témák váltották ki a vitát.

Az első tervezet értelmében a következő tanévtől pénzügyi központként működik majd az Oltszemi Kisegítő Iskola, valamint a sepsiszentgyörgyi speciális iskola. A vita elején Baka Mátyás RMDSZ-es tanácsos kifejtette, azért van szükség a váltásra, mert a tanügyi törvény előírja, hogy csak azon intézményeknek lehet jogi személyisége, amelyek diáklétszáma eléri a százat, az oltszemi iskolához viszont csak 70 tanuló tartozik.

Az ismertetőt követően KulcsárTerza József, az MPP frakciójának vezetője azzal érvelt a tervezet ellen, hogy a döntéssel az intézményt számolják fel – annak ellenére, hogy erre nagy szükség van –, és ezzel a diákok tanuláshoz való jogát csorbítják. A felvetésre többek között Tamás Sándor önkormányzati elnök válaszolt, felkérve az MPP tanácstagjait, hogy ne ferdítsék el a valóságot. Az elnök rámutatott, az adminisztratív struktúra változik csupán, nem szűnik meg az iskola, az oktatás továbbra is Oltszemen történik. Henning László ehhez kapcsolódóan elmondta, valóban csupán ennyi történik, és az iskola adminisztratív személyzetét sem kell elbocsátani, sőt a minisztérium jóváhagyott újabb nyolc állást a pénzügyi központban.

Tulit Attila MPP-s tanácstag felvetette, az iskola épülete továbbra sincs a megyei testület tulajdonában, és a mostani átalakulás nem készteti-e az ingatlant visszakérő örökösöket arra, hogy a továbbiakban ne engedélyezzék az intézmény működését. Henning László erre nézve annyit mondott, ennek kevés a valószínűsége. A tervezetet végül a hét MPP-s tanácstag ellenszavazata dacára jóváhagyták.

A brüsszeli képviseleti iroda esetében a polgári alakulat tagjai azt kifogásolták, hogy ez eredetileg Kovászna megye képviselete lett volna, és hogyan változott székelyföldivé, illetve miért csak a megyei testület és Sepsiszentgyörgy önkormányzata az alapítók. A felvetésre Tamás Sándor elnök és Demeter János alelnök válaszoltak, tisztázva, hogy Hargita Megye Tanácsának társulása révén változott a név, de ennek nincs jelentősége, az egyesületen keresztül történő működtetés az egyetlen járható jogi út, amit a prefektura is elfogadhatónak tartott. A szavazásnál mind az MPP-s, mind a román pártok képviselői tartózkodtak, de ennek ellenére átment a tervezet, miszerint a brüsszeli iroda működtetésének érdekében létrehoznak egy közhasznú egyesületet.

Az ülés furcsán zárult, ugyanis Fazakas Tibor MPP-s tanácstag demokrácia-deficitet emlegetett annak kapcsán, hogy a speciális iskolák vezetői nem kaptak szót. Kulcsár-Terza József reményét fejezte ki, hogy mindenkit megszáll az angyali szellem, és jövőre másabb lesz a testület működése, karácsonyi jókívánságait pedig nem volt hajlandó románul is tolmácsolni.

Nagy Demeter István, Székely Hírmondó

Polgári panaszlista

Balázs Árpád és Gálfi Árpád MPP-s helyi tanácsosok hosszú panaszlistával felfegyverkezve tartottak sajtótájékoztatót. Nehezményezték, hogy nem állították helyre Gubis Mihály székét a városi parkban, és azt is elpanaszolták, hogy az Emlékezés Parkban a nyári vihar által megrongált tartószerkezetet sem szerelték vissza a helyére. „Azt ígérték, a biomasszás kazán rá fog segíteni a távfűtésre. A kazán meglyukadt, fele teljesítménnyel üzemel, hőt alig termel, milliárdos pazarlás zajlik”. A két tanácsos a kórház melletti körforgalom hasznosságát is firtatta: „négy mellékutcát csináltak”, „kidobtak 500 000 lejt”. Balázs

úgy summázott: az idei beruházásokra szánt pénzt munkahelyteremtésre kellett volna fordítani. Gálfi azt is megemlítette, hogy tudomásuk szerint a polgármester beiktatása óta a városi földosztó bizottság nem ülésezett. Mindezeket azért soroltuk el, mert nem tudni, mikor lesz tanácsülés, és azokon az illetékesek amúgy sem szoktak minket meghallgatni – közölték a polgári tanácsosok.

Honline

Sajtótájékoztató – MPP Hargita megyei frakcíó

Visszásságok a megye gazdálkodásában

A megyei képviselőtestület múlt heti ülésén újra olyan témák szerepeltek napirenden, amelyek azt bizonyítják, hogy komoly gondok vannak a megye gazdálkodásával.

1. A megye költségvetésének a módosítása

További több mint 6,6 millió lejjel csökken az egészségügy költségvetése. Ezzel a két hónap alatt bekövetkezett csökkenés közel 43 millió lej, azaz 10 millió euró. Nagyon nagy összeg, magyarázatra szorul.

Igen könnyedén dobálóznak a pénzzel, példa rá az, hogy szerepel egy olyan tétel a módosításban, hogy 58.000 lej "pentru realizarea unor studii". Hogy ki és milyen tanulmányokat készít el, az általában nem szokott kiderülni utólag sem, de csak úgy röpködnek az ilyen homályos megfogalmazások, s a szép nagy összegek. Jogos a gyanú, hogy az egész nem közérdeket szolgál, ugyanis ha azt szolgálná, akkor oda lehetne írni bátran, hogy milyen tanulmányra és miért van szükség.

2. Az INSIGHT projekt

Szép példa ez arra, hogy milyen hasznos pályázatokkal töltik az időt a "szakemberek" a megyeházán. Külön figyelmet érdemel a pályázat elszámolása (csatolva), ami betekintést enged az uniós pénzlenyúlások világába. Hogy csak egy példát mondjak, igen tehetséges szakemberek tartottak előadást a program keretében, fejenként közel ötszáz euróért.

Csak úgy röpködnek az ezer eurók szállásra, utazásra, evés-ivásra.

Sok pénz – közel 30.000 euró – ment el kiadványokra és filmre. Igen dicséretes lenne, ha valahol hozzáférhetőek lennének az elkészült kiadványok meg film, hadd láthassa bárki, mire is ment el az a pénz. Ez minimális elvárás, de sajnos ebben reménykedni sem lehet.

Megvan minden esély arra, hogy az egész programról csak azok tudjanak, akik részt vettek benne, vagy ha sarkosabban fogalmazunk: akik profitáltak belőle.

Ha csak az önrészt nézzük, a 27.000 euró szép pénz, hasznosan is el lehetett volna költeni.

