Leváltanák Keresztélyt, a főtanfelügyelőt okolja az MPP

 

A polgári frakció a bíróságon támadja meg a tanfelügyelőségnek és az önkormányzatnak az óvodák összevonásáról rendelkező határozatait. Keresztély Irma Kovászna megyei főtanfelügyelő lemondását követeli a sepsiszentgyörgyi önkormányzat polgári párti (MPP) frakciója. Bereczki Kinga városi tanácsos tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hozzá nem értőnek tartják a főtanfelügyelő iskolák és óvodák összevonására vonatkozó intézkedéseit, ugyanakkor az érettségi vizsgák kudarca miatt is meg kellene válnia a tisztségétől. Bejelentette: a polgári frakció a bíróságon támadja meg a tanfelügyelőségnek és az önkormányzatnak az óvodák összevonásáról rendelkező határozatait. Amint arról beszámoltunk, a tanfelügyelőség még idén májusban elhatározta, hogy három lakónegyedi óvodát összevonnak a közeli iskolákkal, hogy ilyen módon csökkentsék a városban a jogi személyiséggel rendelkező központok számát. A szülők egy része augusztusban tiltakozott a döntés ellen, petíciót nyújtottak be a tanfelügyelőségre és az önkormányzathoz is. Berecki Kinga szerint a tanfelügyelőség több törvénytelenséget is elkövetett, például a döntés előtt nem konzultált az érintettekkel, majd nem vette figyelembe, hogy az MPP ellenszavazatával a tanács a három határozatból kettőt elutasított. Bereczki ugyanakkor azzal vádolja a főtanfelügyelőt, hogy az érintett óvodák igazgatóit lekenyerezte azzal, hogy aligazgatói tisztséget kaptak az összevont központban. Az MPP politikusai szerint ugyancsak megvesztegetési kísérletnek minősül, hogy a Pinokkió óvoda kapott 200 ezer lejt az építkezés befejezésére. Bereczki hangsúlyozta, hibás döntés, hogy a rosszul működő lakónegyedi iskolákat a jól működő óvodák feláldozásával próbálják megmenteni, ahelyett hogy az oktatás minőségét javítanák. Keresztély Irma főtanfelügyelő lapunknak elmondta, az új oktatási törvény az alkalmazási módszertan megjelenésével alkalmazandó, az átmeneti periódusban a régi törvény módszertanai érvényesek, ezért a 2011–2012-es tanévre az iskolahálózatra vonatkozó döntéseket még nem az önkormányzat, hanem a tanfelügyelőség hozza meg. Az átszervezés elkerülhetetlen, és minden lépésben törvényesen jártak el, hangsúlyozta.

Szerző(k): Bíró Blanka

Keresztély Irma lemondását követelik – Perbe fogja a főtanfelügyelőt az MPP

A megyei főtanfelügyelő ideje lejárt, módszerei diktatórikusak, eredményei siralmasak, logikus a következtetés: Keresztély Irmának távoznia kell tisztségéből – röviden így foglalható össze a sepsiszentgyörgyi MPP-vezetők tegnapi sajtótájékoztatója. A polgári frakció nem éri be elégedetlensége kifejezésével, pert is indít a főtanfelügyelő ellen, aki véleményük szerint többszörös törvénysértést követett el.
Konkrétan a három megyeszékhelyi óvoda önállóságának megszüntetése, a több száz kisgyermek és szülő számára bizonytalan, feszült hangulatú tanévkezdés az, amit sérelmeznek, de a megye országszinten leggyengébb érettségi hányadosa is változásért kiált. Bálinth József alpolgármester szerint teljesen elfogadhatatlan, hiteltelen cselekedet, hogy egy egyoldalú döntés és az egyeztetést mereven elutasító álláspont után állt elő a város oktatási stratégiájával – vagy inkább kevéssé meggyőző statisztikákkal – Keresztély Irma az augusztusi tanácsülésen.
Bereczki Kinga tanácstag tegnap újra felelevenítette az óvodák megmaradásáért vívott harcot, és több törvénytelenségre is rámutatott: elsősorban arra, hogy nem a tanfelügyelőségnek, hanem a fenntartó önkormányzatnak kell az intézmények sorsára vonatkozó döntést hoznia; hangsúlyozta, hogy két óvoda beolvasztását a közeli iskolába – utólag, de még idejében, az augusztusi ülésen – le is szavazta a tanács, a főtanfelügyelő azonban e határozatok semmibevételével folytatja lefokozásukat, és továbbra sem válaszol a szülők beadványaira, akiket pedig érintett félként már kezdettől be kellett volna vonni az átszervezésbe.
Az MPP cáfolja a pénzhiányra vonatkozó hivatalos érvelést is, sőt, egyenesen lekenyerezésnek tekinti, hogy a Pinokkió óvoda számára hirtelen kiutaltak 2000 lejt, az óvodaigazgatóknak pedig iskolai aligazgatói tisztséget ígértek. Így sikerült megbontani a kezdeti közös fellépést, mellékvágányra terelni az ügyet – a szülők fellépése azonban mégsem volt eredménytelen, mert olyan válaszlépésekre kényszerítette a tanfelügyelőséget, amelyekkel csak a döntés jogtalanságát emelte ki – fejtegette Bereczki Kinga, példákkal is alátámasztva, hogy ennél kisebb létszámú óvodákat, iskolákat is megtartottak Fehér, Ialomiţa és Tulcea megyében. Itt pedig fordítva történik minden, jól működő struktúrákat áldoznak fel pár iskola életben tartásáért, és ez a minőség rovására megy. De számbelileg is ijesztő: hét óvodából három önállóságát szüntetik meg – és ha ezt összeadjuk az érettségi eredményekkel, Keresztély Irma tizenöt éves főtanfelügyelői munkásságát látjuk – mondották a nyilatkozók, akik szerint a legfontosabb a megyei oktatási helyzet kiemelése a kátyúból, és ehhez megfelelő szakember kell. Az óvodák ügyében jövő héten nyújtják be a keresetet, és bár ez már az idei tanévkezdésen nem segít, kitartanak mellette, mert „a következő generációk számára is fontos a rend helyreállítása".
Demeter J. Ildikó,Háromszék

