""Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan."

& nbsp;

(Tamási Áron)

& nbsp;

& nbsp;

"Szerelmetes Szép Falumért, Szép Sarmaságomért!"

& nbsp;

(szabadon)

november 2011 hónap bejegyzései

Kövér: Nincs felmentés a felelősség alól

MTI
2011. november 23., szerda 16:30

Az elmúlt húsz év tanulságai alapján sok mindent újra kell gondolni – jelentette ki Kövér László házelnök a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén. Mint fogalmazott: az eltelt idő teljesítményéért a magyar politikai osztály felelős.

Share

A kóbor kutyák és a székelyek – Az MPP kijavítaná a népszavazási határozatot

 

Ha valóban eredményt akarunk elérni, ki kell javítanunk az amúgy apró és főként formai hibákat, és újra be kell terjesztenünk a Székelyföldről szóló népszavazási határozatot – nyilatkozta Kulcsár-Terza József, a kezdeményező MPP megyei elnöke.
Nem tartja jó ötletnek az elutasított határozat erőltetését, ismervén a román bíróságok hozzáállását, egészen biztosan a prefektúrának adnának igazat – mondotta.
Az MPP elnöke furcsállja, hogy egy kedden elfogadott törvény előírja, a kóbor kutyák sorsáról népszavazással döntsenek, de a Kovászna megyei prefektúra lehetetlenné teszi, hogy referendumot szervezzenek a székelység ügyében. Nem hiszi, hogy György Ervin prefektusnak bármiféle bántódása esett volna, ha nem támadja meg a határozatot, ugyanakkor az is különös, hogy a mostani kifogásokkal más esetekben nem éltek, például a március 15-e szabadnappá tételéről szóló határozatot is kilencen terjesztették be, azt is megtámadta a kormány­hivatal, de más okokból, ott a tizedik aláírás hiánya fel sem vetődött.

Share

Barátok közt – Székelyudvarhelyen

 

A Villanytelep utcai bölcsőde építése 1971-ben fejeződött be, az akkori időknek megfelelően a város építtette. Április 15-én indult be egy csoporttal, majd május 3-tól négy csoporttal működött, ami a rendes kapacitása, ez körülbelül 120 gyermeket jelent. Az építésben aktív részt vállalt Dr. Jaklovszky Alfonz gyerekorvos, aki az épület szakmai kialakítása felett bábáskodott, annak érdekében, hogy az intézmény rendeltetésének megfelelően épüljön. A bölcsőde eredetileg a Városi Kórházhoz, azazhogy az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozott.

1984-ben – több más intézményhez hasonlóan, mint pl. az óvodák – könyvelési tételként a Bölcsőde átkerült a Matrica gyárhoz, annak érdekében, hogy a működését biztosítani lehessen. A rendszerváltás után, 1991-ben az illetékes minisztérium (az ún. Kémiai Minisztérium, ahová a Matrica tartozott) megállapította, hogy “Creşa se redivide către Direcţia Sanitară a Municipiului Odorheiu Secuiesc” (1991. szept. 13), magyarán elismerte, hogy nem a Matrica tulajdona, hanem a városé.

Időközben a Roseal SA leprivatizálta a Bölcsőde épületét és a 2812 négyzetméteres területet! Hogyan volt lehetséges ez?

Share

Sărmăşagul pe drumul urbanizării – avagy Sarmaság a városiasodás útján (film)

Forrás: http://www.youtube.com/user/GraiulSalajului

Share

Tisztújítás az MPP-ben

 

Szombaton este fejeződött be a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezetének a Heltai-alapítvány székhelyén megtartott tisztújító közgyűlése. A leköszönő elnökség vázolta az elmúlt időszak történéseit és a küszöbön álló feladatokat. A választás nyomán a régi-új elnök két évre szóló mandátummal Keizer Róbert, alelnök dr. Szász Csaba, városi küldött dr. Fodor Alpár, elnökségi tagok: Pávai Mária, dr. Tarsoly Sándor és ifj. Tarsoly Sándor György. Két új funkcióval is bővült a vezető testület, ugyanis ügyvezető elnököt és alelnököt is választottak, előbbit Deák István, utóbbit pedig Gyurka Balla Ilona személyében. A tisztújítást követően a jelenlévők a párt előtt álló sürgős tennivalókat és a 2012-es évi választásokra való felkészülés teendőit vitatták meg.