3. A Hargita Népe kiadó – közpénzek magán célra

Már ez októberi ülésen hozott a testület egy igen eredeti döntést: a lapkiadót átminősítette közművelődési egyesületté. Mindez ezért kellett, hogy az uniós meg egyéb forrásokból bőven táplált, az elnök magán reklámújságává silányított napilapnak további támogatást lehessen adni, közpénzből is.

Ugyanakkor létrehoztak egy székelyudvarhelyi irodát is, azt is közpénzből.

Most a menedzseri versenyvizsga kiírása volt napirenden, de ebből indirekt módon furcsa és érthetetlen dolgok derültek ki (csatolva a határozat-tervezet, kiemelve a fontos részek). Például:

– A kiadónak ugyan van szerkesztősége, könyvelősége, adminisztrációs osztálya, pénzügyi osztálya, stb, de összesen négy alkalmazottja.

– Az éves költségvetése 2.885.400 lej. Ennek igen jelentős része reklám, illetve hirdetés. Ha eladnának bár 5.000 példányt belőle, akkor a lap nyereséges volna. megyei napilapnál ez nem teljesíthetetlen elvárás.

– a fizetési alapja 830.000 lej, ez átlag havi nettó 11.600 lejes fizetést jelent a négy alkalmazottnak.

A Hargita Népe 2008 előtt önfenntartó, a vélemények sokszínűségét tükröző napilap volt. Azóta még bár nem is pártlap lett, hanem Boboly Csaba saját újságja, ahol ő mondja meg nem csak azt, hogy miről kell írni, hanem azt is, hogy miképpen.

MPP=PRESS

MPP- Sarmaság

Közlemény!

 

Ezúttal értesítjük Sarmaság község lakosságát, hogy 2012. évi januárjában tartandó évi első rendes tanácsülésen sarmasági MPP tanácsosi frakciója a helyi szervezet nevében lakossági kérésre törvényesen biztosított és garantált jogunknál fogva hivatalosan  fogjuk kérelmezni a Polgármesteri hivataltól, személyesen Dombi Attila polgármester úrtól a 2008. –ik év július hónapjától kezdődő illetve 2011.- ik év végéig tartó aktuális választási peridódusban elkövetett, nevezetesen minden egyes 10000 RON értéket meghaladó, a fent említett hivatal által elköltött pénzösszeg dokumentum/ tényszerű elszámolásának bemutatását másolatok formájában.

Érdeklődésünk elsősorban fentebb jelzett periódusban elvégzett építőipari jellegű befektetéseket célozza.

 

Vonatkozó információkat itt, hivatalos blogunkon osztjuk meg a teljes nyilvánosság tájékoztatása és bevonása segítségével községünk és közösségünk életének további minőségi javítása érdekében.

Sarmaság községi szervezet nevében:

Balog Sándor – Magyar Polgári Párt községi elnök.

MPP Erdőszentgyörgy

 
A Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezete tisztelettel meghív minden megyei szervezetünkhőz közel álló személyt a december 27-én, 17:00 órától tartandó évzáró vacsorára Szovátán a Teleki Oktatási Központ nagytermében. A vacsorát Márton Zoltán igazgató úr szakácsai, a jó bort Seprődi József borász és a magyar muzsikaszót a székelyabodi Nagy Miklós és zenekara biztosítja.
Érdeklődni és iratkozni lehet szervezetünk központi irodájában, Marosvásárhelyen az Aurel Filimon (volt Iskola) utca 28 szám alatt, telefon szám: 0365-883968, Angi Enikőnél a 0740566454-es telefonszámon valamint a megyei ügyvezető elnökség tagjainál:

Sajtótájékoztató

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei képviselői sajtótájékoztatót tartanak szerda reggel tíz órakor a párt gyergyószentmiklósi székházában. Téma: a megyei képviselőtestület decemberi ülése.

MPP-PRESS

Zöld erőművük lesz a kaplonyiaknak?

http://nagykaroly.szatmar.ro/Eromuvuk_lesz_a_kaplonyiaknak/hirek/38027

Egy japán üzletember, Matsushita Kohei, aki a ZE Energy Inc nevű japán vállalat igazgatója látogatott el kedden Kaplonyba. A Nagykároly mellett lévő községbe már ősszel ellátogatott a Romániai Japán Kereskedelmi Kamara vezetője-tanácsadója, Takagi Jasujuki. Utóbbi üzletember hívta magával az előbbit.

Amolyan Erdély-járó körúton vettek részt a távol-keleti országbeli férfiak. Már korábban jó kapcsolatot alakítottak ki a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezetével. Az együttműködés révén kalotaszegi hungarikumokat vásárolhatnak a japánok Tokióban. Az ottani vállalkozások ugyanakkor igencsak nyitottak az itteni piacon való megjelenésre. A ZE Energy nevű vállalat például környezetbarát módon áramon előállítani tudó, amolyan kisebb erőműveket gyárt. Ezzel a szerkentyűvel szeretne betörni a romániai, s így az európai uniós piacra. A zöldnek mondott technológiát állítólag felettébb szívesen látja az Európai Unió. Ezért EU-s pénzeket kívánnak bevonni az itteni piacnyitásukba. Azaz pályázásra biztatják az itteni vállalkozásokat, illetőleg önkormányzatokat, s a szükséges önrészt átvállalja bizonyos feltételekkel a japán fél. Kaplony esetében a 2 százalékos önrészt (hogy a japán cég nyerhesse majd meg az esetleges közbeszerzési eljárást, csak annyit kérnek, hogy a kiírásában szerepeljen: a legmodernebb technológiát használják fel az erőműnél – amint mondták, az messze az övek). A kisfajta erőmű üzembe helyezése hozzávetőleg 4 millió euróba kerülne. A teljes kapacitás eléréséhez nagyjából napi 33 tonna mezőgazdasági hulladékot kell felhasználni – tulajdonképpen elégetni, bár a japánok hangoztatták, hogy technológiájuk révén nem kerül füst a levegőbe. A kaplonyi mezőgazdasági területek nagysága körülbelül 2800 hektár, ellenben a nagykárolyi határból is jónéhány hektárnyi föld kaplonyi tulajdonú, így akár 3500 hektárosnak is tekinthető a kaplonyi határ. A számítások szerint nagyjából fedezné is az ezeken a földeken keletkező hulladék – szalma, csutka, kóró, energiafű stb. – az erőművecske „szükségletét", s így a kaplonyi áramellátási szükségleten túl még pluszt is termelhetnének. Az úgynevezett zöldenergiát is értékesíteni lehet…

Keret megállapodást már kötöttek a japánok a kézdivásáhelyi városvezetőséggel, illetve egy bánffyhunyadi kft.-vel. A kaplonyi helyi tanács elé terjesztik a megállapodás megkötésének lehetőségét – tudatta érdeklődésünkre Mosdóczi Vilmos polgármester. Amennyiben az önkormányzati döntéshozó-testület rábólint arra, hogy vágjanak bele a nagy vállalkozásba, akkor akár január közepén (amikor ismét ellátogatnak hozzájuk a japán üzletemberek) megköthetik a szerződést.