Békében akarnak élni Zágonban

Tegnap reggel a zágoni önkormányzati képviselők (kivéve az MPP-frakciót, mely nem kapott meghívást), az iskolaigazgató a focicsapat fenntartója jelenlétében foglalt állást Damó Csaba tanácstag tanácson kívüli tevékenységével kapcsolatosan. Mint elhangzott, számos alkalommal tett feljelentést a községháza a polgármester ellen, melyek eredményeképpen a községben mindennaposak lettek az ellenőrzések, a vállalkozók sem mentesek a zaklatástól.

A hírek terjesztése terén is vannak kifogásaik a képviselőknek, úgy látják, Damó beszámolói nem fedik a valóságot, egyoldalúan tájékoztatnak, és minden esetben a polgármester ellen irányulnak. Ezek miatt a megyében, de Bukarestben is kedvezőtlen kép alakult ki Zágonról, a faluban széthúzás, ellenségeskedés ütötte fel fejét – mind a magyar, mind a román közösségben és a kettő között is.
Damó feljelentése nyomán nemrég hatvanfős ellenőrző csoport szállta meg Zágont és Papolcot, minden fafeldolgozó és -kitermelő céget átvizsgáltak, a legkisebb rendellenességet is százmilliós büntetésekkel sújtották. Papolcon munkát vállaló nyugdíjas borbélyt, esztergályost ellenőrzött jelentése nyomán a rendőrség – mondta el Kis József polgármester. Zágon olyan dolgokról lett "híres", mint a Zágoni Napok alkalmával a templomkert várfala mellé helyezett ökoillemhelyek (ezek ellen szólt Kelemen Ferenc is a megbeszélésen), a focipálya szomszédságában lakó polgár kertjébe berúgott és emiatt kiszúrt labdák, a gyakorlatozó tűzoltók csendháborítása, a Hol­landiából kapott szemeteskukák ellenértékének zsebre tevése, de ügyet csinált a patakból kitermelt, köz- és mezei utakra elterített sóderből, és a polgármester rovására írta az áramkieséseket is – sorolta az elöljáró.
Szekusmúltat vizsgálnak
A tanácstagok szerre foglaltak állást. Csoma György elmondta, Damó a tanácsüléseken mindent elfogad, később mégis mindent megtámad. Nicolae Cozneanu alpolgármester arról beszélt, hogy a napokban értesítették Buka­restből, hogy Damó kérésére átvilágítják esetleges szekusmúltja után kutatva. Adrian Mogos szerint Damó azt támadja, aki dolgozik, de semmivel nem segíti a közösséget, például mezőgazdasági pályázatok írásával. Dima Levente felvetette, a jelentgetések, uszítások, kivizsgálások miatt családok vesznek össze.
Mogos kiemelte – és ezzel értettek egyet a jelenlévők is –: zágoniak vagyunk, itt születtünk, békésen akarunk itt élni. Ha valaki ide betelepedett, fogadja el a helyi rendet – utalt Damó kisborosnyói származására.
A kiszúrt labdákról elmondták, nemcsak a zágoni csapat, hanem a Kocsér testvértelepülésről, valamint a megyéből érkezett táborozó gyerekek labdái is Földes Irén áldozatául estek. Annak ellenére, hogy Földes családi háza a köz­ség tulajdonában lévő telken áll, az épületeket minden engedély nélkül húzták fel – mondta a polgármester is. Földestől tegnapi határidővel kérték a terület tulajdonjogának bizonyítását, az építkezési engedélyeket, ellenkező esetben az építkezési felügyelőség elé viszik az ügyet.
A rendellenességeket nem tűri
Damó megkeresésünkre a következőképpen nyilatkozott: "Nagy megtiszteltetés számomra, hogy személyemmel kapcsolatban a zágoni tanács a focicsapat vezetője és az iskolaigazgató jelenlétében foglalt állást. A polgármesteri túlkapások ellen tett jelentések semmiképp nem összehozhatók a »mindennapos ellenőrzésekkel«, mivel én is vállalkozó vagyok, ez alól én sem voltam kivétel. Ami a bukaresti negatív kép kialakulását illeti, az a polgármesterről kialakult véleménynek köszönhető. Három-négy jelentésről van szó, amelyet több intézményhez letettem. A tanácsban mindig a szociális problémákkal foglalkoztam kiemelten, mint a víz, villany, csatornázás. A labdaproblémát is meg lehetett volna oldani egy védőhálóval. Az ellentét onnan adódik, hogy nem akart tanácstagként sem beiktatni. Ha nem is leszek tanácstag, a rendellenességeket továbbra is jelenteni fogom."
A focipályán a védőhálót már régebb felszerelték, de az ellenségeskedésnek nincs vége. A Damó–községháza, polgármester közötti vita minden bizonnyal folytatódik. A tanácstag múlt pénteken tett ügyészségi feljelentést a polgármester ellen, mivel a bírósági határozat ellenére sem adott ki korábban kért dokumentumokat.

