Archive

Monthly Archives: november 2011

Kövér: Nincs felmentés a felelősség alól

MTI
2011. november 23., szerda 16:30

Az elmúlt húsz év tanulságai alapján sok mindent újra kell gondolni – jelentette ki Kövér László házelnök a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén. Mint fogalmazott: az eltelt idő teljesítményéért a magyar politikai osztály felelős.

Az Országgyűlés elnöke szerint az elmúlt húsz esztendő magyar nemzetpolitikai teljesítménye – jó néhány enyhítő körülmény ellenére – a magyar politikai osztály „műve és felelőssége”. Kövér László a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tizedik plenáris ülésének szerdai nyitónapján úgy fogalmazott: a felelősségünk nem egyenlő, de közös, és nincs felmentés alóla. „Ennek a nyomasztó felelősségnek a kiporciózását” rövid távon, nem mindig méltányosan, a választópolgárok, hosszabb távon – „megfellebbezhetetlenül” – a magyar történelem végzi el – mondta. A kialakult helyzetnek – tette hozzá – természetesen van megoldása, és ebben a megoldásban segíthet a Máért felelős munkája.
Az Országgyűlés elnöke kiemelte: az elmúlt húsz esztendő tanulságai alapján sok mindent újra kell gondolni. Példaként említette, hogy a szomszédos országokban hatalmi szerepkörbe kerülő magyar politikai osztály valójában mit képvisel: a magyarok érdekeit a többségi államvezetésben, vagy a többségi államvezetés érdekeit a magyarok között, esetleg egyfajta moderátor-, pacifikáló szerepet választ magának, saját jól felfogott csoportérdekét követve.
„És ugyanez a felvetés bármikor igaz lehet a magyarországi politikai osztályra is” – mondta Kövér László, hozzátéve: mindenki eldöntheti, kit képvisel: a nemzeti érdekeket nemzetközi porondon, vagy „a nemzetközi érdekek ügynöke a hazai pályán”. A házelnök szerint a magyarországi választópolgárok – „értékelve a balliberális politikai osztály ténykedését” – 2010-ben félreérthetetlenül kifejezték ebben a kérdésben az elvárásukat.
„Az iránytűt kell pontosan beállítani”
Kövér László kitért arra is, hogy történelmi mércével mérve az 1920-tól 1990-ig terjedő időszaknak nemzetpolitikai értelemben „egyértelműen vesztesei voltunk”. 1990 után új mozgástér keletkezett, ám az elmúlt húsz évben „ennek a lehetőségnek sem lettünk a nyertesei”. Az nem kérdés, hogy a mostani nemzetközi válságnak ismét „a vesztesei vagyunk”, a kérdés az, hogy a válság utáni újrakezdésnek „hogyan legyünk nemzetpolitikai vonatkozásban is kedvezményezettjei” – mutatott rá. Úgy fogalmazott: annak a hajósnak, aki nem tudja a célt, semmilyen időjárás, semmilyen széljárás nem segít. A magyar nemzetpolitikában tehát „még nem a vitorlákat, hanem az iránytűt és hozzá a térképet kell pontosan beállítani”.
Kövér László szerint nagyon megérett az idő arra, hogy az elmúlt húsz esztendő nemzetpolitikai mérlegét közösen megvonják, összegezzék a tanulságokat. A Máért szerdai ülése ennek a mérlegkészítésnek és összegzésnek lehet egy fontos állomása. A házelnök megállapítása szerint a nemzetpolitikában az elmúlt húsz esztendőben kibontakozott természetes és természetellenes viták közepette érdemes azonosítani azt a néhány ügyet, amelyben húsz esztendeje a Kárpát-medencei magyar politikai osztály elvi egyetértése a mai napig töretlen, és érdemes ezen ügyek tükrében megvizsgálni az elmúlt húsz év közös nemzetpolitikai teljesítményét.
Amiben teljes egyetértés van
A kormánypárti politikus két ügyet említett, amelyben „a határokon belüli és kívüli teljes magyar politikai osztály” elvben egyetért, s azt mondta, néha úgy érzi, ezen a két tételen kívül napjainkra alig maradt bármi más, amiben teljes és feltétlen nemzetpolitikai egyetértés lenne közöttük. Az egyik tétel szerint nincs, nem lehet eredményes magyar nemzetpolitika gazdaságilag erős és politikailag tekintélyes magyar állam nélkül. A másik tétel szerint a határon túlinak mondott magyar közösségeknek joguk van ahhoz, hogy a szülőföldjükön boldoguljanak, és mindehhez megoldást a szomszédos államok területi épségét nem sértő, Európában már létező, legitim önrendelkezési formák, azaz az autonómia különböző válfajai biztosítják – emelte ki Kövér László.
Emlékeztetett, hogy mindkét nemzetpolitikai tételt, amelyek egyben „céltételezések” is voltak, még 1989-90-ben, a politikai rendszerváltások idején megfogalmazták, és ma is hisznek benne. Bár, ami az autonómia stratégiai célkitűzését illeti, ebben az egyetértés túlságosan is elvi természetű, és „bántóan nélkülözi” a közös nevezőt a gyakorlati részletekben. „A baj az, hogy ezen célokhoz az elmúlt húsz esztendőben összességében nem közeledtünk, hanem távolodtunk azoktól” – mondta Kövér László.

2011. NOVEMBER 25., PÉNTEK

Biomasszából energiát, japánul, Erdélyben

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/66454
2011. november 25.
Ö. I. B.

Kolozs, Bihar és Szatmár megyei magyar agrárszakemberek, mezőgazdasági gépkereskedők, polgármesterek találkoztak tegnap délután a Mikó étteremben Yasujuki Takagival, Japán bukaresti nagykövetségének gazdasági tanácsosával, és Kohei Matsushitaval, aki a legjelentősebb bioenergiát hasznosító technológiát gyártó vállalat tulajdonosa. Utóbbi ismertette az érdeklődőkkel azokat a lehetőségeket, amelyekkel Erdélyben is áramfejlesztésre lehet fordítani sok mezőgazdasági mellékterméket.

A biomassza lehet szalma, faforgács, kukoricaszár stb., melyből évente átlagosan 11 tonnányi feldolgozásával 1000 KWh villamos energiát termelnek a kis erőművek. Japánban egy-egy ilyen üzem működéséhez 15 km-es körzet növényi hulladéka elegendő.

A berendezés felépítése egyszerű, 7 év alatt amortizálódik, kezeléséhez egyetlen ember elegendő, a személyzet három váltásban dolgozik. Költsége áfástól 4 330 000 euró. Mivel Japánban nincs országos áramhálózat, kisebb energiafüggetlen közösségeket látnak el ezekkel a központokkal. És nyersanyagban nincs hiány, mert a legtöbb ház fából épül, amelyek lebontásával sok fahulladék keletkezik.

A találkozót az Magyar Polgári Párt (MPP) szervezte meg, melynek kolozsvári elnöke, Keizer Róbert a sajtónak elmondta: olyan együttműködést szeretnének kiépíteni a japán féllel, amelyből az önkormányzatok, a kis közösségek nyernének a legtöbbet.

Uniós pályázással Erdélyben 6 bioüzemet építenének, az erdélyi viszonyokhoz igazítva, melyek költségének 70 százalékát az EU, 5– 10 százalékát a japán befektető, a többit pedig helyi önkormányzatok és vállalkozók állnák. A távol-keleti vendég decemberben visszatér, és konkrét tárgyalásokba bocsátkozik a jelentkező önkormányzatokkal a pályázatok kidolgozásáról.

MPP-PRESS

A kóbor kutyák és a székelyek – Az MPP kijavítaná a népszavazási határozatot

 

Ha valóban eredményt akarunk elérni, ki kell javítanunk az amúgy apró és főként formai hibákat, és újra be kell terjesztenünk a Székelyföldről szóló népszavazási határozatot – nyilatkozta Kulcsár-Terza József, a kezdeményező MPP megyei elnöke.
Nem tartja jó ötletnek az elutasított határozat erőltetését, ismervén a román bíróságok hozzáállását, egészen biztosan a prefektúrának adnának igazat – mondotta.
Az MPP elnöke furcsállja, hogy egy kedden elfogadott törvény előírja, a kóbor kutyák sorsáról népszavazással döntsenek, de a Kovászna megyei prefektúra lehetetlenné teszi, hogy referendumot szervezzenek a székelység ügyében. Nem hiszi, hogy György Ervin prefektusnak bármiféle bántódása esett volna, ha nem támadja meg a határozatot, ugyanakkor az is különös, hogy a mostani kifogásokkal más esetekben nem éltek, például a március 15-e szabadnappá tételéről szóló határozatot is kilencen terjesztették be, azt is megtámadta a kormány­hivatal, de más okokból, ott a tizedik aláírás hiánya fel sem vetődött.

„Szeretném, ha nem csak szín­játék lenne az RMDSZ részéről a népszavazás támogatása."– mondotta az MPP elnöke.
„Ha ebben a formában megyünk tovább – tette hozzá Kulcsár Terza József –, halálra van ítélve a kezdeményezés, de ha az RMDSZ-frakció is mellénk áll, kijavítjuk a hibákat, és a jövő heti tanácsülésen a visszavonás után elfogadjuk az immár jó tervezetet, akkor eredményesek lehetünk."
A következő napokban kezdeményezi az egyeztetést Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel és az RMDSZ-frakcióval, bízik benne, sikerül megállapodniuk. Egyelőre semmit nem tud arról, Hargita megyében történt-e bármilyen előrelépés, felhívását múlt héten elküldte, semmilyen visszajelzést nem kapott. Meglátása szerint, ha az RMDSZ szándéka valós, akkor Tamás Sándor egyeztet Borboly Csabával, Hargita megyei kollégájával, és hamarosan ott is napirendre tűzik azt a határozatot, amely egy Székelyföld nevű közigazgatási egység létrehozataláról szóló népszavazás megszervezéséről dönt.
Farkas Réka
Háromszék

Kérdőjelek a megyei képviselőtestület pénteki ülése előtt

A Magyar Polgári Párt Hargita megyei frakciójának közleménye

Borboly Csaba megyei tanácselnök péntekre hívta össze Hargita megye képviselőtestületének novemberi ülését. A napirenden 36 határozat-tervezet szerepel, melyek közül több is komoly kérdőjeleket vet fel. Ezekből hadd említsünk meg hármat:

1. Már korábban is jeleztük, hogy szabálytalan a tévé-stúdió létrehozása és működtetése a megyeházán. Egy önkormányzatnak nem hatásköre és nincs joga ilyesmit tenni, ez újabb példa arra, hogy az elnök kizárólag a saját személyes érdekei szerint jár el. Az eszközök leltára alapján mintegy 270.000 lejt költött kamerákra megy egyéb eszközökre, holott erre a képviselőtestülettől semmilyen felhatalmazást nem kért és nem kapott. Jogos a kérdés, hogy honnan vette el erre a célra a pénzt, kiket vagy miket rövidített meg ez által? Hasonlóképpen tisztázásra vár az, hogy ezeket az eszközöket kik és milyen alapon használják? Netán stúdió-személyzetet is alkalmazott akkor, amikor minden önkormányzat létszám-hiánnyal küzd, hisz az érvényes jogszabály szerint még az önkormányzati feladatok ellátására hivatott személyeket sem szabad évek óta alkalmazni? Csak úgy sorjáznak a kérdések, melyekre előbb vagy utóbb érdemi válaszokat is kell adnia Borboly Csaba elnök úrnak.