Újraszentelik a Székely Hadosztály parancsnokának sírját

forrás: Történelemportál

2011. december 13-án, kedden 11 órakor a rákoskeresztúri Új köztemetőben Kratochvil Károly felújított sírjának felszentelésére kerül sor. Kratochvil Károly a m. kir. nagyváradi 4. gyalogezred parancsnoka volt az első világháborúban. A négyesek harcoltak a galíciai és az olasz fronton is, ahol a Monte San Michele magaslatot védték. A háborút követően, 1918 végén az V. erdélyi katonai kerület parancsnokaként Kratochvil a Károlyi-kormány intézkedései ellenére és támogatása nélkül haderőt szervezett Kolozsváron, amely Székely Hadosztály néven lett ismert, és amely egyedüliként próbálta feltartóztatni a román betörést. 2011. december 13-án, kedden 11 órakor kerül sor Kratochvil Károly ny. altábornagy most felújított sírjának katonai tiszteletadással egybekötött újraszentelésére a Rákoskeresztúri új köztemetőben (16. parcella, 1. sor, 40. sír). A római katolikus rítus szerinti szertartást Berta Tibor ezredes, az MH Tábori Lelkészi Szolgálat róm. kat. szolgálati ág általános helynöke fogja celebrálni, Hende Csaba honvédelmi minisztert dr. Szarka Gábor kabinetfőnök képviseli.

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. december 15. csütörtök
  • MPP

Bayer Zsolt, AZ ARANYEMBER – Olvasd el!

