Óvodákért perel az MPP

 

A sepsiszentgyörgyi tanács polgári frakciója tegnap hivatalosan is felszólította a megyei tanfelügyelőséget, vonják vissza a három óvoda – Pinokkió, Árvácska és Napsugár – jogi felszámolására vonatkozó határozatokat. Ugyanakkor az önkormányzatnál is iktattak egy dokumentumot, amelyben a Napsugár óvoda beolvasztásáról hozott tanácshatározat érvénytelenítését kérik. A két folyamodványt mind a kilenc, MPP-színekben megválasztott tanácstag aláírta.

Bálint József frakcióvezető kiemelte: a tanfelügyelőség három magyar intézményvezető állását számolta fel döntésével, és tegnap reggel, amikor a tanfelügyelőségen iktatták a beadványt, azzal szembesültek, alig van magyar felirat az intézményben. "Meg­tudtuk azt is, hogy Keresztély Irma főtanfelügyelő asszony csak román nyelven tartja sajtótájékoztatóit, ezek tükrében érthető, beiktatása óta miért felelt meg minden román kormánynak" – fejtette ki Bálint. A tanfelügyelőségen és az önkormányzatnál a per előtti felszólításokat iktatta az MPP, ha harminc napon belül nem vonják vissza a döntéseket, a frakció a közigazgatási bírósághoz fordul.
Ennek kapcsán fejtette ki Bereczki Kinga MPP-s önkormányzati képviselő, hogy érthetetlen számukra, miért beszél Antal Árpád polgármester becsmérlően a frakció tevékenységéről, hiszen minden ésszerű, a város érdekeit szolgáló döntést támogattak. Nem adták voksukat a közösségellenes kezdeményezésekhez: ellenezték a Tamási Áron Színház költségvetésének megnyirbálását, a vízdíjak emelését, az ingatlanadók maximalizálását, a felelőtlen hitelfelvételt, az óvoda, bölcsőde átgondolatlan elköltöztetését, és hasonló okból léptek fel most az óvodák tönkretétele ellen.
"Egyetértünk a polgármester úrral, hogy az útjavításnál fontosabb a közérzet, de mindaz, amit teszünk, nem gáncsoskodás, hanem a város érdekeit szolgáló felelős cselekedet. A pocskondiázással csak kárt okoz a városnak. Bízunk a politikusok bölcsességében, képesek leszünk felelősen gondolkodni és felülemelkedni a politikai vitákon, összefogni a közösség érdekei mentén" – mondta Bereczki Kinga.

Új alpolgármestert választottak Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi tanácstestület Lukács Lászlót, a Magyar Polgári Párt (MPP) frakciójának vezetőjét választotta a céhes város új alpolgármesterévé, aki a csütörtöki szavazás során 13 igen és 5 érvénytelen voks után tehette le tisztségi esküjét.

Szórólapokkal kampányol az MPP a népszámlálás előtt

Szórólapokkal kampányol az MPP a népszámlálás előtt. Főleg a székelyeket és a csángókat bíztatják, hogy vallják magukat magyarnak, még akkor is, ha a kérdésekben a székely és a csángó opció is szerepel.
Képeslapszerű szórólapokat dobálnak be a postaládákba 11 erdélyi megyében és a csángó magyarok által lakott Bákó megyében az MPP önkéntesei.
Szerintük, ahhoz, hogy a hatalom ne tudja meghiusítani a magyarság lélekszámát, fontos, hogy a székelyföldön és a csángó vidéken élők is vallják magukat magyarnak.
Különböző források szerint állítólag a három erdélyi politikai szervezet (RMDSZ, MPP és EMNT) közös kampányt is szervez, annak érdekében, hogy a külföldön tartózkodó magyarok családtagjaik segítségével szintén részesei legyenek a magyar népszámlálásnak.
Duna Tv, Nemzeti Krónika

Az MPP szerint az RMDSZ továbbra is magyarellenes politikát folytat

A Magyar Polgári Párt aggodalommal és felháborodással értesült, hogy az RMDSZ-es vezetésű kulturális tárca a csíksomlyói búcsút nem egyházi, hanem néprajzi-antropológiai kuriózumként terjesztené fel az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez (UNESCO), hogy a szellemi világörökség státust elnyerhesse.
Mindamellett nem találjuk meglepőnek, hogy a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök vezette Kulturális Minisztérium nem vallási eseményként, hanem kulturális rendezvényként kívánja védetté nyilváníttatni a búcsút. Miközben ciántengert telepítenek Erdélybe, az RMDSZ folytatja magyarságellenes politikáját: ugyanúgy megfosztaná vallási jellegétől a csíksomlyói búcsút, mint ahogyan Böjte atya dévai egyházi iskolájával szemben létrehozták a dévai “világi” iskolát. A csapda ugyanúgy tetten érhető: ha valamit világinak nyilvánítunk, akkor majd később korlátozható, illetve tiltható lesz a vallási megnyilvánulás!
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök magyarság- és vallásellenes cselekedetei sajnos már nem számítanak meglepőnek. A posztkommunista és bal-liberális ideológia mentén politizáló érdekvédelmi szövetség azzal a minimális erkölcsi és vallási kódex-el sincs tisztában, amelynek hiányában elképzelhetetlen kisebbségi sorsban őrlődő közösségünk védelme. Erről az alábbi kép – amelyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kalapban látható a csíksomlyói plébániatemplomban – mindennél beszédesebben tanúskodik!
A Magyar Polgári Párt a marosvásárhelyi kongresszusán elfogadott politikai nyilatkozata mentén ismételten sürgeti az erdélyi magyar erkölcsi többség megerősítését, a nemzeti alternatíva felállítását, amely a nemzeti és keresztény értékközösségen túl képes megszólítani a keresztény gondoskodás jegyében mindazon társadalmi rétegeket – a kisnyugdíjasokat, a bérük megcsonkítása által megkárosított pedagógusokat, az egészségügyben, oktatásban, kultúrában és a közszférában dolgozókat, a munkanélkülieket, a jövőjüket reményvesztetten fürkésző fiatalokat, a ki és elvándorlásra kényszerített honfitársainkat.
A MAGYAR POLGÁRI PÁRT SÜRGETI AZ ERDÉLYI MAGYAR RENDSZERVÁLTÁST!
A Magyar Polgári Párt kész szövetségre lépni mindazokkal a politikai, illetve civil szervezetekkel, amelyek vallják, hogy a szabadság, a nemzet, a család, az erdélyiség, az autonómia és a keresztény gondoskodás értékei képezik erdélyi magyar közösségünk erkölcsi többségének alapjait.   

MPP-PRESS

  • admin
  • 2011. szeptember 29. csütörtök
  • MPP
admin
 

>