A téma kapcsán fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az év elején jeleztük a számvevőszéknek, hogy arra utaló jelek vannak, hogy a 84/2009-es (amúgy kétes törvényességű) határozat leple alatt, a megyei tanács elnöke közpénzeket költ állandó választási kampányára. Élünk a gyanúperrel, hogy a most napirenden szereplő tervezet (ami arról szól, hogy az eszközöket a megye ingyenes használatba adja egy egyesületnek) kapcsolatban van a számvevőszéki kivizsgálással.

2. Tavaly a megyei önkormányzat Honline Media néven, 300.000 lej törzstőkével egy céget hozott létre. Az indoklás akkor az volt, hogy majd az fogja kiadni a Hargita Népe című megyei lapot. Annak ellenére, hogy az újságot azóta is a Hargita Népe lapkiadó adja ki (amit nemrég minősítettek át – szintén kétséges módon – közművelődési intézménnyé, illetve aminek ezen az ülésen akarnak jóváhagyatni egy tetemes anyagi támogatást), a Honline Media valamilyen tevékenységet csak folytatott a tavalyi évben, hisz az év utolsó pár hónapjában sikerült felhalmoznia egy igen tetemes – mintegy 217.000 lej – veszteséget. Közpénzről lévén szó, a cég vezetője, vagy az őt tisztségbe juttatók ki kellene hogy álljanak a nyilvánosság elé, s magyarázzák meg, mi is történik ott.

A cég közgyűlésében a megyét Hajdú Gábor képviseli, aki állítólag benyújtotta lemondását (azt írásban mi nem láttuk, csak a vonatkozó határozat-tervezet indoklásában olvastuk), ezért a testületnek új képviselőt kell helyette kinevezni. Jogos a kérdés, hogy Hajdú Gábor miképpen képviselte a megye érdekeit, ha ekkora veszteség halmozódott fel, illetve miért lett neki olyan sürgős lemondani?

3. Szintén problémás a Harviz Rt. ügye. Regionális vízszolgáltató lévén azt a kiszolgált települések közösen kellett volna hogy létrehozzák, eleve elhibázott volt az, hogy csak a megye és Csíkszereda részvényes a cégben. Pontosan egy évvel ezelőtt döntött a megyei képviselőtestület arról, hogy részvényeket ad át a társulás minden egyes településének, s így a maga részesedése 10%-ról 8.85%-ra csökken (304/2010-es határozat). Ezzel szemben a mostani ülés napirendjén szerepel egy olyan tervezet, aminek értelmében a két részvényes törzstőkét emel, oly módon, hogy megmaradnak az eredeti arányok, azaz 90% Csíkszeredának és 10% Hargita megyének. Két eset lehetséges: vagy nem hajtották végre az egy évvel ezelőtti határozatot (ami igen súlyos dolog, a felelős pedig Borboly Csaba), vagy pedig a mostani tervezet előkészítői tájékozatlanok, nem tudják, hogy mit mire akarnak módosítani.

Véleményünk szerint már ez a három tervezet is sok kérdőjelt vet fel a megyei közpénzekkel való gazdálkodással kapcsolatban.

Az októberi tanácsülésen az derült ki, hogy a megyei adminisztráció óriási lemaradásban van a költségvetés végrehajtása, a közpénzek- köztük a fejlesztésre szánt összegek-elköltése terén.

Vajon még milyen meglepetést tartogat a megye lakói számára az áttekinthetetlen pénzügyi politika?

Gyergyóditró, 2011.XI.22.

A polgári frakció nevében

Kovács Árpád András

MPP-PRESS

Barátok közt – Székelyudvarhelyen

 

A Villanytelep utcai bölcsőde építése 1971-ben fejeződött be, az akkori időknek megfelelően a város építtette. Április 15-én indult be egy csoporttal, majd május 3-tól négy csoporttal működött, ami a rendes kapacitása, ez körülbelül 120 gyermeket jelent. Az építésben aktív részt vállalt Dr. Jaklovszky Alfonz gyerekorvos, aki az épület szakmai kialakítása felett bábáskodott, annak érdekében, hogy az intézmény rendeltetésének megfelelően épüljön. A bölcsőde eredetileg a Városi Kórházhoz, azazhogy az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozott.

1984-ben – több más intézményhez hasonlóan, mint pl. az óvodák – könyvelési tételként a Bölcsőde átkerült a Matrica gyárhoz, annak érdekében, hogy a működését biztosítani lehessen. A rendszerváltás után, 1991-ben az illetékes minisztérium (az ún. Kémiai Minisztérium, ahová a Matrica tartozott) megállapította, hogy “Creşa se redivide către Direcţia Sanitară a Municipiului Odorheiu Secuiesc” (1991. szept. 13), magyarán elismerte, hogy nem a Matrica tulajdona, hanem a városé.

Időközben a Roseal SA leprivatizálta a Bölcsőde épületét és a 2812 négyzetméteres területet! Hogyan volt lehetséges ez?

Azóta is a bölcsőde módszeres leépítése és ellehetetlenítése folyik, kabaréba illő jelenetekkel: falak felhúzása, amelyek az egészségügyi engedély megszerzését akadályozzák; ablakok kicserélése, anélkül, hogy a szigetelésről gondoskodnának; a fűtőtestek leszerelése, amelyeket a személyzet önerőből tetet vissza, hogy a tanügyi évet elkezdhessék stb.-stb. Borbáth István és az RMDSZ többségű tanács ideje alatt az is megtörtént, hogy költségvetés nélkül akarták hagyni az intézményt: a szülők tanácsülésre való bevonulására volt szükség annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő.

2008-ban, mikor megszűnt a mindaddig RMDSZ többségű tanács, lépni lehetett, ezért a város akkori polgármestere 2008. január 28-án keresetet adott be a bölcsőde visszaperelésének érdekében, ezt átutalták a marosvásárhelyi Táblabírósághoz, mint vagyoni kérdést, 2008. május 9-én pedig elutasították, mint „felbélyegezetlen” keresetet.

Érdekes lenne utánanézni, ki mulasztotta el a bélyegilleték kifizetését, mint ahogy annak is, ki tiltotta meg a Városházán, hogy a per újrafelvételre kerüljön?

2005-ben Slănic város hajszálra megegyező témában pert nyert, ők elkötelezettebbek voltak saját városuk irányába. Ez jogi precedenst teremt arra, hogy az épület és a telek visszaperelhető a város számára.

Ehhez képest mi történik a Familia Kft. keretein belől Bunta Levente polgármesterkedése alatt?

2009-től megnehezítik a beiskolázást, amelyet a Polgármeseri Hivatal hatáskörébe utalnak át (!?). A keretlétszám megállapítása tulajdonképpen a tanács feladata lenne! Így lesz 120 gyerekből 60, annak érdekében, hogy az épületet ki lehessen üríteni a Roseal SA javára. Mi több, a polgármester – a tanács tudta nélkül – bérleti szerződést köt a Roseal-al, amely értelmében 144 millió régi lejt fizet havonta, amelyekhez hozzájönnek még a fenntartási költségek is. Továbbá, a szerződés lejártakor, 2011 december 31-én át kell adni az épületet a Roseal-nak, természetesen jó állapotban, amelyet egy három tagú bizottság fog megállapítani. Kettőt közülük a “tulajdonos” ad.

A Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselői felkérik Bunta Leventét, hogy ne a Roseal, illetve Borbáth István, hanem a város érdekeit képviselje ebben az ügyben. A városnak az az érdeke, hogy tulajdonába jusson annak az épületnek, amely őt illeti, a megoldás pedig az, hogy a városi tanács újra indítsa a pert, illetve felfüggessze ezt az ominózus szerződést.

A Magyar Polgári Párt tanácsosai mindezt szorgalmazni fogják egy rendkívüli tanácsülésen.

a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselőinek nevében,

Molnár Miklós

Székelyudvarhely, 2011 november 22.

MPP-PRESS

1

Sărmăşagul pe drumul urbanizării – avagy Sarmaság a városiasodás útján (film)

Forrás: http://www.youtube.com/user/GraiulSalajului

Tisztújítás az MPP-ben

 

Szombaton este fejeződött be a Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezetének a Heltai-alapítvány székhelyén megtartott tisztújító közgyűlése. A leköszönő elnökség vázolta az elmúlt időszak történéseit és a küszöbön álló feladatokat. A választás nyomán a régi-új elnök két évre szóló mandátummal Keizer Róbert, alelnök dr. Szász Csaba, városi küldött dr. Fodor Alpár, elnökségi tagok: Pávai Mária, dr. Tarsoly Sándor és ifj. Tarsoly Sándor György. Két új funkcióval is bővült a vezető testület, ugyanis ügyvezető elnököt és alelnököt is választottak, előbbit Deák István, utóbbit pedig Gyurka Balla Ilona személyében. A tisztújítást követően a jelenlévők a párt előtt álló sürgős tennivalókat és a 2012-es évi választásokra való felkészülés teendőit vitatták meg.

Szabadsag.ro

Elutasított népszavazás

A Kovászna Megyei Prefektúra felszólította a Kovászna Megyei Tanácsot: vonja vissza azt a határozatát, amelyben a székelyföldi népszavazás kiírásáról döntött. A referendumot március 11-re tűzték ki. A Magyar Polgári Párt által kezdeményezett határozatot az RMDSZ frakciója is megszavazta. A hétvégén ülésezett a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) is, amely sajátos jogállást akar Európa nemzeti, nyelvi, vallási és kulturális sajátosságokat őrző régiói számára. A tanácskozáson az SZNT megbízta az állandó bizottságát, hogy dokumentumot és jogszabály-tervezetet dolgozzon ki ebben a témában.

manna.ro/stiridecluj.ro

Filip dosszié – Pálfi Géza élete és halála

http://www3.tvr.ro/magyar/2011/05/filip-dosszi%C3%A9-p%C3%A1lfi-g%C3%A9za-%C3%A9lete-%C3%A9shal%C3%A1la/

MPP-PRESS

4

Miért fog Sarmaságon kétszer annyiba kerülni a vezetékes víz?

Olvasd el a magyarázatot, egyenesen honnan ha nem máshonnan mint a hivatalos dokumentumokból, íme:

 

R O M Â N I A Avizat favorabil,

JUDETUL SĂLAJ Secretar comună,

COMUNA ȘĂRMĂȘAG ______________

CONSILIUL LOCAL

Nr.2510/20 iunie 2011

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj

Consiliul Local al Comunei Șărmășag,județul Sălaj întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2011;

Având în vedere:

– prevederile art. 11 alin.( 2) și ale art. 36 alin(2) litera „d” și “e” alin. (6) litera „a” , pct.14 , alin.( 7) litera „c”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

– Expunerea de motive cu nr.2509/20 iunie 2011;

– Raportul de specialitate nr.2508/20 iunie 2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj;

– Avizele comisiilor de specialitate …;

– prevederile art. 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin (2) , articolele 21-24 și art. 41 alin(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

– prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si canalizare semnat între Asociația Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, a cărui membru este comuna Șărmășag și S.C Compania de Apă S.A;

– art. 59 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 , privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:

Art. 1 – Aprobă delegarea prin gestiune a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă si canalizare , proprietatea comunei Șărmășag, către Compania de Apa Somes S.A, conform anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 –Se împuternicește Asociatia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, prin reprezentantul sau legal să semneze în numele și pentru comuna Șărmășag actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A , care va avea ca obiect bunurile prevăzute în anexă, parte integranta a acestei hotărâri.