Nagy a felháborodás baloldalon, merthogy Orbán "először nemet mondott" az európai megállapodásra, aztán "lebegtette álláspontját", amiből "talán lett", s csak ezek után jutott el "az igenig". Ezzel pedig -úgymond- "összezavarta Európát, Magyarországot, és végső soron saját magát".
Ahelyett, hogy azonnal és feltételek nélkül igent mondott volna. Ahogyan tették volna ők, vagy méginkább egy "szakértő kormány", amelyre szerintük "egyre nagyobb szükség van".
Azt kellene tudnunk először is, hogy miről szól ez az új európai megállapodás-tervezet. Mert hallotunk itt nagyobb költségvetésu szigorról, meg automatikus szankciókról -amelyek persze bizonyos esetekben még sem lépnek életbe, hiszen az automatizmus megint csak egyeseknek automatikus, másiknak kézi vezérelt…
Szóval mindezekről szó esett, sok szó. De egy apróság nem futott be nagy karriert a magyar sajtóban. Valamiért nem tartották fontosnak a balosok és a liberálisok, hogy ezzel is megismertessék a hazai közvéleményt, csak úgy átsuhantak rajta a sorok között, mint kis semmiségen.
Nos, a tervezet 14. pontjában, szinte csak úgy mellékesen, a következő apróság olvasható:
Az euroövezeti tagállamok, illetve a hozzájuk csatlakozó más tagállamok megfontolják és tíz napon belül döntenek arról, hogy 200 milliárd euróval növeljék az IMF forrásait, hogy annak " adekvát eszközei legyenek a válságkezelésre" . (Aztán ezzel a 200 milliárd euróval az IMF persze majd "megsegíti" Olaszországot és Spanyolországot…)
Ez a 200 milliárd eurócska nem ugrott fel a hazai lapok címoldalára. S ez lehet a magyar kormányfő "vergődésének" is az oka, ugyanis a költségvetési szigor alkotmányba foglalása olyan nagyon nem rázhatta meg, lévén mi már ezt megtettük, elsőként. S amikor belevettük az alaptörvénybe a költségvetési szigort, akkor a balos és liberális véleményvezérek ezért szedték le rólunk a keresztvizet…
Nézzük meg közelebbről ezt a 200 milliárd eurót, számoljunk egy kicsit.
Az Európai Unió lélekszáma a legutolsó, 2011. október 26-i hivatalos adat szerint 493 023 627 fő. Talán megbocsátják, ha az egyszerűbb számolás kedvért ezt felkerekítjük 500 millió főre. Nos, 500 millió fővel számolva a 200 milliárd euró azt jelenti, hogy minden uniós polgár odaad 400 eurót az IMF-nek.
Nézzük mindezt Magyarországra vetítve.
Ha Magyarország csatlakozik a megállapodáshoz, úgy lélekszám arányosan miránk 4 milliárd euró jut majd. Amikor leülök vasárnap ebédelni a családommal, papa, mama, nagyszülők és a gyerekek, az a jóérzés tölthet el, hogy a húsleves és a rántott hús között mindösszesen 4400 euróval megsegíthettem a Valutaalapot. S ehhez a Magyarországra eső 4 milliárd euróhoz azért számoljuk hozzá a következő tényt: amikor újrakezdődtek a tárgyalások az IMF és hazánk között, arról szóltak a hírek, hogy egy körülbelül 4-5 milliárd eurós mentőcsomagra lesz szükségünk. Tehát, ha csatlakozunk a megállapodáshoz, akkor előbb odaadunk az IMF-nek 4 milliárd eurót, utána kapunk az IMF-től hitelbe 4 milliárd eurót, amit majd megint visszafizetünk, jó sok kamattal. És nem mellékesen, az IMF által adott hitelnek az is az ára, hogy a magyar kormány megváltoztassa jelenlegi gazdaságpolitikáját, azaz a válság terheit kizárólag a lakosság viselje és tehermentesítsék a bankokat
Ügyes, nem?
S tegyük fel azt a kérdést is, ha már egyszer muszáj megsegíteni Olaszországot és Spanyolországot, akkor vajon az EU miért a New Yorki székhelyű IMN-nek adja oda a pénzt, miért nem adjuk oda mindjárt az érintetteknek? Nos, erre igen egyszerű a válasz. Azért, mert ezt a pénzt a jegybankok fogják odaadni. A jegybanki függetlenség mai értelmezése szerint a jegybankok (leánykori nevükön Nemzeti Bankok) nem avatkozhatnak be közvetlenül a költségvetésbe. Vagyis: ha az EU tagországok jegybankjai odaadnák közvetlenül a pénzt Olaszországnak és Spanyolországnak, akkor ezután az aktus után a nemzeti kormányok feltehetnék a kérdést, hogy a jegybankok vajon miért nem segítenek saját országukon felhalmozott tartalékaik segítségével (például a gazdasági növekedés beindításában)?
S ha ezt a kérdést fel lehetne tenni, akkor oda lenne a jegybanki függetlenség most értelmezett realitása, ennek az egész mocskos rendszernek az egyik fundamentuma.
Hát ezért az IMF.
Azt mindenesetre jó, ha tudják, hogy ebben a pillanatban a világtörténelem egyik legnagyobb szabású, és legaljasabb rablása zajlik.
S ahhoz, hogy ezt a rablást ezek az elmebeteg bűnözők végre tudják hajtani, nem csak a pénzünkre van szükség, hanem még néhány dologra.
Mindenekelőtt "szakértői kormányokra". Ez most az új jelszó: szakértői kormány!
Kezdődött a görögökkel. A választott kormányfő ment, és érkezett helyére, Lucas Papademos, a szakértő.
Folytatódott az olaszokkal. A választott kormányfő ment, és érkezett helyére Mario Monti, a szakértő.
Mi a közös ebben a két szakértőben?
Az, hogy mindketten a Goldman és Sachs köpönyegéből bújtak elő.
Nevezett Goldman és Sachs a világ egyik legnagyobb globális pénzügyi szervezete, profilja pedig a befektetések és az értékpapír-kereskedelem. Székhelye Manhattan-ben van. Amikor a jó Marcus és Samuel Sachs megalapították cégüket a XIX. század derekán, talán nem gondoltak arra, hogy egyszer irányítani fogják az egész világot. Hát, most irányítják…
Amúgy a Goldman és Sachs tevékenységéről egyetlen példa a közelmúltból: az Index 2010. április 19-én megírta, hogy az amerikai bankfelügyelet eljárást indított a Goldman és Sachs ellen. A cikk címe: Hogyan verte át befektetőit a Goldman Sachs? Hát úgy, hogy "a már láthatóan bedőlés felé tartó hiteleket csomagolták értékpapírba, és úgy adták el azokat, mintha jó nyereséggel kecsegtetnének. Közben a Goldman egyik partnere éppen ezen értékpapírok bukására játszva ért el óriási nyereséget."
"Ezen értékpapírok bukására játszva" – vagyis shortolva. Vagyis Goldman egy aranyember.
Ez a bizonyos partner a Paulson and Co. volt. Ők shortolták a piacot, és így az amerikai ingatlanpiac összeomlásán 600% hozamot értek el. És nincsenek börtönben, nem is verték őket agyon – dehogy! Élnek és virulnak!
S még egy apróság: Görögország a Goldman és Sachs segítségével és támogatásával hamisította meg költségvetési adatait. S most ebből a Goldman Sachsból érkezett Papademos, a szakértő, a "nép atyja", hogy megmentse Görögországot…
Idehaza pedig a megfelelő körök egyre hangosabban sürgetik a "szakértői kormány" felállítását. Róna Péter közgaszdász, akit az LMP időről-időre fel szokott kérni szakértő miniszterelnöknek, a minap azt nyilatkozta, hogy a kötvénypiacok előbb-utóbb ki fogják kényszeríteni Orbán bukását és egy szakértői kormány felállítását, miképpen tették ezt már a Gyurcsány-Bajnai váltáskor is.
Azért ez a mondat elég informatív, nem?
Többek között arról mesél, hogy a nemzetközi pénztőke úgy döntött, nincs többé szükség demokráciára, de még annak látszatára sem. Ezentúl majd a kötvénypiacok választanak kormányokat. S hogy valami látszat azért mégis fennmaradjon, az európai polgároknak meghagyjuk azokat az életbevágó kérdéseket, mint állatvédelem, libatömés, homokosok házassága, Ezzel elbíbelődnek, mint a hülyegyerek a homokozóban. Olyan apróságokról pedig, mint gazdaság, pénzügyek, társadalom-szerkezet, mobilitás és jövő , majd dönt az IMF, a Goldman Sachs, majd döntenek a kötvénypiacok.
S mi kell még ahhoz, hogy ezt az égbekiáltó gazemberséget véghez lehessen vinni?
Hát háborús pszichózis kell hozzá.
Merkel fújta meg először a sípot. Október 26-án reggel a Bundestagban a következőket mondta: "Nem hihetjük, hogy magától értetődő egy újabb békében és jólétben eltöltött fél évszázad Európában. Nem az. Ezért mondom, ha megbukik az euró, megbukiki Európa is."
S Merkel ebben a beszédében természetesen pénzt kért a válságkezeléshez, szorosabb integráció mellett tört lándzsát, és a lisszaboni szerződés átírását javasolta.
A legutóbbi Uniós megállapodás-tervezetet keveslő Egyesült Államok vezérkari főnöke, Martin Dempsey tábornokot pedig "rendkívül nyugtalanítja az európai helyzet", s szerinte az Unió felbomlása zavargásokhoz fog vezetni.
S nehogy azt gondolják, hogy mindez napjaink trükkje. Ugyan kérem, évek óta zajlik e nagyszabású rablás előkészítése. A rossz emlékezetű zsúrfiú, a Gazprom igazgató tanácsában landoló Gerhard Schröder kancellárként már szorgalmazta az Európai Egyesült Államok létrehozását. "A jelenlegi válság könyörtelenül egyértelművé teszi, hogy a valutaunió nem létezhet közös fiskális, gazdasági és társadalompolitika nélkül. Ehhez fel kell adni nemzeti szuverenitásunkat."
Nagyjábó ezzel egyidőben Soros György már az európai államkincstár létrehozását szorgalmazta.
Tehát a gyógyír a válságra a nemzeti szuverenitás feladása, a teljes integráció, a közös pénzügyek, a nemzeti kormányok lecserélése szakértői kormányokra, a demokrácia eltörlése, s a további dereguláció és privatizáció, valamint a megszorítások.
Ha odaadjuk pénzünket és szabadságunkat az IMF-nek és a Goldman Sachsnak, nem lesz háború, és nem lesznek zavargások.
Nem vagyok biztos benne, hogy nem lesznek zavargások. Európában is, Amerikában is.
De ha lesznek, remélem, a "kötvénypiacok" és aranyembereik lesznek először falhoz állítva.

Ha az MPP a magyarság javát szolgálja, akkor nem szorgalmazza, hogy december elsején fekete gyászszalaggal vonuljanak az utcára, véli Horia Grama.

 

A Szociál-demokrata Párt Kovászna megyei elnöke úgy véli, hogy Kulcsár Terza József MPP-s elnök kezdeményezése nem más, mint egy újabb tégla elhelyezése azon falra, amely elválasztja az itt élő magyarságot a románságtól. „Nem tudom, hogy mit ígértek 93 évvel ezelőtt Gyulafehérváron a magyarságnak, de a magyaroknak a most érvényben lévő törvényeket és Alkotmányt kell tiszteletben tartaniuk”, tette hozzá Grama. Mint ismeretes a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetének vezetősége azt szorgalmazza, hogy ezentúl minden évben vonuljon ki a magyarság az utcára december elsején és követelje a Gyulafehérvári Nyilatkozat minden pontjának betartását.

Sepsi Rádió

Nyílt levél Bunta Leventéhez

Polgári körökben az a szokás járja, hogy ha valaki egyszer betölt egy tisztséget, akkor a megszólítás kijár neki élete végéig. Éppen ezért, biztosan nem fogja zokon venni, ha az Önt megillető megszólítást használom.

Tisztelt KISZ-titkár elvtárs!