Szabadsag.ro

Elutasított népszavazás

A Kovászna Megyei Prefektúra felszólította a Kovászna Megyei Tanácsot: vonja vissza azt a határozatát, amelyben a székelyföldi népszavazás kiírásáról döntött. A referendumot március 11-re tűzték ki. A Magyar Polgári Párt által kezdeményezett határozatot az RMDSZ frakciója is megszavazta. A hétvégén ülésezett a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) is, amely sajátos jogállást akar Európa nemzeti, nyelvi, vallási és kulturális sajátosságokat őrző régiói számára. A tanácskozáson az SZNT megbízta az állandó bizottságát, hogy dokumentumot és jogszabály-tervezetet dolgozzon ki ebben a témában.

Share

Miért fog Sarmaságon kétszer annyiba kerülni a vezetékes víz?

Olvasd el a magyarázatot, egyenesen honnan ha nem máshonnan mint a hivatalos dokumentumokból, íme:

 

R O M Â N I A Avizat favorabil,

JUDETUL SĂLAJ Secretar comună,

COMUNA ȘĂRMĂȘAG ______________

CONSILIUL LOCAL

Nr.2510/20 iunie 2011

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj

Consiliul Local al Comunei Șărmășag,județul Sălaj întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2011;

Având în vedere:

– prevederile art. 11 alin.( 2) și ale art. 36 alin(2) litera „d” și “e” alin. (6) litera „a” , pct.14 , alin.( 7) litera „c”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

– Expunerea de motive cu nr.2509/20 iunie 2011;

– Raportul de specialitate nr.2508/20 iunie 2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj;

– Avizele comisiilor de specialitate …;

Share

Közös fellépés Székelyföldért

 

Levélben fordult Hargita Megye Tanácsához és a marosszéki önkormányzatokhoz Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke, kéri, minél gyorsabban tűzzék napirendre az egységes székelyföldi régió létrehozataláról szóló népszavazási határozatot, jó lenne, ha minden érintett településen egy időben szervezhetnék meg a referendumot.

Share

MPP: Állásfoglalás a prefektus nyárádszeredai tanácstagok elleni támadásáról

Az RMDSZ-t okolja Szász Jenő

Zavarja Szász Jenő MPP-elnököt az, ahogyan az RMDSZ a népszámlálás előzetes adatait értékeli, meglátása szerint semmi ünnepelnivaló nincs azon, hogy a románság nagyobb arányban fogy, mint a magyarság, hiszen húsz év alatt majdnem kétmillióról alig 1,3 millióra csökkent a romániai magyarság lélekszáma.

Az RMDSZ húsz éve kisajátította a magyarság közéleti képviseletét, 1996 óta folyamatosan a hatalom részesei, de hiába próbálják sikerként eladni a mostani eredményeket, nagy mértékben felelősek azért, hogy ilyen sokan elhagyták szülőföldjüket. Szász Jenő értékelése szerint az RMDSZ célt tévesztett, "csak a vezetékes vízzel, a csatornázással foglalkoznak, úgy tesznek, mintha dolgoznának, és közben falvaink elnéptelenedtek". Az MPP elnöke úgy látja, ez elhibázott recept, nem ez az itthonmaradás eszköze, annyit értek el, hogy most már azért is fizetniük kell a falvakon élőknek, ami eddig ingyen volt. A jövőkép hiánya vezetett az óriási népességfogyáshoz, szembe kell nézni ezzel, és megkongatni a vészharangot. Nem megszépített statisztikákkal kell vigasztalódni, hanem megoldást találni a fogyás megfékezésére – fejtette ki Szász Jenő.

Háromszék

MPP: Állásfoglalás a prefektus nyárádszeredai tanácstagok elleni támadásáról

Share

Meg kell kongatni a vészharangot

 

A romániai magyarság fogyásáért valakinek felelnie kell – szögezte le Sepsiszentgyörgyön Szász Jenő. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint nem lehet elfogadható magyarázat és vigasz sem, hogy a románok száma nagyobb mértékben csökkent.

„A romániai magyarságnak nincs jövőképe, ezért az életképes, erős, gyereket vállaló fiatalok kivándorolnak. Ebben nagy szerepe van a politikumnak, azon belül a kormány által hozott döntéseknek. Az RMDSZ 20 éve kormányon van, a felelősség a szövetséget is terheli” – fejtette ki szerdai sajtótájékoztatóján Szász Jenő.