Art. 3- Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Someș S.A este pe durata existenței Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimenatre cu apă si canalizare, semnat între Asociatia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa, a cărui membru este comuna Șărmășag și S.C. Compania de Apă Someș S.A.

Art. 4- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și Asociatia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Institutia Prefectului Judetului Sălaj;

-Primarul comunei;

-Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa;

– Dosar ședință;

-Dosar hotărâri.-

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,

 

R O M Â N I A Avizat favorabil,

JUDETUL SĂLAJ Secretar comună,

COMUNA ŞĂRMĂŞAG _____________

CONSILIUL LOCAL

Nr.2563/24 iunie 2011

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru concesionarea unor suprafete de teren proprietatea comunei ŞĂRMĂŞAG

Consiliul local al comunei ŞĂRMĂŞAG,judetul SĂLAJ întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2011;

Având în vedere:

– prevederile art.36(2),lit.”c”,alin.(5), lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile O.U.G nr.34/2006,privind atribuirea contractelor de achiziție public, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Studiul de oportunitate pentru concesionarea unor suprafete de teren proprietatea comunei Sarmasag;

– Raportul viceprimarului nr.2561/24 iunie 2011 cu privire la propunerea pentru concesionarea unor suprafete de teren proprietatea comunei, teren având categoria de folosință – pășune;

– Expunerea de motive a primarului comunei cu nr.2562/24 iunie 2011;

In temeiul art.45,(2),lit.”a”şi ale art.115, lit.”b”din Legea nr.215/2001,privind administratia publicã localã,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul local al comunei Şărmăşag adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:

Art.1. Aprobă concesionarea prin licitatie publica a suprafeței de 100 ha pășune, proprietatea privată a comunei, situată în localitățile Lompirt și Ilișua.

Art.2. Aproba Studiul de oportunitate si Caietul de sarcini privind concesionarea obiectivelor mentionate la art.1, conform anexei nr.1 si 2, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Pretul de pornire al licitatiei se stabileste la 0,8 lei/mp./an.

Art.4.Durata concesiunii este de 1 an de zile.

Art.5.Aproba constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor si de organizare a licitatiei publice in vederea concesionarii obiectivului mentionat la art.1, în următoarea componență:

1.CSOBANKA ISTVAN ARPAD, viceprimarul comunei – presedinte;

2.OROIAN ANGELA RODICA, secretarul comunei – membru;

3.Reprezentantul D.G.F.P Sălaj – membru;

4.OLVEDI ARPAD,Inspector de specialitate Primaria comunei-membru;

5.DEMJEN ALEXANDRU,consilier local – membru;

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei domnul CSOBANKA ISTVA ARPAD.

Art.7.Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentei Hotărâri Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004, privind contenciosul administrativ.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

– Instituţia prefectului judeţului Sălaj;

– Primarul comunei;

– Dosar concesiuni;

– Dosar hotărâri;

– Dosar şedinţă.

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞĂRMĂŞAG

JUDETUL SĂLAJ Anexa la HCL nr…../……

TABEL CU BUNURI PRODUSE PENTRU CONCESIONARE

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Statia Captare

1

Sarmasag

Put Nr.1

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.2

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.3

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.4

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.5

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.6

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.7

3m(diam)

1

Statia de Captare

Put Nr.8

0.25m(diam)

1

Statia de Captare

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Pompa Submersibila

1.1 kw

1

Sarmasag

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Tablouri de comanda

1

Statia de Captare

Statie tratare

1

Statia de Captare

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Aerator

1

Statia de Captare

Aerator

1

Statia de Captare

Filtru

5

Statia de Captare

Pompa alimentare

Grunfos

15 kw

1

Statia de Captare

Pompa alimentare

Grunfos

15 kw

1

Statia de Captare

Pompa de spalare

Grunfos

4 kw

1

Statia de captare

Pompa de spalare

Grunfos

4 kw

1

Statia de captare

Pompa de spalare

Grunfos

4 kw

1

Statia de captare

Compresor

Simens

1

Statia de captare

Compresor

Simens

1

Statia de captare

Rerzervor AER

1

Statia de capatre

Rezervor APA B

2

Statia de capatre

Rezervor APA TR

1

Statia de capatre

Casa Poarta

1

St.Capt

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Statia de clorinare

1

Statia de capatre

Dozator Clor

1

Statia de capatre

Fosa Septica

1

Statia de capatre

Camin Apometru

1

Statia de capatre

Apometru

1

Statia de capatre

Conducta Canalizare

300(diam)

1

Statia de capatre

Camine Vizitare

1m(diam)

8

Statia de capatre

Conducta Adunctiune

200(diam)

600 ml

Statia de capatre

Tuburi Clori

3 Buc

Statia de capatre

Set Scule

1

Statia de capatre

Banc de lucru

1

Statia de capatre

Menghina

1

Statia de capatre

Tablou electric

1

Statia de capatre

Ventilator

2

St.Capt

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta Adunctiune

200m(diam)

Statia de capatre

Conducta de distributie

32m(diam)

475

Strada

Morii

Conducta de distributie

160

320

Rezervor Compensare

500 mc

1

Strada

Pomilor

Rezervor Compensare

500 mc

1

Strada

Pomilor

Camin Vane

31

Sarmasag

Statie Pompare Apa Menajera

1

Papret

Pompa submersibila

Willo

2

Papret

Statie Pompare Apa Menajera

Pedrolo

2

Strada

Albinei

Conducta Pompare Apa Menajera

PE 110

1700

Papret

Conducta Pompare Apa Menajera

PE 110

273

Strada Parcului

Conducta PompareApaM

Otel 200

280

Strada

Parcului

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta Pompare Apa Menajera

PE 75mm(diam)

135 ml

Strada Albinei

Canal Colector

Beton 300mm(diam)

Starda

Minerilor

Canal Colector

Strada

Florilor

Canal colector

Strada

Trandafirilor

Canal colector

Strada Parcului

Canal colector

Strada

Salajului

REȚEA ALIMENTARE CU APĂ

Conducta Polietilena

160mm/dm

764 ml

Strada

Primaverii

Conducta Polietilena

160mm/dm

200 ml

Starada

Turturelelor

Conducta Polietilena

32mm/dm

175 ml

Starada

Turturelelor

Conducta Polietilena

110mm/dm

343 ml

Starada

Viitorului

Conducta

Polietilina

32mm/dm

154 ml

Strada

Zorilor

Conducta

Polietilina

Denumire bunuri

50mm/dm

210 ml

Strada

Garoafelor

Nr.

Crt

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

215 ml

Strada

Salajului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

573 ml

Strada

Salajului

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

825 ml

Strada

Salajului

Conducta

Polietilina

75 mm/dm

430 ml

Strada

Crinului

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

1050 ml

Strada

Parcului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

990 ml

Strada

Minerilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

400 ml

Strada

Florilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

567 ml

Strada

Trandafirilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

666 ml

Strada

Izvorului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

464 ml

Strada

Crasnei

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

422 ml

Strada

Salcamului

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

1120 ml

Strada

Albinei

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

280 ml

Strada

Morii

Cond. Pol

50 mm/dm

400 ml

Str. Morii

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta

Polietilina

90 mm/dm

150 ml

Strada

Morii

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

147 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

90 mm/dm

390 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

100 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

63 mm/dm

561 ml

Strada

Garii

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

278 ml

Strada

Teilor

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

1032 ml

Strada

Teilor

Conducta

Polietilina

90 mm/dm

236 ml

Strada

Teilor

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

321 ml

Strada

Rasaritului

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

240 ml

Strada Viilor

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

220 ml

Strada

Liliacului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

74 ml

Strada

Crizantema

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

137 ml

Strada

Crizantema

Cond. Pol

32 mm/dm

224 ml

Str. Pietii

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

Conducta

Polietilina

63 mm/dm

293 ml

Strada

Stadionului

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

105 ml

Strada

Stadionului

Conducta

Polietilina

33 mm/dm

50 ml

Strada

Crinului

Conducta

Polietilina

110 mm/dm

157 ml

Strada

Castanilor

Conducta

Polietilina

40 mm/dm

220 ml

Strada

Mioritei

Conducta

Polietilina

32 mm/dm

205 ml

Strada

Pomilor

Conducta

Polietilina

160 mm/dm

369 ml

Strada

Amurgului

Conducta

Polietilina

50 mm/dm

150 ml

Strada

Teilor

REȚEAN COLECTARE APĂ MENAJERĂ

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

260 m

Strada

Teilor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

765 m

Strada

Garii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

115 m

Strada

Crizantemelor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

750 m

Strada

Primaverii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

390 m

Strada Pietii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

458 m

Strada

Stadionului

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

766 m

Strada

Turturelelor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

1225 m

Strada Salajului

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

250 mm/dm

260 m

Strada Garii

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

334 m

Strada Viitorului

2005

Retea de Colectare Apa Menajera PVC

300 mm/dm

278 m

Strada

Zorilor

2005

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

670 m

Strada Parcului

1999

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

1650 m

Strada

Minerilor

1953

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

250 mm/dm

303 m

Strada

Florilor

1953

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

250 mm/dm

378 m

Strada

Trandafirilor

1953

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

126 m

Strada

Salajului

1999

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

80 m

Strada

Parcului

1996

Retea de Colectare Apa Menajera Beton

300 mm/dm

95 m

Strada Parcului

1996

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞĂRMĂŞAG

JUDETUL SĂLAJ Anexa la HCL nr…../……

TABEL CU BUNURI PRODUSE PENTRU CONCESIONARE

Nr.

Crt

Denumire bunuri

Caracteristici

Cantitate

Nr. inv

Locaţia

Cod de clasificare

AN_PIF

Valoarea evoluată în contabilitate

Durata de amortizare

Observaţii

 

Retea de Colectare Apa Menajera

Viilor-Teilor

250 mm/dm

573 ml

 

Strada

Viilor

Teilor

 

2009-2010

     
 

Retea de Colectare Apa Menajera Teilor prin Salajului

250 mm/dm

354 ml

 

Stada

Teilor

Salajului

 

2009-2010

     
 

Retea de Colectare Apa Menajera Teilor-Mioritei

Rasarit-Garii

250 mm/dm

1778 ml

 

Strada

Teilor-Mioritei-Rasarituilui-Garii

 

2009-2010

     
 

Retea de Colectare Apa Menajera Crinului

250 mm/dm

573 ml

 

Strada

Crinului

 

2009-2010

     
 

Ret.de Col.Apa Men Izvorului Minerilor

250 mm/dm

1342 ml

 

Strada

Izvorului

Minerilor

 

2009-2010

     

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA ŞĂRMĂŞAG

CONSILIUL LOCAL

Nr.2638/ 29 iunie 2011

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29 iunie 2011, la sediul Primăriei Comunei Şărmăşag, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şărmăşag.

Din totalul de 15 membrii ai consiliului local sunt prezenţi:

1.BALOGH BELA

2.BERKI EDITH

3.BOTI SANDOR CSABA

4.CHEREJI NICOLAE

5.CSOBANKA ISTVAN ARPAD

6.DEMJEN ALEXANDRU

7.ERDEI ARVA KAROLY

8.KOVACS OTTO

9.KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS

10.SERESS CLARA CATALINA

11.SZONYI LEVENTE

12.ZSURSZAN GABOR ZSOLT

13.SZABO ZOLTAN

La şedinţa consiliului local sunt absenţi domnii LUCZA ISTVAN ATTILA şi VINCZE FRANCISC.