Az Ön általam ismert ténykedése, illetve az utóbbi idők történései vezettek el ahhoz az egyébként nyilvánvaló felismeréshez, hogy mi mindig is ellentétes táborhoz tartoztunk.

1989 előtt az én apám nem volt fővadász, ennek megfelelően nem várta karjában őzikével a Kárpátok Géniuszát a Kalondán, hanem a függönyöket behúzva hallgatta a Szabad Európa Rádiót, és fogai közt szidta a rendszert, hogy mi ne igazán értsük.

Az is tény, hogy én nem voltam KISZ titkár. Ugyanaz az igazgató, aki – az Ön saját elmondása szerint – felkérte Önt erre az ifjúkommunista tisztségre, engem a Szekuritáté-hoz küldözgetett, mert a pedigrém hál’istennek arra nem volt “elegendő”, hogy KISZ titkár lehessek, arra azonban igen, hogy megpróbáljanak beszervezni besúgónak.

Nem sikerült, Titkár elvtárs, mert sem én, sem az én szüleim nem hagyták!

Ezelőtt huszonkét évvel, ’89 decemberében nálunk otthon sírtak a szüleim. Úgy gondolták, vége a kommunista rezsimnek. Ma már úgy gondolom, Önöknél is sírhattak.

Csak egészen más előjellel.

Hab a tortán, hogy nálunk is, Önöknél is, rosszul gondolták. Nem lett vége. De csupán azért, hogy az érvényesülés uborkafáján kapaszkodjon felfelé, Molnár Miklós továbbra sem szolgált semmiféle rendszert. Ebben az új, posztkommunista demokráciában sem, amikor mindössze annyi történt, hogy a tegnapi elvtársak észrevétlenül átvedlettek mai urakká.

Nem is vittem semmire, az Ön, vagy az Önhöz hasonlóan gondolkodók értékrendje alapján.

Mindezidáig, mint politikai ellenfelét, Ön már sok mindennek elmondott. Voltam csicskás, voltam hamiskártyás, sőt, egyszer még a francba is elküldött. Nem tulajdonítottam nagyobb jelentőséget neki, mert – ezt is apámtól tudom! – a kártyában csak királyt és ászt veszünk fel.

Hetest és nyolcast nem.

A székelyudvarhelyi Bölcsőde-ügy kapcsán Ön most hazugnak nevezett, Titkár elvtárs, és ezzel az a baj, hogy Önnek nagyjából annyi erkölcsi alapja lehet ezt elmondani rólam, mint Staller Ilonának megszólni kalkuttai Teréz Anyát!

Molnár Miklós nem próbált csalni a csereháti lakáskiosztás kapcsán. Nem tett ki az utcára annyi embert, mert azok nem feltétlenül az ő politikai vitorláját fújták. Nem épített közpénzen két körforgalmat, hatnak az árából, és ezért nem éltette magát, szintén közpénzen, a Dolgaink összes lapján. Nem költött el milliárdokat haszontalan csővásárlásokra és biomasszás kazánokra, és nem szolgálta ki barátait és elv-társait a város rovására. Általános rendezési tervvel, közbiztonsági problémák elhallgatásával, vagy a bölcsőde épületével. Sem az összes többivel. És Molnár Miklóst nem azért nem viszi el az anti-korrupciós ügynökség, mert a központi hatalomnak szüksége van az RMDSZ-re!

Azt viszont mindenképpen köszönöm, Titkár elvtárs, hogy a butaságából és önteltségéből fakadó megnyilvánulásaival időnként eszembe juttatja, hogy ilyen értékrend-zavaros időkben miért is vállaltam közszereplést. Pont most, mikor – hatalmuk további átmentése érdekében – Önök össze próbálnak mosni színest színtelennel, feketét fehérrel, és igazságot hazugsággal.

Azért, mert meggyőződésem, hogy Önöknek, és az Önöket kiszolgálóknak most már tényleg otthon lenne a helyük, és nem a közéletben!

Az igazságot is meg lehet szokni, Titkár elvtárs! Erőt, egészséget kívánok hozzá!

Molnár Miklós

MPP-PRESS

Rendkívüli tanácsülés a bölcsőde és a bántalmazás ügyében

 

Székelyudvarhely önkormányzati testületének Zöld párti képviselője és a Magyar Polgári Párt tagjai rendkívüli tanácsülést hívtak össze.

Az utóbbi hetekben két ügy is nagy port kavart Székelyudvarhelyen. Egyik ilyen a központban történt agresszió, amikor fiatalokat bántalmazott egy csoport november 25-én este. Múlt héten emiatt rendkívüli tanácsülést hívtak össze, azonban nem született döntés a megvert személyek támogatásáról. Ugyanakkor a városi bölcsőde kérdése is zavarja a polgáriakat és a Zöld Párt tanácsosát, így ezen két ügy miatt ugyancsak rendkívüli ülést hívtak össze.

Pénteken iktattuk a polgármesteri hivatal titkárságán, valamint a jegyzőnek is átadtam személyesen az összehívót – mondta el Molnár Miklós, a Magyar Polgári Párt tanácsosa. Ezután kifejtette, hogy egyrészt a bölcsőde ügyét kellene mihamarabb tisztázni, ugyanis lejár a bérleti szerződés a polgármesteri hivatal és a Roseal vállalat között. Ugyanakkor a polgári tanácsos elmondta, hogy a telekvitát is újra elő kell venni, ezért javasolják, hogy az önkormányzati testület nevezze ki a tanács jogi bizottságát a visszaperelés lebonyolítására, ne pedig a polgármesterre ruházzák a feladatot, mint ahogy az megszokott – hiszen még mindig nem világos, hogy miként kapta meg a Roseal a Villanytelep utcai telket és a rajta fekvő épületet.

Mindemellett Balázs Árpád a rendkívüli ülés másik határozattervezetéről beszélt. Elmondta, hogy a november 25-én történt esetnek – amikor is három fiatalembert megtámadott egy nagy csoport, és egyiküket súlyosan bántalmazta – nem szabad feledésbe merülnie. Épp ezért most támogatásukról biztosítanák a fiatalokat, és a tanács által fizetnének egy ügyvédet. Nem félünk! – jelentette ki Balázs Árpád, majd hozzátette, felkérik mindazokat, akiket bántalmaztak, de fenyegetés után visszavonták feljelentésüket, hogy juttassák el a Magyar Polgári Párt tanácsosaihoz az okiratokat, és ők majd beküldik a belügyminisztériumhoz, hogy indítsanak egy belső kivizsgálást a rendőrségen is.