Háromszék

MPP: Akkor most ki akadályoz kit?

Azokat az utcákat modernizálják Székelyudvarhelyen, ahol RMDSZ-es elöljárók laknak – állapította meg Szász Jenő és Molnár Miklós. Az MPP-s politikusok szerdán sajtótájékoztatón adtak hangot kifogásaiknak.

A polgármester harmadik hónapja nem hívta össze a helyi tanácsot – nehezményezte Molnár Miklós, a székelyudvarhelyi önkormányzat polgári képviselője. Hozzátette: „Most feltevődik a kérdés, hogy ki akadályoz kit?”. A tanácsos több témát is érintett, többek közt a városban zajló aszfaltozási munkálatokat. Molnár Miklós elmondta, hogy mialatt nem voltak tanácsülések, az önkormányzat beleegyezése nélkül modernizáltak utcákat: „Ilyen például a Strand utca (Bethlenfalva), amely szerintünk azért lett leaszfaltozva, mert Ladányi László RMDSZ-es prefektus úr és Borbáth István udvarhelyi RMDSZ-elnökségi tag ott lakik” – véli Molnár Miklós.

Emellett a Mikes Kelemen utcát csak részben aszfaltozták, holott ez az utca valóban szerepelt a tanács által jóváhagyott listán. „Részben aszfaltozták le, mivel valószínűleg a hátramaradt anyag kellett a Strand utcához. Ráadásul azt a részt aszfaltozták le, ahol Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es tanácsos úr lakik” – fogalmazott Molnár Miklós, majd Szász Jenő hozzátette, hogy a Kamilla utca aszfaltozására is készülnek, ahol Bunta Levente polgármester lakik.

Ezek mellett a polgáriak tanácsosa kifejtette, hogy a vízszolgáltató vállalat által végzett beruházásokat a polgármesternek kell jóváhagynia. Idén kanalizálták a Sas utcát és a Kamilla utcát is, utóbbira azonban még maga Bunta Levente sem tette le jóváhagyását. A nyári hőségben elvégeztek egypár piszkos munkát – fogalmazott Molnár Miklós.

A továbbiakban a tanácsos megemlítette a lakónegyedekben uralkodó éjszakai sötétség problémáját, de szóba hozta az építkezési engedélyek gondját is, ugyanis egy-egy ilyen jóváhagyásra két évet is kell várni. Molnár Miklós nem érti, miért nem került fel a bicikliút-projekt a minisztérium által meghirdetett pályázatok listájára, holott a Zöld Párt és az MPP tanácsosai elfogadták az erre vonatkozó határozatot. Elmondása szerint kíváncsian várják, hogy a polgármester kit fog hibáztatni.

Ugyanakkor Szász Jenő és Molnár Miklós is hangoztatta, hogy hetek óta földgyaluk dolgoznak a város szombatfalvi részén, ahol érdeklődésükre az ott dolgozók elmondták, hogy helikopter-leszálló pálya épül, de amikor rákérdeztek, sem a polgármester, sem pedig a város főépítésze nem tudott ezekről a munkálatokról. Utolsó témaként említették, hogy a távhőszolgáltatásról több mint kétszázan leváltak, tehát hiába fektetnek pénzt a rendszer modernizálásába. „A milliók továbbmennek a földbe, a fűtési számlák pedig folyamatosan emelkednek” – fogalmazott Molnár Miklós.

Pál Gábor, Székelyhon

MPP-PRESS

admin
 

>