Convocarea şedinţei ordinare a consiliului s-a făcut în baza Dispoziţiei primarului nr.230 din 24 iunie 2011 şi a convocatorului înregistrat la numărul 2559 din 24 iunie 2011.

Lucrările şedinţei sunt deschise de către preşedintele de şedinţă, care prezintă ordinea de zi:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local al comunei prin virări de credite de pe un trimestru în altul al anului 2011.

2. Proiect de hotărâre pentru demolarea imobilului proprietate privată a comunei, situată în comuna Şărmăşag, str. Crizantemelor, nr.4.

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2011, pentru transmiterea în folosinţă gratuită doamnei HAZEENA MIRELA, medic medicină de familie, a imobilului – casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62.

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011 privind arendarea suprafeţei de 100 ha păşune proprietatea comunei în favoarea Asociaţiei Crescătorilor de bovine – Lompirt.

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului – casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62.

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de 100 ha păşune proprietatea comunei.

7. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj.

8.Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 62,7 mp pentru sediu secundar al Biroului Notarului Public Ghile Gavrilă, spaţiu situat în noua clădire a Primăriei comunei Şărmăşag

9. Proiect de hotărâre pentru întocmirea Stidiu de Fezabilitate – Amenajare spaţiu verde şi parcarea- Sediu primărie.

10. Proiect de hotărâre privind participarea comunei Şărmăşag la înfiinţarea Asociaţiei Gal Tovishat.

11.Probleme diverse

Preşedintele de şedinţă domnul SZONYI LEVENTE consultă consiliul dacă mai sunt şi alte probleme urgente ce nu suferă amânare, bineînţeles dacă sunt respectate şi prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind existenţa raportului de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului comunei şi dacă comisia de specialitate s-a pronunţat asupra problemei ce se constituie urgenţă.

Nefiind alte propuneri preşedintele de şedinţă supune la vot Ordinea de Zi, care este aprobată cu 13 voturi pentru: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY – pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

Se trece la prezentarea primului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local al comunei prin virări de credite de pe un trimestru în altul al anului 2011.Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA-pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; LUCZA ISTVAN ATTILA – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.49

În continuare se trece la prezentarea celui de-al doilea punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru demolarea imobilului proprietate privată a comunei, situate în comuna Şărmăşag, str. Crizantemelor, nr.4.Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Comisia nr. III nu avizează favorabil în forma actuală proiectul de hotărâre.

Szabo Zoltan – propune ca imobilul situat pe strada Crizantemelor nr.4, să nu fie demolată şi propune ca să se reabiliteze, apoi să fie închiriată prin licitaţie.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 7 voturi pentru, 2 voturi abţinere şi 4 voturi împotrivă după cum urmează: BALOGH BELA – împotrivă; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA-pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – împotrivă; DEMJEN ALEXANDRU – împotrivă; ERDEI ARVA KAROLY- se abţine; KOVACS OTTO – se abţine; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – împotrivă; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.50

În continuare se trece la prezentarea celui de-al treilea punct al ordinii de zi,

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2011, pentru transmiterea în folosinţă gratuită doamnei HAZEENA MIRELA, medic medicină de familie, a imobilului casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA- pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.51

În continuare se trece la prezentarea celui de-al patrulea punct al ordinii de zi,

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2011 privind arendarea suprafeţei de 100 ha păşune proprietatea comunei în favoarea Asociaţiei Crescătorilor de bovine – Lompirt. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.52

În continuare se trece la prezentarea punctului cinci din ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului – casă, domeniu privat al comunei Şărmăşag şi situat în localitatea Lompirt nr. 62. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local. Se trece la discuţii.

Comisia nr. I avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca preţul de închiriere să fie de 0,8 lei mp/lună.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, cu preţul de 0,8 lei/mp, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT – pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.53

În continuare se trece la prezentarea punctului şase al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de 100 ha păşune proprietatea comunei. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Comisia nr. I avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca preţul de concesionare să fie de 5 lei ha/an.

D-nul Szabo Zoltan referitor la revocarea unor hotărâri şi întocmirea altor proiecte de hotărâri în locul celor revocate, roagă pe secretarul comunei ca în viitor să fie mai atentă, să nu se întocmească proiecte de hotărâri care ulterior trebuiesc revocate.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, cu preţul de concesionare de 5 lei/ha/an după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.54

În continuare se trece la prezentarea punctului şapte al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului cu apă şi canalizare către S.C. Compania de Apă Someş S.A. Cluj. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

D-nul Szabo Zoltan – s-a înfiinţat acest serviciul, iar acum de ce se predă către SC Compania de Apă Someş SA Cluj?

D-nul primar – Reţeaua de apă şi canalizare s-a făcut printr-un proiect SAPARD, fapt pentru care timp de 5 ani trebuia să funcţioneze pe primărie. Din păcate staţia de epurare nu funcţionează la standardele normale, lunar suntem verificaţi de către Garda de Mediu, se plătesc amenzi deoarece analizele nu sunt corespunzătoare standardelor, se plătesc analizele pentru apă, astfel serviciul iese în pierdere, fapt pentru care am discutat cu SC Compania de Apă Someş SA Cluj care preia sistemul de apă şi canalizare împreună cu angajaţii. Referitor la preţul apei, acest preţ nu a fost hotărât nici până acum de primărie.

D-nul Kovacs Otto – la Serviciul de gospodărie s-a alocat o subvenţie de 400 mii lei, ce se întâmplă cu aceşti bani?

D-nul primar – Serviciul de Gospodărie nu va fi desfiinţată, doar partea de apă şi canal va fi predată. Compania de apă şi canal are rugămintea ca în caz de defect să fie ajutat de către utilajele primăriei.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 12 voturi pentru şi 1 vot abţinere, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – se abţine; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.55

În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 62,7 mp pentru sediu secundar al Biroului Notarului Public Ghile Gavrilă, spaţiu situat în noua clădire a Primăriei comunei Şărmăşag. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local. Se trece la discuţii.

D-nul Szabo Zoltan – spune că la şedinţa de comisie a avut obiecţiune referitor la preţul de 4 lei/mp, susţinând că acest preţ este mic, el propunând ca preţul să fie de 8 lei/mp.

D-nul primar – prezintă art.110 din Legea nr.36/1995, care prevede următoarele: consiliile locale au obligaţia de a pune la dispoziţia notarilor publici la cererea acestora, spatiile necesare în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a serviciilor publice pe care le prestează, prin închiriere, fără licitaţie.” Totodată menţionează că are contor separat pentru curent electric, iar după finalizarea lucrărilor curţii primăriei va avea şi intrare separată în incintă.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat după cum urmează: BALOGH BELA – pentru 4 lei; BERKI EDITH – pentru 4 lei; BOTI SANDOR CSABA – pentru4 lei; CHEREJI NICOLAE – pentru 4 lei; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru 8 lei; DEMJEN ALEXANDRU – se abţine; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru 4 lei; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru 4 lei; SERESS CLARA CATALINA – pentru 4 lei; SZONYI LEVENTE – pentru 8 lei; SZABO ZOLTAN – pentru 8 lei; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru 4 lei.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.56

În continuare se trece la prezentarea următorului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru întocmirea Stidiu de Fezabilitate – Amenajare spaţiu verde şi parcarea- Sediu primărie. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.57

În continuare se trece la prezentarea ultimului punct al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind participarea comunei Şărmăşag la înfiinţarea Asociaţiei Gal Tovishat. Se prezintă avizarea Comisiilor de specialitate a Consiliului local.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi pentru, după cum urmează: BALOGH BELA – pentru; BERKI EDITH – pentru; BOTI SANDOR CSABA – pentru; CHEREJI NICOLAE – pentru; CSOBANKA ISTVAN-ARPAD – pentru; DEMJEN ALEXANDRU – pentru; ERDEI ARVA KAROLY- pentru; KOVACS OTTO – pentru; KOVACS ZOLTAN-SZABOLCS – pentru; SERESS CLARA CATALINA – pentru; SZONYI LEVENTE – pentru; SZABO ZOLTAN – pentru; ZSURZSAN GABOR ZSOLT –pentru.

S-A ADOPTAT HOTĂRÂREA NR.58

Fiind epuizate toate punctele la ordinea de zi se trece discutarea problemelor diverse.

D-nul Kovacs Otto – Sunt unele locuri pe străzile nou asfaltate unde drumul s-a deteriorat şi propune ca firma care a efectuat lucrările de asfaltare să repară drumul, iar la Grădiniţa nr. 1 din Şărmăşag, situat pe strada Castanilor, să se realizeze consolidarea gardului şi să se repară magazia de lemne

D-nul Chereji Nicolae – la Calmangerie pe strada Minerilor este probleme cu sistemul de canalizare şi cere ca sistemul de canalizare să se cureţe.

D-nul primar – sistemul de canalizare a mai fost curaţat şi se va curăţa.

D-nul Chereji Nicolae – aduce în discuţie împrejmuirea grădiniţei din zona minieră

D-nul primar – poarta este făcută, pe când începe noul an şcolar va fi aşezată.

D-nul Csobanka Istvan – spune că secretarul comunei a avut control, iar în Procesul-verbal s-a trecut că viceprimarul nu a depus raportul de activitate pe anul 2010, ceea ce s-a verificat ulterior şi raportul exista în dosar.

Secretarul comunei – spune că nu ştie ce s-a întâmplat şi că v- a înştiinţa pe cei care au fost în control că remedieze greşeala din Procesul-verbal referitor la raportul viceprimarului.

D-nul primar – înştiinţează pe consilieri că în data de 16 iulie 2001 se organizează Zilele oraşului Nagyhalasz, din Ungaria unde sunt invitaţi consilierii.

Se stabileşte ca următoare şedinţă ordinară a consiliului local să se ţină în data de 20 iulie 2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR COMUNĂ,

SZONYI LEVENTE ANGELA RODICA OROIAN

admin

Közös fellépés Székelyföldért

 

Levélben fordult Hargita Megye Tanácsához és a marosszéki önkormányzatokhoz Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke, kéri, minél gyorsabban tűzzék napirendre az egységes székelyföldi régió létrehozataláról szóló népszavazási határozatot, jó lenne, ha minden érintett településen egy időben szervezhetnék meg a referendumot.