Pál Gábor, Székelyhon

Betelt a pohár az MPP-nél

A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete ezentúl minden év december 1-jén utcára hívja az embereket, amíg a román állam be nem tartja az 1918-as egyesüléskor a gyulafehérvári határozatba foglalt, a magyar közösségnek tett ígéreteket, jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szervezete ezentúl minden év december 1-jén utcára hívja az embereket, amíg a román állam be nem tartja az 1918-as egyesüléskor a gyulafehérvári határozatba foglalt, a magyar közösségnek tett ígéreteket, jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. Az MPP háromszéki elnöke kifejtette: felháborító, ami idén december 1-jén Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában történt, és elfogadhatatlan, hogy harmadik éve Székelyföldre jár provokálni az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű szélsőséges nacionalista szervezet. „Bár a székelyeknek december elseje gyásznap, de nem zavarná őket, ha a románok méltó módon ünnepelnének, nem provokálnák a magyar közösséget” – fejtette ki a polgári párt háromszéki elnöke, aki szerint elfogyott az emberek türelme. Hozzátette: ezért azt szeretnék, hogy ezután minden évben december elsején menjenek utcára a székelyek, amíg a magyar nyelv nem lesz hivatalos Székelyföldön, és amíg Székelyföldnek nem lesz területi autonómiája. A Magyar Polgári Párt politikusa szerint a hatóságok nem tudják majd megakadályozni, hogy a székelyek is utcára vonuljanak Románia nemzeti ünnepén, bár idén is bebizonyosodott, hogy a román rendőrség kettős mércével mér, amikor Csíkszeredában csak magyar fiatalokat állított elő, és kísért a rendőrségre, és nem jártak el az Új Jobboldal provokálóival szemben.

Kovács Zsolt, Új Magyar Szó

Az udvarhelyi MPP szerint RMDSZ-es üzleti érdekek állnak a bölcsőde-ügy mögött – perelni fognak

Határozattervezetet fogadott el tegnapi rendkívüli ülésén a székelyudvarhelyi képviselő-testület arról, hogy bírósági úton próbálja visszaszerezni a Villanytelep utcai bölcsődét. A város egyik kisdedóvója körül novemberben robbant ki botrány, amikor kiderült, hogy a polgármesteri hivatal el akarja költöztetni a hatvan gyereket gondozó intézményt, a háttérben pedig egy helyi RMDSZ-politikus üzleti érdeke húzódik meg.

Határozattervezetet fogadott el tegnapi rendkívüli ülésén a székelyudvarhelyi képviselő-testület arról, hogy bírósági úton próbálja visszaszerezni a Villanytelep utcai bölcsődét. A város egyik kisdedóvója körül novemberben robbant ki botrány, amikor kiderült, hogy a polgármesteri hivatal el akarja költöztetni a hatvan gyereket gondozó intézményt, a háttérben pedig egy helyi RMDSZ-politikus üzleti érdeke húzódik meg. z 1971-ben a városi tanács által építtetett bölcsőde a működés biztosítása érdekében 1984-ben átkerült a – rendszerváltás után Verestóy Attila RMDSZ-es szenátor által magánosított – Matrita Rt.-hez. A gyár felosztása nyomán a kisdedóvó és a hozzá tartozó 2812 négyzetméteres terület máig tisztázatlan körülmények között egy másik cég, a Borbáth István érdekeltségébe tartozó Roseal Rt. tulajdonába került. Az ingatlant először Szász Jenő MPP-s polgármester próbálta visszaperelni önkormányzati tulajdonba, ám a polgármesteri hivatal 2008-ban benyújtott keresetét a marosvásárhelyi táblabíróság a bélyegilleték megtérítésének elmulasztása miatt elutasította.

Az MPP udvarhelyi frakciója már korábban azzal vádolta Bunta Levente RMDSZ-es polgármestert, hogy a bölcsőde fejlesztése helyett szándékosan sorvasztja azt: 2009 óta nem az intézet, hanem a városháza bonyolítja le a beiratkozást, a tavalyi 120-as gyereklétszámot idénre már 60-ra csökkentették. Időközben fény derült arra is, hogy miért: az idén január elsején hatályba lépett, december 31-éig érvényes bérleti szerződés értelmében a városháza havi 12 ezer lej pluszáfát fizet a Roseal Rt.-nek azért az ingatlanért, amely tulajdonképpen az önkormányzat vagyona.

Az MPP által az ügy tisztázására összehívott rendkívüli tanácsülésen Bunta Levente polgármester nem jelent meg, ehelyett nyílt levélben igyekezett nyugtatni a tanácsosokat és a lakókat, miszerint az udvarhelyi kisgyerekeknek „továbbra is európai normáknak megfelelő körülményeket fognak biztosítani”. Az elöljáró közölte, a Roseal tulajdonjoga fölött bizonylat rendelkezik, az ingatlanügyet pedig szerinte a polgáriak kampánycélból „melegítették fel”. Az MPP-s tanácsosok és az egyetlen zöld párti képviselő azonban megengedhetetlennek nevezte, hogy a joghézagok és az egykori városvezetés figyelmetlenségét kihasználva egy magáncég kisajátítson egy, a helyi önkormányzat által létesített közintézményt.

Ezért olyan határozatot fogadtak el, miszerint peres úton kell tisztázni a bölcsődeépület tulajdonjogát, a bérleti szerződést fel kell függeszteni, ugyanakkor a határozat végrehajtását a városháza jogi bizottságának és nem a polgármester hatáskörébe utalták. Az ülésen egyébként az RMDSZ-frakcióból mindössze két tanácsos jelent meg, és egyikük – Gergely László, a matricagyár igazgatója – ugyancsak fontosnak nevezte a bölcsőde visszaszerzését. A továbbiakban a testület megszavazta azt is, hogy az önkormányzat saját költségén ügyvédet biztosít a városban november 25-én bántalmazott fiatalok számára. Noha nyílt levelében Bunta Levente közölte, hogy közbenjárására a sértettek – akik a múlt héten elpanaszolták incidensüket a képviselő-testület előtt – már felvették a kapcsolatot egy ügyvéddel, Molnár Miklós MPP-s tanácsos szerint a fiatalok ragaszkodnak ahhoz, hogy jogi képviseletüket egy másik városban tevékenykedő szakember lássa el.

Szerző(k): Krónika

MPP-PRESS

Ülés a választójogról: „az együttműködési készség volt jellemző”

 

Őszinte, nyugodt hangvételű tanácskozásnak nevezte a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki, a választójogi törvényjavaslatról tartott plenáris munkaülését Kövér László házelnök. Szász Jenő, az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke az ülés után tartott sajtótájékoztatón bejelentette, módosító javaslatot fogalmaztak meg, hogy egyéni választókörzetben is lehessen szavazati joguk a határon túli magyaroknak.

Kövér László összegzése szerint a belpolitikai életet meghatározó és a magyar törvényhozásban szavazó pártok különbözőképpen ítélték meg az állampolgárság kiterjesztését és a választójogi javaslatot. Ugyanakkor mégis az együttműködési készség volt a jellemző – mutatott rá az Országgyűlés elnöke, aki szerint őszinte, nyugodt hangvételű tanácskozás zajlott.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke támogatásáról biztosította az indítványt, egyben fontosnak tartotta, hogy a magyarországi és a határon túli magyarok közötti szolidaritás és bizalom erősödjön. Szász Jenő, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke bejelentette: módosító indítványt fogalmaztak meg, hogy a határon túli magyarok ne csak listára voksolhassanak, hanem egyéni választókörzetben is választhassanak. A javaslathoz megfogalmazott módosító indítványokat bizottsági javaslatként az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága terjeszti be.