„Az RMDSZ eltévesztette a célt. Lehet, hogy fontos a vidéki polgármestereknek a vízvezetés, csatornázás, ezzel azt a látszatot keltik, hogy dolgoznak, miközben a falvaink elnéptelenednek. Nem jó a recept, nem létezik jövőkép az erdélyi magyarság számára, innen ered a fogyás” – emelte ki az MPP elnöke Sepsiszentgyörgyön. Szász szerint nem a népszámlálási adatokat kell elferdíteni, félremagyarázni, nyugtatni saját magunkat, hanem szembe kell nézni a tényekkel és meg kell kongatni a vészharangot. „Valakinek vállalnia kell a felelősséget azért, hogy az egykor erős, több mint 2 milliót számláló romániai magyar közösség 1,3–1,4 millióra fogyott. A veszteség óriási” – tette hozzá Szász.

Share

Állásfoglalás

 

a marosvásárhelyi és Maros megyei jelöltállítás kapcsán

A Magyar Polgári Párt üdvözli Tőkés László megállapodást szorgalmazó nyilatkozatát

Marosvásárhely stratégiai pontja az erdélyi magyarságnak, és mint ilyen a Magyar Polgári Párt rendkívüli odafigyeléssel és felelősséggel kezeli a jövő évi önkormányzati választások előkészítését ebben a városban.

Többször is világossá tettük álláspontunkat mely szerint a polgári alakulat a teljes nemzeti egység megvalósítása érdekében pártok felett álló személyt javasol polgármester-jelöltnek. Meggyőződésünk hogy olyan jelöltre van szükség Marosvásárhely esetében, aki a város magyarsága, sőt a román nemzeti közösség legalább egy részének bizalmát is élvezi. Marosvásárhelyen olyan személyt kell állítani, aki meg tudja nyerni a választásokat, mondtuk már 2008-ban, amikor Bölöni Lászlót javasoltuk, és hirdetjük most is, amikor megismételtük javaslatunkat 2012-re vonatkozóan. Ebben a szellemben tettük meg további nevesítéseinket is. Ebben a kontextusban üdvözöljük Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének legutóbbi, a marosvásárhelyi polgármester-választás tárgyában született állásfoglalását is, mely szerint Vass Levente, a bukott egészségügyi miniszter tanácsadója nem lehet Marosvásárhely magyarságának egységes jelöltje. Egyetértünk abban, hogy Kelemen Atilla és Borbély László RMDSZ-es csúcspolitikusok bukása után Vass Levente könnyűnek találtatik, s mint olyan eleve kudarcra ítélt.

Share

Breaking news: dr. Vass Leventét kizárólag az RMDSZ támogatja

 

Az MPP nem támogatja dr. Vasst, és most az EMNT is visszalépett. Tőkés László „szükségesnek tartja tisztázni, hogy – a helyzet jelenlegi állása szerint –Vass Levente nem az RMDSZ és az EMNT-EMNP közös, hanem kizárólag a Maros megyei és a marosvásárhelyi RMDSZ saját polgármester-jelöltje.”

Központ.ro

Tőkés: Vass Levente nem közös jelölt Marosvásárhelyen, koalíciós egyezség szükséges

Vass Levente nem az RMDSZ és az EMNT/EMNP közös polgármesterjelöltje Marosvásárhelyen – figyelmeztetett Tőkés László, aki koalíciós egyezségre alapuló megállapodást szorgalmaz. Az EMNT elnöke hétfőn nyilatkozatban leszögezte: „az etikus és ügyszerű nemzeti politikától teljességgel idegen hangnemben” nyilatkozott a polgármesterjelölt-állításról az RMDSZ Maros megyei elnöke.

Kronika.ro

MPP: az ideális jelölt Smaranda Enache – Közlemény

A Magyar Polgári Párt Marosvásárhelyi és Maros Megyei Szervezete határozottan kitart azon korábbi álláspontja mellett, hogy Marosvásárhelynek egy pártok feletti, köztiszteletben álló polgármesterre van szüksége.
Ennek értelmében felkérjük az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezetét, hogy vizsgálják felül korábbi álláspontjukat és válasszák azt a lehetőséget, amely összhangban van a létrejöttük céljával.

Share

Törvényes a népszavazás – Konstanca megyei precedens

Share

Közlemény

 

A Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete felháborodással értesült Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének legutóbbi megnyilvánulásáról, amikor erőszakkal eltávolíttatta az ülésről Árus Zsoltot, a Magyar Polgári Párt tanácsosát.

1989 előtt Ceauşescu és elvtársai a Szekuritáteval a Duna-csatornához deportálták az ellenvéleményüknek hangot adókat, huszonkét évvel az úgynevezett rendszerváltás után pedig erőszakkal vitetik ki a teremből azokat, akik nem hű pártkatonaként tapsolnak vagy – urambocsá’ – nem vezényszóra emelgetik a karjukat szavazás gyanánt a megyei tanácsban. Árus Zsolt önkormányzati képviselő kritikával illette a megyevezetőt és az RMDSZ hazug, mérgező (ciános) politizálását, Borboly Csaba pedig, aki nem megyei elnökként, hanem megyei első titkárként viselkedik, ezt nem tűrhette!

A Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete elítéli Borboly Csaba egész tevékenységét. Az, aki tizenöt-húsz fős sajtóirodát működtet csak azért, hogy az ugyancsak letűnt időkre emlékeztető személyi kultuszát propagálja, illetve, hogy palástolja már-már legendás műveletlenségét és kulturálatlanságát, nem való Hargita Megye Tanácsának elnöki székébe. A Magyar Polgári Párt Borboly Csaba esetéből kiindulva elítéli az RMDSZ egész káderpolitikáját, amely felkészületlen, fél-analfabéta, de annál gátlástalanabb személyeket juttat felelősségteljes tisztségekbe. Éppen ezért, a Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete továbbra is sürgeti a posztkommunista korszakban kialakult demokrácia-deficit megszüntetését és magyar közösségünk felemelkedését szolgáló erdélyi magyar rendszerváltást!

Share

A Marosvásárhely polgármesteri tisztségére nevesített jelöltekkel egyeztetettek a Magyar Polgári Párt országos és helyi vezetői

 

Október 27.-én Szász Jenő pártelnök, László György Maros megyei elnök és Kelemen Ferenc, a marosvásárhelyi szervezet elnöke megbeszéléseket folytatott külön-külön Smaranda Enache asszonnyal, a Pro Európa Liga társelnökével, dr. Benedek Imre kardiológussal és Biró Zsolttal, a Marosszéki Székely Tanács elnökével, mindhárom személyiséget arra bíztatva, hogy vállaljanak szerepet Marosvásárhely és a megye közéletében. Ennek megfelelően mindhárom megbeszélésen áttekintették a jövőbeni együttműködés lehetőségeit és annak feltételeit.

A polgári alakulat képviselői ismertették elképzelésüket egy olyan együttműködési forma kialakításáról, amelynek keretei közt mindhárom személyiség, illetve az általuk képviselt szervezetek, eszmék érvényesülnek, annak érdekében, hogy a különböző erők ne kioltsák, hanem erősítsék egymást.

A Magyar Polgári Párt három olyan személlyel kezdeményezett megbeszélést, akik széleskörű támogatásra érdemesek, ezért felkérjük Marosvásárhely lakosait, a politikai élet további szereplőit, civil szervezeteket és történelmi egyházainkat, hogy nevezett közismert személyek közéleti szerepvállalását támogassák. 

Meggyőződésünk, hogy közösen sikerülni fog és kialakíthatjuk azt a széleskörű, sikeres együttműködést, amelynek segítségével Marosvásárhely végre elindulhat a rendszerváltás útján.

Marosvásárhely – Székelyudvarhely, 2011.október 28.

                                                                           Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Share

Napirendre tűzték a népszavazást, de nincs egyetértés

 

Napirendre tűzte a megyei tanács az MPP népszavazási kezdeményezését, ám eddig minden szakbizottság leszavazta a tervezetet. Kulcsár-Terza József, a párt megyei elnöke elmondta, RMDSZ-es kollégáik pártutasításra hivatkozva tartózkodnak vagy nemmel szavaznak, és ez előrejelzi a hétfőre halasztott tanácsülésen várható végső voksot is. Az MPP ennek ellenére nem adja fel, nyitottak a tárgyalásra, egyeztetésre és arra, hogy az RMDSZ kívánságának megfelelően módosítsák beterjesztésüket – mondotta Kulcsár.

Az MPP elnöke felidézte: július 13-án nyújtották be a székelyföldi megyék közigazgatási átszervezése kapcsán tartandó népszavazás­ról szóló határozatot, és bár a Hargita megyei tanácselnök, Borboly Csaba elzárkózott a polgáriakkal való egyeztetéstől, Tamás Sándor késznek mutatkozott a tárgyalásra, ám utóbb ez az ígéret is szavak szintjén maradt. A legutóbbi tanácsülésen, egy hónappal ezelőtt élénk vitát váltott ki, hogy az MPP kérte tervezete napirendre tűzését. Kiderült, a javaslattevők sem tudják pontosan meg­fo­galmazni, mit szeretnének, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi RMDSZ-elnök pedig a szövetség nevében fejtette ki, még a formai követelményeknek sem felel meg a tervezet. Ismét mindenki késznek mutatkozott a tárgyalásra, ám gyakorlati lépés továbbra sem történt.

Share

Hozzászólások

Kategóriák