Kovászna Megye Tanácsa két és fél héttel ezelőtt fogadta el a határozatot, amely szerint 2012. március 11-én szerveznek népszavazást egy Székelyföld elnevezésű közigazgatási egység létrehozataláról. Az október 31-i tanácsülésen az MPP kezdeményezését az RMDSZ is támogatta. A polgáriak megyei elnöke már pár nappal ezt követően bejelentette, az RMDSZ-szel közös levélben kérik fel a Hargita és a Maros megyei önkormányzatokat, csatlakozzanak a háromszéki kezdeményezéshez. Kul­csár most elmondta, elküldte a megfogalmazott dokumentumot Henning Lászlónak, az RMDSZ frakcióvezetőjének, ám választ nem kapott, így most egyedül szignálta és küldte tovább a levelet.
A levél egy politikamentes felhívás, arról szól, hogy az ellentéteken felülemelkedve, egységesen fellépve lehet eredményeket elérni, kivédhető a tervezett közigazgatási átszervezés veszélye, és a székelyföldi magyarság javára fordítható.
Kulcsár-Terza József tegnap elmondta, bízik benne, belátják az ügy jelentőségét Hargita megyében, és az eddigi ellentmondó nyilatkozatok után hajlandó lesz támogatni a népszavazás kiírását Borboly Csaba tanácselnök is. Maros megyében a történelmi székelyföld részét képező önkormányzatoknak kell kiírniuk a referendumot, a megyei szavazás esélytelen, mert nincs magyar többség abban a testületben – fejtette ki az MPP elnöke. Kulcsár-Terza József bízik abban is, hogy György Ervin prefektus nem támadja meg a háromszéki határozatot, hiszen semmi törvénytelen nincs a nép véleményének kikérésében, no meg abban is, nem ad lehetőséget arra sem, hogy mint már annyiszor, távollétében megtegye a jogi lépéseket a román alprefektus.
György Ervin a hét elején azt nyilatkozta, megkapták a megyei tanács határozatát, jogászai a héten tanulmányozzák a dokumentumot, és várhatóan hét végéig meghozzák a döntést: jogszerűnek ítélik a kezdeményezést vagy kérik visszavonását.
A Kovászna Megyei Ta­nács ülésén elfogadott határozat értelmében, a helyi népszavazást jövő év március 11-re időzítették. Abban az esetben, ha közigazgatási, igazságszolgáltatási eljárás miatt felfüggesztik a határozatot, a bírósági végzés keltezésétől számított húsz nap utáni első vasárnapra halasztják a referendumot. A megye lakosainak két kérdésre kell válaszolniuk: egyetértenek-e Kovászna megye határainak módosí­tásával? Egyetértenek-e Szé­kelyföld nevű közigazgatási egység létrehozásával, és azzal, hogy Kovászna megye ehhez tartozzék?

Háromszék.ro

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. november 17. csütörtök
 • MPP

MPP: Állásfoglalás a prefektus nyárádszeredai tanácstagok elleni támadásáról

Az RMDSZ-t okolja Szász Jenő

Zavarja Szász Jenő MPP-elnököt az, ahogyan az RMDSZ a népszámlálás előzetes adatait értékeli, meglátása szerint semmi ünnepelnivaló nincs azon, hogy a románság nagyobb arányban fogy, mint a magyarság, hiszen húsz év alatt majdnem kétmillióról alig 1,3 millióra csökkent a romániai magyarság lélekszáma.

Az RMDSZ húsz éve kisajátította a magyarság közéleti képviseletét, 1996 óta folyamatosan a hatalom részesei, de hiába próbálják sikerként eladni a mostani eredményeket, nagy mértékben felelősek azért, hogy ilyen sokan elhagyták szülőföldjüket. Szász Jenő értékelése szerint az RMDSZ célt tévesztett, "csak a vezetékes vízzel, a csatornázással foglalkoznak, úgy tesznek, mintha dolgoznának, és közben falvaink elnéptelenedtek". Az MPP elnöke úgy látja, ez elhibázott recept, nem ez az itthonmaradás eszköze, annyit értek el, hogy most már azért is fizetniük kell a falvakon élőknek, ami eddig ingyen volt. A jövőkép hiánya vezetett az óriási népességfogyáshoz, szembe kell nézni ezzel, és megkongatni a vészharangot. Nem megszépített statisztikákkal kell vigasztalódni, hanem megoldást találni a fogyás megfékezésére – fejtette ki Szász Jenő.

Háromszék

MPP: Állásfoglalás a prefektus nyárádszeredai tanácstagok elleni támadásáról

A Magyar Polgári Párt nyárádszeredai szervezete határozottan elutasítja azt az újabb nyomásgyakorlást, amellyel Marius Pascan, Maros megye prefektusa Nyárádszereda város tanácstagjait próbálja megfélemlíteni.
A Halottak Napján kiadott, és a néhány napja mind a 14 városi tanácstag által kézhez kapott idézővel Maros megye prefektusa a marosvásárhelyi bíróságra hivatja (egyenként és név szerint) kisvárosunk választottjait.
A november 25-ére kitűzött tárgyaláson Marius Pascan a törvény erejével akar lesújtani azokra a tanácstagokra, akik (immár két ízben) nem voltak hajlandók végrehajtani egy bírósági végzésre alapozott prefektusi intőt.
Az említett bírósági döntés lényege az, hogy a nyárádszeredai ortodoxok egy (hamisan telekelt) földterülethez jutottak Nyárádszereda városának a központjában, és ezt a parcellát ki szeretnék vétetni a kisváros leltárából.
Mivel a fenti bírósági ítélet egy nem létező aktára hivatkozó, nem tiszta telekkönyv alapján hozott, igazságtalan döntés: a tanácstagok jogosan döntöttek úgy, hogy nem hajtják végre ezt a rájuk erőszakolt ítéletet.
Vagyis nem veszik ki a városuk 2002-es leltárából (amit a helyi tanács, a megyei tanács és Románia kormánya is jóváhagyott) azt a földterületüket, amire az ortodoxok kétes körülmények közt jogot fabrikáltak maguknak.
Tekintettel arra, hogy az említett földterületet egy kinevezett és nem egy megválasztott polgármester adományozta templomépítés céljából 1938-ban a helybéli görög-katolikusoknak, az adományozás ténye is jogtalan.
Tekintettel arra, hogy a görög-katolikusok nem építettek maguknak szent hajlékot az említett földterületre, a főtéri terület tulajdonjoga a kisváros tulajdonába került vissza, így teljesen jogos volt annak leltárba vétele.
Felekezetük felszámolása után a görög-katolikusok nem az ortodox hitbe, hanem a római-katolikus egyházba tagozódtak, ezért a görög-keletiek teljesen jogtalanul és alaptalanul követelik a fontos főtéri területet.
Felkérjük a kormány magyar tagjait, a művelődésügyi minisztert, Maros megye magyar vezetőit, védjék meg a kisváros tanácstagjait, akik azt védelmezik, amihez joggal ragaszkodik Nyárádszereda magyarsága.
Az MPP nyárádszeredai szervezete 

MPP-PRESS

Meg kell kongatni a vészharangot

 

A romániai magyarság fogyásáért valakinek felelnie kell – szögezte le Sepsiszentgyörgyön Szász Jenő. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint nem lehet elfogadható magyarázat és vigasz sem, hogy a románok száma nagyobb mértékben csökkent.

„A romániai magyarságnak nincs jövőképe, ezért az életképes, erős, gyereket vállaló fiatalok kivándorolnak. Ebben nagy szerepe van a politikumnak, azon belül a kormány által hozott döntéseknek. Az RMDSZ 20 éve kormányon van, a felelősség a szövetséget is terheli” – fejtette ki szerdai sajtótájékoztatóján Szász Jenő.

„Az RMDSZ eltévesztette a célt. Lehet, hogy fontos a vidéki polgármestereknek a vízvezetés, csatornázás, ezzel azt a látszatot keltik, hogy dolgoznak, miközben a falvaink elnéptelenednek. Nem jó a recept, nem létezik jövőkép az erdélyi magyarság számára, innen ered a fogyás” – emelte ki az MPP elnöke Sepsiszentgyörgyön. Szász szerint nem a népszámlálási adatokat kell elferdíteni, félremagyarázni, nyugtatni saját magunkat, hanem szembe kell nézni a tényekkel és meg kell kongatni a vészharangot. „Valakinek vállalnia kell a felelősséget azért, hogy az egykor erős, több mint 2 milliót számláló romániai magyar közösség 1,3–1,4 millióra fogyott. A veszteség óriási” – tette hozzá Szász.

Rákosi Katalin , Székelyhon

Az MPP Maros megyében is székely népszavazást akar

Marosvásárhelynek kell az autonóm Székelyföld fővárosának lennie, ezért a Magyar Polgári Párt (MPP) olyan polgármesterjelöltet támogat, aki ezt meg tudja valósítani, mondta el tegnap Szász Jenő. Az MPP országos elnöke szerint ennek az elvárásnak Bölöni László, Bíró Zsolt vagy Smaranda Enache is megfelelne. Kifejtette: Dél-Tirol autonóm tartományban is az olasz többségű Bolzano a főváros, erre a mintára Székelyföld fővárosa is a román többségű Marosvásárhely lehet.

Szász Jenő hozzátette: egyeztettek a Székely Nemzeti Tanáccsal, és abban állapodtak meg, hogy Maros megyében is ki kellene írni az egységes Székelyföldről szóló népszavazást. Elképzelésük szerint Maros megye esetében azt a kérdést tennék fel: „Akarja-e, hogy az ön települése az autonóm Székelyföld régióhoz tartozzon?” Ilyen módon a népszavazás után megrajzolódna Székelyföld határa is, mondja Szász, aki szerint azok a Maros megyei települések, ahol igennel szavaztak bekerülnek, a többiek „kiiratkoznak” Székelyföldből.

Kovács Zsolt, Új Magyar Szó

Üdvözli a népszavazást az MPP

„Az RMDSZ is felelős a népességfogyásért”

Írta: Lévai Barna 2011. november 10. csütörtök, 07:41

Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke elítélendőnek és nem a valóságot tükrözőnek tartja az RMDSZ által közölt adatot, miszerint arányaiban véve a magyar népesség száma nem csökkent olyan mértékben, mint a román lakosságé – közölte a párt vezetője tegnapi, Sepsiszentgyörgyön tartott sajtótájékoztatóján.

Köszönetet mondunk az embereknek, akik itthon maradtak, és magyarnak vallották magukat, ugyanakkor hamis képet fest az RMDSZ, amely húsz éve kisajátítja az erdélyi magyar közéleti és politikai képviseletet, és utólag azzal akarja szépíteni a népszámlálási eredményekből tükröződő szomorú valóságot, hogy arányaiban jobban fogyott a románság, mint a magyarság – fogalmazott Szász Jenő.
A polgáriak vezetője ugyanakkor üdvözli Kovászna Megye Tanácsának a népszavazásra vonatkozó kezdeményezését, és reméli, hogyha György Ervin prefektus be akar a történelemkönyvek lábjegyzetébe kerülni, akkor nem támadja meg a múlt héten elfogadott határozatot.
– Háromszék kormánybiztosa eddigi, hétéves mandátuma alatt a legnagyobb jót akkor tenné, ha nem akadályozná meg a népszavazást, hiszen ez hatással lehet a másik két székely megyére is.

Hírmondó

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. november 10. csütörtök
 • MPP

Állásfoglalás

 

a marosvásárhelyi és Maros megyei jelöltállítás kapcsán

A Magyar Polgári Párt üdvözli Tőkés László megállapodást szorgalmazó nyilatkozatát

Marosvásárhely stratégiai pontja az erdélyi magyarságnak, és mint ilyen a Magyar Polgári Párt rendkívüli odafigyeléssel és felelősséggel kezeli a jövő évi önkormányzati választások előkészítését ebben a városban.

Többször is világossá tettük álláspontunkat mely szerint a polgári alakulat a teljes nemzeti egység megvalósítása érdekében pártok felett álló személyt javasol polgármester-jelöltnek. Meggyőződésünk hogy olyan jelöltre van szükség Marosvásárhely esetében, aki a város magyarsága, sőt a román nemzeti közösség legalább egy részének bizalmát is élvezi. Marosvásárhelyen olyan személyt kell állítani, aki meg tudja nyerni a választásokat, mondtuk már 2008-ban, amikor Bölöni Lászlót javasoltuk, és hirdetjük most is, amikor megismételtük javaslatunkat 2012-re vonatkozóan. Ebben a szellemben tettük meg további nevesítéseinket is. Ebben a kontextusban üdvözöljük Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének legutóbbi, a marosvásárhelyi polgármester-választás tárgyában született állásfoglalását is, mely szerint Vass Levente, a bukott egészségügyi miniszter tanácsadója nem lehet Marosvásárhely magyarságának egységes jelöltje. Egyetértünk abban, hogy Kelemen Atilla és Borbély László RMDSZ-es csúcspolitikusok bukása után Vass Levente könnyűnek találtatik, s mint olyan eleve kudarcra ítélt.