MTI

Kövér László nekiesett az IMF-nek – a hétfői tőzsdenyitás előtt

A hétfői tőzsdenyitás előtt bírálta Kövér László az IMF-et, miközben hozzátette: "az egy más kérdés, hogy a jelen körülmények között egy ország, adott esetben Magyarország ki tudja-e kerülni, hogy ezekkel az intézményekkel együttműködjön".

Kövér László szerint a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) tervezett együttműködés kialakítása során az lesz a fő kérdés, hogy Magyarország milyen pozíciót tud kiküzdeni magának: alárendelt szerepet vagy tényleges alkupozíciót. A házelnök ezt a Duna Televízió Heti hírmondó című műsorában mondta, kijelentve: mérhetetlenül rossz a véleménye a nemzetközi gazdasági szervezetekről, de azt senki nem gondolta, hogy egyáltalán ne működjünk együtt velük. Szólt arról is, támogatja, hogy a határon túli magyarok ne csak listára szavazhassanak.

Az Országgyűlés elnöke a vasárnap sugárzott interjúban az IMF-ről szólva úgy fogalmazott: "Abban tetszettek volna jeleskedni, hogy ezt a gazdasági világválságot, ezt a csőd közeli helyzetet sikerült volna megelőzni!"

"Rossz lovon ülünk, rossz rendszer működik, és az IMF tipikusan az az intézmény, amely ennek a rossz rendszernek az egyik fundamentális fenntartója" – mondta Kövér László, hozzátette azonban: az egy más kérdés, hogy a jelen körülmények között egy ország, adott esetben Magyarország ki tudja-e kerülni, hogy ezekkel az intézményekkel együttműködjön. "Azt, hogy egyáltalán ne működjünk együtt, senki sem gondolta – minden retorikai túlzás ellenére" – mondta. Rámutatott ugyanakkor, a jövő kérdése, hogy az együttműködés kialakítása során milyen pozíciót tud majd kiküzdeni magának Magyarország: alárendelt szerepet vagy olyan tényleges alkupozíciót, amelyben az ország érvényesíteni tudja a saját nemzeti érdekeit, például alapvető társadalompolitikai kérdésekben. HVG

MPP-PRESS

Lapszemle

Székelyudvarhelyen a polgármester szerint csak pofozkodás volt múlt pénteken, miközben a belvárosban súlyosan bántalmazott egy randalírozó csoport három fiatalembert. Az egyik fiatal több mint húsz napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, olvasható a Székely Újságban. A munkanélküliség mind az állástalan személy, mind pedig az egész gazdaság és társadalom szempontjából súlyos probléma, ami ellen küzdeni kell, piaci és állami eszközökkel egyaránt. Nehéz, sokaknak megalázó helyzet. Másoknak életforma, derül ki összeállításunkból az 5.oldalon.
A Securitate emberei 1989-ben személyesen keresik fel kényszerlakhelyén, Nyárádszentmártonban Balázsi László volt unitárius papot, hogy elbeszélgessenek az érintett körül kialakult helyzetről, s tájékoztatják őt, hogy a román állam részéről elhárult minden akadály a család kitelepedésére vonatkozóan, egy újabb rész a szekus dossziék sorozatból. Maroshévíz magyar lakossága évről évre csökken. Most, hogy már túl vagyunk a 2011-es népszámláláson, csak sajnálkozva tapasztalhatjuk, hogy 1992-től csak apad a magyarság a városban. Megírjuk, hogy aszfaltoztak Székelykeresztúron egy mellékutcában és avattak. Ami fölöttébb érdekes öten vágták el a pántlikát. Mindenki magáénak tartja Hunortól Csabáig. Székelyudvarhelyen jövő januártól a Tourinfo költözik, helyébe a LAM Alapítvány irodája kerül. A turisztikai iroda szedheti a sátorfáját, mert a református  egyház és a polgármesteri hivatal között nincs érvényes szerződés.
Gyergyószentmiklóson a városnapok keretén belül kerül sor a Szent Miklós-templomban a Figura Stúdió Színház és a Szent Miklós Kamaraegyüttes közös produkciójának, a Szent Miklós-legenda című mű bemutatására.
A szentegyházi Hagyományőrző Huszáregylet tagjai és családjaik, Csíkszeredában tették le a magyar állampolgársági esküt Magyarország honvédelmi minisztere, dr. Hende Csaba előtt. Ezután Szentegyházán adtak hálát, hogy az őseik nyomába és állampolgárságába visszatérhettek. Természetesen Így, advent táján talán megnövekszik bennünk a várakozás élménye, erről is olvashatnak a Székely Újságban.
A portré rovatban a Lett országi Dita Mancevica és Miks Kanlevics Kézdivásárhelyen tartott előadásában beszélt az Európai Önkéntes Szolgálatról, bemutatták hazájukat, és itteni tapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal és olvasóinkkal. Székely

Újság, merjünk nagyok lenni!

 

MPP-PRESS

Perelnek az óvodákért (Elindította a jogi eljárást az MPP)

 

Elindította a peres eljárást a megyei tanfelügyelőség ellen a Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi frakciója a Pinokkió, az Árvácska és a Napsugár óvoda iskolákhoz való csatolása miatt. Összeállították az iratcsomót, befizették az illetéket, és tegnap hivatalosan is iktatták – nyilatkozta Bálint József, a polgári frakció vezetője, a párt sepsiszentgyörgyi elnöke.

A döntés visszavonására szeptember végén szólították fel a tanfelügyelőséget, a válasz késett, és ezért a román posta is okolható, két hétig sétáltatták a levelet, nem találták a Martinovics utca 2. számot – mondta el Bálint. Az óvodák beolvasztása a közeli iskolába hasonlít a Demokrata Liberális Párt nagy megyék létrehozatalát célzó elképzeléséhez, hisz egyik is, másik is egy-egy kisebb egység (legyen az oktatási vagy közigazgatási) autonómiáját számolja fel – fejtegette az MPP-s politikus. Ezzel nem értenek egyet, ezért szeretnék érvényteleníteni a tanfelügyelőség döntését. A városi tanács is elfogadott egy határozatot, de az csak a Nap­sugár óvodára vonatkozott, kérték visszavonását, és előbb-utóbb a testületi ülésen is kezdeményezik, de fontosabb volna a mindhárom intézményt érintő tanfelügyelőségi döntés hatályon kívül helyezése.
A nyár, kora ősz során nagy vitát váltott ki a megyei tanfelügyelőség döntése, amely értelmében az említett három óvodát egy-egy iskola alárendeltségébe vonták. Az MPP-frakció magyar oktatási intézmények felszámolását emlegette, és perrel fenyegetőzött.