Értetlenül állunk az EMNT helyi vezetőinek magatartása előtt, akik az alapító Tőkés László által képviselt elveket is felrúgva az erdélyi magyar rendszerváltás lehetőségének szabnak gátat. Ugyanakkor most már értjük, hogy mi vezérelhette az EMNT helyi vezetőit, amikor egyedüli magyar alakulatként nem látták el kézjegyükkel a Bölöni Lászlónak küldött felkérő levelet. Értetlenül tesszük fel a kérdést ki is vezeti az EMNT-t valójában. Tőkés László elnök, az Európai Parlament alelnöke, avagy Jakab István és Kali István megyei vezetők? Ezek után ismételten felszólítjuk az EMNT Maros megyei szervezetét, hogy Tőkés László álláspontjának ismeretében írják alá azt a levelet, amelyet korábban már ellátott kézjegyével László György, az MPP Maros megyei elnöke, Benedek István, az RMDSZ városi szervezetének elnök és Biró Zsolt, a Marosszéki Székely Tanács elnöke. Bölöni László többször is világossá tette csakis akkor vállalja a jelölést, ha teljes egység alakul ki körülötte. Felszólítjuk a Maros megyei EMNT-t ne legyen a nemzeti egység kerékkötője.

Meggyőződésünk, hogy az említett rendszerváltást csakis a nemzeti oldal egységes fellépése hozhatja meg 2012-ben, ennek érdekében pedig kívánatosnak tartjuk az együttműködést mind az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, mind a Székely Nemzeti Tanáccsal, de akár az RMDSZ rendszerváltást sürgető politikusaival is.

A Magyar Polgári Párt továbbra is nyitott az együttműködésre az általunk felvállalt eszmék és nevesített személyek körül kialakítandó konszenzus érdekében. Üdvözöljük Tőkés Lászlónak a Smaranda Enache jelöltségét támogató kijelentését is, hiszen mint ismert a neves emberjogi harcos, európai szintű demokrata egyike az általunk korábban is nevesített jelölteknek. Megismételjük ugyanakkor korábbi felhívásunkat is, mely szerint a közéletben való szerepvállalásra bátorítjuk, és mint további lehetséges jelölteket fenntartjuk Benedek Imre orvosprofesszort, aki szakmailag nemzetközi elismertségre is szert tett; illetve Biró Zsoltot, aki elismert újságíró és a Székely Nemzeti Tanács alelnöke illetve marosszéki elnökeként az önrendelkezés iránti küzdelmünk hiteles megtestesítője.

Marosvásárhely Székelyföld fővárosa és Marosszék Székelyföld része, mondjuk ma, amikor a régiófelosztás kérdésköre újra és újra borzolja a kedélyeket. Fontosnak tartjuk hát megismételni a Maros megyei tanácselnök-jelölt személyére tett javaslatunkat is. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke az ideális jelölt, hiszen Székelyföld esetében a területi autonómiája megteremtése az a nemzeti minimum, amit minden magyar politikai alakulat zászlajára tűz, ennek parancsát nem szegheti meg senki. Megítélésünk szerint Izsák Balázs jelölésének nem lehet alternatívája.

Marosvásárhely – Székelyudvarhely, 2011. November 9.

Szász Jenő,

a Magyar Polgári Párt elnöke

 

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. november 10. csütörtök
 • MPP

Breaking news: dr. Vass Leventét kizárólag az RMDSZ támogatja

 

Az MPP nem támogatja dr. Vasst, és most az EMNT is visszalépett. Tőkés László „szükségesnek tartja tisztázni, hogy – a helyzet jelenlegi állása szerint –Vass Levente nem az RMDSZ és az EMNT-EMNP közös, hanem kizárólag a Maros megyei és a marosvásárhelyi RMDSZ saját polgármester-jelöltje.”

Központ.ro

Tőkés: Vass Levente nem közös jelölt Marosvásárhelyen, koalíciós egyezség szükséges

Vass Levente nem az RMDSZ és az EMNT/EMNP közös polgármesterjelöltje Marosvásárhelyen – figyelmeztetett Tőkés László, aki koalíciós egyezségre alapuló megállapodást szorgalmaz. Az EMNT elnöke hétfőn nyilatkozatban leszögezte: „az etikus és ügyszerű nemzeti politikától teljességgel idegen hangnemben” nyilatkozott a polgármesterjelölt-állításról az RMDSZ Maros megyei elnöke.

Kronika.ro

MPP: az ideális jelölt Smaranda Enache – Közlemény

A Magyar Polgári Párt Marosvásárhelyi és Maros Megyei Szervezete határozottan kitart azon korábbi álláspontja mellett, hogy Marosvásárhelynek egy pártok feletti, köztiszteletben álló polgármesterre van szüksége.
Ennek értelmében felkérjük az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezetét, hogy vizsgálják felül korábbi álláspontjukat és válasszák azt a lehetőséget, amely összhangban van a létrejöttük céljával.

Véleményünk szerint a jelen helyzetben az ideális jelölt Smaranda Enache, ezért a Magyar Polgári Párt Marosvásárhelyi és Maros Megyei Szervezete a fentiek okán felkéri az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezetét, hogy támogassák ők is az MPP által felvállalt, igazi polgári értékeket valló, nemzetközi hírű jogvédőt, Smaranda Enache asszonyt a jelenlegi magyarellenes polgármester egyetlen esélyes ellenfeleként.
Marosvásárhely, 2011 november 7

Nyílt levél Borboly Csabának, Becze Istvánnak, Bende Sándornak, Benyovszki Lajosnak, Bondor Istvánnak, Csíki Csongornak, Demény Gábornak, Györgypál László Józsefnek, Hajdu Gábornak, Lukács Vilmosnak, Magyari Vencelnek, Pálffy Domokosnak, Petres Sándornak, Rácz Árpádnak, Rafain Zoltánnak, Sófalvi Lászlónak, Szentes Antalnak, Tordai Árpádnak és Vass Árpád Andrásnak, az RMDSZ Hargita megyei képviselőinek

Tisztelt kollégák!

Közhely, de azért nem lehet elég sokszor ismételni: a demokrácia alapja a többpárt-rendszer, a megyei képviselő testület pedig az az intézmény, ahol az álláspontjainkat ütköztetni tudjuk, azért, hogy a viták nyomán a lehető legjobb megoldásokat tudjuk megfogalmazni és elfogadni. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek vitán felül állnak, össznemzeti célok, amelyeket csak közösen tudunk elérni. Egy ilyen cél a székelység megmaradása, melynek elengedhetetlen eszköze Székelyföld területi autonómiája. Ebben a kérdésben teljes az összhang a magyar pártok körében, akkor pedig jogos az elvárás, hogy közösen is cselekedjünk ennek érdekében. Ha ugyanis nem így teszünk, akkor a történelem ítélőszéke előtt meg nem állhatunk.

Eme felismerés vezette pártjaink Kovászna megyei képviselőit, amikor megvalósították a székely nagykoalíció első konkrét cselekedetét: határozatot hoztak a megyei népszavazás kiírásáról. Példamutató kell legyen számunkra, ahogy félre tudták tenni a párt-szempontokat, s megszavazni egy olyan határozatot, ami – Borboly Csaba szavaival élve – "alkalmas eszköz lehet autonómiatörekvéseink támogatására". Ennek értelmében jövő év márciusában Kovászna megyében népszavazás lesz, aminek során a megye lakói arra kell választ adjanak, hogy akarják-e, hogy az ország területi átszervezése során megszűnjön Kovászna megye, illetve hogy létrejöjjön egy új közigazgatási egység, melynek neve Székelyföld.

Könnyű belátni, hogy a kezdeményezés akkor lesz sikeres, ha a népszavazást megrendezik Székelyföld többi részén, így Hargita megyében is. Mint tudják, képviselőcsoportunk még júliusban iktatta a megyeházán az erre vonatkozó határozat-tervezetet. Tudatában annak, hogy ebben az esetben nem az a fontos, hogy ki volt a kezdeményező, hanem az, hogy a határozat megyénkben is megszülessen, ráadásul olyan formában, ami megfelel minden formai követelménynek, ez úton azt javasoljuk Önöknek, hogy mintául véve a háromszéki határozatot, képviselőcsoportjaink terjesszenek be közösen határozat-tervezetet, melyben kezdeményezzük a népszavazás kiírását, szintén 2012 március 11.-ére. Ez esetben a magunk részéről visszavonjuk a júliusban beterjesztett tervezetünket, és kiállunk a közös tervezet mellett.

Valósítsuk meg Hargita megyében is a székely nagykoalíciót, mert ezt várja el tőlünk a székely nép!

Csíkszereda – Gyergyószentmiklós – Székelyudvarhely, 2011.XI.8.

A Hargita megyei képviselő testület polgári frakciója nevében

Kovács Árpád András

Törvényes a népszavazás – Konstanca megyei precedens

 

Rendkívüli közös sikernek nevezte a hétfői megyei tanácsülésen elfogadott határozatot Kulcsár-Terza József me­gyei MPP-elnök, húszéves romániai magyar politizálás után sikerült áttörést elérniük, és ez nem csak a polgáriak érdeme – mondotta.
Most a legfontosabb az lenne, hogy a Har­gita megyei testület is elfogadja az itteni határozat ikertestvérét, és ugyanezt tegyék meg az érintett (Szé­kelyföldhöz tartozó) marosszéki helyi tanácsok is. A Hargita megyei MPP-frakció elnöke, Kovács Árpád András lát esélyt arra, hogy az ottani politikusok is felülemelkedjenek személyes sérelmeiken, és a köz érdekében cselekedjenek, megszavazzák a referendum kiírásáról szóló határozatot.
Kulcsár-Terza József szerint nincs értelme azon vitázni, ki kezdeményezte a népszavazást, illetve azon sem, ki milyen módosításokkal járult hozzá a végső formához. Lényeg, hogy sikerült egyetérteniük az RMDSZ-es és MPP-s politikusoknak, és meg­szavazták a referendumról szóló határozatot. Reméli, az RMDSZ valóban komolyan gondolta leadott voksát, és emberük, György Ervin pre­fektus, aki magyarnak és székelynek vallja magát, nem tá­madja meg a határozatot – fejtette ki. Az MPP-s politikus szerint a kormánybiztos számára jó precedens, ami Kon­s­tan­cán történt. Az ottani megyei tanács június 22-i rendkívüli ülésén fogadta el azt a határozatot, amely kiírja a nép­szavazást a megye megszűnéséről, a prefektúra megtámadta a döntést, arra hivatkozva, hogy a referendum témája nem helyi, hanem országos jelentőségű, ám a Kons­tan­ca Megyei Törvényszék közigazgatási osztálya júliusban elutasította a kormányhivatal keresetét.
A prefektúra megfellebbezte a döntést, de a Konstancai Táblabíróság október 13-án jogerősen alaptalannak találta, és elutasította az óvást. A Konstanca megyeiek így november 6-án tarthatnak népszavazást, amely során a polgárok véleményt mondhatnak arról, egyetértenek-e a kormány azon szándékával, hogy felszámolja megyéjüket, és a térséget egy nagy régióba sorolja. A polgári párt politikusai szerint a Konstanca megyei határozat lényegét tekintve ugyanaz, mint a Kovászna megyei, így ha azt törvényesnek találta a bíróság, az itteni kezdeményezés is jogszerű.
Kovács Árpád András, a Hargita megyei tanács MPP-s frakciójának vezetője elmondta: a Háromszéken megszavazott határozat mintájára, konzultálva a Hargita megyei RMDSZ-szel, újra beterjesztik a tervezetet, és azon lesznek, hogy minél hamarabb napirendre kerüljön. Bíznak benne, az elmúlt időszak feszültségei ellenére a Hargita megyei RMDSZ-esek követik a háromszékiek példáját. „Kell annyira bölcsnek lenniük politikusainknak, hogy túllépjenek a személyes sérelmeken, és a közösség érdekében cselekedjenek" – mondotta.
Kulcsár-Terza József azt is elmondta, levelet fogalmazott meg, és bízik benne, Henning László RMDSZ-es frakcióvezető is aláírja, így közös felhívásként küldhetik el a Hargita Megyei Tanácsnak és a marosszéki települési önkormányzatoknak, együtt kérhetik, tűzzék napirendre és szavazzák meg a népszavazás kiírásáról szóló határozatot.
Farkas Réka
Háromszék

Kiterjesztenék Székelyföldre

Márciusban autonómia-referendum

Írta: Nagy D. István 2011. november 03. csütörtök, 00:18

Az elmúlt húsz év egyik legjelentősebb sikereként könyvelik el a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki vezetői a megyei tanács által jóváhagyott, a háromszéki referendumot kiíró határozatot, melyet tegnap Kovács Árpád András, az alakulat Hargita megyei frakcióvezetője jelenlétében fogadtak el.

Mint arról beszámoltunk, a testület tagjai hosszas vita után végül rábólintottak arra a tervezetre, mely szerint 2012. március 11-én arról kérdeznék meg a megye lakosságát, akarják-e, hogy Kovászna megye határai módosuljanak, illetve egyetértenek-e azzal, hogy Székelyföld önálló közigazgatási egységgé alakuljon, amelynek része lesz Kovászna megye is. Kulcsár Terza József háromszéki elnök és Fazakas Tibor országos alelnök reményüket fejezték ki, hogy a prefektúra, pontosabban György Ervin, a kormányhivatal vezetője nem támadja meg a határozatot. Fazakas szerint ezzel György Ervin precedenst teremtene, ugyanakkor, ha mégis a közigazgatási bíróság elé kerül a határozat, akkor bíznak a román igazságszolgáltatás pártatlanságában. Az MPP-sek emlékeztettek, hogy nemrég Konstanca megyében hasonló témában hagytak jóvá egy határozatot, és a prefektúra keresetét végül a törvényszék elutasította.

Az alakulat reméli, hogy mind a Hargita, mind a Maros megyei testületek elfogadnak egy, a Kovászna megyeihez hasonló határozatot. A referendumra vonatkozó tervezet egyébként Hargita megyében már be van nyújtva, csak nem került még napirendre.

Kovács Árpád András elmondta, a Hargita megyei MPP-frakció hamarosan tárgyalni fog a szövetség megyei tanácsosaival a tervezetről, és bíznak abban, hogy a Borboly Csaba elnök és Árus Zsolt MPP-s tanácsos között kirobbant konfliktus nem rontja az együttműködés esélyeit.

K Ö Z L E M É N Y

Tiszavirág életűnek bizonyult a miniszteri reménykeltés.

Amit az RMDSZ sikerként jelentett be a Vértanúk Napján, szertefoszlott a Halottak Napján.

A Magyar Polgári Párt megdöbbenéssel értesült a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen történtekről, melynek értelmében a tanintézmény Szenátusa a román nemzetiségű tanárok szavazataival fenntartja a jogsértést és továbbra is a diszkriminatív jellegű Charta mellett tör lándzsát.

„Ne legyen vértanú a marosvásárhelyi orvosképzés!”, – kérte a marosvásárhelyi Postaréten összesereglett tömeg október 6.-án. Akkor Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke, a román kormány tagja kiáltotta világgá, pártja sikereként feltüntetve azt a miniszteri levelet, mely valós megoldásokat nem tartalmazott, sőt az általa keltett hamis remények is tiszavirág életűnek bizonyultak. Ma, november másodikán, az egyetem szenátusa szertefoszlatta a magyar közösség maradék reményét is az önálló tagozat létrehozására. Az egyetem Szenátusának mai döntése kapcsán kijelenthetjük: Halottak Napján az egyetem román nemzetiségű tanárai semmibe vették a magyarok elvárásait és tort ültek a magyar tagozat felett.

Emlékeztetünk: huszonegy évvel ezelőtt a helyi magyarok megszenvedték a demokráciát, azért mentek ki százezren az utcára könyves-gyertyás tüntetésre, hogy minden szinten, minden tantárgyból lehessen magyarul tanulni.

A Magyar Polgári Párt szomorúan állapítja meg, hogy négy kormányzati ciklus sem volt elegendő a magát érdekvédelmi szervezetnek tartó RMDSZ számára, hogy a magyar közösség legalapvetőbb elvárásainak, így az anyanyelvű oktatáshoz való jogának érvényt szerezzen. Értékelésünk szerint Románia oktatásért felelős miniszterelnök-helyettese ezért különös felelősséggel tartozik. Felszólítjuk hát Markó Bélát, azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről!

Fenntartjuk: a magyar közösség jogainak érvényesítése csakis az önálló intézmény-rendszer keretei között valósulhat meg, erre pedig a nemrég elfogadott oktatási törvény nem nyújt garanciát. Valljuk: a jogegyenlőség egyetlen járható útja a teljes körű önrendelkezés keretei között képzelhető el. Ugyanakkor hisszük, hogy ez megvalósítható célkitűzés a huszonegyedik század Európájában, egy Uniós tagországban.

A Magyar Polgári Párt szolidaritását fejezi ki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatóival és hallgatóival egyaránt, arra kérve őket küzdelmükben tartsanak ki.

Marosvásárhely – Székelyudvarhely, 2011.november 2.

Szász Jenő

A Magyar Polgári Párt elnöke

MPP-PRESS

 • admin
 • 2011. november 3. csütörtök
 • MPP

Közlemény

 

A Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete felháborodással értesült Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének legutóbbi megnyilvánulásáról, amikor erőszakkal eltávolíttatta az ülésről Árus Zsoltot, a Magyar Polgári Párt tanácsosát.

1989 előtt Ceauşescu és elvtársai a Szekuritáteval a Duna-csatornához deportálták az ellenvéleményüknek hangot adókat, huszonkét évvel az úgynevezett rendszerváltás után pedig erőszakkal vitetik ki a teremből azokat, akik nem hű pártkatonaként tapsolnak vagy – urambocsá’ – nem vezényszóra emelgetik a karjukat szavazás gyanánt a megyei tanácsban. Árus Zsolt önkormányzati képviselő kritikával illette a megyevezetőt és az RMDSZ hazug, mérgező (ciános) politizálását, Borboly Csaba pedig, aki nem megyei elnökként, hanem megyei első titkárként viselkedik, ezt nem tűrhette!

A Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete elítéli Borboly Csaba egész tevékenységét. Az, aki tizenöt-húsz fős sajtóirodát működtet csak azért, hogy az ugyancsak letűnt időkre emlékeztető személyi kultuszát propagálja, illetve, hogy palástolja már-már legendás műveletlenségét és kulturálatlanságát, nem való Hargita Megye Tanácsának elnöki székébe. A Magyar Polgári Párt Borboly Csaba esetéből kiindulva elítéli az RMDSZ egész káderpolitikáját, amely felkészületlen, fél-analfabéta, de annál gátlástalanabb személyeket juttat felelősségteljes tisztségekbe. Éppen ezért, a Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete továbbra is sürgeti a posztkommunista korszakban kialakult demokrácia-deficit megszüntetését és magyar közösségünk felemelkedését szolgáló erdélyi magyar rendszerváltást!

a Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete

Gyergyószentmiklós, 2011. november 1.

MPP-PRESS

A Marosvásárhely polgármesteri tisztségére nevesített jelöltekkel egyeztetettek a Magyar Polgári Párt országos és helyi vezetői

 

Október 27.-én Szász Jenő pártelnök, László György Maros megyei elnök és Kelemen Ferenc, a marosvásárhelyi szervezet elnöke megbeszéléseket folytatott külön-külön Smaranda Enache asszonnyal, a Pro Európa Liga társelnökével, dr. Benedek Imre kardiológussal és Biró Zsolttal, a Marosszéki Székely Tanács elnökével, mindhárom személyiséget arra bíztatva, hogy vállaljanak szerepet Marosvásárhely és a megye közéletében. Ennek megfelelően mindhárom megbeszélésen áttekintették a jövőbeni együttműködés lehetőségeit és annak feltételeit.

A polgári alakulat képviselői ismertették elképzelésüket egy olyan együttműködési forma kialakításáról, amelynek keretei közt mindhárom személyiség, illetve az általuk képviselt szervezetek, eszmék érvényesülnek, annak érdekében, hogy a különböző erők ne kioltsák, hanem erősítsék egymást.

A Magyar Polgári Párt három olyan személlyel kezdeményezett megbeszélést, akik széleskörű támogatásra érdemesek, ezért felkérjük Marosvásárhely lakosait, a politikai élet további szereplőit, civil szervezeteket és történelmi egyházainkat, hogy nevezett közismert személyek közéleti szerepvállalását támogassák. 

Meggyőződésünk, hogy közösen sikerülni fog és kialakíthatjuk azt a széleskörű, sikeres együttműködést, amelynek segítségével Marosvásárhely végre elindulhat a rendszerváltás útján.

Marosvásárhely – Székelyudvarhely, 2011.október 28.

                                                                           Magyar Polgári Párt sajtóirodája

Méregdrága, késleltetett körforgalom
A hétfőn átadásra kerülő körforgalom témájában a helyszínen tartott rögtönzött sajtótájékoztatót pénteken a Magyar Polgári Párt három tanácsosa, Orbán Balázs, Mike Levente és Molnár Miklós.
Az MPP tanácsosai összehasonlították a gyergyószentmiklósi, most készülő körforgalmat a székelyudvarhelyivel. Megállapították, hogy a gyergyói kétszer akkora, mint az udvarhelyi, de két és félszer kevesebbe került. Mindaddig, amíg az udvarhelyi körforgalom – az építőtelepen elhelyezett tábla tanúsága szerint – több, mint négy és fél milliárd lej, addig a gyergyói kevesebb, mint két milliárd. Elmondták, hogy kérvényezni fogják a körforgalmak dokumentációját, egy független szakértői véleményezés érdekében.
Ugyanakkor annak a véleményüknek adtak hangot, hogy annak ellenére, hogy az október 26.-i átadási határidőt tartani lehetett volna, egy hete szándékosan késleltetik a munkálatok befejezését. Ennek az oka – elmondásuk szerint – az, hogy "A volt KISZ-titkár polgármester Afrikában egy szafarin vesz részt, ahol impalákra vadászik. Hétfőre érkezik haza, addig pedig nem szabad átadni a körforgalmat, az emberek meg továbbra is kerülgethetik a várost."