Háromszék

Képviselőt kapott Csomakőrös

Újból teljes létszámmal működik Kovászna Helyi Tanácsa. A tegnapi ülésen a városatyák jelenlétében mandátumot kapott és az esküt is letette Kosztándi Árpád az MPP és Cojan Gheorghe a Kovásznai Románok Egy­ségéért Szövetség (KRESZ, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Nagy-Románia Párt választási szövetsége) részéről.

A két frissen beiktatott városatya Tordai Cecília (MPP) és Polhac Gheorghe lemondott képviselő helyét foglalhatta el. Tordai elköltözött a városból, Polhac személyes okok miatt adta vissza tanácsi mandátumát.
Kosztándi Árpád Kézdi­szent­lé­leken született, házasság révén került Csomakőrösre. Két lány édesapja, felesége a tanügyben dolgozik. Vállalkozó, asztalosműhelyt működtet Csomakőrösön.
Hét év kiesés után újra van tanácsi képviselője Csomakőrösnek. A falu jövőjével kapcsolatos terveiket jövő héten tárják a nyilvánosság elé – mondta el lapunknak Ferencz Botond városi MPP-elnök.

Háromszék

Közlemény az MPP frakció részéről

   Interpelláció székely termék ügyében

Az eddig elért eredmények pozitívak, de szükség van a továbblépésre és a minőség biztosítására. Ezt úgy lehet elérni-  véleményem szerint – a megyei  tanács irányító szerepét megőrizve be kell vonni nagyobb mértékben a civil és szakmai szervezeteket. Ez azt eredményezné, hogy a székely termék közös ügye, a minőség megőrzése távolabb kerülne a napi politikától és a pártpolitikától.

Közrendi Hatóság

Több mint másfél éve fordultam ehhez a megyei hatósághoz, azzal a kéréssel, hogy vizsgálják meg a székelyudvarhelyi rendőrség egyes tagjaival szemben felmerült korrupciós gyanút, amely a város közbiztonságát fenyegeti. Ez az igény a Bethlen negyedi unitárius templomban tartott lakossági fórumon fogalmazódott meg még a tavalyi év közepén.

Ígéretet tett ugyan a hatóság vezetője, hogy kivizsgálják az ügyet és tájékoztatnak a jelentésről, de ez a mai napig nem történt meg.

Egy közhivataltól, amely az adófizetők pénzéből működik elvárjuk, hogy végezze a dolgát!

Gyermekeinknek szüksége van fogászati kezelésre, fogmegtartó programokra!

A megyei tanács egészségügyi és szociális szakbizottságának elnökeként kezdeményeztem egy fogmegtartó program beindítását, tekintettel arra, hogy bezárták az iskolai fogászati rendelőket és erősen privatizált lett ez a terület, ezért veszélybe került gyerekeink egészsége. Minden illetékes örvendett és támogatásáról biztosította a kezdeményezést, beleértve a megyei vezetést is. A program lényege egy fogászati busz beállítása a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tapasztalatának mintájára.

A program ugyan még a tervezés stádiumában van, de remélem, hogy a megyei adminisztráció megvalósítja és már a jövő évi költségvetés tükrözni fogja ezt a szándékot!

Székelyudvarhely, 2011. November 30-án

Thamó Csaba

A Magyar Polgári Párt

Hargita megyei tanácsosa

Miért harcol az RMDSZ?

Ugyancsak gyakran intenek le bennünket, egyszerű halandókat, amikor javaslatot próbálunk megfogalmazni a hatalom kisebb-nagyobb birtokosainak, bukaresti, megyei, városi helytartóinak, élvonalbeli politikusoknak: nem látjuk a dolgok hátterét, nem értjük, nem tudjuk, mi történik a ku­lisszák mögött, hangzik vádlón, no meg, hogy a kibicnek sem­mi sem drága, könnyű a pálya széléről kiabálni, ötletelni.

Ezúttal azonban egy belső ember, az RMDSZ egyik, igaz, most kissé háttérbe szorított, de élvonalbeli politikusa, Eckstein-Kovács Péter állt elő azzal, hogy ilyen előnyös helyzetben eddig soha nem volt a szövetség, s nem is nagyon valószínű, hogy ez újra megadatik majd, most kellene tehát ütni a vasat, kiharcolni, kizsarolni a magyarság számára is kedvező regionális átszervezést. Megfogalmazása szerint "most szegezheti a pisztolyt a DLP halántékának", az RMDSZ-nek most vannak "érvei, szavazatai, hatalma". Mindezt a román politikai életben ugyancsak jártas Eckstein mondotta, aki nemcsak szenátorként, miniszterként tevékenykedett az elmúlt húsz esztendőben, de államelnöki tanácsadóként is, jól kiismeri magát a bukaresti politizálás bugyraiban, látja a nagyobbik kormánypárt gyengeségeit, bepillanthatott szándékaik, taktikai lépéseik mögé. Tehát nem egy naiv kívülálló, aki feltűnési vágyból osztja az észt.
S valóban, akkor az RMDSZ jelenlegi vezérkara miért nem tart időszerűnek semmilyen határozott lépést a regionális átszervezés, az autonómia felé? Miért választják újra és újra a halogatást?
Sokan, sokszor megfogalmazták már, hogy az önrendelkezés kérdésében az RMDSZ kétszínű politizálást folytat. A szép szavakkal autonómiázó tanácselnököknek tulajdonképpen egyáltalán nem fűlik a foguk az egységes Székelyföldhöz, hisz évekre, több mandátumra bebiztosított bársonyszéküket kellene feláldozniuk. Egy erős, önálló Székelyföld számára nem lenne már akkora tétje a román fővárostól kicsikart, azaz visszakért adófizetői pénzeknek, mindannak, amit ma az RMDSZ saját eredményeiként próbál eladni. A szövetség jelenlegi döntéshozói közül sokaknak csorbulna hatalma, befolyása, virágzó vállalkozásaik, holdudvaruk cégei lennének kénytelenek lemondani jelentős állami pénzekről. A korrupt Románia zavaros vizeiben jobban lehet halászni, könnyebben horogra akad, és jóval nagyobb a zsákmány.
Úgy tűnik, éppen az történik, ami ellen RMDSZ-es politikusok (is) tiltakoztak: néhány kilométer aszfaltért (no meg néhányak gazdagodásáért) feladják a magyarság követeléseit, aprópénzre váltván megmaradásunkat szavatoló döntéseket. Soraikban is fel-feltűnnek követeléseink horizonttágítói, ám a döntéshozók legyintenek, pillanatnyilag csak ennyi megvalósítható. Ennyire futná csupán? Hiszen arról volt szó, többet akarunk!

Háromszék

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. december 1. csütörtök
  • MPP
>