A demokrácia és a jogállam megcsúfolása

Egy polgári demokráciában a választott képviselők alapvető joga, hogy közügyekben véleményt mondjanak, s hogy egyes kérdésekben legjobb tudásuk szerint, szabad akaratukban semmi által nem korlátozva szavazzanak. Hasonlóképpen nem csak joguk, de kötelességük is részt venni annak a testületnek az ülésein, amelynek tagjai sorába a választók akaratából bekerült. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy senkinek nem áll jogában a képviselőt tevékenységében korlátozni. Egy választott megyei elnöknek, aki egy kormánypártban is magas tisztséget visel, ezeket tudnia kell és tiszteletben kell tartania, hisz a társadalmi életben igen fontos szerepe van a vezetők példamutatásának.

Ezen szabályok ellen vétett súlyosan Hargita megye elnöke, tegnapi meggondolatlan cselekedetével, ami által lényegében a választott képviselő által azokat az állampolgárokat sértette meg, akik szavazatukat adták rá.

Erre a minősíthetetlen cselekedetre az egész társadalom határozott választ kell adjon, bizonyosságot téve amellett, hogy a letűntnek hitt kommunista rendszer párttikári kivagyiságának, a középkori hűbérúri arroganciának nincs keresnivalója a mai világban. Ez még inkább igaz Székelyföldre, hisz a székely nép fiai évszázadok óta szabad emberek voltak, akik nem tűrték soha az ilyen viselkedést. Ezért is mondjuk, hogy minimális elvárásunk a megye elnökével szemben az, hogy haladéktalanul és nyilvánosan kövesse meg kollégánkat.

Ugyanakkor egyértelműen állást kell foglaljon az igazságszolgáltatás is. Ha Románia jogállam, akkor egy ilyen cselekedetnek büntetőjogi következményei kell legyenek, mindenki számára világossá kell tenni, hogy senki sem áll a törvények felett, s aki törvényt sért, az nem maradhat büntetlen.

Képviselőcsoportunk figyelmesen követi az eset fejleményeit, s azok függvényében fog dönteni további lépések megtételéről.

Csíkszereda – Gyergyószentmiklós – Székelyudvarhely, 2011.X.29.

Hargita megye képviselőtestületének polgári frakciója nevébe

Kovács Árpád András

Éleződik a népszavazási vita

Terjedelmes, sértésekkel teletűzdelt nyílt levélben szólította fel a háromszéki MPP-t Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke: vonják vissza „gyáva és elhibázott népszavazási kezdeményezésüket". Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke elutasítja a felhívást és a vádakat, leszögezte: továbbra is nyitottak a tárgyalásra.
Borboly szerint az MPP-nek azért kellene visszavonnia kezdeményezését, „mert az nem szolgálja a székelyföldi autonómia ügyét". „Szé­kely­földnek nem előkészítetlen, átgondolatlan népszavazásokra van szüksége, hanem a térség fejlődését, gazdaságát és az itt lakók önazonosságának erősítését elősegítő konkrét megvalósításokra" – írja a Hargita megyei tanácselnök. Egész sor, sokszor ugyancsak személyeskedő vádat fogalmaz meg, majd leszögezi: „Mi, székelyföldi RMDSZ-es önkormányzatisok világos elképzeléssel rendelkezünk e térség felemelkedésére vonatkozólag. (…) Nap mint nap bővítjük kisebbségi jogainkat, autonómiánkat, és ha támadás irányul nemzeti közösségünk fele, azt visszaverjük" – áll a levél végén.
Kulcsár-Terza Józsefet meg­döbbentette a szomszéd megyéből érkezett kioktatás, ugyanakkor nem érti, hogyan nevezhető gyávának egy olyan kezdeményezés, amely éppen a néphez fordulna, a tömegek véleményére lenne kíváncsi. „Szerintem az a gyáva, aki ezt nem meri vállalni" – mondotta a Három­szék­nek. Borboly levelével az a legnagyobb gond, hogy sérteget, vádaskodásaival lesepri az MPP elképzelését, de semmilyen megoldást nem kínál – fejtette ki Kulcsár-Terza, aki egyenesen nevetségesnek tartja a naponta bővülő jogokról, autonómiáról szóló passzust. „Ez a levél Borboly Csabát minősíti. Meggyőző­désem, felső utasításra cselekedett, s nem tett egyebet, mint hogy ismét igazolta, az RMDSZ nem az emberek, nem a magyarság érdekeit képviseli, hanem egy szűk érdekcsoportét" – fogalmazott.
Kulcsár Terza József elmondta, továbbra is keresik a párbeszéd lehetőségét a háromszéki RMDSZ-szel, és meg­próbálják elérni, hogy a hétfői megyeitanács-ülésen ér­demi döntés szülessék az egy­séges Székelyföld érdekében tartandó népszavazásról.
Farkas Réka
Háromszék ,  

MPP-PRESS

Napirendre tűzték a népszavazást, de nincs egyetértés

 

Napirendre tűzte a megyei tanács az MPP népszavazási kezdeményezését, ám eddig minden szakbizottság leszavazta a tervezetet. Kulcsár-Terza József, a párt megyei elnöke elmondta, RMDSZ-es kollégáik pártutasításra hivatkozva tartózkodnak vagy nemmel szavaznak, és ez előrejelzi a hétfőre halasztott tanácsülésen várható végső voksot is. Az MPP ennek ellenére nem adja fel, nyitottak a tárgyalásra, egyeztetésre és arra, hogy az RMDSZ kívánságának megfelelően módosítsák beterjesztésüket – mondotta Kulcsár.

Az MPP elnöke felidézte: július 13-án nyújtották be a székelyföldi megyék közigazgatási átszervezése kapcsán tartandó népszavazás­ról szóló határozatot, és bár a Hargita megyei tanácselnök, Borboly Csaba elzárkózott a polgáriakkal való egyeztetéstől, Tamás Sándor késznek mutatkozott a tárgyalásra, ám utóbb ez az ígéret is szavak szintjén maradt. A legutóbbi tanácsülésen, egy hónappal ezelőtt élénk vitát váltott ki, hogy az MPP kérte tervezete napirendre tűzését. Kiderült, a javaslattevők sem tudják pontosan meg­fo­galmazni, mit szeretnének, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi RMDSZ-elnök pedig a szövetség nevében fejtette ki, még a formai követelményeknek sem felel meg a tervezet. Ismét mindenki késznek mutatkozott a tárgyalásra, ám gyakorlati lépés továbbra sem történt.

Kulcsár állítja: próbálta keresni Tamás Sándort, ám nem sikerült beszélniük, a bizottságokban szembesültek az elutasítással. Elmon­dása szerint az RMDSZ-es tanácstagok egyértelműen megfogalmazták: pártutasításra nem szavazzák meg a beterjesztést.

A korábban mára tervezett ülést végül hétfőre halasztották, s az MPP elnöke úgy véli, még van remény az egyeztetésre, bízik benne, tárgyalni tud az RMDSZ megyei elnöki tisztségét is ellátó Tamás Sán­dorral, és sikerül megtalál­niuk a kompromisszumos megoldást. Ez annál is fontosabb, hiszen Hargita megyében, illetve Maros megye érintett településein ugyanazzal a kérdéssel kellene majd népszavazást szervezni. Országos szinten a régióátszervezés továbbra is napirenden, ezért is lenne fontos egyértelmű véleményt nyilvánítani: a székelyföldiek nem értenek egyet azzal, hogy szétdarabolják a régiót, más megyékhez csatolják a többségében magyarok lakta területeket, illetve hangot kell adniuk, hogy ragaszkodnak ahhoz, hozzanak létre egy Szé­kelyföld nevű köz­igazgatási egységet a Szé­kelyföld autonómiastatútumában szerep­lő területtel és hatás­körökkel.

Fazakas Tibor MPP-s önkormányzati képviselő kifejtette: a hétfői ülés a színvallás momentuma lesz az RMDSZ-esek számára, véleménye szerint jó lenne, ha lelkiismeretükre hallgatnának, és nem a fentről érkező nyomás érvényesülne.

Farkas Réka,

Háromszék

Lapszemle- Székely Újság

A rendőrség átszervezésével bekövetkezett változások leginkább a vidéki településeket érintették, sok helyen úgy érzik, védtelenek lettek, a nappal járőröző rendőr estére elmegy, pedig ilyenkor történik a legtöbb bűncselekmény, tudhatjuk meg a Székely Újság összeállításából. Folytatjuk a „Múlt visszaköszön” sorozatunkat. Újabb részletek egy dossziéból, amikor az informátor a brassói a Cerbul-ban tartott esküvőről is „beszámolt” megbízóinak, ahová ők is hivatalosak voltak, sőt előtte, ő eskette össze a fiatalokat. Gadhafi ezredes gyakran jött Romániába vadászni. A gond nem ezzel volt, hanem ahogyan vadászott. Főleg, ha a líbiai vezér hozta magával az egész pereputtyát. Egy alkalommal Homoródszentmárton környékén járt, hogy mi történt akkor, megtudhatják a friss lapszámból. A székelyudvarhelyi polgármester Afrikában vadászik, de a Székely Újság úgy tudja, hogy igencsak paprikás volt a hangulat azon a zárt találkozón, ahol a város első emberét sok mindenért elmarasztalták a helyi vállalkozók. Beszámolunk arról is, hogy Kézdivásárhelyen Baross Gábor előtt tisztelegtek, az október 23-i ünnepségsorozat részeként az egykori vasminiszter domborművét leplezték le a városban. Új helységnévtáblákat helyeztek el a múlt hét végén Maroshévíz település bejáratainál. Az új táblákon csak román nyelven olvasható a település neve, igaz, hogy a gyergyói kijáratnál háttérben még ott van a régi két feliratos tábla is, de máshol már ezeket levették. Nemsokára átadható állapotba kerül Gyergyószentmiklóson a Virág és a Bucsin negyed találkozásánál épülő új körforgalom. Jelenleg az aszfaltozási munkálatok zajlanak. Megírjuk olvasóinknak, hogy Thamó Csaba Hargita megyei tanácsos nehezményezi, hogy Borboly Csaba megyei elnök kézi vezérléssel irányítja a Hargita Népe kiadót. Sepsiszentgyörgyön napirendre tűzte a megyei tanács az MPP népszavazási kezdeményezését, ám eddig minden szakbizottság leszavazta a tervezetet.

Újra Vass Imrének adott igazat a Maros Megyei Táblabíróság, miután Zsigmond Venczel makfalvi polgármester kezdeményezésére a helyi önkormányzat RMDSZ-frakciója másodszor is leváltotta alpolgármesteri tisztségéből. A vesztesnek sokba kerül a játék. Irunk egy napkollektoros gyümölcsaszalóról, amelyet székelykeresztúron hoztak működésbe. Kozman Béla kézdivásárhelyi nyugalmazott tanár, iskolaigazgató évtizedek óta foglalkozik a gombfocival, amit ő rendkívül hasznos időtöltésnek tart. Néhány éve a városban újraélesztette ezt a játékot, s úgy tűnik, sikeresen. Idén november 2. és 6. között rendezik meg Nagyszebenben az Ars Hungarica kulturális fesztivált. A változatos programból kiemelhetjük Bács Ferenc színész nagyszebeni vendégszereplését, aki maga is ebben a városban született.

Székely Újság, merjünk nagyok lenni!

MPP-PRESS

>